نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲,۸۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۳,۹۰۰ تومان

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۱۵,۹۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۰,۸۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۱۴,۸۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۱۰,۸۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم
قارچ

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

میوه

گوجه گلخانه ای

یک کیلوگرم
گوجه گلخانه ای
۱۹,۸۰۰ تومان

انگورشاهرودی

یک کیلوگرم
انگورشاهرودی
۲۹,۵۰۰ تومان

نارگیل

۵۰۰الی ۸۰۰گرم
نارگیل
۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک تازه

nullبسته ای
زرشک تازه
۲۵,۰۰۰ تومان

ازگیل

ازگیل
۳۹,۰۰۰ تومان

سیب سبزفرانسوی

سیب سبزفرانسوی
۲۸,۰۰۰ تومان

کام کوادترش

کام کوادترش
۳۹,۰۰۰ تومان

کیوی توسرخ

بسته ای
کیوی توسرخ
۵۸,۰۰۰ تومان

نارنگی پیج

انواع نارنگی
نارنگی پیج
۲۷,۵۰۰ تومان

آناناس

یک عدد
آناناس

یک کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۳۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

انار درجه یک

± ۵۰ گرم
انار درجه یک

۱ کیلوگرم

۳۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۴۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم
انار

۱ کیلوگرم

۲۱,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

آووکادو

آووکادو

یک عدد (۲۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

خرمالو کن

± ۵۰ گرم
خرمالو کن

۱ کیلوگرم

۳۹,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

به

± ۵۰ گرم
به

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۴۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی

± ۵۰ گرم
سیب زرد لبنانی

۱ کیلوگرم

۲۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۸۵۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۴۰۰ تومان

سیب قرمز لبنانی

± ۵۰ گرم
سیب قرمز لبنانی

۱ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۴۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

انگور بی دانه سفید ارومیه

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه سفید ارومیه

۱ کیلوگرم

۳۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۲۵۰ تومان

انگور بی دانه قرمز ارومیه

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه قرمز ارومیه

۱ کیلوگرم

۴۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۴۰۰ تومان

گریپ فروت تو سرخ

± ۵۰ گرم
گریپ فروت تو سرخ

۱ کیلوگرم

۱۱,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵,۹۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۹۰۰ تومان

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۹۰۰ تومان

نارنگی سوپر

± ۵۰ گرم
نارنگی سوپر

۱ کیلوگرم۵۰۰ گرم

۲۲,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۴۵۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۱۵,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۹۵۰ تومان

لیمو شیرین جنوب

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین جنوب

۱ کیلوگرم

۲۱,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

آلو جنگلی

± ۵۰ گرم
آلو جنگلی

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

صیفی جات

خربزه گرمساری

خربزه گرمساری
۱۵,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه سبز

فلفل دلمه سبز
۱۷,۸۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم
۹,۸۰۰ تومان

خیاربوته ای مینی اصفهان

خیاربوته ای مینی اصفهان
۱۱,۸۰۰ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی
۱۹,۸۰۰ تومان

نارنج

نارنج
۱۱,۸۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

± ۵۰ گرم
ذرت مکزیکی

بی بی کرن نمکی(ترشی ذرت)

۴۵,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سیب ترشی

یک کیلوگرم
سیب ترشی
۱۶,۰۰۰ تومان

کلم قمری

یک کیلوگرم
کلم قمری
۱۵,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

کیلوی

۱۳,۸۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۳,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۹۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۱۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۴۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴,۹۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴,۹۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۷,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳,۲۵۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۷,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳,۹۵۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴,۲۵۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۱۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۴۰۰ تومان

کدو

± ۵۰ گرم
کدو

۱ کیلوگرم

۱۳,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۹۵۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۱۷,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۹۵۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۲۴,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۴۵۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۱۰,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵,۴۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۰,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵,۴۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم
قارچ

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهوچینی

یک کیلوگرم
کاهوچینی
۹,۸۰۰ تومان

کرفس

کرفس
۹,۸۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴,۹۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴,۹۰۰ تومان

کاهو فرانسه

کاهو فرانسه

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۱,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵,۹۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۱۳,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۹۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴,۷۵۰ تومان

محصولات خانگی

رب خانگی

± ۵۰ گرم
رب خانگی

۱.۵ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

آب لیمو

آب لیمو

۱.۵ لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان

خشکبار

گردوی اعلای تویسرکان

پوست کاغذی
گردوی اعلای تویسرکان
۱۵۹,۰۰۰ تومان

تخمه سیاه

کیلوی
تخمه سیاه
۶۹,۰۰۰ تومان

تخمه رژیمی

کیلوی
تخمه رژیمی
۷۹,۰۰۰ تومان

گردو خشک ایرانی

± ۵۰ گرم
گردو خشک ایرانی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

یک بسته

۳۵,۰۰۰ تومان

خرما دشتستان

خرما دشتستان

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

خرما عسلی

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی

خرما خاصویی

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

خرما توکلی

۱.۲۰۰ کیلوگرم
خرما توکلی

یک بسته

۴۵,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی فلفل همدانی

بطری ۹۵۰گرمی
ترشی فلفل همدانی
۳۸,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل سوزنی

بطری ۹۵۰گرمی
ترشی فلفل سوزنی
۳۸,۰۰۰ تومان

سرکه سیب تخمیری

خاصیت دارویی برای لاغری۲۵۰سی سی
سرکه سیب تخمیری
۱۷,۰۰۰ تومان

البالوخشک

کاسه ۱۵۰گرمی
البالوخشک
۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۱.۵ کیلوگرم
ترشی مخلوط
۳۸,۰۰۰ تومان

ترشی گوجه

یک کیلوهفتصد
ترشی گوجه
۴۸,۰۰۰ تومان

خیارشور

خیارشور

۱ لیتر

۳۷,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون سرکه ای
زیتون

۱ لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

عسل و مربا

عسل طبیعی

± ۵۰ گرم
عسل طبیعی

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان