جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های کرج

نان شیرینی سید خندان

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

± ۵۰ گرم
نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

± ۵۰ گرم
بستنی سنتی

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانسوی

± ۵۰ گرم
شیرینی فرانسوی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

± ۵۰ گرم، پسته، بادام، بادام هندی
آجیل چهار مغز شور

۵۰۰ گرم

۲۸۳,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی مخصوص

۵۰۰ گرم

۸۵,۵۰۰ تومان

پسته شور

± ۵۰ گرم
پسته شور

۱ کیلوگرم

۵۶۶,۰۰۰ تومان

پیراشکی (دونات) لقمه ای

۱کیلو گرم
پیراشکی (دونات) لقمه ای

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

نان خامه ای مارسبانی ۱کیلوگرم

نان خامه ای مارسبانی ۱کیلوگرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای مارسبانی ۵۰۰ گرم

نان خامه ای مارسبانی ۵۰۰ گرم
۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت ناپلئونی

۱ کیلو گرم
شیرینی رولت ناپلئونی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

نان خامه ای ساندویچی ۱کیلوگرم

نان خامه ای ساندویچی ۱کیلوگرم
۱۴۲,۰۰۰ تومان

نان خامه ای ساندویچی ۵۰۰ گرم

نان خامه ای ساندویچی ۵۰۰ گرم
۷۱,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت مکزیکی شکلاتی

۱ کیلو گرم
شیرینی رولت مکزیکی شکلاتی

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانسوی

± ۵۰ گرم
شیرینی فرانسوی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

± ۵۰ گرم
نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی خامه ای مخلوط

۱.۷ کیلوگرم

۲۴۱,۰۰۰ تومان

چیز کیک

± ۵۰ گرم
چیز کیک

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی میکادو بسته ای

شیرینی میکادو بسته ای
۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیراشکی (دونات) لقمه ای

۱کیلو گرم
پیراشکی (دونات) لقمه ای

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای پاپیون

۱کیلو گرم
شیرینی کره ای پاپیون

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

شیرینی تسمه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی تسمه ای

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی ساق عروس

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دنت

± ۵۰ گرم
شیرینی دنت

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دنت نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی دنت نارگیلی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی مخصوص

۱ کیلوگرم

۱۷۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۵۰۰ تومان

شیرینی کره ای نازک

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای نازک

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

شیرینی مشهدی

± ۵۰ گرم
شیرینی مشهدی

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی برنجی

± ۵۰ گرم
شیرینی برنجی

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

شیرینی شکری

± ۵۰ گرم
شیرینی شکری

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

شیرینی پاستیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی پاستیلی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نخود چی

شیرینی نخود چی

یک بسته

۱۵۳,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

نان سوخاری

± ۵۰ گرم
نان سوخاری

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۵۹,۰۰۰ تومان

شیرینی سنتی

نقل خلال بسته ای

نقل خلال بسته ای
۵۳,۰۰۰ تومان

گز کرمانی بسته ای

گز کرمانی بسته ای
۲۸۹,۰۰۰ تومان

گز معراج طلایی بسته ای

گز معراج طلایی بسته ای
۲۷۷,۰۰۰ تومان

باقلوا یزدی

± ۵۰ گرم
باقلوا یزدی

یک بسته (۸۰۰ گرم)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

حلوا مخلوط

حلوا مخلوط

یک بسته

۱۴۷,۵۰۰ تومان

آجیل شور

آجیل چهار مغز شور

± ۵۰ گرم، پسته، بادام، بادام هندی
آجیل چهار مغز شور

۱ کیلوگرم

۵۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۳,۰۰۰ تومان

پسته شور

± ۵۰ گرم
پسته شور

۱ کیلوگرم

۵۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۳,۰۰۰ تومان

آجیل خام

پسته خام

± ۵۰ گرم
پسته خام

۱ کیلوگرم

۵۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۳,۰۰۰ تومان

مغز گردو

± ۵۰ گرم
مغز گردو

۱ کیلوگرم

۴۸۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۲,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

۱ کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

۱ کیلوگرم

۳۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۲,۵۰۰ تومان

بادام خام ایرانی

بادام خام ایرانی

۱ کیلوگرم

۶۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۴,۵۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

نخود چی

نخود چی

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه کدو دو آتیشه

۱ کیلوگرم
تخمه کدو دو آتیشه
۲۴۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه

۵۰۰ گرم
تخمه کدو دو آتیشه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه

۱کیلوگرم
تخمه هندوانه

۱کیلوگرم

۲۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

تخمه کدو

± ۵۰ گرم
تخمه کدو

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

± ۵۰ گرم
تخمه آفتابگردان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی

تخمه ژاپنی

۱ کیلوگرم

۳۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۲,۵۰۰ تومان

بستنی

بستنی سنتی

± ۵۰ گرم
بستنی سنتی

۱ کیلوگرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان