جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

بستنی میوه ای اسکوپی

± ۵۰ گرم، کاکایو، انبه، توت فرنگی، وانیلی، هلو، طالبی
بستنی میوه ای اسکوپی

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

بستنی حصیری

بستنی حصیری

یک بسته (۵ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

بستنی معجون

± ۵۰ گرم، بستنی وانیلی، موز، گردو، شکلات
بستنی معجون

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی

± ۵۰ گرم
خرما مضافتی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی زعفرانی مغزدار

± ۵۰ گرم، گردو
بستنی سنتی زعفرانی مغزدار

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده سبزیجات محلی

ماست چکیده سبزیجات محلی

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

پنیر

پنیر سفید گاوی سنتی

پنیر سفید گاوی سنتی

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

پنیر تبریز گوسفندی سنتی

پنیر تبریز گوسفندی سنتی

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پنیر لاکتیکی گاوی سنتی

پنیر لاکتیکی گاوی سنتی

۱ کیلوگرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

پنیر لیقوان گوسفندی سنتی

پنیر لیقوان گوسفندی سنتی

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

شیر

شیر فله

شیر فله

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

ماست

ماست پرچرب گلبانان

ماست پرچرب گلبانان

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ماست پرچرب سطلی محلی

ماست پرچرب سطلی محلی

۴ کیلوگرم

۱۲۳,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۶۷,۰۰۰ تومان

ماست کم چرب گلبانان

ماست کم چرب  گلبانان

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

ماست دبه ای گلبانان

ماست دبه ای گلبانان

۲ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ساده محلی

ماست چکیده ساده محلی

۱ کیلوگرم

۶۲,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر محلی

ماست چکیده موسیر محلی

۱ کیلوگرم

۶۶,۰۰۰ تومان

ماست چکیده سبزیجات محلی

ماست چکیده سبزیجات محلی

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ سنتی

دوغ سنتی

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گلبانان

دوغ خانواده گلبانان

۱.۵ لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

دوغ ویژه گلبانان

دوغ ویژه گلبانان

۴ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۷,۰۰۰ تومان

سایر فرآورده های لبنی

خامه شکلاتی

خامه شکلاتی

۱۳۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

کره خامه ای محلی

کره خامه ای محلی

۱ کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

کره دوغی گلبانان

کره دوغی گلبانان

۱ کیلوگرم

۲۶۲,۰۰۰ تومان

کره پاستوریزه حیوانی گلدن نسیم

کره پاستوریزه حیوانی گلدن نسیم

۱۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

خامه سنتی

خامه سنتی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کشک خشک گاوی سنتی

کشک خشک گاوی سنتی

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کشک مایع سنتی

کشک مایع سنتی

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی سنتی زعفرانی مغزدار

گردو
بستنی سنتی زعفرانی مغزدار

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

بستنی معجون

± ۵۰ گرم، بستنی وانیلی، موز، گردو، شکلات
بستنی معجون

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

بستنی حصیری

بستنی حصیری

۱۰۰ گرم (یک عدد)

۱۳,۰۰۰ تومان

یک بسته (۵ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای اسکوپی

± ۵۰ گرم، کاکایو، انبه، توت فرنگی، وانیلی، هلو، طالبی
بستنی میوه ای اسکوپی

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم (یک عدد)

۱۲,۰۰۰ تومان

شیره و ارده

سه شیره سنتی

± ۵۰ گرم
سه شیره سنتی

۵۰۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

شیره توت سنتی

± ۵۰ گرم
شیره توت سنتی

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

شیره خرما سنتی

± ۵۰ گرم
شیره خرما سنتی

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

ارده شابلی

± ۵۰ گرم
ارده شابلی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

ارده شابلی

± ۵۰ گرم
ارده شابلی

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

ارده حاج عباس بهجتی

± ۵۰ گرم
ارده حاج عباس بهجتی

۱ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

حلوا ارده حاج عباس بهجتی

± ۵۰ گرم
حلوا ارده حاج عباس بهجتی

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

حلوا سینجلی

مغز گردو
حلوا سینجلی

۴۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

حلوای بروجرد

± ۵۰ گرم
حلوای بروجرد

۱ کیلوگرم

۱۲۱,۰۰۰ تومان

حلوای شکرریز سنتی

± ۵۰ گرم
حلوای شکرریز سنتی

۱ کیلوگرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی

کره بادام زمینی

۳۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل تک نفره

عسل تک نفره

تک نفره

۵,۰۰۰ تومان

عسل موم دار

عسل موم دار

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی

± ۵۰ گرم
عسل طبیعی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

عسل گون گز طبیعی

± ۵۰ گرم
عسل گون گز طبیعی

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۱,۰۰۰ تومان

عسل آویشن طبیعی

± ۵۰ گرم
عسل آویشن طبیعی

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

عسل چند گیاه طبیعی

± ۵۰ گرم
عسل چند گیاه طبیعی

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

عسل کنار طبیعی

± ۵۰ گرم
عسل کنار طبیعی

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل کوهستان طبیعی

± ۵۰ گرم
عسل کوهستان طبیعی

۵۰۰ گرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

عسل موم دار طبیعی

± ۵۰ گرم
عسل موم دار طبیعی

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مربا هویج خانگی

± ۵۰ گرم
مربا هویج خانگی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

مربا بالنگ خانگی

± ۵۰ گرم
مربا بالنگ خانگی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

مربا گل محمدی خانگی

± ۵۰ گرم
مربا گل محمدی خانگی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

مربا آلبالو خانگی

± ۵۰ گرم
مربا آلبالو خانگی

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربا توت فرنگی خانگی

± ۵۰ گرم
مربا توت فرنگی خانگی

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

مربا انجیر خانگی

± ۵۰ گرم
مربا انجیر خانگی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

تخم مرغ و سایر پرندگان

تخم مرغ محلی

تخم مرغ محلی

یک عدد

۴,۵۰۰ تومان

تخم بلدرچین

تخم بلدرچین

یک بسته (۱۲ عدد)

۲۸,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون پرورده فله

± ۵۰ گرم
زیتون پرورده فله

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

خواروبار

لقمه نبات زعفرانی

± ۵۰ گرم
لقمه نبات زعفرانی

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

نبات شاخه ای

± ۵۰ گرم
نبات شاخه ای

۱ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

نبات چوبدار

± ۵۰ گرم
نبات چوبدار

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نمک دریا دلفین

± ۵۰ گرم
نمک دریا دلفین

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

نمک دریا درجه یک

نمک دریا درجه یک

۴۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

تخمه افتاب گردان

تخمه افتاب گردان

۹۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

کشمش ممتاز

کشمش ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مویز شیراز

مویز شیراز

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرما پیارم درجه دو

± ۵۰ گرم
خرما پیارم درجه دو

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰ گرم
خرما زاهدی

۱ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی

± ۵۰ گرم
خرما مضافتی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

زرشک پفکی ممتاز

± ۵۰ گرم
زرشک پفکی ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

آلو

آلو

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

خرما شیره دار

خرما شیره دار

۵۷۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۳۳۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

خلال بادوم

خلال بادوم

۲۲۶ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ادویه و چاشنی

پودر سنجد

± ۵۰ گرم
پودر سنجد

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

خاکشیر

± ۵۰ گرم
خاکشیر

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخم شربتی

± ۵۰ گرم
تخم شربتی

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

زعفرون

زعفرون

۱۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

هل سبز

هل سبز

۱۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

زعفران قائنات

زعفران قائنات

یک مثقال

۱۶۰,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت

عرق نعنا خوش طعم سنتی

ضد نفخ، معالج بواسیر، پیچ شکم، رفع اسهال و استفراغ معده
عرق نعنا خوش طعم سنتی

۲ لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

عرق نعنا سنتی

ضد نفخ، معالج بواسیر، پیچ شکم، رفع اسهال و استفراغ معده
عرق نعنا سنتی

۲ لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

عرق هل سنتی

تقویت کننده معده، بادشکن
عرق هل سنتی

۱ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک سنتی

تقویت کننده قلب و معده، ملین، آرامبخش و خونساز، ضد سر درد، دردهای عضلانی
عرق بیدمشک سنتی

۱ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

عرق شاتره سنتی

ضد خارش پوست، اشتها آور
عرق شاتره سنتی

۱ لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

عرق بهارنارنج فیض

تقویت کننده اعصاب، تقویت قلب
عرق بهارنارنج فیض

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

عرق زنیان سنتی

ضد نفخ و ترشی معده، ضد انگل
عرق زنیان سنتی

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق رازیانه سنتی

تنظیم کننده هورمون بانوان، کاهش فشار خون
عرق رازیانه سنتی

۱ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

گلاب فیض

موثر در درمان مشکلات دستگاه گوارش، کاهش فشار خون، پیشگیری از ابتلا به آلزایمر، ضد استرس، رفع بی خوابی
گلاب فیض

۱ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

شربت آلبالو سنتی

شربت آلبالو سنتی

۱ لیتر

۷۷,۰۰۰ تومان

شربت سکنجبین سنتی

شربت سکنجبین سنتی

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

شربت توت فرنگی سنتی

شربت توت فرنگی سنتی

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

شربت لیمو سنتی

شربت لیمو سنتی

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

شربت بهارنارنج سنتی

ایجاد آرامش و کاهش اضطراب و تحریکات عصبی، تقویت سیستم عصبی بدن
شربت بهارنارنج سنتی

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

چای، دمنوش و قهوه

چای سیب

چای سیب

۱۵۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

چای به

چای به

۱۴۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

چای سیاه

چای سیاه

۲۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک طبیعی

کاهش کلسترول خون، درمان کبد چرب، درمان کم خونی، کمک به کاهش وزن
آب زرشک طبیعی

۱.۵ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر

۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر

۶,۰۰۰ تومان

نان و شیرینی

نان خرمایی

نان خرمایی

۷۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

نان خشک جو سبزیجات اردستان

± ۵۰ گرم
نان خشک جو سبزیجات اردستان

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

باسلوق با شیره انگور

باسلوق با شیره انگور

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۸۰,۰۰۰ تومان

باسلوق با شیره خرما

باسلوق با شیره خرما

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

باسلوق با شیره زعفران

باسلوق با شیره زعفران

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۸۰,۰۰۰ تومان

روغن گیاهی و حیوانی

روغن حیوانی گلبانان

± ۵۰ گرم
روغن حیوانی گلبانان

۶۵۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

روغن زیتون سنتی

روغن زیتون سنتی

۲ لیتر

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۱۳۸,۰۰۰ تومان

روغن ارده کنجد

روغن ارده کنجد

۱ لیتر

۱۶۳,۰۰۰ تومان

روغن کنجد بهجتی

روغن کنجد بهجتی

۱ لیتر

۱۸۸,۰۰۰ تومان

روغن کنجد سنتی

روغن کنجد سنتی

۱.۵ لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آبلیمو، آبغوره و سرکه

سرکه انگور طبیعی

سرکه انگور طبیعی

۱ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آبغوره بدون نمک طبیعی

آبغوره بدون نمک طبیعی

۱ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

رب

رب گوجه فرنگی تیناب

رب گوجه فرنگی تیناب

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سایر

طعم پیاز جعفری

طعم پیاز جعفری

۱۶۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

طعم کچاب

طعم کچاب

۱۶۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

طعم سرکه نمکی

طعم سرکه نمکی

۱۶۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

طعم پنیری

طعم پنیری

۱۶۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

آلوچه

آلوچه

۱۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

آلوچه قرمز

آلوچه قرمز

۱۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

شکلات ژله ای

شکلات ژله ای

۸۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سمنوی خانگی

سمنوی خانگی

۴۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

لواشک

± ۵۰ گرم
لواشک

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

لواشک پذیرایی

± ۵۰ گرم
لواشک پذیرایی

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

قره قورت پذیرایی

± ۵۰ گرم
قره قورت پذیرایی

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان