نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پای سیب

مدل پای سیب ممکن است روزانه متفاوت با عکس باشد.
پای سیب

یک کیلو

۱۰۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

دونات شکری

دونات شکری

۶۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۷ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان ریز

شیرینی زبان ریز

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

ناپلئونی

۶ عدد
ناپلئونی

حدودا ۷۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

حدودا ۱,۲۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی متوسط

۱/۶۰۰گرم(تنها نوشتن "تولدت مبارک" یا "تولدتان مبارک"روی کیک امکان پذیر می باشد)
کیک شکلاتی متوسط
۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر دسری

شیرینی تر دسری

۷۰۰ گرم (حدود ۶ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۲ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

دونات دارچینی

دونات دارچینی

۶۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۷ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کوکی شکلاتی

کوکی شکلاتی

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

دانمارکی برشی

دانمارکی برشی

۷۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۶ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی پنیری

شیرینی دانمارکی پنیری

۷۰۰ گرم (حدود ۱۱ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۲۰ عدد)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دونات شکری

دونات شکری

۶۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۷ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دونات شکلاتی

دونات شکلاتی

۶۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۷ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دونات دارچینی

دونات دارچینی

۶۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۷ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دونات مخلوط

دونات مخلوط

۶۰۰ گرم (حدود ۹ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۷ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک کره ای

شیرینی نازک کره ای

نیم کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۰۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای لاته

شیرینی کره ای لاته

نیم کیلو

۷۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پای بادام

پای بادام

یک کیلو

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

مدل پای سیب ممکن است روزانه متفاوت با عکس باشد.
پای سیب

یک کیلو

۱۰۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی مغزدار مخلوط

شیرینی مغزدار مخلوط

حدود ۷۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

حدود ۱,۲۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مخلوط نواری

شیرینی مخلوط نواری

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مخلوط آلمانی

شیرینی مخلوط آلمانی

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیسکویت هلندی

بیسکویت هلندی

حدود ۷۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

حدود ۱,۲۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی عسلی خلال بادام

شیرینی عسلی خلال بادام

نیم کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان ریز

شیرینی زبان ریز

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

شیرینی نارگیلی

حدود ۷۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

حدود ۱,۲۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیسکوییت شکری

ارسال هر دو نوع با توجه به موجودی می باشد.
بیسکوییت شکری

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

باقلوا استانبولی

۷۰۰ گرم (حدود ۱۴ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۳۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کوکی سفید

کوکی سفید

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

کوکی شکلاتی

کوکی شکلاتی

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۵,۰۰۰ تومان

کیک برونی

کیک برونی

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

نیم کیلو

۵۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه ساده

کیک صبحانه ساده
۲۵,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه کشمشی

کیک صبحانه کشمشی
۲۵,۰۰۰ تومان

حلوا مخلوط

حلوا مخلوط
۱۰۰,۰۰۰ تومان

مخلوط خرما و حلوا

مخلوط خرما و حلوا
۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی تر مکزیکی

شیرینی تر مکزیکی

۷۰۰ گرم (حدود ۱۰ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۶ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

اتریشی شکلاتی

یک کیلو گرم (۸ عدد)
اتریشی شکلاتی
۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر دسری

شیرینی تر دسری

۷۰۰ گرم (حدود ۶ عدد)

۵۵,۰۰۰ تومان

۱,۲۰۰ گرم (حدود ۱۲ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

نان خامه ای

حدودا ۷۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

حدودا ۱,۲۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

ناپلئونی

۶ عدد
ناپلئونی

حدودا ۷۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

حدودا ۱,۲۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک تنوری

۱/۲۰۰کیلو گرم (۹ عدد)
چیز کیک تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

دسر تیرامیسو

۵ عدد
دسر تیرامیسو
۱۲۵,۰۰۰ تومان

کیک

کیک نوتلا و فندق (متوسط)

تقریبا یک کیلو ونیم
کیک نوتلا و فندق (متوسط)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی متوسط

۱/۶۰۰گرم(تنها نوشتن "تولدت مبارک" یا "تولدتان مبارک"روی کیک امکان پذیر می باشد)
کیک شکلاتی متوسط
۱۷۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی مربع

یک کیلو و سیصد(نوشتن ۴ کلمه روی کیک امکان پذیر می باشد)
کیک شکلاتی مربع
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه ای (متوسط)

یک کیلو و نیم(نوشتن ۴ کلمه روی کیک امکان پذیر می باشد) (دکور متغیر)
کیک نسکافه ای (متوسط)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک میوه ای متوسط

یک کیلو و نیم(نوشتن ۴ کلمه روی کیک امکان پذیر می باشد)
کیک میوه ای متوسط
۱۸۵,۰۰۰ تومان

کیک ردولوت

یک کیلو و سیصد
کیک ردولوت
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کیک میوه ای (بزرگ)

۲/۵کیلو
کیک میوه ای (بزرگ)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

فینگر فود

فینگر فود گوشت (یک عدد)

فینگر فود گوشت (یک عدد)
۱۸,۰۰۰ تومان

فینگر فود مرغ (یک عدد)

فینگر فود مرغ (یک عدد)
۱۵,۰۰۰ تومان

فینگر فود سبزیجات (یک عدد)

سیب زمینی
فینگر فود سبزیجات (یک عدد)
۱۵,۰۰۰ تومان

لوازم تولد

شمع معمولی

شمع معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

شمع عددی

شمع عددی

یک

۵,۰۰۰ تومان

دو

۵,۰۰۰ تومان

سه

۵,۰۰۰ تومان

چهار

۵,۰۰۰ تومان

پنج

۵,۰۰۰ تومان

شش

۵,۰۰۰ تومان

هفت

۵,۰۰۰ تومان

هشت

۵,۰۰۰ تومان

نه

۵,۰۰۰ تومان

صفر

۵,۰۰۰ تومان

علامت سوال

۵,۰۰۰ تومان

برف شادی

برف شادی
۲۹,۰۰۰ تومان

کلاه تولد

کلاه تولد
۱۵,۰۰۰ تومان

بشقاب (ده عددی)

بشقاب (ده عددی)
۲۰,۰۰۰ تومان

پک کامل پذیرایی

(بشقاب و چنگال)
پک کامل پذیرایی
۳۰,۰۰۰ تومان

فشفشه بلند (شش عدد)

فشفشه بلند (شش عدد)
۴۵,۰۰۰ تومان

فشفشه دستی (ده عدد)

فشفشه دستی (ده عدد)
۱۵,۰۰۰ تومان

بادکنک معمولی (شش عدد)

بادکنک معمولی (شش عدد)
۱۵,۰۰۰ تومان