جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

باکس گل رز ایرانی

باکس گل رز ایرانی

کوچک

۱۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مجموع ساکولنت فنجانی

مجموع ساکولنت فنجانی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سبد گل بهاره

گل داوودی، گل لیسیانتوس
سبد گل بهاره

کوچک

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شاخه گل

رز هلندی قرمز

لطفا هنگام سفارش نوع بسته بندی را ذکر کنید که ساده ارسال شود یا تزیین شود
رز هلندی قرمز

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی سفید

رز هلندی سفید

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی لب صورتی

رز هلندی لب صورتی

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی آبی

رز هلندی آبی

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

دسته گل

گل نرگس

گل نرگس
۳۵,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی سفید

دسته گل داوودی سفید

یک دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی زرشکی

دسته گل داوودی زرشکی

یک دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی صورتی

دسته گل داوودی صورتی

یک دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی صورتی خال دار

دسته گل داوودی صورتی خال دار

یک دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی زرد خال دار

دسته گل داوودی زرد خال دار

یک دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی سبز

دسته گل داوودی سبز

یک دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل میخک مینیاتوری صورتی

دسته گل میخک مینیاتوری صورتی

یک دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

دسته گل میخک مینیاتوری سرخابی

دسته گل میخک مینیاتوری سرخابی

یک دسته

۵۰,۰۰۰ تومان

سبد گل

سبد گل بهاره

گل داوودی، گل لیسیانتوس
 سبد گل بهاره

بزرگ

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سبد گل بهاره

گل داوودی، گل لیسیانتوس
سبد گل بهاره

متوسط

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۵۰,۰۰۰ تومان

باکس گل رز ایرانی

۱۵ عدد گل رز
باکس گل رز ایرانی

متوسط

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۲۰,۰۰۰ تومان

گل و گیاه آپارتمانی

گیاه آگلونما برفی

گیاه آگلونما برفی
گیاه آگلونما برفی

متوسط

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گیاه بونسای

گیاه بونسای

بزرگ

۵۵۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۳۰۰,۰۰۰ تومان

گیاه بونسای میخک

گیاه بونسای میخک

بزرگ

۸۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۵۰۰,۰۰۰ تومان

گیاه بونسای داخل شیشه

گیاه بونسای داخل شیشه

یک عدد

۴۰۰,۰۰۰ تومان

گیاه کراسولا رنگی

گیاه کراسولا رنگی

یک عدد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گیاه شفلرا

گیاه شفلرا

بزرگ

۳۰۰,۰۰۰ تومان

گیاه سانسوریا شمشیری

گیاه سانسوریا شمشیری

یک عدد

۷۵۰,۰۰۰ تومان

گیاه سانسوریا متوسط

گیاه سانسوریا متوسط

یک عدد

۴۰۰,۰۰۰ تومان

گیاه کامپکت آناناسی

گیاه کامپکت آناناسی

یک عدد

۲۰۰,۰۰۰ تومان

گیاه افوربیا قرمز

گیاه افوربیا قرمز

متوسط

۵۰۰,۰۰۰ تومان

گیاه نخل ماداگاسکار کوچک

گیاه نخل ماداگاسکار کوچک

یک عدد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گیاه زاموفیلیا

گیاه زاموفیلیا

متوسط

۵۰۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۳۵۰,۰۰۰ تومان

گیاه شامادورا

گیاه شامادورا

متوسط

۲۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان آنتریوم

گلدان آنتریوم
۳۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان آنتریوم

گلدان آنتریوم
۳۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان کروتون

گلدان کروتون
۳۰۰,۰۰۰ تومان

گلدان یشم

گلدان یشم
۱۲۰,۰۰۰ تومان

گلدان یشم

گلدان یشم
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مجموع ساکولنت فنجانی

مجموع ساکولنت فنجانی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خاک، کود و سم

خاک برگ

خاک برگ

۲ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

خاک برگ کوکو پیت خارجی

خاک برگ کوکو پیت خارجی

۵ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

لوازم باغبانی گل و گیاه

گلدان سرامیکی متوسط

گلدان سرامیکی متوسط

یک عدد

۸۰,۰۰۰ تومان

گلدان سرامیکی کوچک

گلدان سرامیکی کوچک

یک عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان سفالی بزرگ

گلدان سفالی بزرگ

یک عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

گلدان سفالی کوچک

گلدان سفالی کوچک

یک عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان استوانه بزرگ

گلدان استوانه بزرگ

یک عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

گلدان استوانه متوسط

گلدان استوانه متوسط

یک عدد

۹۰,۰۰۰ تومان

تراریوم

شیشه تراریوم سوپر بزرگ

شیشه تراریوم سوپر بزرگ

یک عدد

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شیشه تراریوم

شیشه تراریوم

بزرگ

۲۵۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۹۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۵۰,۰۰۰ تومان