جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های قم

کارگاه کیک شیرینی خشکه پزی زعفران

پر‌طرفدارها

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی تر مخلوط

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

خمیر یوفکا باقلوا، شهد زعفرانی و هل، مغز پودر پسته و پودر بادام، تزیین شده با پودر پسته و پودر بادام، مناسب پذیرایی ویژه همراه چای
باقلوا استانبولی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

رولت ساده

± ۵۰ گرم
رولت ساده

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

نان خامه ای ساده

± ۵۰ گرم
نان خامه ای ساده

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

رولت مخلوط

± ۵۰ گرم
رولت مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

نان خامه ای شکلاتی

± ۵۰ گرم
نان خامه ای شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان شیره دار

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان شیره دار

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئون

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئون

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

ساقه عروس

± ۵۰ گرم
ساقه عروس

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

باقلوا

باقلوا استانبولی

خمیر یوفکا باقلوا، شهد زعفرانی و هل، مغز پودر پسته و پودر بادام، تزیین شده با پودر پسته و پودر بادام، مناسب پذیرایی ویژه همراه چای
باقلوا استانبولی

۷۵۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

نون خامه ای یک کیلو

نون شیرینی و خامه گ
نون خامه ای یک کیلو
۱۳۰,۰۰۰ تومان

نون خامه ای با روکش کاکائو

± ۵۰ گرم
نون خامه ای با روکش کاکائو

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نون خامه ای با روکش شکلات

± ۵۰ گرم
نون خامه ای با روکش شکلات

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

نون خامه ای با سس شکلات

± ۵۰ گرم
نون خامه ای با سس شکلات

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نون خامه ای با سس توت فرنگی

± ۵۰ گرم
نون خامه ای با سس توت فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نون خامه ای کشیده

± ۵۰ گرم
نون خامه ای کشیده

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای ساده

± ۰۵۰ گرم
نان خامه ای ساده

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای شکلاتی

± ۵۰ گرم
نان خامه ای شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی تر لطیفه

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

رولت ساده

± ۵۰ گرم
رولت ساده

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

رولت مخلوط

± ۵۰ گرم
رولت مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئون

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئون

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

کلمپه اصل کرمانی درجه یک

شیرینی کرمانی اصل با مغز خرما
کلمپه اصل کرمانی درجه یک

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی مشهد

شیرینی نرم و ترد از ترکیب پودر کیک اسفنجی،پودر گردو و سفیده تخم مرغ، مناسب پذیرایی ویژه
شیرینی گردویی مشهد

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

گردویی اصل مشهد

گردویی اصل مشهد

نیم کیلویی

۶۵,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی اتریشی

شیرینی اتریشی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ماشینی

± ۵۰ گرم، کنجدی و پسته و نارگیلی
شیرینی ماشینی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی زعفرانی درجه یک

± ۵۰ گرم
شیرینی برنجی زعفرانی درجه یک

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نون خشک اصل یزدی دو تنوره

یک بسته، با تایید بهداشت و استاندارد
نون خشک اصل یزدی دو تنوره

۷۰,۰۰۰ تومان

ساقه عروس

± ۵۰ گرم
ساقه عروس

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

میشک وانیلی و کاکائویی

± ۵۰ گرم
میشک وانیلی و کاکائویی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی بهشتی پودری و نخودچی

± ۵۰ گرم، زعفرانی، وانیلی، کاکایویی
شیرینی بهشتی پودری و نخودچی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودچی

± ۵۰ گرم
شیرینی نخودچی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای مخلوط

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی مربایی عسلی گرد

± ۵۰ گرم
شیرینی مشهدی مربایی عسلی گرد

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی مربایی عسلی قلبی

± ۵۰ گرم، درجه یک به شرط پرداخت جریمه
شیرینی مشهدی مربایی عسلی قلبی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان شیره دار

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان شیره دار

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان کم شیره

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان کم شیره

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لوتکا مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی لوتکا مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی باقلوا درجه یک

± ۵۰ گرم
شیرینی باقلوا درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی درجه یک

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی گل محمدی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی گل محمدی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

کیک یزدی زعفرانی کنجدی

کیک یزدی زعفرانی کنجدی

۸۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی

کیک شکلاتی با خامه شکلاتی

± ۵۰ گرم، مغز گردو، موز، نسکافه، مناسب برای ۷ نفر
کیک شکلاتی با خامه شکلاتی

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کیک پودری نسکافه با خامه شکلاتی

± ۵۰ گرم، مغز گردو، موز، نسکافه، مناسب برای ۷ نفر
کیک پودری نسکافه با خامه شکلاتی

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کیک ژله ای با طعم توت فرنگی

± ۵۰ گرم، مغز گردو، موز، نسکافه، مناسب برای ۷ نفر
کیک ژله ای با طعم توت فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کیک میوه ای با خامه شکلاتی

± ۵۰ گرم، مغز گردو، موز، نسکافه، مناسب برای ۷ نفر
کیک میوه ای با خامه شکلاتی

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی سنتی کاسه ای رویال

بستنی سنتی کاسه ای رویال

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی حصیری رویال

بستنی سنتی حصیری رویال

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی زعفرانی کاسه ای

بستنی سنتی زعفرانی کاسه ای

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی زعفرانی حصیری

بستنی سنتی زعفرانی حصیری

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

لوازم تولد

برف شادی

برف شادی

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

فشفشه دستی

فشفشه دستی

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

شمع عددی

انتخاب نوع عدد و مدل درتوضیحات متن سفارش مشتری هنگام خرید
شمع عددی

یک عدد

۱۰,۰۰۰ تومان

بادکنک

بادکنک

یک عدد

۵,۰۰۰ تومان

بمب شادی

بمب شادی
۳۰,۰۰۰ تومان

فشفشه(آبشار) روی کیک

فشفشه(آبشار) روی کیک
۲۵,۰۰۰ تومان

عدد فویلی

عدد فویلی
۲۵,۰۰۰ تومان

سایر

پشمک نوستالژی چوبی

یک عدد
پشمک نوستالژی چوبی

طعم آلبالو

۴۰,۰۰۰ تومان

طعم طالبی

۴۰,۰۰۰ تومان

طعم وانیل

۴۰,۰۰۰ تومان

طعم توت فرنگی

۴۰,۰۰۰ تومان

پودر کیک قهوه

± ۵۰ گرم، یک بسته
پودر کیک قهوه

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

پودر کیک کاکائو

± ۵۰ گرم، یک بسته
پودر کیک کاکائو

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

پودر کیک وانیلی

± ۵۰ گرم، یک بسته
پودر کیک وانیلی

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان