جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۳,۰۰۰ ۲۶,۴۰۰ تومان

خیار

خیار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

موز درجه ۱

موز درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۶ تا ۷ کیلوگرم

۵۹,۵۰۰ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۴ تا ۵ کیلوگرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۵۱,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۸,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

قارچ

قارچ

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۶,۸۰۰ ۲۹,۴۴۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پرتقال نافی شمال درجه ۱

پرتقال نافی شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۳,۰۰۰ ۲۶,۴۰۰ تومان

خرمالو کن درجه ۱

خرمالو کن درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۲۳,۵۰۰ ۱۸,۸۰۰ تومان

خرمالو کن ممتاز

خرمالو کن ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۶,۸۰۰ ۲۹,۴۴۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۸,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۲۱,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۴۲,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۲۰
۲۹,۵۰۰ ۲۳,۶۰۰ تومان

میوه

زیتون

زیتون

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

پرتقال نافی شمال درجه ۱

پرتقال نافی شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

سیب سبز فرانسه درجه ۱

سیب سبز فرانسه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

زیتون سیاه هسته ریز ممتاز

زیتون سیاه هسته ریز ممتاز

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی ممتاز

توت فرنگی ممتاز

۲۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

انار درجه ۱

انار درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

انبه قرمز کنیایی

انبه قرمز کنیایی

یک عدد ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۳,۰۰۰ ۲۶,۴۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۹ تا ۱۰ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۸ تا ۹ کیلوگرم

۷۶,۵۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۶ تا ۷ کیلوگرم

۵۹,۵۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۵۱,۰۰۰ تومان

۴ تا ۵ کیلوگرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

انگور ریش بابا درجه ۱

انگور ریش بابا درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

خرمالو کن درجه ۱

خرمالو کن درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۲۳,۵۰۰ ۱۸,۸۰۰ تومان

خرمالو کن ممتاز

خرمالو کن ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

انبه سبز کنیایی

انبه سبز کنیایی

یک عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نارگیل درجه ۱

نارگیل درجه 1

یک عدد

۳۹,۰۰۰ تومان

موز درجه ۱

موز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۶,۸۰۰ ۲۹,۴۴۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۸,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

سیب زرد

سیب زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

انار

انار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۲۱,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۴۲,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰ تومان

انگور

انگور

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

انگور سیاه

انگور سیاه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

انبه

انبه

یک عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آناناس

۱,۸۰۰گرمی درشت درجه یک مارکdole
آناناس

۱.۴۰۰ تا ۱.۶۰۰ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

میوه خاص

آووکادو

آووکادو

یک عدد ۳۰۰ تا ۳۲۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

گردو تازه

گردو تازه

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بکرایی

بکرایی

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

صیفی جات

خیار اصفهان

خیار اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای قرمز

فلفل دلمه ای قرمز

یک بسته

۲۴,۰۰۰ تومان

بادمجان گلخانه ‌ای یزد

بادمجان گلخانه ‌ای یزد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

۴۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی درجه ۱

لیمو ترش سنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

هویج زرد

هویج زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سیر تازه

سیر تازه

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

بامیه اهواز

بامیه اهواز

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

خیار درختی جیرفت

خیار درختی جیرفت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

شلغم درجه ۱

شلغم درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

لوبیا سبز درجه ۱

لوبیا سبز درجه 1

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

فلفل تند سوزنی

فلفل تند سوزنی

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸,۷۵۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

یک عدد

۸,۰۰۰ تومان

۲ عدد

۱۶,۰۰۰ تومان

۳ عدد

۲۴,۰۰۰ تومان

خیار

خیار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۸۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

کدو

کدو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۹۰۰ تومان

هویج

هویج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۲۰
۲۹,۵۰۰ ۲۳,۶۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

خشکبار

تمر خوراکی خارجی

تمر خوراکی خارجی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرما درجه یک خشت

خرما درجه یک خشت

۲ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خرما سطلی خشت

خرما سطلی خشت

۷۵,۰۰۰ تومان

گردو پوست کاغذی

گردو پوست کاغذی، مغز سفید
گردو پوست کاغذی

یک کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل گون

عسل گون

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل کنار درجه یک

عسل کنار درجه یک

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

عسل کمار درجه یک

عسل کمار درجه یک

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

روغن های طبیعی و شیره ها

شیره خرما

شیره  خرما

۶۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پنج شیره

پنج شیره

۴۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

شیره انگور

شیره انگور

۶۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

ارده خالص

ارده خالص

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

آبغوره

آبغوره

۲ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۴ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

رب انار خالص

رب انار خالص

۱,۳۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه و کمپوت

کمپوت الوئه ورا

کمپوت الوئه ورا

۴۲۵ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک

۱ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

کمپوت اناناس خارجی بزرگ

 کمپوت اناناس خارجی بزرگ

۵۶۵ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

سبزیجات

سبزی کوفته

سبزی کوفته

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه

سبزی قورمه

۱ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

اسفناج

اسفناج

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سبزی ریحان سبز

سبزی ریحان سبز

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سبزی تره

سبزی تره

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کلم قمری

کلم قمری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کرفس

کرفس

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ پاک شده

کاهو پیچ پاک شده

۱ کیلوگرم

۲۱,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

ترب سیاه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۱۳,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان