جست‌وجو در اسنپ‌فود

میوه اقتصادی

پرتقال اقتصادی

پرتقال آبگیری درجه یک شمال بسیار خوشمزه و شیرین
پرتقال اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

میوه

نارنگی شمال

نارنگی شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۹۰۰ تومان

هندوانه محبوبی

هندوانه محبوبی

۴ تا ۵ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

نارنگی بندری

نارنگی بندری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

پرتقال جنوب

پرتقال جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۶,۵۰۰ تومان

توت فرنگی گلخانه‌ای ممتاز

توت فرنگی گلخانه‌ای ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

انار

انار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد ممتاز

سیب زرد ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون

پرتقال تامسون

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

انار نیریز ممتاز

انار نیریز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

آناناس

آناناس رسیده و شیرین میباشد ،ماندگاری بیرون یخچال روز میباشد، محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولات...
آناناس

۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

سیب قرمز لبنانی

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
سیب قرمز لبنانی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز لبنانی

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
سیب قرمز لبنانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۹۰۰ تومان

به اصفهان

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
به اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

پرتقال شمال

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
پرتقال تو سرخ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پرتقال

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
پرتقال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۹۰۰ تومان

کیوی

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
کیوی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

لیمو شیرین

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

موز

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
موز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۹,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

گریپ فروت

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است، مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد، خارج از فصل میباشد ...
گریپ فروت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

نارگیل

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
نارگیل

یک عدد

۷۵,۰۰۰ تومان

میوه خاص

تمر هندی شیرین

تمر هندی شیرین

۴۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

گوجه فرنگی ممتاز

گوجه فرنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۹۰۰ تومان

لوبیا سبز درجه ۱

لوبیا سبز درجه 1

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

هویج درجه ۱

هویج درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

فلفل تند همدانی

فلفل تند همدانی

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۲۵۰ گرم

۴۱,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

میادین پیاز زرد بندر میباشد زردکمرنگ، محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تر...
پیاز زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۹۰۰ تومان

گوجه زیتونی جیرفت

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
گوجه زیتونی جیرفت

۴۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
سیر خشک همدان

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
گوجه گیلاسی

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

خیار درختی، محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
خیار گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
فلفل دلمه ای رنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

کدو سبز

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
کدو سبز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

نارنج

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
نارنج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۸۰۰ تومان

سیب زمینی

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد) مرجوع ای ندارد
سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی پاک شده

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
کاهو رسمی پاک شده

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

کلم بروکلی

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

کلم سفید

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۹۰۰ تومان

کلم قرمز

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
کلم قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

گل کلم

محصول به صورت درهم، سالم و فاقد سوختگی و له شدگی است. (مشابه محصولاتی که در میادین میوه و تره بار عرضه می گردد)
گل کلم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

خشکبار

توت خشک فوق اعلاء

توت خشک فوق اعلاء

۱ کیلوگرم

۶۵۵,۰۰۰ تومان

گردو با پوست ایرانی

گردو با پوست ایرانی

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان خوی

تخمه آفتابگردان خوی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دورسفید

تخمه آفتابگردان دورسفید

۱ کیلوگرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی خام

تخمه کدو گوشتی خام

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

۱ کیلوگرم

۸۳,۰۰۰ تومان

انجیر خشک پرک استهبان

انجیر خشک پرک استهبان

۱ کیلوگرم

۵۸۸,۰۰۰ تومان

انجیر خشک خمیری استهبان

انجیر خشک خمیری استهبان

۱ کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

مویز بیدانه ی اعلاء

مویز بیدانه ی اعلاء

۱ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی قهوه ای

کشمش پلویی قهوه ای

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

برگه زردآلو

برگه زردآلو

۱ کیلوگرم

۱۸۸,۰۰۰ تومان

توت خشک درجه ۱ مشهدی

توت خشک درجه 1 مشهدی

۱ کیلوگرم

۵۶۸,۰۰۰ تومان

ترشیجات

زیتون

زیتون

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

خیار شور

خیار شور

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

ترشی بادمجان شکم پر

ترشی بادمجان شکم پر

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

ترشی هفت بیجار

ترشی هفت بیجار

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان