جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پنیر تبریز

± ۵۰ گرم
پنیر تبریز

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

لواشک محلی

± ۵۰ گرم، طعم های زرشک، آلبالو، هفت میوه، آلو، کیوی، انار
لواشک محلی

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

پنیر لاکتیکی

± ۵۰ گرم
پنیر لاکتیکی

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

پنیر پاستوریزه

± ۵۰ گرم
پنیر پاستوریزه

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

سرشیر گاومیش

± ۵۰ گرم
سرشیر گاومیش

۵۰۰ گرم

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

نبات شاخه سفید

نبات شاخه سفید

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

نبات چوبی زرد

نبات چوبی زرد

۱ کیلوگرم

۷۷,۰۰۰ تومان

ماست ظرفی

± ۵۰ گرم
ماست ظرفی

۱.۷۰۰ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۴۷,۰۰۰ تومان

مربا خانگی آلبالو

مربا درجه ۱ خانگی
مربا خانگی آلبالو

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

پنیر لیقوان گوسفندی درجه یک

± ۵۰ گرم
پنیر لیقوان گوسفندی درجه یک

۲۵۰

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر گلپایکان

± ۵۰ گرم
ماست چکیده موسیر گلپایکان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

پنیر

پنیر لیقوان گوسفندی درجه یک

± ۵۰ گرم
پنیر لیقوان گوسفندی درجه یک

۲۵۰

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پنیر تبریز

± ۵۰ گرم
پنیر تبریز

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پنیر لاکتیکی

± ۵۰ گرم
پنیر لاکتیکی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

پنیر پاستوریزه

± ۵۰ گرم
پنیر پاستوریزه

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

شیر

شیر محلی پرچرب

± ۵۰ گرم
شیر محلی پرچرب

۱ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

ماست

ماست گاومیش سراب ۱.۳۰۰ کیلوگرم

یک کیلو سیصد گرم
ماست گاومیش سراب 1.300 کیلوگرم
۶۹,۰۰۰ تومان

ماست ظرفی

± ۵۰ گرم
ماست ظرفی

۱.۷۰۰ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۴۷,۰۰۰ تومان

ماست دبه ای صدف گلپایگان

± ۵۰ گرم
ماست دبه ای صدف گلپایگان

۵ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر گلپایکان

± ۵۰ گرم
ماست چکیده موسیر گلپایکان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ساده شیرین

± ۵۰ گرم
ماست چکیده ساده شیرین

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ساده ترش

± ۵۰ گرم
ماست چکیده ساده ترش

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ محلی پرچرب

دوغ محلی پرچرب

۱ کیلوگرم

۱۷,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۵۱,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

± ۵۰ گرم
دوغ بطری

۱.۳۰۰ لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

سایر فرآورده های لبنی

سمنوی محلی

سمنوی محلی

۵۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

سرشیر گاومیش

± ۵۰ گرم
سرشیر گاومیش

۲۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۳,۰۰۰ تومان

کشک سابیده درجه ۱

کشک سابیده درجه 1

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

کره دوغی گلپایگان

± ۵۰ گرم
کره دوغی گلپایگان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

کره خامه

± ۵۰ گرم
کره خامه

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خامه سنتی محلی

± ۵۰ گرم
خامه سنتی محلی

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

شیره و ارده

شیره انگور سفید ملایر

شیره انگور سفید ملایر

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

ارده محلی

ارده محلی گرفته شده از کنجد ایرانی
ارده محلی

۷۵۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیره انگور ملایر

شیره انگور ملایر

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

شیره انگور محلی ملایر

شیره انگور محلی ملایر

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شیره خرما محلی

۵۰۰ گرم
شیره خرما محلی

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

سه شیره

مخلوط شیره های انگور، توت، خرما
سه شیره

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

حلوا ارده اردکان

± ۵۰ گرم
حلوا ارده اردکان

۸۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

کره بادام بادام زمینی

± ۵۰ گرم، یک بسته بدون شکر و نمک
کره بادام بادام زمینی

۴۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

مربای خانگی

مربای هویج درجه ۱ محلی
مربای خانگی

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

مربا بهار نارنج

مربا درجه ۱ خانگی
مربا بهار نارنج

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

مربا خانگی آلبالو

مربا درجه ۱ خانگی
مربا خانگی آلبالو

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

عسل با موم طبیعی آفرینش خوانسار

عسل با موم طبیعی خوانسار
عسل با موم طبیعی آفرینش خوانسار

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

عسل آویشن درجه ۱

عسل آویشن درجه 1

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرمی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه

عسل درجه ۱ بدون شکر و مواد افزودنی
عسل چهل گیاه

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرمی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل تخته ای سراب

± ۵۰ گرم
عسل تخته ای سراب

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خواروبار

نمک دریایی اصل

نمک دریایی اصل

۲ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت

عرق نعنا

عرق نعنا

لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق آویشن

عرق آویشن

لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

عرق کاسنی

عرق کاسنی

لیتر

۲۷,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آبمیوه طبیعی ذغال آخته

آبمیوه طبیعی ذغال آخته

۱ لیتر

۴۹,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی آلبالو

آبمیوه طبیعی آلبالو

۱ لیتر

۴۹,۰۰۰ تومان

روغن گیاهی و حیوانی

روغن کنجد ایرانی

روغن کنجد ایرانی

۱ لیتر

۲۰۰,۰۰۰ تومان

روغن زیتون با بو

روغن زیتون با بو

۱ لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

روغن زیتون بدون بو

روغن زیتون بدون بو

۱ لیتر

۱۹۰,۰۰۰ تومان

آبلیمو، آبغوره و سرکه

آبغوره محلی درجه یک

آبغوره محلی درجه یک

۱.۳۰۰ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

آبلیمو محلی درجه یک

آبلیمو محلی درجه یک

۱.۳۰۰ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

سرکه خانگی خرما

سرکه خانگی خرما

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب نارنج

اب نارنج محلی درجه ۱
آب نارنج

۱ لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

سرکه انگور محلی

سرکه انگور محلی

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

سرکه سیب محلی

سرکه سیب محلی تبریز به شرط خالص
سرکه سیب محلی

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

رب

رب گوجه تبریز

رب گوجه تبریز

۲ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

رب انار ملس

رب انار ملس

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرمی

۵۵,۰۰۰ تومان

سایر

نبات شاخه سفید

نبات شاخه سفید

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

نبات شاخه زرد

نبات شاخه زرد

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

نبات چوبی زرد

نبات چوبی زرد

۱ کیلوگرم

۷۷,۰۰۰ تومان

تخم مرغ محلی گلپایگان

یک عدد
تخم مرغ محلی گلپایگان
۶,۰۰۰ تومان

تخم بلدرچین

تخم بلدرچین

۱۲ عدد

۳۸,۰۰۰ تومان

نبات چوبی سفید

نبات چوبی سفید

۱ کیلوگرم

۷۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

زیتون پرورده با گردو، رب انار محلی
زیتون پرورده محلی

۴۰۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

آلو بخارا حاج حسنی

آلو بخارا حاج حسنی

۳۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

خیارشور

خیارشور

۱ کیلوگرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته

زیتون با هسته
 زیتون با هسته

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

لواشک پذیرایی نارتام

لواشک پذیرایی نارتام

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

لواشک محلی

± ۵۰ گرم، طعم های زرشک، آلبالو، هفت میوه، آلو، کیوی، انار
لواشک محلی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

رشته محلی آشی

± ۵۰ گرم
رشته محلی آشی

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

رشته محلی پلویی

± ۵۰ گرم
رشته محلی  پلویی

۱ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان