جست‌وجو در اسنپ‌فود

شیرینی تر و دسری

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم، مخلوط شیرینی لطیفه، ناپلیونی، نان خامه ای
شیرینی تر مخلوط

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مکزیکی

شیرینی مکزیکی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دسر

ژله تزریقی

در رنگ های سبز، زرد و قرمز به انتخاب مشتری
ژله تزریقی

۱,۱۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ژله

± ۵۰ گرم، برشی
ژله

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تیرامیسو

تیرامیسو

۱۶۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

موس

موس

۱۶۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

دسر نوتلا

دسر نوتلا

۱۶۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پلمبیر

پلمبیر

۱۶۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

دسر بیسکوئیت

± ۵۰ گرم
دسر بیسکوئیت

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی حصیری

بستنی حصیری

۷۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

یک نفره
 بستنی سنتی

۱۲۰ گرم (

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای اسکوپی

توت فرنگی، طالبی، کاکایویی، موز
بستنی میوه ای اسکوپی

۱۲۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

فالوه

±۵۰۰گرم
فالوه

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی برنجی

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی برنجی

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قیتونی

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی قیتونی

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خانگی قلب

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی خانگی قلب

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ماشینی نعلی

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی ماشینی نعلی

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی اسکار

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی اسکار

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خاتون پنجره ای کوچک

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی خاتون پنجره ای کوچک

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خاتون پنجره ای بزرگ

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی خاتون پنجره ای بزرگ

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودی قالب

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی نخودی قالب

۷۵۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان ریز

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی زبان ریز

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

شیرینی خانگی بیضی

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی خانگی بیضی

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی برشتوک

± ۵۰ گرم، جعبه ای
شیرینی برشتوک

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پادرازی

± ۵۰ گرم
شیرینی پادرازی

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

شیرینی میشکا

± ۵۰ گرم
شیرینی میشکا

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای مخصوص

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی بلژیکی

± ۵۰ گرم
شیرینی بلژیکی

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کیک مافین وانیلی

± ۵۰ گرم
کیک مافین وانیلی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک مافین شکلاتی

± ۵۰ گرم
کیک مافین شکلاتی

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کیک اتریشی

± ۵۰ گرم
کیک اتریشی

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیون

± ۵۰ گرم
شیرینی پاپیون

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

شیرینی پیروک

± ۵۰ گرم
شیرینی پیروک

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

± ۵۰ گرم
شیرینی قرابیه

۵۰۰ گرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی ساق عروس

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لوتکا

± ۵۰ گرم
شیرینی لوتکا

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای مارسپانی

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای مارسپانی

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت میوه ای کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی تارت میوه ای کره ای

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت فنجانی

± ۵۰ گرم
شیرینی تارت فنجانی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک تبریزی

± ۵۰ گرم
شیرینی نازک تبریزی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانتینه

± ۵۰ گرم
شیرینی فرانتینه

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کاستر

± ۵۰ گرم
شیرینی کاستر

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی

± ۵۰ گرم
شیرینی مشهدی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی شکری

± ۵۰ گرم
شیرینی شکری

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

گاتا مخصوص

گاتا مخصوص

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

باقلوا لبنانی مغزدار ظرفی ترمه

± ۵۰ گرم، گردو، خلال بادام
باقلوا لبنانی مغزدار ظرفی ترمه

۷۵۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

باقلوا لبنانی مغزدار

± ۵۰ گرم، گردو، خلال بادام
باقلوا لبنانی مغزدار

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پفکی

شیرینی پفکی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک نارگیلی

شیرینی نازک نارگیلی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماکارون جعبه ای

ماکارون جعبه ای

یک جعبه

۱۷۸,۰۰۰ تومان

کیک

کیک یخچالی وانیلی

± ۵۰ گرم، موز، گردو، شکلات، تزیین خامه، مناسب برای ۵ تا ۶ نفر
کیک یخچالی وانیلی

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کیک یخچالی شکلاتی

± ۵۰ گرم، موز، گردو، شکلات، تزیین خامه، مناسب برای ۵ تا ۶ نفر
کیک یخچالی شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

کیک سفارشی خامه ای (وانیلی)

± ۵۰ گرم، موز، گردو، شکلات، تزیین خامه، مناسب برای ۵ تا ۶ نفر
کیک سفارشی خامه ای (وانیلی)

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

رولت مخصوص

± ۵۰ گرم، پسته، توت فرنگی
رولت مخصوص

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کیک بستنی

± ۵۰ گرم، پسته، توت فرنگی
کیک بستنی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه مغزدار

± ۵۰ گرم
کیک صبحانه مغزدار

۴۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

کیک اسلایسی

کیک کاپوچینو

± ۵۰ گرم
کیک کاپوچینو

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کیک زعفرانی

± ۵۰ گرم
کیک زعفرانی

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کیک تلخ

± ۵۰ گرم
کیک تلخ

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی جات سنتی

شکر پنیر هلی

شکر پنیر هلی

۴۰۰ گرم

۲۰,۵۰۰ تومان

شکر پنیر نعناع

شکر پنیر نعناع

۴۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نقل با مغز خلال بادام با طعم بهارنارنج

نقل با مغز خلال بادام با طعم بهارنارنج

۴۰۰ گرم

۵۳,۵۰۰ تومان

نقل با مغز خلال بادام با طعم یاس

نقل با مغز خلال بادام با طعم یاس

۴۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

نقل با مغز گشنیز

نقل با مغز گشنیز

۴۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نقل بادامی

نقل بادامی

۴۰۰ گرم

۵۳,۵۰۰ تومان

نقل تزئینی

نقل تزئینی

۴۰۰ گرم

۲۱,۵۰۰ تومان

نبات

نبات

۵۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

نبات چوبی طعم دار

نبات چوبی طعم دار

۲۰۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

نبات زعفرانی چوبی پایتخت

± ۵۰ گرم
نبات زعفرانی چوبی پایتخت

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

نبات سفید چوبی

± ۵۰ گرم
نبات سفید چوبی

۵۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

نبات سفید

± ۵۰ گرم
نبات سفید

۵۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

باقلوا

باقلوا استانبولی بادام

± ۵۰ گرم
باقلوا استانبولی بادام

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

باقلوا روسی

± ۵۰ گرم
باقلوا روسی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سوهان و گز

سوهان عسلی کنجدی

± ۲۵۰ گرم
سوهان عسلی کنجدی

۵۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی بادامی

± ۵۰ گرم
سوهان عسلی بادامی

۵۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی چهار مغز

± ۵۰ گرم
سوهان عسلی چهار مغز

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

سوهان قم

± ۵۰ گرم
سوهان قم

۵۰۰ گرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

گز لقمه مغز ۴۰ درصد پسته ای درباغی معراج

± ۵۰ گرم
گز لقمه مغز 40 درصد پسته ای درباغی معراج

۵۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

گز لقمه ۲۸ درصد مغز پسته و بادام کرمانی

± ۵۰ گرم
گز لقمه 28 درصد مغز پسته و بادام کرمانی

۵۰۰ گرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

گز آردی ۲۸ درصد مغز پسته و بادام کرمانی

± ۵۰ گرم
گز آردی 28 درصد مغز پسته و بادام کرمانی

۵۰۰ گرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

گز طلایی ۳۰ درصد مغز پسته معراج

± ۵۰ گرم
گز طلایی 30 درصد مغز پسته معراج

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

گز نقره ای ۳۰ درصد مغز بادام معراج

± ۵۰ گرم
گز نقره ای 30 درصد مغز بادام معراج

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پولکی زعفرانی پایتخت

± ۵۰ گرم
پولکی زعفرانی پایتخت

۴۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

پولکی لیمویی پایتخت

± ۵۰ گرم
پولکی لیمویی پایتخت

۴۵۰ گرم

۴۰,۷۰۰ تومان

باسلوق فله

باسلوق فله

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

شکلات

توفیکا

± ۵۰ گرم
توفیکا

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تافی استار

± ۵۰ گرم
تافی استار

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات مخلوط مینو

± ۵۰ گرم
شکلات مخلوط مینو

۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۸,۰۰۰ تومان

ویفری لوکاکو

± ۵۰ گرم
ویفری لوکاکو

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تافی قلمی

± ۵۰ گرم
تافی قلمی

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کاکائو تیدو شیرین عسل

± ۵۰ گرم
کاکائو تیدو شیرین عسل

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شکلات مخلوط استار

± ۵۰ گرم
شکلات مخلوط استار

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات رومینی

± ۵۰ گرم
شکلات رومینی

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ملیکا فندوقی

± ۵۰ گرم
ملیکا فندوقی

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات شیری

± ۵۰ گرم
شکلات شیری

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شکلات شونیز

± ۵۰ گرم
شکلات شونیز

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

ژله پاستیلی

± ۵۰ گرم
ژله پاستیلی

۵۰۰ گرم

۵۰,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

تافی کره ای

± ۵۰ گرم
تافی کره ای

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آبنبات کازیوه

± ۵۰ گرم
آبنبات کازیوه

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

آبنبات ترش

± ۵۰ گرم
آبنبات ترش

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

شکلات قیفی

± ۵۰ گرم
شکلات قیفی

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات فرمند

± ۵۰ گرم
شکلات فرمند

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ

± ۵۰ گرم
شکلات تلخ

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات خارجی

± ۵۰ گرم
شکلات خارجی

۵۰۰ گرم

۱۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

شکلات قلبی

± ۵۰ گرم
شکلات قلبی

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات تخم مرغی

± ۵۰ گرم
شکلات تخم مرغی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

آبنبات زنجبیلی

± ۵۰ گرم
آبنبات زنجبیلی

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شکلات مرداس

± ۵۰ گرم
شکلات مرداس

۵۰۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

دراژه رنگی

دراژه رنگی

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

اسمارتیز ریز

اسمارتیز ریز

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات سنگی رودخانه ای

شکلات سنگی رودخانه ای

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

دراژه بلدرچینی

دراژه بلدرچینی

۲۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

دراژه مغزدار

دراژه مغزدار

۲۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شکلات میکس شونیز

± ۵۰ گرم
شکلات میکس شونیز

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات جرقه ای

± ۵۰ گرم
شکلات جرقه ای

۵۰۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

شکلات مخلوط شیرعسل

± ۵۰ گرم
شکلات مخلوط شیرعسل

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ باراکا

± ۵۰ گرم
شکلات تلخ باراکا

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شکلات شیرین باراکا

± ۵۰ گرم
شکلات شیرین باراکا

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شکلات نارگیلی باراکا

± ۵۰ گرم
شکلات نارگیلی باراکا

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ و شیرین ملونه

± ۵۰ گرم
شکلات تلخ و شیرین ملونه

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات نادوشونیز

± ۵۰ گرم
شکلات نادوشونیز

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ لوکاکو

± ۵۰ گرم
شکلات تلخ لوکاکو

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شکلات پارمیدا ۸۴ درصد

± ۵۰ گرم
شکلات پارمیدا 84 درصد

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ ۷۸ درصد

± ۵۰ گرم
شکلات تلخ 78 درصد

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات تافی ترش

± ۵۰ گرم
شکلات تافی ترش

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شکلات اریج مغزدار

± ۵۰ گرم
شکلات اریج مغزدار

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

شکلات شونیز طلایی

± ۵۰ گرم
شکلات شونیز طلایی

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات ۷۲ درصد پارمیدا

± ۵۰ گرم
شکلات 72 درصد پارمیدا

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پشمک حاج عبدالله

± ۵۰ گرم
پشمک حاج عبدالله

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

محصولات رژیمی

قند کامور

قند کامور

۲۵۰ گرم

۸۰,۵۰۰ تومان

پولکی زعفرانی بدون قند کامور

پولکی زعفرانی بدون قند کامور

۱۳۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

پولکی لیمویی بدون قند کامور

پولکی لیمویی بدون قند کامور

۱۳۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

پولکی پرتقالی بدون قند کامور

پولکی پرتقالی بدون قند کامور

۱۳۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

پولکی گل سرخ بدون قند کامور

پولکی گل سرخ بدون قند کامور

۱۳۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

پودر شیرین کننده ساشه ای بدون قند کامور

یک بسته
پودر شیرین کننده ساشه ای بدون قند کامور

۱۰ عدد

۲۸,۵۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز ویژه

پسته، بادام هندی، فندوق، بادام درختی
آجیل چهار مغز ویژه

۵۰۰ گرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل مخلوط

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط ممتاز

آجیل مخلوط ممتاز

۲۵۰ گرم

۹۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۰,۰۰۰ تومان

آجیل سنتی

آجیل بو داده
آجیل سنتی

۲۵۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین خام

پسته، بادام هندی، فندوق، بادام درختی، کشمش
آجیل شیرین خام

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

آجیل مشکل گشا مخصوص

آجیل مشکل گشا مخصوص

۲۵۰ گرم

۵۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

آجیل مالزی

آجیل مالزی

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

آجیل شور

بادام شور درشت

بادام شور درشت

۲۵۰ گرم

۹۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور درشت

بادام هندی شور درشت

۲۵۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۲۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور ریز

بادام هندی شور ریز

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

فندق ایرانی شور

فندق ایرانی شور

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

مغز فندق شور

مغز فندق شور

۲۵۰ گرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور اعلاء

پسته کله قوچی شور اعلاء

۲۵۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۲۰,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

پسته احمد آقایی شور

۲۵۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۲۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

۲۵۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۲۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی شور آستانه

بادام زمینی شور آستانه

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نخودچی شور

نخودچی شور

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

بادام منقا پوست کاغذی شور

بادام منقا پوست کاغذی شور

۲۵۰ گرم

۷۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

آجیل خام

بادام خام ایرانی

بادام خام ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

مغز فندوق خام

مغز فندوق خام

۵۰۰ گرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

۲۵۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۲۰,۰۰۰ تومان

پسته احمدی خام

پسته احمدی خام

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵۰,۰۰۰ تومان

گردو

گردو

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

نخودچی خام

نخودچی خام

۲۵۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

مغزیجات

آجیل چهار مغز خام

پسته، بادام هندی، فندوق، بادام درختی
آجیل چهار مغز خام

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

پسته، بادام هندی شور، فندوق شور، بادام درختی شور
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی خام

مغز گردو ایرانی خام

۲۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو خورشتی

مغز گردو خورشتی

۲۵۰ گرم

۸۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه روغنی شور

تخمه روغنی شور

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

تخمه جاپانی شور ممتاز

تخمه جاپانی شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

تخمه جاپانی شور اعلا

تخمه جاپانی شور اعلا

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه جاپانی گلپر

تخمه جاپانی گلپر

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو شور خوئی

تخمه کدو شور خوئی

۲۵۰ گرم

۵۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو شور مشهدی

تخمه کدو شور مشهدی

۲۵۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی گلپر

 تخمه محبوبی گلپر

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی دو آتیشه

 تخمه محبوبی دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی زعفرانی

 تخمه محبوبی زعفرانی

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

تخمه شمشیری شور

تخمه شمشیری شور

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

تخمه دور سفید شور

تخمه دور سفید شور

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

میوه خشک

برگه هلو

برگه هلو

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

توت خشک ممتاز

توت خشک ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

۲۵۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

انجیر پرک

انجیر پرک

۲۵۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۶۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز اعلا

کشمش سبز اعلا

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

میوه خشک مخلوط

پرتقال، انبه، موز، هلو، گلابی، طلالبی، خرمالو، کیوی، سیب آناناس
میوه خشک مخلوط

۲۵۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مویز اعلا

مویز اعلا

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آلو بخارا

آلو بخارا

۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

انجیر آردی

انجیر آردی

۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

قیصی

قیصی

۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نان

نان سوخاری

± ۵۰ گرم
نان سوخاری

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

تنقلات

لواشک فله ای

± ۵۰ گرم
لواشک فله ای

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

قهوه

پودر اسپرسو فله

پودر اسپرسو فله

۵۰۰ گرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

پودر قهوه دارک فله

پودر قهوه دارک فله

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پودر هات چاکلت فله ای

پودر هات چاکلت فله ای

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

کاپوچینو فله ای

کاپوچینو فله ای

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

کافی میت فله

کافی میت فله

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نسکافه کلاسیک فله

نسکافه کلاسیک فله

۵۰۰ گرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

نسکافه گلد فله

نسکافه گلد فله

۵۰۰ گرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

دانه قهوه فرانسه

دانه قهوه فرانسه

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

لوازم تولد

شمع عددی

شمع عددی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱

۱۰,۰۰۰ تومان

۲

۱۰,۰۰۰ تومان

۳

۱۰,۰۰۰ تومان

۴

۱۰,۰۰۰ تومان

۵

۱۰,۰۰۰ تومان

۶

۱۰,۰۰۰ تومان

۷

۱۰,۰۰۰ تومان

۸

۱۰,۰۰۰ تومان

۹

۱۰,۰۰۰ تومان