جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های کرج

شیرینی و بستنی دنیای شیرین

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم (۳۰ تا ۴۰ عدد)

۹۶,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم (۱۶ تا ۲۴ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم (۳۰ تا ۴۰ عدد)

۹۶,۳۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم، با فلینگ موز و گردو، دکور کیک متغیر، مناسب برای ۹ تا ۱۲ نفر
کیک شکلاتی

۱.۶۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۱.۲۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ تا ۸۸۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم (۲۴ تا ۳۲ عدد)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۵۰۰ گرم (۹ تا ۱۴ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ( ۱۸ تا ۲۸ عدد)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۸ عدد)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ تا ۱۴ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

± ۵۰ گرم، دکور کیک متغیر، اسفنج شکلاتی، خامه نوتلایی، مناسب برای ۸ تا ۱۰ نفر
کیک نوتلا

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

± ۵۰ گرم، با فلینگ موز و گردو، دکور کیک متغیر، مناسب برای ۴ تا ۶ نفر
کیک وانیلی

۷۵۰ تا ۸۸۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان ریز

شیرینی زبان ریز

یک بسته

۶۵,۰۰۰ تومان

میکادو

± ۵۰ گرم
میکادو

۹۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی تر معمولی

± ۵۰ گرم، رولت ریز معمولی، نون خامه ای، شیرینی تر میوه ای، شیرینی تر ساده، لطیفه، رولت درشت شکلاتی ، رولت درشت وانیلی، رولت ناپلیو...
شیرینی تر معمولی

۱ کیلوگرم (۲۴ تا ۳۰ عدد)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۵۵۰ گرم (۱۰ تا ۱۳ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

رولت مخصوص

± ۵۰ گرم، رولت مخصوص با موز و گردوی تازه
رولت مخصوص

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پای

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم (۲۴ تا ۳۲ عدد)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۶ عدد)

۵۳,۵۰۰ تومان

پای آناناس

± ۵۰ گرم
پای آناناس

۱ کیلوگرم ( ۱۰ تا ۲۰ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ تا ۱۰ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی نخودچی درجه یک

یک بسته
شیرینی نخودچی درجه یک
۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی اسکار گردویی(۵۰۰گرمی)

شیرینی اسکار گردویی(500گرمی)
۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی سوخاری

± ۵۰ گرم
شیرینی سوخاری

۵۰۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

شیرینی میشکا

± ۵۰ گرم
شیرینی میشکا

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان ریز

شیرینی زبان ریز

یک بسته

۶۵,۰۰۰ تومان

میکادو

± ۵۰ گرم
میکادو

۹۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم (۳۰ تا ۴۰ عدد)

۹۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ تا ۲۰ عدد)

۴۸,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۳۰ عدد)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۵ عدد)

۵۳,۵۰۰ تومان

شیرینی لوتکا

± ۵۰ گرم
شیرینی لوتکا

۱ کیلوگرم (۳۶ تا ۴۴ عدد)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۸ تا ۲۲ عدد)

۶۱,۵۰۰ تومان

شیرینی تسمه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی تسمه ای

۱ کیلوگرم (۲۶ تا ۲۸ عدد)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۳ تا ۱۴ عدد)

۶۹,۵۰۰ تومان

شیرینی سوئیسی

± ۵۰ گرم
شیرینی سوئیسی

۱ کیلوگرم (۲۶ تا ۳۲ عدد)

۱۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۳ تا ۱۶ عدد)

۶۴,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیون

± ۵۰ گرم
شیرینی پاپیون

۱ کیلوگرم (۳۲ تا ۴۰ عدد)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۶ تا ۲۰ عدد)

۵۳,۵۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم ( ۱۸ تا ۲۸ عدد)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ تا ۱۴ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دادلی

± ۵۰ گرم
شیرینی دادلی

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۳۰ عدد)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۵ عدد)

۶۹,۵۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۸ عدد)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ تا ۱۴ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زعفرانی

± ۵۰ گرم
شیرینی زعفرانی

۵۰۰ گرم (۶ تا ۹ عدد)

۶۸,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم (۱۶ تا ۲۴ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸ تا ۱۲ عدد)

۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم (۳۰ تا ۴۰ عدد)

۹۶,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ تا ۲۰ عدد)

۴۸,۰۰۰ تومان

کیک نارگیلی عسلی

± ۵۰ گرم
کیک نارگیلی عسلی

۵۰۰گرم (۶ تا ۸ عدد)

۶۴,۰۰۰ تومان

کیک هویج

± ۵۰ گرم
کیک هویج

۵۰۰ گرم (۶ تا ۸ عدد)

۵۸,۰۰۰ تومان

کیک

کیک وانیلی

کیک با مغز موز و گردو، مناسب برای ۱۳ تا ۱۷ نفر، دکور متغیر
کیک وانیلی

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۱.۶۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱.۲۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ تا ۸۸۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

کیک با مغز موز و گردو، مناسب برای ۱۳ تا ۱۷ نفر، دکور متغیر
کیک شکلاتی

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۶۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۱.۲۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ تا ۸۸۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

کیک موکا

± ۵۰ گرم، کیک تمام نسکافه ای، خامه نسکافه ای، دکور کیک متغیر است، مناسب برای ۸ تا ۱۰ نفر
کیک موکا

۱ تا ۱.۳۰۰ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۸۵۰ تا ۹۵۰ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

± ۵۰ گرم، دکور کیک متغیر، اسفنج شکلاتی، خامه نوتلایی، مناسب برای ۸ تا ۱۰ نفر
کیک نوتلا

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

میان وعده

کیک خرما گردو(۵۰۰گرم)

کیک خرما گردو(500گرم)
۵۵,۰۰۰ تومان

کیک خیس(۵۰۰گرم)

کیک خیس(500گرم)
۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی جات سنتی

شیرینی مخلوط یزد

شیرینی مخلوط یزد

یک بسته

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم
شیرینی باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم (۱۶ تا ۲۲ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸ تا ۱۱ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

پولکی زعفرانی آنتیک

پولکی زعفرانی آنتیک

یک بسته

۳۷,۰۰۰ تومان

پولکی لیمویی مخصوص

پولکی لیمویی مخصوص

یک بسته

۳۸,۰۰۰ تومان

سوهان و گز

سوهان حبه ای امین

سوهان حبه ای امین

یک بسته

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سوهان تخت ساعدی نیا

± ۵۰ گرم، سوهان مخصوص
سوهان تخت ساعدی نیا

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوهان لقمه ای ساعدی نیا

± ۵۰ گرم، سوهان مخصوص
سوهان لقمه ای ساعدی نیا

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل شور

بادام با پوست شور

بادام منقا
بادام با پوست شور

۳۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

درشت
پسته اکبری شور

۵۰۰ گرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پسته شور احمد آقایی

پسته شور احمد آقایی

۵۰۰ گرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط شور

شامل:پسته,مغز بادام,مغز فندق,بادام هندی
آجیل مخلوط شور

۵۰۰ گرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۹۴,۰۰۰ تومان

آجیل خام

گردو

گردو

۳۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مغز خام

مغز فندق خام

مغز فندق خام

۵۰۰ گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

بادام خام ایرانی

بادام خام ایرانی

۲۰۰ گرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۳,۰۰۰ تومان

مغز بادام خام آمریکایی

مغز بادام خام آمریکایی

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

بادام خام آمریکایی

بادام خام آمریکایی

۲۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

مغز شور

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بادام شور آمریکایی

بادام شور آمریکایی

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

بادام زمینی شور آستانه

بادام زمینی شور آستانه

۲۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی دو آتشه

تخمه کدو گوشتی دو آتشه

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی یا هندوانه دو آتشه

تخمه محبوبی یا هندوانه دو آتشه

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان

۳۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

برگه زرد آلو درجه یک

برگه زرد آلو درجه یک

۵۰۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

برگه زرد آلو

برگه زرد آلو

۲۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

توت خشک درجه یک

توت خشک درجه یک

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

۲۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

مویز بدون هسته

مویز بدون هسته

۲۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران سحرخیز

زعفران سحرخیز

یک مثقال

۲۳۰,۰۰۰ تومان

نیم مثقال

۱۴۰,۰۰۰ تومان