جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب انار

آب انار

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

± ۵۰ گرم
خرما عسلی

۸۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۵۰۰ گرم

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

۲۵۰ گرم

۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

پنیر تبریز

± ۵۰ گرم
پنیر تبریز

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی حصیری

بستنی حصیری

۷ عدد

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

ماست چکیده موسیر

± ۵۰ گرم
ماست چکیده موسیر

۱ کیلوگرم

۸۲,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب

± ۵۰ گرم
خرما کبکاب

۱ کیلوگرم

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

بستنی سنتی پر خامه

± ۵۰ گرم
بستنی سنتی پر خامه

۱ کیلوگرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ماست گوسفندی

± ۵۰ گرم
ماست گوسفندی

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ساده

± ۵۰ گرم
ماست چکیده ساده

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

نان خرمایی کرمانشاه

نان خرمایی کرمانشاه

۴۰۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

سه شیره

± ۵۰ گرم
سه شیره

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل کردستان

± ۵۰ گرم
عسل کردستان

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

عسل دیابتی با ضمانت

± ۵۰ گرم
عسل دیابتی با ضمانت

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۹۰,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰ تومان

عسل کردستان

± ۵۰ گرم
عسل کردستان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

عسل موم‌دار گون درجه۱

عسل موم‌دار گون درجه1

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

نان برنجی کرمانشاه

نان برنجی کرمانشاه

۴۰۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

نان خرمایی کرمانشاه

نان خرمایی کرمانشاه

۴۰۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

کاک کرمانشاه

کاک کرمانشاه

۳۰۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

نان خشک یزد

نان خشک یزد

۷۰۰ گرم

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

روغن منجد بکر

روغن منجد بکر

۱ لیتر

۵
۳۲۵,۰۰۰ ۳۰۸,۷۵۰ تومان

آبغورره بدون نمک

آبغورره بدون نمک

۱.۵ لیتر

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

کشک خشک گوسفندی

± ۵۰ گرم
کشک خشک گوسفندی

۵۰۰ گرم

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

خرما کبکاب

± ۵۰ گرم
خرما کبکاب

۱ کیلوگرم

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

سرکه سیب محلی

سرکه سیب محلی

۱.۵ لیتر

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

سرکه انگور محلی

سرکه انگور محلی

۱.۵ لیتر

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

رب خانگی اعلا

رب خانگی اعلا

۹۰۰ گرم

۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

لواشک پذیرایی تاکدیس

لواشک پذیرایی تاکدیس

۱ کیلوگرم

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

لواشک محلی درجه یک

طعم آلو و زردآلو
لواشک محلی درجه یک

۱۸۰ گرم

۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

بیسکویت جو با شیره انگور(فاتح)

بیسکویت جو با شیره انگور(فاتح)

۶۰۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

مویز بدون هسته درجه یک

مویز بدون هسته درجه یک

۵۰۰ گرم

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

قیصی

قیصی

۵۰۰ گرم

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

برگه زرد آلو درجه یک

برگه زرد آلو درجه یک

۵۰۰ گرم

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

بستنی سنتی پر خامه

± ۵۰ گرم
بستنی سنتی پر خامه

۱ کیلوگرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

۵۰۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۵۰۰ گرم

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

انجیر درجه یک استهبان

انجیر درجه یک استهبان

۵۰۰ گرم

۵
۲۷۰,۰۰۰ ۲۵۶,۵۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

۲۵۰ گرم

۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی خام

مغز بادام ایرانی خام

۵۰۰ گرم

۵
۲۶۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰ تومان

کره کنجد تبریز

کره کنجد تبریز

۳۰۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

بستنی حصیری

بستنی حصیری

۷ عدد

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

فالوده شیرازی

± ۵۰ گرم
فالوده شیرازی

۵۰۰ گرم

۵
۲۶,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

سس سبز رژیمی

سس سبز رژیمی

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

پنیر

پنیر لیقوان درجه یک

± ۵۰ گرم
پنیر لیقوان درجه یک

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پنیر سوپر لیقوان درجه یک

± ۵۰ گرم
پنیر سوپر لیقوان درجه یک

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پنیر تبریز

± ۵۰ گرم
پنیر تبریز

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پنیر رژیمی و محلی صباح

± ۵۰ گرم
پنیر رژیمی و محلی صباح

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

پنیر سفید صباح

± ۵۰ گرم
پنیر سفید صباح

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

شیر

شیر گاوی پر چرب

± ۵۰ گرم
شیر گاوی پر چرب

۱ کیلوگرم

۲۳,۴۰۰ تومان

ماست

ماست گوسفندی

± ۵۰ گرم
ماست گوسفندی

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ماست گاوی پر چرب

± ۵۰ گرم
ماست گاوی پر چرب

۴ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲,۲۰۰ کیلو گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

ماست گاوی کم چرب

± ۵۰ گرم
ماست گاوی کم چرب

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۴۷,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ساده

± ۵۰ گرم
ماست چکیده ساده

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

± ۵۰ گرم
ماست چکیده موسیر

۱ کیلوگرم

۸۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ گاوی پر چرب

± ۵۰ گرم
دوغ گاوی پر چرب

۱ کیلوگرم

۱۹,۵۰۰ تومان

دوغ معجون

ترکیبات: مغز گردو ایرانی، خامه، پنج مدل سبزی مطعر
دوغ معجون

۱.۵ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

دوغ ساده نعنایی

دوغ ساده نعنایی

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

سایر فرآورده های لبنی

سرشیر و خامه ترکیبی

سرشیر و خامه ترکیبی

۲۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سر شیر گاوی

سر شیر گاوی

۱۵۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

خامه

خامه

۲۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

کره گاوی درجه یک

± ۵۰ گرم
کره گاوی درجه یک

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کره گوسفندی درجه یک

± ۵۰ گرم
کره گوسفندی درجه یک

۱ کیلوگرم

۴۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

کشک درجه یک

± ۵۰ گرم
کشک درجه یک

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

کشک خشک گوسفندی

± ۵۰ گرم
کشک خشک گوسفندی

۵۰۰ گرم

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی قیفی با شیر محلی

تهیه شده از شیر پرچرب محلی
بستنی قیفی با شیر محلی

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی پر خامه

± ۵۰ گرم
بستنی سنتی پر خامه

۱ کیلوگرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

فالوده شیرازی

± ۵۰ گرم
فالوده شیرازی

۱ کیلوگرم

۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۶,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰ تومان

بستنی حصیری

بستنی حصیری

۷ عدد

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

شیره و ارده

ارده بهشتی یزد

± ۵۰ گرم
ارده بهشتی یزد

۷۰۰ گرم

۱۸۸,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ارده و شیره انگور مخلوط

± ۵۰ گرم
ارده و شیره انگور مخلوط

۳۵۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

شیره انگور

± ۵۰ گرم
شیره انگور

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیره خرما

± ۵۰ گرم
شیره خرما

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیره انجیر

± ۵۰ گرم
شیره انجیر

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

سه شیره

± ۵۰ گرم
سه شیره

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

ارده سنتی کنجد ایرانی

± ۵۰ گرم
ارده سنتی کنجد ایرانی

۷۰۰ گرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

حلوا بهشتی یزد

± ۵۰ گرم
حلوا بهشتی یزد

۸۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

حلوا شکری درجه یک

۴۰۰گرم
حلوا شکری درجه یک

۴۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

حلوا با شیره انگور

۴۰۰گرم
حلوا با شیره انگور

۴۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی رژیمی سنتی

± ۵۰ گرم
کره بادام زمینی رژیمی سنتی

۵۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

کره کنجد تبریز

کره کنجد تبریز

۳۰۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

مربا و عسل

مربای خانگی اعلا

مربای خانگی اعلا

مربای خانگی گل محمدی (۳۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

مربای خانگی هویج (۳۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

مربای خانگی انجیر (۳۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

مربای خانگی بهارنارنج (۳۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

مربای خانگی توت‌فرنگی (۳۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

مربای خانگی آلبالو (۳۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

مربای خانگی بالنگ (۳۰۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

عسل موم‌دار گون درجه۱

عسل موم‌دار گون درجه1

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

عسل دیابتی با ضمانت

± ۵۰ گرم
عسل دیابتی با ضمانت

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۹۰,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰ تومان

عسل کردستان

± ۵۰ گرم
عسل کردستان

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

تخم مرغ و سایر پرندگان

تخم مرغ محلی گلپایگان

یک عدد
تخم مرغ محلی گلپایگان

یک زرده

۷,۰۰۰ تومان

دو زرده

۹,۰۰۰ تومان

تخم کبک

تخم کبک

۶ عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

تخم بلدرچین

تخم بلدرچین

۱۲ عدد

۳۸,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون پرورده اعلا

زیتون پرورده اعلا

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته طارم

± ۵۰ گرم
زیتون با هسته طارم

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

زیتون بدون هسته طارم

± ۵۰ گرم
زیتون بدون هسته طارم

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خواروبار

رشته آش بخشی اصفهان

۶۵۰گرم
رشته آش بخشی اصفهان

۶۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

قند یزد

± ۵۰ گرم
قند یزد

۲ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

لقمه نبات یزد

± ۵۰ گرم
لقمه نبات یزد

۲ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

پرده نبات یزد

± ۵۰ گرم
پرده نبات یزد

۲ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

آجیل

مغز گردو درجه یک ایرانی

مغز گردو درجه یک ایرانی

۴۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۱۳,۰۰۰ تومان

گردو با پوست ایرانی

گردو با پوست ایرانی

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی خام

مغز بادام ایرانی خام

۵۰۰ گرم

۵
۲۶۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

۲۵۰ گرم

۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

خشکبار

انجیر درجه یک استهبان

انجیر درجه یک استهبان

۵۰۰ گرم

۵
۲۷۰,۰۰۰ ۲۵۶,۵۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۵۰۰ گرم

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

۵۰۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

مویز بدون هسته درجه یک

مویز بدون هسته درجه یک

۵۰۰ گرم

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

برگه زرد آلو درجه یک

برگه زرد آلو درجه یک

۵۰۰ گرم

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

قیصی

قیصی

۵۰۰ گرم

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

آلو خورشتی

آلو خورشتی

۳۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی درجه یک

± ۵۰ گرم
خرما مضافتی درجه یک

۸۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

± ۵۰ گرم
خرما عسلی

۸۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

± ۵۰ گرم
خرما پیارم

۶۵۰ گرم

۲۰۲,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب

± ۵۰ گرم
خرما کبکاب

۱ کیلوگرم

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰ گرم
خرما زاهدی

۶۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت

شربت گیاهی اعلا

شربت گیاهی اعلا

شربت گل‌ محمدی (۱ لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

شربت بیدمشک (۱ لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

شربت زعفران (۱ لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

سرکه شیره (۱ لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

سرکه انگبین (۱ لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

سکنجبین یزد (۱ لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

شربت به‌لیمو یزد (۱ لیتر)

۸۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب انار

آب انار

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

آب زغال اخته

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

آب شاتوت

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آب تمشک

آب تمشک

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آب تمر هندی

آب تمر هندی

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آب آلوچه

آب آلوچه

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آب آلو بخارا

آب آلو بخارا

۱ لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

نان و شیرینی

شیرینی کنجدی با عسل

با طعم های وانیل، هل، گل محمدی
شیرینی کنجدی با عسل

۲۰۰گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بیسکویت جو با شیره انگور(فاتح)

بیسکویت جو با شیره انگور(فاتح)

۶۰۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

شیرینی خوانساری

شیرینی خوانساری

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

نان برنجی کرمانشاه

نان برنجی کرمانشاه

۴۰۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

نان خرمایی کرمانشاه

نان خرمایی کرمانشاه

۴۰۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

کاک کرمانشاه

کاک کرمانشاه

۳۰۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

نان خشک یزد

نان خشک یزد

۷۰۰ گرم

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

نان جو دو سر

یک بسته، ۲ عدد
نان جو دو سر

یک بسته

۳۵,۰۰۰ تومان

نان جو

یک بسته، ۳ تا ۴ عدد
نان جو

یک بسته

۲۶,۰۰۰ تومان

کیک یزدی شهر یزد

± ۵۰ گرم
کیک یزدی شهر یزد

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

روغن گیاهی و حیوانی

روغن بادام شیرین

روغن بادام شیرین

۶۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

روغن بادام تلخ

روغن بادام تلخ

۶۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

روغن نارگیل

روغن نارگیل

۶۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

روغن گوسفندی درجه یک

± ۵۰ گرم
روغن گوسفندی درجه یک

۵۰۰ گرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

روغن گاوی درجه یک

± ۵۰ گرم
روغن گاوی درجه یک

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

روغن منجد بکر

روغن منجد بکر

۱ لیتر

۵
۳۲۵,۰۰۰ ۳۰۸,۷۵۰ تومان

روغن زیتون درجه یک با بو

روغن زیتون درجه یک با بو

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۳۶۵,۰۰۰ تومان

آبلیمو، آبغوره و سرکه

آبغورره بدون نمک

آبغورره بدون نمک

۱.۵ لیتر

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

سرکه سیب محلی

سرکه سیب محلی

۱.۵ لیتر

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

سرکه انگور محلی

سرکه انگور محلی

۱.۵ لیتر

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

رب

رب خانگی اعلا

رب خانگی اعلا

۹۰۰ گرم

۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

رب انار یزد

رب انار یزد

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

سایر

سمنو خانگی درجه یک

سمنو خانگی درجه یک

۶۰۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

لواشک پذیرایی تاکدیس

لواشک پذیرایی تاکدیس

۱ کیلوگرم

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

لواشک محلی درجه یک

طعم آلو و زردآلو
لواشک محلی درجه یک

۱۸۰ گرم

۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

سس سبز رژیمی

سس سبز رژیمی

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان