نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال ۱ کیلوگرم
پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال ۱ کیلوگرم

۱۶,۹۹۰ تومان

کیوی

کیوی ۱ کیلوگرم
کیوی

کیوی ۱ کیلوگرم

۲۴,۱۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

پرتقال تامسون جنوب ۱ کیلوگرم
پرتقال تامسون جنوب

پرتقال تامسون جنوب ۱ کیلوگرم

۳۶,۷۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

پرتقال ناول جنوب ۱ کیلوگرم
پرتقال ناول جنوب

پرتقال ناول جنوب ۱ کیلوگرم

ناموجود

موز اکوادور ممتاز

موز اکوادور ممتاز ۱ کیلوگرم
موز اکوادور ممتاز

موز اکوادور ممتاز ۱ کیلوگرم

۳۱,۴۰۰ تومان

موز اکوادور ممتاز ۵۰۰ گرم

۱۵,۷۰۰ تومان

نارنگی ژاپنی

نارنگی ژاپنی ۱ کیلوگرم
نارنگی ژاپنی

نارنگی ژاپنی ۱ کیلوگرم

۲۰,۹۰۰ تومان

لیمو شیرین جنوب

لیمو شیرین جنوب ۱ کیلوگرم
لیمو شیرین جنوب

لیمو شیرین جنوب ۱ کیلوگرم

۲۴,۱۰۰ تومان

نارنگی برگی ۱ کیلوگرم

نارنگی برگی ۱ کیلوگرم
نارنگی برگی 1 کیلوگرم
۱۷,۹۰۰ تومان

گوجه فرنگی بوته ای ۱ کیلوگرم

گوجه فرنگی بوته ای ۱ کیلوگرم
گوجه فرنگی بوته ای 1 کیلوگرم
۱۶,۷۰۰ تومان

سیب قرمز دماوند ۱ کیلوگرم

سیب قرمز دماوند ۱ کیلوگرم
سیب قرمز دماوند 1 کیلوگرم
۲۴,۱۰۰ تومان

انار دانه شکري ۱ کيلوگرم

انار دانه شکری ۱ کیلوگرم
انار دانه شکري 1 کيلوگرم

انار دانه شکری ۱ کیلوگرم

۳۴,۶۰۰ تومان

سیب زرد دماوند ۱ کیلوگرم

سیب زرد دماوند ۱ کیلوگرم
سیب زرد دماوند 1 کیلوگرم
۲۷,۲۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی درشت ۱ کیلوگرم

لیمو ترش سنگی درشت ۱ کیلوگرم
لیمو ترش سنگی درشت 1 کیلوگرم
۲۰,۸۰۰ تومان

میوه

نارنگی برگی ۱ کیلوگرم

نارنگی برگی ۱ کیلوگرم
نارنگی برگی 1 کیلوگرم
۱۷,۹۰۰ تومان

سیب قرمز دماوند ۵۰۰ گرم

سیب قرمز دماوند ۵۰۰ گرم
سیب قرمز دماوند 500 گرم
۱۲,۰۵۰ تومان

انار دانه شکري ۱ کيلوگرم

انار دانه شکری ۱ کیلوگرم
انار دانه شکري 1 کيلوگرم

انار دانه شکری ۱ کیلوگرم

۳۴,۶۰۰ تومان

سیب قرمز دماوند ۱ کیلوگرم

سیب قرمز دماوند ۱ کیلوگرم
سیب قرمز دماوند 1 کیلوگرم
۲۴,۱۰۰ تومان

سیب زرد دماوند ۱ کیلوگرم

سیب زرد دماوند ۱ کیلوگرم
سیب زرد دماوند 1 کیلوگرم
۲۷,۲۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال ۱ کیلوگرم
پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال ۱ کیلوگرم

۱۶,۹۹۰ تومان

پرتقال رسمي شمال آبگيري

پرتقال رسمی شمال آبگیری ۱ کیلوگرم
پرتقال رسمي شمال آبگيري

پرتقال رسمی شمال آبگیری ۱ کیلوگرم

۱۰,۵۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

پرتقال تامسون جنوب ۱ کیلوگرم
پرتقال تامسون جنوب

پرتقال تامسون جنوب ۱ کیلوگرم

۳۶,۷۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

پرتقال ناول جنوب ۱ کیلوگرم
پرتقال ناول جنوب

پرتقال ناول جنوب ۱ کیلوگرم

ناموجود

سیب زرد دماوند ۱ کیلوگرم

سیب زرد دماوند ۱ کیلوگرم
سیب زرد دماوند 1 کیلوگرم
۲۷,۲۰۰ تومان

سیب زرد دماوند درجه دو ۱ کیلوگرم

سیب زرد دماوند درجه دو ۱ کیلوگرم
سیب زرد دماوند درجه دو 1 کیلوگرم
۱۳,۷۰۰ تومان

لیمو شیرین جنوب

لیمو شیرین جنوب ۵۰۰ گرم
لیمو شیرین جنوب

لیمو شیرین جنوب ۵۰۰ گرم

۱۲,۰۵۰ تومان

لیمو شیرین جنوب ۱ کیلوگرم

۲۴,۱۰۰ تومان

موز اکوادور ممتاز

موز اکوادور ممتاز ۱ کیلوگرم
موز اکوادور ممتاز

موز اکوادور ممتاز ۱ کیلوگرم

۳۱,۴۰۰ تومان

موز اکوادور ممتاز ۵۰۰ گرم

۱۵,۷۰۰ تومان

موز هندی

موز هند ۱ کیلوگرم
موز هندی

موز هند ۱ کیلوگرم

ناموجود

آناناس

آناناس ۲.۵ کیلوگرم
آناناس

آناناس ۲.۵ کیلوگرم

۳۲۵,۵۰۰ تومان

آناناس ۲ کیلوگرم

۲۶۰,۴۰۰ تومان

آناناس ۱.۵ کیلوگرم

۱۹۵,۳۰۰ تومان

گريپ فروت

گریپ فروت ۱ کیلوگرم
گريپ فروت

گریپ فروت ۱ کیلوگرم

۱۴,۷۰۰ تومان

گریپ فروت ۵۰۰ گرم

۷,۳۵۰ تومان

به ۱ کیلوگرم

به ۱ کیلوگرم
به 1 کیلوگرم
۳۷,۸۰۰ تومان

نارنگي پيج

نارنگی پیج ۱ کیلوگرم
نارنگي پيج

نارنگی پیج ۱ کیلوگرم

ناموجود

نارنگی پیج ۵۰۰ گرم

ناموجود

انگور شاهرودي

انگور شاهرودی ۵۰۰ گرم
انگور شاهرودي

انگور شاهرودی ۵۰۰ گرم

۱۲,۵۵۰ تومان

انگور شاهرودی ۱ کیلوگرم

۲۵,۱۰۰ تومان

خرمالو دور شهري

خرمالو دور شهری ۱ کیلوگرم
خرمالو دور شهري

خرمالو دور شهری ۱ کیلوگرم

۴۱,۹۰۰ تومان

خرمالو دور شهری ۵۰۰ گرم

۲۰,۹۵۰ تومان

نارنگی ژاپنی

نارنگی ژاپنی ۵۰۰ گرم
نارنگی ژاپنی

نارنگی ژاپنی ۵۰۰ گرم

۱۰,۴۵۰ تومان

نارنگی ژاپنی ۱ کیلوگرم

۲۰,۹۰۰ تومان

نارنگي انشو

نارنگی انشو ۱ کیلوگرم
نارنگي انشو

نارنگی انشو ۱ کیلوگرم

۱۲,۶۰۰ تومان

نارنگي يافا

نارنگی یافا ۱ کیلوگرم
نارنگي يافا

نارنگی یافا ۱ کیلوگرم

ناموجود

نارنگی یافا ۵۰۰ گرم

ناموجود

انگور بيدانه سفيد

انگور بیدانه سفید ۵۰۰ گرم
انگور بيدانه سفيد

انگور بیدانه سفید ۵۰۰ گرم

۲۰,۹۵۰ تومان

انگور بیدانه سفید ۱ کیلوگرم

۴۱,۹۰۰ تومان

گلابي بيروتي

گلابی بیروتی ۱ کیلوگرم
گلابي بيروتي

گلابی بیروتی ۱ کیلوگرم

۶۲,۹۰۰ تومان

گلابی بیروتی ۵۰۰ گرم

۳۱,۴۵۰ تومان

آووکادو

آووکادو
آووکادو
۶۲,۹۰۰ تومان

نارنگی برگی ۱ کیلوگرم

نارنگی برگی ۱ کیلوگرم
نارنگی برگی 1 کیلوگرم
۱۷,۹۰۰ تومان

کیوی

کیوی ۵۰۰ گرم
کیوی

کیوی ۵۰۰ گرم

۱۲,۰۵۰ تومان

کیوی ۱ کیلوگرم

۲۴,۱۰۰ تومان

ازگیل ۱ کیلوگرم

ازگیل ۱ کیلوگرم
ازگیل 1 کیلوگرم
ناموجود

ازگیل ۵۰۰ گرم

ازگیل ۵۰۰ گرم
ازگیل 500 گرم
ناموجود

اقتصادی

انار دانه شکری درجه دو ۱ کیلوگرم

انار دانه شکری درجه دو ۱ کیلوگرم
انار دانه شکری درجه دو 1 کیلوگرم
۲۰,۰۰۰ تومان

انار دانه شکری آبگیری ۱ کیلوگرم

انار دانه شکری آبگیری ۱ کیلوگرم
انار دانه شکری آبگیری 1 کیلوگرم
۱۰,۵۰۰ تومان

سیب زرد دماوند آبگیری ۱ کیلوگرم

سیب زرد دماوند آبگیری ۱ کیلوگرم
سیب زرد دماوند آبگیری 1 کیلوگرم
۷,۳۰۰ تومان

لیمو شیرین جنوب درجه دو ۱ کیلوگرم

لیمو شیرین جنوب درجه دو ۱ کیلوگرم
لیمو شیرین جنوب درجه دو 1 کیلوگرم
ناموجود

سیب قرمز دماوند درجه دو ۱ کیلوگرم

سیب قرمز دماوند درجه دو ۱ کیلوگرم
سیب قرمز دماوند درجه دو 1 کیلوگرم
۱۲,۵۰۰ تومان

پرتقال رسمی شمال آبگیری ۱ کیلوگرم

پرتقال رسمی شمال آبگیری ۱ کیلوگرم
پرتقال رسمی شمال آبگیری 1 کیلوگرم
۱۰,۵۰۰ تومان

سیب زرد دماوند درجه دو ۱ کیلوگرم

سیب زرد دماوند درجه دو ۱ کیلوگرم
سیب زرد دماوند درجه دو 1 کیلوگرم
۱۳,۷۰۰ تومان

میوه خاص

بلوبری

بلوبری
بلوبری
ناموجود

فیسالیس

فیسالیس
فیسالیس
۲۰,۹۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل
نارگیل
۳۱,۴۰۰ تومان

کامکوات ۱ کیلوگرم

کامکوات ۱ کیلوگرم
کامکوات 1 کیلوگرم
۵۲,۴۰۰ تومان

کامکوات ۵۰۰ گرم

کامکوات ۵۰۰ گرم
کامکوات 500 گرم
۲۶,۲۰۰ تومان

کیوی تو سرخ ۱ کیلوگرم

کیوی تو سرخ ۱ کیلوگرم
کیوی تو سرخ 1 کیلوگرم
۸۲,۹۰۰ تومان

صیفی جات

قارچ دکمه ای - ۴۰۰ گرمی سرد سبز

قارچ دکمه ای - ۴۰۰ گرمی سرد سبز
قارچ دکمه ای - 400 گرمی سرد سبز
ناموجود

فلفل ریز تند ۱ کیلوگرم

فلفل ریز تند ۱ کیلوگرم
فلفل ریز تند 1 کیلوگرم
۱۷,۹۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی درشت ۱ کیلوگرم

لیمو ترش سنگی درشت ۱ کیلوگرم
لیمو ترش سنگی درشت 1 کیلوگرم
۲۰,۸۰۰ تومان

هویج ۱ کیلوگرم

هویج ۱ کیلوگرم
هویج 1 کیلوگرم
۱۰,۵۰۰ تومان

هویج ۵۰۰ گرم

هویج ۵۰۰ گرم
هویج 500 گرم
۵,۲۵۰ تومان

پیاز زرد ۱ کیلوگرم

پیاز زرد ۱ کیلوگرم
پیاز زرد 1 کیلوگرم
۷,۴۰۰ تومان

پیاز قرمز ۱ کیلوگرم

پیاز قرمز ۱ کیلوگرم
پیاز قرمز 1 کیلوگرم
۷,۴۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی گلخانه ۱ کیلوگرم

فلفل دلمه ای رنگی گلخانه ۱ کیلوگرم
فلفل دلمه ای رنگی گلخانه 1 کیلوگرم
۲۷,۲۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی گلخانه ای ۵۰۰ گرم

فلفل دلمه ای رنگی گلخانه ای ۵۰۰ گرم
فلفل دلمه ای رنگی گلخانه ای 500 گرم
۱۳,۶۰۰ تومان

خیار گلخانه ای ۵۰۰ گرم

خیار گلخانه ای ۵۰۰ گرم
خیار گلخانه ای 500 گرم
۷,۳۵۰ تومان

خیار گلخانه ای ۱ کیلوگرم

خیار گلخانه ای ۱ کیلوگرم
خیار گلخانه ای 1 کیلوگرم
۱۴,۷۰۰ تومان

خیار جالیز اصفهان ۱ کیلوگرم

خیار جالیز اصفهان ۱ کیلوگرم
خیار جالیز اصفهان 1 کیلوگرم
۱۲,۶۰۰ تومان

بادمجان رسمی ۱ کیلوگرم

بادمجان رسمی ۱ کیلوگرم
بادمجان رسمی 1 کیلوگرم
۱۰,۵۰۰ تومان

سیر خشک ۲۵۰ گرم

سیر خشک ۲۵۰ گرم
سیر خشک 250 گرم
۱۲,۰۵۰ تومان

سیر خشک ۵۰۰ گرم

سیر خشک ۵۰۰ گرم
سیر خشک 500 گرم
۲۴,۱۰۰ تومان

شلغم سفید ۱ کیلوگرم

شلغم سفید ۱ کیلوگرم
شلغم سفید 1 کیلوگرم
۹,۵۰۰ تومان

فلفل ریز شیرین ۵۰۰ گرم

فلفل ریز شیرین ۵۰۰ گرم
فلفل ریز شیرین 500 گرم
۱۴,۱۵۰ تومان

فلفل ریز شیرین ۲۵۰ گرم

فلفل ریز شیرین ۲۵۰ گرم
فلفل ریز شیرین 250 گرم
۷,۰۷۵ تومان

فلفل ریز تند ۲۵۰ گرم

فلفل ریز تند ۲۵۰ گرم
فلفل ریز تند 250 گرم
۴,۴۷۵ تومان

فلفل ریز تند ۵۰۰ گرم

فلفل ریز تند ۵۰۰ گرم
فلفل ریز تند 500 گرم
۸,۹۵۰ تومان

قارچ فله ای ۴۰۰ گرم

قارچ فله ای ۴۰۰ گرم
قارچ فله ای 400 گرم
۲۰,۹۶۰ تومان

قارچ دکمه ای ۱ کیلوگرم

قارچ دکمه ای ۱ کیلوگرم
قارچ دکمه ای 1 کیلوگرم
۵۲,۴۰۰ تومان

قارچ فله ای ۱ کیلوگرم

قارچ فله ای ۱ کیلوگرم
قارچ فله ای 1 کیلوگرم
۵۲,۴۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز رسمی ۵۰۰ گرم

فلفل دلمه ای سبز رسمی ۵۰۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز رسمی 500 گرم
۷,۸۵۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز رسمی ۱ کیلوگرم

فلفل دلمه ای سبز رسمی ۱ کیلوگرم
فلفل دلمه ای سبز رسمی 1 کیلوگرم
۱۵,۷۰۰ تومان

سیب زمینی تازه ۱ کیلوگرم

سیب زمینی تازه ۱ کیلوگرم
سیب زمینی تازه 1 کیلوگرم
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ترشی ۱ کیلوگرم

سیب زمینی ترشی ۱ کیلوگرم
سیب زمینی ترشی 1 کیلوگرم
۱۹,۹۰۰ تومان

لبو ۱ کیلوگرم

لبو ۱ کیلوگرم
لبو 1 کیلوگرم
۹,۵۰۰ تومان

ذرت مکزیکی ۱ کیلوگرم

ذرت مکزیکی ۱ کیلوگرم
ذرت مکزیکی 1 کیلوگرم
۱۹,۵۰۰ تومان

کدو مسمایی ۱ کیلوگرم

کدو مسمایی ۱ کیلوگرم
کدو مسمایی 1 کیلوگرم
۱۲,۵۰۰ تومان

کدو مسمایی ۵۰۰ گرم

کدو مسمایی ۵۰۰ گرم
کدو مسمایی 500 گرم
۶,۲۵۰ تومان

کدو حلوایی ۴ کیلوگرم

کدو حلوایی ۴ کیلوگرم
کدو حلوایی 4 کیلوگرم
۴۲,۰۰۰ تومان

نارنج ۱ کیلوگرم

نارنج ۱ کیلوگرم
نارنج 1 کیلوگرم
ناموجود

نارنج ۵۰۰ گرم

نارنج ۵۰۰ گرم
نارنج 500 گرم
ناموجود

گوجه فرنگی بوته ای ۱ کیلوگرم

گوجه فرنگی بوته ای ۱ کیلوگرم
گوجه فرنگی بوته ای 1 کیلوگرم
۱۶,۷۰۰ تومان

گوجه فرنگی بوته ای ۵۰۰ گرم

گوجه فرنگی بوته ای ۵۰۰ گرم
گوجه فرنگی بوته ای 500 گرم
۸,۳۵۰ تومان

گوجه فرنگی گلخانه ای ۵۰۰ گرم

گوجه فرنگی گلخانه ای ۵۰۰ گرم
گوجه فرنگی گلخانه ای 500 گرم
۱۲,۵۵۰ تومان

گوجه فرنگی گلخانه ای ۱ کیلوگرم

گوجه فرنگی گلخانه ای ۱ کیلوگرم
گوجه فرنگی گلخانه ای 1 کیلوگرم
۲۵,۱۰۰ تومان

گوجه فرنگی زیتونی ۱ کیلوگرم

گوجه فرنگی زیتونی ۱ کیلوگرم
گوجه فرنگی زیتونی 1 کیلوگرم
۸۴,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی زیتونی ۴۰۰ گرم

گوجه فرنگی زیتونی ۴۰۰ گرم
گوجه فرنگی زیتونی 400 گرم
۳۳,۶۰۰ تومان

کدو حلوایی ۵ کیلوگرم

کدو حلوایی ۵ کیلوگرم
کدو حلوایی 5 کیلوگرم
۵۲,۵۰۰ تومان

کدو حلوایی ۶ کیلوگرم

کدو حلوایی ۶ کیلوگرم
کدو حلوایی 6 کیلوگرم
۶۳,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی ۳ کیلوگرم

کدو حلوایی ۳ کیلوگرم
کدو حلوایی 3 کیلوگرم
۳۱,۵۰۰ تومان

زنجبیل ۲۵۰ گرم

زنجبیل ۲۵۰ گرم
زنجبیل 250 گرم
۲۸,۸۷۵ تومان

زنجبیل ۵۰۰ گرم

زنجبیل ۵۰۰ گرم
زنجبیل 500 گرم
۵۷,۷۵۰ تومان

زنجبیل ۱۰۰ گرم

زنجبیل ۱۰۰ گرم
زنجبیل 100 گرم
۱۱,۵۵۰ تومان

سبزیجات

سالاد سبزیجات ۱۰۰ گرم میلیم

سالاد سبزیجات ۱۰۰ گرم میلیم
سالاد سبزیجات 100 گرم میلیم
ناموجود

کاهو فرانسه ۱۰۰ گرم میلیم

کاهو فرانسه ۱۰۰ گرم میلیم
کاهو فرانسه 100 گرم میلیم
۲۳,۰۰۰ تومان

ریحان ایرانی ۱۸۰ گرم میلیم

ریحان ایرانی ۱۸۰ گرم میلیم
ریحان ایرانی 180 گرم میلیم
ناموجود

بی بی اسفناج ۱۰۰ گرم میلیم

بی بی اسفناج ۱۰۰ گرم میلیم
بی بی اسفناج 100 گرم میلیم
۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن ۲۰۰ گرم میلیم

سبزی خوردن ۲۰۰ گرم میلیم
سبزی خوردن 200 گرم میلیم
۲۳,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی ۱ کیلوگرم

کاهو رسمی ۱ کیلوگرم
کاهو رسمی 1 کیلوگرم
۹,۵۰۰ تومان

کاهو پیچ ۱ کیلوگرم

کاهو پیچ ۱ کیلوگرم
کاهو پیچ 1 کیلوگرم
۹,۵۰۰ تومان

گل کلم ۲ کیلوگرم

گل کلم ۲ کیلوگرم
گل کلم 2 کیلوگرم
۲۵,۲۰۰ تومان

گل کلم ۴ کیلوگرم

گل کلم ۴ کیلوگرم
گل کلم 4 کیلوگرم
۵۰,۴۰۰ تومان

گل کلم ۳ کیلوگرم

گل کلم ۳ کیلوگرم
گل کلم 3 کیلوگرم
۳۷,۸۰۰ تومان

لوبیا سبز ۱ کیلوگرم

لوبیا سبز ۱ کیلوگرم
لوبیا سبز 1 کیلوگرم
۲۰,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز ۵۰۰ گرم

لوبیا سبز ۵۰۰ گرم
لوبیا سبز 500 گرم
۱۰,۰۰۰ تومان

کرفس ۱ کیلوگرم

کرفس ۱ کیلوگرم
کرفس 1 کیلوگرم
۹,۵۰۰ تومان

کلم سفید ۲ کیلوگرم

کلم سفید ۲ کیلوگرم
کلم سفید 2 کیلوگرم
۲۱,۰۰۰ تومان

کلم سفید ۳ کیلوگرم

کلم سفید ۳ کیلوگرم
کلم سفید 3 کیلوگرم
۳۱,۵۰۰ تومان

کلم قرمز ۳ کیلوگرم

کلم قرمز ۳ کیلوگرم
کلم قرمز 3 کیلوگرم
۳۱,۵۰۰ تومان

کلم قرمز ۲ کیلوگرم

کلم قرمز ۲ کیلوگرم
کلم قرمز 2 کیلوگرم
۲۱,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی ۱ کیلوگرم

کلم بروکلی ۱ کیلوگرم
کلم بروکلی 1 کیلوگرم
۲۵,۱۰۰ تومان

محصولات منجمد

مخلوط سبزیجات پمینا ۴۰۰ گرم

مخلوط سبزیجات پمینا ۴۰۰ گرم
مخلوط سبزیجات پمینا 400 گرم
۲۷,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز پمینا ۷۵۰ گرم

لوبیا سبز پمینا ۷۵۰ گرم
لوبیا سبز پمینا 750 گرم
ناموجود

لوبیا سبز پمینا ۴۰۰ گرم

لوبیا سبز پمینا ۴۰۰ گرم
لوبیا سبز پمینا 400 گرم
۲۵,۰۰۰ تومان

ذرت پمینا ۷۵۰ گرم

ذرت پمینا ۷۵۰ گرم
ذرت پمینا 750 گرم
ناموجود

آلبالو بدون هسته پمینا ۴۰۰ گرم

آلبالو بدون هسته پمینا ۴۰۰ گرم
آلبالو بدون هسته پمینا 400 گرم
۲۹,۰۰۰ تومان

توت فرنگی پمینا ۴۰۰ گرم

توت فرنگی پمینا ۴۰۰ گرم
توت فرنگی پمینا 400 گرم
۳۵,۰۰۰ تومان

بادمجان کبابی پمینا ۴۰۰ گرم

بادمجان کبابی پمینا ۴۰۰ گرم
بادمجان کبابی پمینا 400 گرم
۴۴,۰۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده پمینا ۴۰۰ گرم

بادمجان سرخ شده پمینا ۴۰۰ گرم
بادمجان سرخ شده پمینا 400 گرم
۴۴,۰۰۰ تومان

توپک سیب زمینی کره ای پمینا ۴۰۰ گرم

توپک سیب زمینی کره ای پمینا ۴۰۰ گرم
توپک سیب زمینی کره ای پمینا 400 گرم
۳۵,۰۰۰ تومان

باقلا پمینا ۴۰۰ گرم

باقلا پمینا ۴۰۰ گرم
باقلا پمینا 400 گرم
۴۲,۵۰۰ تومان

ذرت پمینا ۴۰۰ گرم

ذرت پمینا ۴۰۰ گرم
ذرت پمینا 400 گرم
۳۶,۵۰۰ تومان

سیر صدفی پمینا ۱۵۰ گرم

سیر صدفی پمینا ۱۵۰ گرم
سیر صدفی پمینا 150 گرم
۱۲,۵۰۰ تومان

سبزی قلیه ماهی پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم

سبزی قلیه ماهی پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم
سبزی قلیه ماهی پیلوپک پمینا 400 گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات پمینا ۷۵۰ گرم

مخلوط سبزیجات پمینا ۷۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات پمینا 750 گرم
ناموجود

سبزی سوپ پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم

سبزی سوپ پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم
سبزی سوپ پیلوپک پمینا 400 گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

سبزی آش پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم

سبزی آش پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم
سبزی آش پیلوپک پمینا 400 گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

سبزی پلو پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم

سبزی پلو پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم
سبزی پلو پیلوپک پمینا 400 گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

سبزی کوکو پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم

سبزی کوکو پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم
سبزی کوکو پیلوپک پمینا 400 گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم

سبزی قورمه پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم
سبزی قورمه پیلوپک پمینا 400 گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

شوید پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم

شوید پیلوپک پمینا ۴۰۰ گرم
شوید پیلوپک پمینا 400 گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

محصولات شرکتی

دمنوش میوه ای به و دارچین فامیلا

دمنوش میوه ای به و دارچین فامیلا
دمنوش میوه ای به و دارچین فامیلا
ناموجود

دمنوش میوه ای سیب و دارچین فامیلا

دمنوش میوه ای سیب و دارچین فامیلا
دمنوش میوه ای سیب و دارچین فامیلا
۳۳,۹۰۰ تومان

ترشی مخلوط بهپاک

ترشی مخلوط بهپاک
ترشی مخلوط بهپاک
۳۵,۰۰۰ تومان

شور مخلوط بهپاک

شور مخلوط بهپاک
شور مخلوط بهپاک
۳۵,۰۰۰ تومان

میوه تمر هندی شیرین

میوه تمر هندی شیرین
میوه تمر هندی شیرین
ناموجود

سرکه قرمز وردا ۳.۵ لیتر

سرکه قرمز وردا ۳.۵ لیتر
سرکه قرمز وردا 3.5 لیتر
۵۷,۲۰۰ تومان

گلاب آوند ۱ لیتر

گلاب آوند ۱ لیتر
گلاب آوند 1 لیتر
۶۹,۵۰۰ تومان

جوانه ماش توتیا ۳۰۰ گرم

جوانه ماش توتیا ۳۰۰ گرم
جوانه ماش توتیا 300 گرم
ناموجود

فلفل سیاه کوبیزکو ۴۵۰ گرم

فلفل سیاه کوبیزکو ۴۵۰ گرم
فلفل سیاه کوبیزکو 450 گرم
ناموجود

خیارشور اجاقی ممتاز ۱.۵ لیتر

خیارشور اجاقی ممتاز ۱.۵ لیتر
خیارشور اجاقی ممتاز 1.5 لیتر
ناموجود

زردچوبه کوبیزکو ۴۵۰ گرم

زردچوبه کوبیزکو ۴۵۰ گرم
زردچوبه کوبیزکو 450 گرم
ناموجود

زیتون سبز اجاقی ۱ لیتر

زیتون سبز اجاقی ۱ لیتر
زیتون سبز اجاقی 1 لیتر
ناموجود

سرکه سفید وردا ۳.۵ لیتر

سرکه سفید وردا ۳.۵ لیتر
سرکه سفید وردا 3.5 لیتر
۵۷,۲۰۰ تومان

زیتون سبز ELF هسته دار طارم در آب ۴۵۰ گرم

زیتون سبز ELF هسته دار طارم در آب ۴۵۰ گرم
زیتون سبز ELF هسته دار طارم در آب 450 گرم
۴۵,۹۰۰ تومان

زیتون ELF بدون هسته طارم در آب ۴۵۰ گرم

زیتون ELF بدون هسته طارم در آب ۴۵۰ گرم
زیتون ELF بدون هسته طارم در آب 450 گرم
ناموجود

زیتونELF گریل باربکیو در روغن زیتون ۶۰۰ گرم

زیتونELF گریل باربکیو در روغن زیتون ۶۰۰ گرم
زیتونELF گریل باربکیو در روغن زیتون 600 گرم
۶۹,۹۰۰ تومان

زیتون elf با سبزیجات طعم دار در روغن زیتون

زیتون elf با سبزیجات طعم دار در روغن زیتون
زیتون elf با سبزیجات طعم دار در روغن زیتون
ناموجود

عرقیات گلاب ممتاز آوند ۱ لیتر

عرقیات گلاب ممتاز آوند ۱ لیتر
عرقیات گلاب ممتاز آوند 1 لیتر
۶۹,۵۰۰ تومان

عرقیات کاسنی آوند ۱ لیتر

عرقیات کاسنی آوند ۱ لیتر
عرقیات کاسنی آوند 1 لیتر
۲۲,۵۰۰ تومان

عرقیات بهار نارنج آوند ۱ لیتر

عرقیات بهار نارنج آوند ۱ لیتر
عرقیات بهار نارنج آوند 1 لیتر
۴۲,۵۰۰ تومان

آبغوره گل آوند

آبغوره گل آوند
آبغوره گل آوند
۴۵,۵۰۰ تومان

چای ایرانی به بهستان ۲۰۰ گرم

چای ایرانی به بهستان ۲۰۰ گرم
چای ایرانی به بهستان 200 گرم
ناموجود

خیارشور ۳۳۰ گرم ممتاز ELF

خیارشور ۳۳۰ گرم ممتاز ELF
خیارشور 330 گرم ممتاز ELF
۲۷,۹۰۰ تومان

سرکه سیب گل آوند

سرکه سیب گل آوند
سرکه سیب گل آوند
ناموجود

پیاز داغ خلالی لاریج سار ۳۰۰ گرم

پیاز داغ خلالی لاریج سار ۳۰۰ گرم
پیاز داغ خلالی لاریج سار 300 گرم
۴۵,۰۰۰ تومان

عسل گون ۱ کیلوگرم

عسل گون ۱ کیلوگرم
عسل گون 1 کیلوگرم
۱۲۹,۹۰۰ تومان

پیاز داغ نگینی لاریج سار ۳۰۰ گرم

پیاز داغ نگینی لاریج سار ۳۰۰ گرم
پیاز داغ نگینی لاریج سار 300 گرم
ناموجود

فلفل سیاه کوبیزکو ۹۵ گرم

فلفل سیاه کوبیزکو ۹۵ گرم
فلفل سیاه کوبیزکو 95 گرم
۳۹,۹۰۰ تومان

پرک فلفل قرمز کوبیزکو ۶۵ گرم

پرک فلفل قرمز کوبیزکو ۶۵ گرم
پرک فلفل قرمز کوبیزکو 65 گرم
۲۲,۹۰۰ تومان

گرانول سیرخشک ۱۰۵ گرم کوبیزکو

گرانول سیرخشک ۱۰۵ گرم کوبیزکو
گرانول سیرخشک 105 گرم کوبیزکو
۲۴,۹۰۰ تومان

آویشن کوبیزکو ۵۰ گرم

آویشن کوبیزکو ۵۰ گرم
آویشن کوبیزکو 50 گرم
۲۴,۹۰۰ تومان

عسل آویشن اورازان ۶۵۰ گرم

عسل آویشن اورازان ۶۵۰ گرم
عسل آویشن اورازان 650 گرم
ناموجود

زردچوبه کوبیزکو ۹۰ گرم

زردچوبه کوبیزکو ۹۰ گرم
زردچوبه کوبیزکو 90 گرم
۱۹,۹۰۰ تومان

عسل کنار اورازان ۶۵۰ گرم

عسل کنار اورازان ۶۵۰ گرم
عسل کنار اورازان 650 گرم
ناموجود

عسل گون اورازان ۶۵۰ گرم

عسل گون اورازان ۶۵۰ گرم
عسل گون اورازان 650 گرم
۱۱۲,۵۰۰ تومان

عسل چهل گیاه اورازان ۶۵۰ گرم

عسل چهل گیاه اورازان ۶۵۰ گرم
عسل چهل گیاه اورازان 650 گرم
ناموجود

ترشی مخلوط اوجاقی ۱ لیتر

ترشی مخلوط اوجاقی ۱ لیتر
ترشی مخلوط اوجاقی 1 لیتر
ناموجود

ترشی شور اوجاقی ۱ لیتر

ترشی شور اوجاقی ۱ لیتر
ترشی شور اوجاقی 1 لیتر
ناموجود

زیتون سبز ELF با سبزیجات و پنیر طعم دار (اوبا)ساندیسی ۶۷۰ گرم

زیتون سبز ELF با سبزیجات و پنیر طعم دار (اوبا)ساندیسی ۶۷۰ گرم
زیتون سبز ELF با سبزیجات و پنیر طعم دار (اوبا)ساندیسی 670 گرم
۶۵,۹۰۰ تومان

زیتون سبز ELF با موسیر ۵۰۰ گرم

زیتون سبز ELF با موسیر ۵۰۰ گرم
زیتون سبز ELF با موسیر 500 گرم
۵۹,۹۰۰ تومان

گوجه خشک ELF مزه دار شده در روغن زیتون ۳۰۰ گرم

گوجه خشک ELF مزه دار شده در روغن زیتون ۳۰۰ گرم
گوجه خشک ELF مزه دار شده در روغن زیتون 300 گرم
ناموجود

جوانه شبدر توتیا ۳۰۰ گرم

جوانه شبدر توتیا ۳۰۰ گرم
جوانه شبدر توتیا 300 گرم
ناموجود

جوانه میکس ترکیبی توتیا ۲۰۰ گرم

جوانه میکس ترکیبی توتیا ۲۰۰ گرم
جوانه میکس ترکیبی توتیا 200 گرم
ناموجود

سیر سرخ شده لاریج سار ۲۰۰ گرم

سیر سرخ شده لاریج سار ۲۰۰ گرم
سیر سرخ شده لاریج سار 200 گرم
ناموجود

زنجبیل کوبیزکو ۶۰ گرم

زنجبیل کوبیزکو ۶۰ گرم
زنجبیل کوبیزکو 60 گرم
۲۶,۹۰۰ تومان

پرک سیرخشک کوبیزکو ۳۵۰ گرم

پرک سیرخشک کوبیزکو ۳۵۰ گرم
پرک سیرخشک کوبیزکو 350 گرم
۵۹,۹۰۰ تومان

پرک پیاز خشک ۱۰۰ گرم

پرک پیاز خشک ۱۰۰ گرم
پرک پیاز خشک 100 گرم
۳۴,۹۰۰ تومان

پودر نعنا خشک ۱۵۰ گرم

پودر نعنا خشک ۱۵۰ گرم
پودر نعنا خشک 150 گرم
ناموجود

شوید خشک کوبیزکو ۱۵۰ گرم

شوید خشک کوبیزکو ۱۵۰ گرم
شوید خشک کوبیزکو 150 گرم
ناموجود

زیتون ELF سنتی گیلان با رب انار

زیتون ELF سنتی گیلان با رب انار
زیتون ELF سنتی گیلان با رب انار
۴۹,۹۰۰ تومان

عرقیات آوند نعنا دو آتشه ۱ لیتر

عرقیات آوند نعنا دو آتشه ۱ لیتر
عرقیات آوند نعنا دو آتشه 1 لیتر
۳۶,۵۰۰ تومان

سرکه سفید وردا ۱ لیتر

سرکه سفید وردا ۱ لیتر
سرکه سفید وردا 1 لیتر
۲۵,۵۰۰ تومان

سرکه قرمز وردا ۱ لیتر

سرکه قرمز وردا ۱ لیتر
سرکه قرمز وردا 1 لیتر
ناموجود

خشکبار

خرما خارک ۱ کیلوگرم

خرما خارک ۱ کیلوگرم
خرما خارک 1 کیلوگرم
۲۰,۸۰۰ تومان

خرما رمانتا دشتستان ۱کیلوگرم ۱ کیلوگرم

خرما رمانتا دشتستان ۱کیلوگرم ۱ کیلوگرم
خرما رمانتا دشتستان 1کیلوگرم 1 کیلوگرم
۳۵,۹۰۰ تومان

خرما رمانتا خشک ۵۰۰ گرم

خرما رمانتا خشک ۵۰۰ گرم
خرما رمانتا خشک 500 گرم
۴۹,۹۰۰ تومان

خرما رمانتا خاصویه ۵۰۰ گرم

خرما رمانتا خاصویه ۵۰۰ گرم
خرما رمانتا خاصویه 500 گرم
ناموجود

خرما رمانتا پیارم درباری ۳۰۰ گرم

خرما رمانتا پیارم درباری ۳۰۰ گرم
خرما رمانتا پیارم درباری 300 گرم
۵۵,۰۰۰ تومان

ضد عفونی کننده میوه

ضدعفونی کننده میوه psg

ضدعفونی کننده میوه psg
ضدعفونی کننده میوه psg
۱۸,۰۰۰ تومان

اسپری گند زدای میوه و سبزیجات

اسپری گند زدای میوه و سبزیجات
اسپری گند زدای میوه و سبزیجات
۱۸,۰۰۰ تومان

فرآورده های انار

آب انار ارگانیک نارک ۲۵۰ میلی لیتر

آب انار ارگانیک نارک ۲۵۰ میلی لیتر
آب انار ارگانیک نارک 250 میلی لیتر
۱۶,۰۰۰ تومان

آب انار ارگانیک نارک ۷۵۰ میلی لیتر

آب انار ارگانیک نارک ۷۵۰ میلی لیتر
آب انار ارگانیک نارک 750 میلی لیتر
۳۶,۰۰۰ تومان