جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم (۱۶ تا ۱۷ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم، شیرینی لطیفه، رولت، نان خامه ای، ناپلیونی، ارسال بر اساس موجودی
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم (۸ تا ۱۰ عدد)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم(۴ تا ۵ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۵ عدد)

۶۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۵ تا ۳۰ عدد)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

± ۵۰ گرم
نان خامه ای

۱ کیلوگرم (۲۵ تا ۳۰ عدد)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۵ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

کیک هویج

± ۵۰ گرم، برشی، کیک اسفنجی ساده، گردو و هویج
کیک هویج

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۰ عدد)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ تا ۱۰ عدد)

۶۶,۵۰۰ تومان

چیز کیک تنوری

± ۵۰ گرم
چیز کیک تنوری

۵۰۰ گرم (۵ تا ۶ عدد)

۷۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

کیک دبل چاکلت

± ۵۰ گرم، اسفنج شکلاتی، تزیین بادام زمینی و نوتلا
کیک دبل چاکلت

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

رولت ریز

± ۵۰ گرم
رولت ریز

۱ کیلوگرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ تا ۶ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم، شیرینی لطیفه، رولت، نان خامه ای، ناپلیونی، ارسال بر اساس موجودی
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم (۸ تا ۱۰ عدد)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم(۴ تا ۵ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

رولت

± ۵۰ گرم
رولت

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ۰۵ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

نان خامه ای

± ۵۰ گرم
نان خامه ای

۱ کیلوگرم (۲۵ تا ۳۰ عدد)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۵ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

رولت درشت

± ۵۰ گرم
رولت درشت

۱ کیلوگرم (۷ تا ۸ عدد)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۳ تا ۴ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

ناپلئونی خامه ای

± ۵۰ گرم
ناپلئونی خامه ای

۱ کیلوگرم (۵ عدد)

ناموجود

۵۰۰ گرم (۲ تا ۳ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

تیتابی خامه ای

± ۵۰ گرم
تیتابی خامه ای

۱ کیلوگرم (۱۲ عدد)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۷۲,۵۰۰ تومان

ماکارون بزرگ

ماکارون بزرگ

یک عدد

۱۰,۰۰۰ تومان

دسر بزرگ

ارسال بر اساس موجودی، دسر نوتلایی یا ایبیزا شکلاتی یا تیرامیسو
دسر بزرگ

یک عدد

۴۵,۰۰۰ تومان

دسر کوچک

ارسال بر اساس موجودی، دسر نوتلایی یا ایبیزا شکلاتی یا تیرامیسو
دسر کوچک

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

باقلوا استانبولی ۱ کیلو

باقلوا استانبولی 1 کیلو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت وین

± ۵۰ گرم
شیرینی تارت وین

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۶۶,۵۰۰ تومان

باقلوا

± ۵۰ گرم
باقلوا

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سوئیسی

± ۵۰ گرم، کامل گرد
شیرینی سوئیسی

۱ کیلوگرم (۱۵ تا ۲۰ عدد)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ تا ۱۰ عدد)

۶۲,۵۰۰ تومان

شیرینی زبان ساده

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان ساده

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۹۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۴۸,۵۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

دنت بالشتی

± ۵۰ گرم
دنت بالشتی

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۵ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم (۲۵ تا ۳۰ عدد)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ تا ۱۵ عدد)

۶۶,۵۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم (۱۶ تا ۱۷ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸ عدد)

۴۷,۵۰۰ تومان

شیرینی خشک نازک

± ۵۰ گرم
شیرینی خشک نازک

۱ کیلوگرم (۳۰ تا ۴۰ عدد)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ تا ۲۰ عدد)

۶۶,۵۰۰ تومان

ساق عروس

± ۵۰ گرم
ساق عروس

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۴ عدد)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۶۶,۵۰۰ تومان

شیرینی سلطانی

± ۵۰ گرم، پودر قهوه، دارچین پودر پسته، پودر نارگیل، دکور متفاوت
شیرینی سلطانی

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۵ عدد)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۶۲,۵۰۰ تومان

کیک یخچالی

چیز کیک نیویورکی ۵۰۰ گرم(۴تا ۵ عدد)

± ۵۰ گرم، چیز کیک ارسال بر اساس موجودی: چیز کیک نوتلا، چیز کیک شاتوت و چیز کیک اوریو
چیز کیک نیویورکی 500 گرم(4تا 5 عدد)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کیک تولد خامه ای ۲ نفره ساده

یک عدد خامه ای ساده شکلاتی یا وانیلی وزن کیک حدودا ۴۰۰ گرم میباشد
کیک تولد خامه ای 2 نفره ساده
۸۵,۰۰۰ تومان

کیک تولد خامه ای ۲ نفره ماکارون دار یا تصویری

وزن کیک حدودا ۴۰۰ گرم میباشد
کیک تولد خامه ای 2 نفره ماکارون دار یا تصویری
۸۵,۰۰۰ تومان

کیک تولد خامه ای

تصویر کیک ها فرضی می‌باشد خود کیک نیست هر کیکی موجود باشد ارسال میشود± ۵۰ گرم، دکور متفاوت
کیک تولد خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کیک نیمه فوندانت

تصویر کیک ها فرضی می‌باشد خود کیک نیست ± ۵۰ گرم، دکور متفاوت
کیک نیمه فوندانت

۱ کیلوگرم

۱۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کیک تصویری

± ۵۰ گرم، دکور متفاوت
کیک تصویری

۱ کیلوگرم

۱۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کیک ماکارون دار

± ۵۰ گرم، دکور متفاوت
کیک ماکارون دار

۱ کیلوگرم

۱۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

چیز کیک نیویورکی

± ۵۰ گرم، چیز کیک ارسال بر اساس موجودی: چیز کیک نوتلا، چیز کیک شاتوت و چیز کیک اوریو
چیز کیک نیویورکی

۱ کیلوگرم (۸ تا ۹ عدد)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۶ تا ۱۸ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک تنوری

± ۵۰ گرم
چیز کیک تنوری

۱ کیلوگرم (۱۰ تا ۱۲ عدد)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۵ تا ۶ عدد)

۷۳,۵۰۰ تومان

کیک خشک

کیک دبل چاکلت

± ۵۰ گرم، اسفنج شکلاتی، تزیین بادام زمینی و نوتلا
کیک دبل چاکلت

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

کیک هویج

± ۵۰ گرم، برشی، کیک اسفنجی ساده، گردو و هویج
کیک هویج

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۰ عدد)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ تا ۱۰ عدد)

۶۶,۵۰۰ تومان

تارت، مربا و عسل

تارت آجیلی

تارت آجیلی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

تارت نوتلا

تارت نوتلا

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۹۲,۵۰۰ تومان

سوهان، گز و شکلات

نبات شاخه ای زرد وسفید

± ۵۰ گرم
نبات شاخه ای زرد وسفید

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

لواشک ورقه ای

لواشک ورقه ای

یک عدد

۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

باسلوق

فله ای
باسلوق
۸۰,۰۰۰ تومان

آلو قطره طلایی

آلو قطره طلایی

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

آلو خورشتی

آلو خورشتی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک

۱۴ نوع میوه
میوه خشک

۵۰۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

انجیر اعلا استهبان

انجیر اعلا استهبان

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

لیمو خشک اسلایسی

لیمو خشک اسلایسی

۲۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

برگه آلو شابلون

برگه آلو شابلون

۲۵۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

برگه هلو

برگه هلو

۲۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

برگه زرد آلو

برگه زرد آلو

۲۵۰ گرم

۴۱,۲۰۰ تومان