نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۳۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۴۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۱۹,۹۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۳۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۴۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۴۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

کدو

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۳ تا ۴ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

فلفل

فلفل شیرین ریز

فلفل شیرین ریز

۲۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

میوه

آووکادو

آووکادو

یک عدد

۴۵,۰۰۰ تومان

یک عدد

۶۸,۰۰۰ تومان

کیوانو

هر عدد
کیوانو
۲۵,۰۰۰ تومان

فیسالیس

هر بسته‌ای
فیسالیس
۲۸,۰۰۰ تومان

انبه کینایی

یک کیلوگرم
انبه کینایی

یک کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

نارگیل پاک شده

هر عدد
نارگیل پاک شده
۵۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی

هر عدد
تمر هندی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

انار فوق ممتاز نی‌ریز

۱کیلوگرم
انار فوق ممتاز نی‌ریز

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

شاه بلوط

نیم کیلو
شاه بلوط
۱۸۵,۰۰۰ تومان

توت فرنگی

± ۵۰ گرم
توت فرنگی

۲۵۰گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

ازگیل کن

ازگیل کن

۱کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

پرتقال جنوب

یک کیلوگرم
پرتقال جنوب
۳۴,۸۰۰ تومان

نارنگی پیچ

یک کیلو
نارنگی پیچ
۳۴,۸۰۰ تومان

نارنگی یافا

یک کیلو
نارنگی یافا
۳۶,۸۰۰ تومان

بی بی آناناس

یک عدد
بی بی آناناس
۱۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک تازه

بسته ای ۳۰۰ الی ۴۰۰ گرمی
زرشک تازه
۳۸,۰۰۰ تومان

ازگیل دماوند

یک کیلو
ازگیل دماوند

۵۰۰گرم

۳۹,۹۰۰ تومان

یک کیلو

۷۹,۸۰۰ تومان

خیار رویال

یک کیلو
خیار رویال

یک کیلو

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۹,۹۰۰ تومان

نارگیل کوکوریکو

یک عدد
نارگیل کوکوریکو
۹۵,۰۰۰ تومان

میوه کاکتوس

بسته ای ۳۰۰ الی ۴۰۰
میوه کاکتوس
۳۵,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۳۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۴۰۰ تومان

پرتقال شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم

۴۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۴۰۰ تومان

انار ممتاز

± ۵۰ گرم
انار ممتاز

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

سیب زرد ممتاز

± ۵۰ گرم
سیب زرد ممتاز

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سیب قرمز دماوند

± ۵۰ گرم
سیب قرمز دماوند

۱ کیلوگرم

۳۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۴۰۰ تومان

سیب سبز فرانسوی

± ۵۰ گرم
سیب سبز فرانسوی

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

نارنگی شمال درجه یک

± ۵۰ گرم
نارنگی شمال درجه یک

۱ کیلوگرم

۳۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۴۰۰ تومان

خرمالو کن

± ۵۰ گرم
خرمالو کن

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۹۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۴۰۰ تومان

کیوی توسرخ

± ۵۰ گرم
کیوی توسرخ

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

آلو شابلون

± ۵۰ گرم
آلو شابلون

۱ کیلوگرم

۷۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۴۰۰ تومان

گلابی شاه میوه

± ۵۰ گرم
گلابی شاه میوه

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

انگور کندوری

± ۵۰ گرم
انگور کندوری

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز ارومیه

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه قرمز ارومیه

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد ارومیه

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه زرد ارومیه

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۴۰۰ تومان

به

± ۵۰ گرم
به

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

بلوبری

بسته بندی
بلوبری

۱۲۵ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل

یک عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

آناناس

± ۵۰ گرم، یک عدد
آناناس

۱.۸۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

هندوانه

± ۵۰ گرم
هندوانه

۴ تا ۵ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۷۶,۸۰۰ تومان

۶ تا ۷ کیلوگرم

۸۹,۶۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۱۰۲,۴۰۰ تومان

۸ تا ۹ کیلوگرم

۱۱۵,۲۰۰ تومان

۹ تا ۱۰ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

میوه اقتصادی

پرتقال ابگیری جیرفت

یک کیلو گرم
پرتقال ابگیری جیرفت
۲۵,۸۰۰ تومان

انار درجه دو

± ۵۰ گرم
انار درجه دو

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

سیب زرد درجه دو

± ۵۰ گرم
سیب زرد درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۷,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۹۵۰ تومان

نارنگی شمال درجه دو

± ۵۰ گرم
نارنگی شمال درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۷,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۹۵۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۴۰۰ تومان

صیفی جات

قارچ بسته بندی

هر بسته‌ای
قارچ بسته بندی

قارچ۴۰۰گرم

۳۱,۳۳۷ تومان

قارچ۲۰۰ گرم

۱۵,۹۵۶ تومان

جوانه ماش

هربسته‌ای
جوانه ماش
۱۴,۰۰۰ تومان

جوانه شبدر

هر بسته‌ای
جوانه شبدر
۱۳,۰۰۰ تومان

جوانه گندم

هر بسته‌ای
جوانه گندم
۷,۵۰۰ تومان

ترب سفید

ترب سفید

ا کیلو

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۹,۹۰۰ تومان

نارنج

نارنج شمال
نارنج

یک کیلو

۱۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۸,۴۰۰ تومان

گوجه گل خانه

گوجه گل خانه

یک کیلو

۳۴,۸۰۰ تومان

فلفل شیرین ریز

± ۵۰ گرم
فلفل شیرین ریز

۲۵۰گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

۱ کیلو
گوجه گیلاسی
۴۹,۸۰۰ تومان

لامکوات

یک کیلو
لامکوات

یک کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۴۰۰ تومان

گوجه زیتونی

۴۰۰گرم هر بسته‌ای
گوجه زیتونی

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

خیار اصفهان

± ۵۰ گرم
خیار اصفهان

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

خیار سالادی

± ۵۰ گرم
خیار سالادی

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴,۹۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۱۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۴۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۴۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۶,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۴۵۰ تومان

سیب زمینی ترشی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی ترشی

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی استانبولی

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

بادمجان رسمی

± ۵۰ گرم
بادمجان رسمی

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

لیمو ترش بدون هسته

± ۵۰ گرم
لیمو ترش بدون هسته

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۹۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۳۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۴۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای رنگی

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۹۰۰ تومان

فلفل تند

± ۵۰ گرم
فلفل تند

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز

± ۵۰ گرم
فلفل کاپی سبز

۱ کیلوگرم

۶۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۹۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۲۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۴۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۱۹,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

بامیه تازه

± ۵۰ گرم
بامیه تازه

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۴۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۴۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۴۰۰ تومان

بلال

± ۵۰ گرم
بلال

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

بلال ‌پاک‌ شده‌

بسته بندی، ۳ عدد
بلال ‌پاک‌ شده‌

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو فرانسوی

هر بسته‌ای
کاهو فرانسوی
۲۶,۵۰۰ تومان

نعنا موهیتو

هر بسته‌ای
نعنا موهیتو
۲۶,۰۰۰ تومان

جعفری فری

بسته ۱۰۰ گرمی
جعفری فری
۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی کیل

بسته ۱۰۰گرمی
سبزی کیل
۲۲,۰۰۰ تومان

برکسل

بسته ای ۴۰۰ الی ۵۰۰گرمی
برکسل
۴۸,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

هر بسته‌ای
کاهو فرانسوی
۲۶,۵۰۰ تومان

سورل

هر بسته‌ای
سورل
۲۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

گلم کلم

± ۵۰ گرم
گلم کلم

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۴۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۹۰۰ تومان

سبزی خوردن

بسته بندی
سبزی خوردن

۲۸۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی رزماری

بسته بندی
سبزی رزماری

۱۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سبزی پیازچه پاک شده

بسته بندی
سبزی پیازچه پاک شده

۱۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی روکولا

بسته بندی
سبزی روکولا

۱۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سبزی آویشن تازه

بسته بندی
سبزی آویشن تازه

۱۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

بی بی اسفناج

بسته بندی
بی بی اسفناج

۱۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

رب گوجه فرنگی

بسته بندی
رب گوجه فرنگی

۱.۶۰۰ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

رب انار

بسته بندی
رب انار

۹۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

پیاز داغ

بسته بندی
پیاز داغ

۳۰۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

آبغوره بدون نمک خانگی

آبغوره بدون نمک خانگی

یک لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

سرکه سیب خانگی

سرکه سیب خانگی

یک لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

خشکبار

گردو با پوست همدان

تنوع
گردو با پوست همدان

۱کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

بادام درختی

یک کیلو
بادام درختی

یک کیلو

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰گرم

۱۴۲,۵۰۰ تومان

زعفران ممتاز قائنات

یک مثقال ۱۴۵,۰۰۰
زعفران ممتاز قائنات

نیم مثقال

۷۲,۵۰۰ تومان

بادام درختی

یک کیلو
بادام درختی

یک کیلو

۳۴۸,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

± ۵۰ گرم
کشمش پلویی

۱ کیلوگرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

مغز گردو

± ۵۰ گرم
مغز گردو

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

± ۵۰ گرم
انجیر خشک

۱ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

پسته خشک شور

± ۵۰ گرم
پسته خشک شور

۱ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

پسته خشک خام

± ۵۰ گرم
پسته خشک خام

۱ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

بادام زمینی

± ۵۰ گرم
بادام زمینی

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

تخمه کدو

± ۵۰ گرم
تخمه کدو

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۲,۵۰۰ تومان

تخمه آفتاب گردان

± ۵۰ گرم
تخمه آفتاب گردان

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

± ۵۰ گرم
خرما پیارم

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (بسته بندی)

۹۸,۰۰۰ تومان

خرما رطب تازه

± ۵۰ گرم، بسته بندی
خرما رطب تازه

۸۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی درجه یک

± ۵۰ گرم، بسته بندی
خرما مضافتی درجه یک

۶۰۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی

± ۵۰ گرم، بسته بندی
خرما خاصویی

۷۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب توکلی

± ۵۰ گرم، بسته بندی
خرما کبکاب توکلی

۱.۵ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

عناب

± ۵۰ گرم، بسته بندی
عناب

۴۶۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

خاکشیر

خاکشیر

۲۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

تخم شربتی

تخم شربتی

۱۷۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سیاه دانه

سیاه دانه

۱۷۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

دارچین چوب لوله ای

بسته بندی
دارچین چوب لوله ای

۱۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

چوب دارچین قلم

بسته بندی
چوب دارچین قلم

۱۱۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

گل سرخ

بسته بندی
گل سرخ

۸۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

کنجد

بسته بندی
کنجد

۲۸۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون بدون هسته

± ۵۰ گرم، بسته بندی
زیتون بدون هسته

۷۴۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته

± ۵۰ گرم، بسته بندی
 زیتون با هسته

۸۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

زیتون با سبزی

زیتون با سبزی

۳۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

زیتون اسلایس

± ۵۰ گرم، بسته بندی
زیتون اسلایس

۵۷۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

خیارشور

± ۵۰ گرم، کیسه ای
خیارشور

۶۲۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بی بی کورن شیشه ای

± ۵۰ گرم، بسته بندی
بی بی کورن شیشه ای

۵۶۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

بی بی کورن بطری

± ۵۰ گرم، بسته بندی
بی بی کورن بطری

۹۶۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

عسل و مربا

عسل طبیعی کردستان

± ۵۰ گرم، بسته بندی
عسل طبیعی کردستان

۱ کیلوگرم

۳۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان