جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پنیر سوپر لیقوان

± ۵۰ گرم
پنیر سوپر لیقوان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بستنی حصیری

بستنی حصیری

۷ عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

سرشیر محلی

سرشیر محلی

۲۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

زیتون بدون هسته

زیتون بدون هسته

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

ماست گاومیش

± ۵۰ گرم
ماست گاومیش

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته

 زیتون با هسته

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

عسل آویشن

عسل آویشن

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پنیر لاکتیکی

± ۵۰ گرم
پنیر لاکتیکی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پنیر سفید صباح

± ۵۰ گرم
پنیر سفید صباح

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

کره گوسفندی خالص

± ۵۰ گرم
کره گوسفندی خالص

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

عسل با موم

عسل با موم

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شربت زعفران

شربت زعفران

۱.۳۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

پرده نبات یزد

پرده نبات یزد

۲ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کره گاوی سنتی

± ۵۰ گرم
کره گاوی سنتی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پنیر تبریز اعلا

± ۵۰ گرم
پنیر تبریز اعلا

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

فراورده های لبنی

شیر گاوی

± ۵۰ گرم
شیر گاوی

۱.۱۰۰کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

± ۵۰ گرم
دوغ بطری

۱.۵ لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری شتر

± ۵۰ گرم
دوغ بطری شتر

۵۰۰ میلی لیتر

۴۸,۰۰۰ تومان

ماست کوچک

۱کیلوگرم
ماست کوچک

۵۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

ماست بزرگ

± ۵۰ گرم
ماست بزرگ

۱ کیلوگرم

۸۲,۰۰۰ تومان

ماست گاومیش

± ۵۰ گرم
ماست گاومیش

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

ماست گوسفندی

± ۵۰ گرم
ماست گوسفندی

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

ماست گوسفندی مخصوص

± ۵۰ گرم
ماست گوسفندی مخصوص

۲ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ویژه

± ۵۰ گرم
ماست چکیده ویژه

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر ویژه

± ۵۰ گرم
ماست چکیده موسیر ویژه

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کشک محلی

± ۵۰ گرم
کشک محلی

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کشک خشک گوسفندی

کشک خشک گوسفندی

یک بسته

۶۰,۰۰۰ تومان

خامه محلی

خامه محلی

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سرشیر محلی

سرشیر محلی

۲۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

پنیر سوپر لیقوان

± ۵۰ گرم
پنیر سوپر لیقوان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پنیر تبریز اعلا

± ۵۰ گرم
پنیر تبریز اعلا

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پنیر لاکتیکی

± ۵۰ گرم
پنیر لاکتیکی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پنیر سفید صباح

± ۵۰ گرم
پنیر سفید صباح

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

پنیر بز

± ۵۰ گرم
پنیر بز

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پنیر لیقوان

± ۵۰ گرم
پنیر لیقوان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شیر عسلی

شیر عسلی

۴۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

کره گاوی سنتی

± ۵۰ گرم
کره گاوی سنتی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

کره گوسفندی خالص

± ۵۰ گرم
کره گوسفندی خالص

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

کره دوغی گاوی

± ۵۰ گرم
کره دوغی گاوی

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی سنتی مخصوص

بستنی سنتی مخصوص

۱۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

فالوده شیرازی

± ۵۰ گرم
فالوده شیرازی

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

فالوده بستنی

فالوده بستنی

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

بستنی حصیری

بستنی حصیری

۷ عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

شیره و عسل

عسل با موم

عسل با موم

۲۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

عسل موم دار کوهی

عسل موم دار کوهی

۵۰۰ گرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کبلوگرم

۷۰۰,۰۰۰ تومان

عسل شهد کوهی

عسل شهد کوهی

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

عسل آویشن

عسل آویشن

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

عسل گون گز

عسل گون گز

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

عسل کنار

عسل کنار

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مربا انجیر

مربا انجیر

۴۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مربا بالنگ

مربا بالنگ

۴۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

مربا بهارنارنج

مربا بهارنارنج

۴۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

مربا هویج

مربا هویج

۴۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کبلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

مربا تمشک

مربا تمشک

۴۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

مربا زرشک

مربا زرشک

۴۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

مربا شقاقل

مربا شقاقل

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مربا توت فرنگی

مربا توت فرنگی

۴۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شیره انگور

شیره انگور

۵۰۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شیره خرما

شیره خرما

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

سه شیره

سه شیره

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیره توت

شیره توت

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

ارده بو داده

ارده بو داده

۷۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

تخم مرغ

تخم مرغ محلی دو زرده

تخم مرغ محلی دو زرده

یک عدد

۱۰,۰۰۰ تومان

تخم مرغ محلی تک زرده

تخم مرغ محلی تک زرده

یک عدد

۷,۵۰۰ تومان

تخم بلدرچین

تخم بلدرچین

۱۲ عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

تخم کبک

تخم کبک

۶ عدد

۳۶,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت

شربت گل سرخ

شربت گل سرخ

۱.۳۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شربت بیدمشک

شربت بیدمشک

۱.۳۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شربت سکنجبین

شربت سکنجبین

۱.۳۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شربت نعنا

شربت نعنا

۱.۳۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شربت بهار نارنج

شربت بهار نارنج

۱.۳۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شربت هل و گلاب

شربت هل و گلاب

۱.۳۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شربت زعفران

شربت زعفران

۱.۳۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شربت آلبالو

شربت آلبالو

۱.۳۰۰ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

نان

نان خشک یزدی

نان خشک یزدی

۷۱۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

نان خشک اسکو

نان خشک اسکو

۵ عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

نان جو رژیمی

نان جو رژیمی

۵ عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب زرشک طبیعی

آب زرشک طبیعی

۱.۵ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب آلبالو طبیعی

آب آلبالو طبیعی

۱.۵ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته طبیعی

آب زغال اخته طبیعی

۱.۵ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب شاتوت طبیعی

آب شاتوت طبیعی

۱.۵ لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

آب تمشک طبیعی

آب تمشک طبیعی

۱.۵ لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی

۱.۵ لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

آبلیمو طبیعی

آبلیمو طبیعی

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

سرکه انگور طبیعی

سرکه انگور طبیعی

یک لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

سرکه سیب طبیعی

سرکه سیب طبیعی

یک لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

آبغوره طبیعی

آبغوره طبیعی

یک لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

رب انار خانگی

رب انار خانگی

۸۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

رب خانگی اعلا

رب خانگی اعلا

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

لواشک محلی

لواشک محلی

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی موسیر

ترشی موسیر

۹۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ترشی اسپانیایی

ترشی اسپانیایی

۹۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

ترشی مشهدی

ترشی مشهدی

۹۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

ترشی یونانی

ترشی یونانی

۹۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ترشی بادمجان

ترشی بادمجان

۹۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ترشی غوره

ترشی غوره

۹۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

ترشی رشتی

ترشی رشتی

۹۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

ترشی بی بی ذرت

ترشی بی بی ذرت

۹۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ترشی هندی تند

ترشی هندی تند

۹۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ترشی سالاد و قارچ

ترشی سالاد و قارچ

۹۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی

۹۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

ترشی لیته

۹۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ترشی بامیه

ترشی بامیه

۹۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

ترشی پپرونی

ترشی پپرونی

۹۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل تند

ترشی فلفل تند

۹۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

ترشی پیاز

ترشی پیاز

۹۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل سوزنی

ترشی فلفل سوزنی

۹۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

گل کلم شوری

گل کلم شوری

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

خیارشور نمکی

خیارشور نمکی

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

خیارشور سوپر ویژه

خیارشور سوپر ویژه

۱.۵ لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته

 زیتون با هسته

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

زیتون بدون هسته

زیتون بدون هسته

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

زیتون بدون هسته عسلی میکس

فلفل، غوره، هویج، زیتون بدون هسته
زیتون بدون هسته عسلی میکس

۹۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون سیاه با هسته

زیتون سیاه با هسته

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون بدون هسته بطری

زیتون بدون هسته بطری

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون درجه یک بطری

زیتون درجه یک بطری

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خواروبار

کرم بیسکویت ساده

کرم بیسکویت ساده

۳۵۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

سمنو محلی

سمنو محلی

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

کره فندق

کره فندق

۳۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی خالص

کره بادام زمینی خالص

۶۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی معجون

کره بادام زمینی معجون

۶۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی شکلاتی

کره بادام زمینی شکلاتی

۶۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی نوتلا

کره بادام زمینی نوتلا

۶۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی زنجبیلی

کره بادام زمینی زنجبیلی

۶۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی شیر عسل

کره بادام زمینی شیر عسل

۶۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی بیسکویتی

کره بادام زمینی بیسکویتی

۶۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی کرانچی

کره بادام زمینی کرانچی

۶۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

روغن گاوی محلی

روغن گاوی محلی

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

روغن گوسفندی محلی

روغن گوسفندی محلی

۱ کیلوگرم

۴۶۰,۰۰۰ تومان

روغن کنجد

روغن کنجد

۸۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

روغن زیتون

روغن زیتون

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

نبات شاخه ای سفید

نبات شاخه ای سفید

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نبات شاخه ای زرد

نبات شاخه ای زرد

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نبات چوبی زرد

نبات چوبی زرد

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

نبات چوبی سفید

نبات چوبی سفید

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پرده نبات یزد

پرده نبات یزد

۲ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کاسه نبات یزد

کاسه نبات یزد

۲ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

حلوا شکری

حلوا شکری

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

حلوا شیره انگور

حلوا شیره انگور

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

کرم ارده

کرم ارده

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

رشته آشی

رشته آشی

۷۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

آجیل و خشکبار

بادام زمینی شور

بادام زمینی شور

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

مغز فندق شور

مغز فندق شور

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بادام منقا شور

بادام منقا شور

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بادام منقا خام

بادام منقا خام

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی خام

مغز بادام درختی خام

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی شور

مغز بادام درختی شور

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پسته خام

پسته خام

۵۰۰ گرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پسته شور

پسته شور

۵۰۰ گرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

انجیر استهبان اعلا

انجیر استهبان اعلا

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گردو با پوست ایرانی

گردو با پوست ایرانی

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

آلو خورشتی

آلو خورشتی

۴۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی آرکا

خرما مضافتی آرکا

۸۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی

خرما مضافتی

۸۱۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب

خرما کبکاب

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی

خرما خاصویی

۶۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

خرما عسلی

۹۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

تخمه کدو خام

تخمه کدو خام

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو شور

تخمه کدو شور

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

مویز بدون هسته

مویز بدون هسته

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی اعلا

کشمش پلویی اعلا

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز اعلا

کشمش سبز اعلا

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

زعفران قائنات

زعفران قائنات

نیم مثقال

۱۰۵,۰۰۰ تومان

یک مثقال

۲۰۰,۰۰۰ تومان