جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های تهران

سوپر میوه آذربایجان

پر‌طرفدارها

قارچ

قارچ اعلاء
قارچ

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۷ تا ۸ کیلوگرم

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

موز

موز

۱ کیلوگرم

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

پرتقال جنوب

پرتقال جنوب

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

خرمالو کن

خرمالو کن

۱ کیلوگرم

۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی

یک لیتر

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال تازه چین شمال (آبدار و شیرین)
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

آب سیب طبیعی

تازه، کاملا بهداشتی
آب سیب طبیعی

۱.۵ لیتر

۵
۵۲,۵۰۰ ۴۹,۸۷۵ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۲ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

آناناس Dole

آناناس Dole

۱.۴۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلوگرم

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

خیار شور سرکه ای فله ای شرکتی

به صورت فله و کاملا بهداشتی و تضمین شده میباشد.
خیار شور سرکه ای فله ای شرکتی

۱ کیلوگرم

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

آب سیب طبیعی

آب سیب طبیعی

یک لیتر

۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵
۵۲,۵۰۰ ۴۹,۸۷۵ تومان

آب هویچ طبیعی

تازه، کاملا بهداشتی
آب هویچ طبیعی

۱.۵ لیتر

۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

یک لیتر

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی

یک لیتر

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

آب اناناس طبیعی

آب اناناس طبیعی

۱.۵ لیتر

۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۰ تومان

آب انبه طبیعی

آب انبه طبیعی

یک لیتر

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

آب آلبالو شرکتی

آب آلبالو شرکتی

۱.۵ لیتر

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

خیار شور فله ای خانگی

به صورت فله و کاملا بهداشتی و تضمین شده میباشد.
خیار شور فله ای خانگی

۱ کیلوگرم

۵
۴۸,۵۰۰ ۴۶,۰۷۵ تومان

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی

یک لیتر

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

ترشی بندر درجه یک خانگی

گل کلم، هویج، کرفس، بادمجان، سیر، خیار
ترشی بندر درجه یک خانگی

۱ کیلوگرم

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ترشی گل کلم درجه یک

گل کلم، بادمجان، سیر، کرفس، کلم، هویج، فلفل تند
ترشی گل کلم درجه یک

یک کیلوگرم

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

زیتون سبز هسته‌دار ممتاز

زیتون سبز هسته‌دار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶۷,۵۰۰ ۶۴,۱۲۵ تومان

زیتون شمال بدون هسته ممتاز

زیتون شمال بدون هسته ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۵۱,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

سیر ترشی فله ای

سیر ترشی فله ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

عسل کوهی

عسل کوهی

یک کیلوگرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

انگور شاهرودی درجه ۱

انگور شاهرودی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

انگور بی دانه زرد درجه یک

بیدانه ارومیه میباشد
انگور بی دانه زرد درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

پرتقال شهسواری

± ۵۰ گرم
پرتقال شهسواری

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

موز

موز

۱ کیلوگرم

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

کیوی هایوارد

کیوی هایوارد

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

سیب زرد درجه یک

سیب زرد درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

سیب قرمز درجه ۱

سیب قرمز درجه 1

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

سیب زرد درجه ۲

سیب زرد درجه 2

۱ کیلوگرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۵
۲۹,۰۰۰ ۲۷,۵۵۰ تومان

به درجه ۱

به درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

انگور بی دانه قرمز درجه یک

بیدانه ارومیه میباشد
انگور بی دانه قرمز درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۷ تا ۸ کیلوگرم

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

۸ تا ۹ کیلوگرم

۵
۸۹,۰۰۰ ۸۴,۵۵۰ تومان

گلابی بیروتی درجه یک

اصفهان
گلابی بیروتی درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

انار درجه یک

انار درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

انار درجه ۲

انار درجه 2

۱ کیلوگرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم

۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

خرمالو کن

خرمالو کن

۱ کیلوگرم

۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

پرتقال جنوب

پرتقال جنوب

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال تازه چین شمال (آبدار و شیرین)
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

پرتقال آبگیری

پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

میوه

آناناس Dole

آناناس Dole

۱.۴۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلوگرم

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

انگور شاهرودی درجه ۱

انگور شاهرودی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

پرتقال شهسواری

± ۵۰ گرم
پرتقال شهسواری

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

موز

موز

۱ کیلوگرم

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

کیوی هایوارد

کیوی هایوارد

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

سیب زرد درجه یک

سیب زرد درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

سیب قرمز درجه ۱

سیب قرمز درجه 1

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

سیب زرد درجه ۲

سیب زرد درجه 2

۱ کیلوگرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۵
۲۹,۰۰۰ ۲۷,۵۵۰ تومان

به درجه ۱

به درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

انگور بی دانه زرد درجه یک

بیدانه ارومیه میباشد
انگور بی دانه زرد درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

انگور بی دانه قرمز درجه یک

بیدانه ارومیه میباشد
انگور بی دانه قرمز درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

گلابی بیروتی درجه یک

اصفهان
گلابی بیروتی درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

انار درجه یک

انار درجه یک

۱ کیلوگرم

۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

انار درجه ۲

انار درجه 2

۱ کیلوگرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم

۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نارنگی پچ

نارنگی پچ

۱ کیلوگرم

۴۱,۵۰۰ تومان

خرمالو کن

خرمالو کن

۱ کیلوگرم

۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

پرتقال جنوب

پرتقال جنوب

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال تازه چین شمال (آبدار و شیرین)
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

پرتقال آبگیری

پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۸ تا ۹ کیلوگرم

۵
۸۹,۰۰۰ ۸۴,۵۵۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

میوه خاص

ازگیل درجه ۱

ازگیل درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی

وارداتی و درجه یک
تمر هندی

یک بسته

۱۵۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۸,۵۰۰ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

یک بسته

۴۹,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۹,۹۰۰ تومان

خیار درختی

خیار درختی

۱ کیلوگرم

۲۸,۵۰۰ تومان

بلال مکزیکی

± ۵۰ گرم
بلال مکزیکی

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

زنجبیل

زنجبیل تازه
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

لبو

لبو

۱ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۲ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

کدو خورشتی

کدو خورشتی

۱ کیلوگرم

۱۹,۹۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۷,۹۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۱۹,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۱۹,۵۰۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۲۴,۵۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۱ کیلوگرم

۱۳,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

فلفل دلمه ای رنگی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ اعلاء
قارچ

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

فلفل تند

فلفل تند

۵۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

فلفل شیرین

فلفل شیرین

۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان

سیر خشک همدان

۵۰۰ گرم

۴۱,۵۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

درجه ۲ و ضعیف میباشد
گوجه فرنگی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی ریز اقتصادی

ریز میباشد
سیب زمینی ریز اقتصادی

۱ کیلوگرم

۱۱,۸۰۰ تومان

پیاز اقتصادی

ریز میباشد
پیاز اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز اقتصادی

ضعیف میباشد و درجه ۲
فلفل دلمه ای سبز اقتصادی

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۵۰۰ تومان

سبزی خوردن شمال

سبزی خوردن شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

سبزی دلمه

سبزی دلمه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه

سبزی قورمه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

کاهو سالادی

کاهو سالادی

۱ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۲ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

کرفس

کرفس

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

محصولات خانگی

آب لیمو طبیعی

تازه، کاملا بهداشتی
آب لیمو طبیعی

۱.۵ لیتر

۵۴,۰۰۰ تومان

سرکه سفید شرکتی قزوین

سرکه سفید شرکتی قزوین

۲.۵ لیتر

۳۲,۰۰۰ تومان

سرکه قرمز شرکتی قزوین

سرکه قرمز شرکتی قزوین

۲.۵ لیتر

۳۲,۰۰۰ تومان

سرکه انگور خانگی

سرکه انگور خانگی

۱ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه و کمپوت میوه

آب پرتقال طبیعی

تازه، کاملا بهداشتی
آب پرتقال طبیعی

۱.۵ لیتر

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

یک لیتر

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

آب سیب طبیعی

تازه، کاملا بهداشتی
آب سیب طبیعی

۱.۵ لیتر

۵
۵۲,۵۰۰ ۴۹,۸۷۵ تومان

یک لیتر

۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

آب هویچ طبیعی

تازه، کاملا بهداشتی
آب هویچ طبیعی

۱.۵ لیتر

۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

یک لیتر

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی

یک لیتر

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

آب اناناس طبیعی

آب اناناس طبیعی

۱.۵ لیتر

۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۰ تومان

آب انبه طبیعی

آب انبه طبیعی

یک لیتر

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

آب زرشک شرکتی

آب زرشک شرکتی

۱.۵ لیتر

ناموجود

آب آلبالو شرکتی

آب آلبالو شرکتی

۱.۵ لیتر

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

خشکبار

خرما کبکاب

به دلیل گران شدن خرما بسته ۵۰۰ گرمی میباشد
خرما کبکاب

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

تخمه داغ خوی

کیفیت واقعا بینظر میباشد، همیشه تازه موجود میباشد
تخمه داغ خوی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

خرما دشتستان

خرما دشتستان

۲ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

خرما پیارم دانه درشت

خرما پیارم دانه درشت

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرما پیارم آلویی

خرما پیارم آلویی

۵۰۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

خرما رطب مضافتی

خرما رطب مضافتی

۸۰۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

مغز گردو درجه یک

مغز گردو درجه یک

۱ کیلوگرم

۴۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

زرد آلو قیصی خشک شده

زرد آلو قیصی خشک شده

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۷,۰۰۰ تومان

تخمه دور سفید

تخمه دور سفید

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

تخمه ریز آفتابگردان

تخمه ریز آفتابگردان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

خیار شور سرکه ای فله ای شرکتی

به صورت فله و کاملا بهداشتی و تضمین شده میباشد.
خیار شور سرکه ای فله ای شرکتی

۱ کیلوگرم

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

خیار شور فله ای خانگی

به صورت فله و کاملا بهداشتی و تضمین شده میباشد.
خیار شور فله ای خانگی

۱ کیلوگرم

۵
۴۸,۵۰۰ ۴۶,۰۷۵ تومان

ترشی بندر درجه یک خانگی

گل کلم، هویج، کرفس، بادمجان، سیر، خیار
ترشی بندر درجه یک خانگی

۱ کیلوگرم

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ترشی گل کلم درجه یک

گل کلم، بادمجان، سیر، کرفس، کلم، هویج، فلفل تند
ترشی گل کلم درجه یک

یک کیلوگرم

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

زیتون سبز هسته‌دار ممتاز

زیتون سبز هسته‌دار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶۷,۵۰۰ ۶۴,۱۲۵ تومان

زیتون شمال بدون هسته ممتاز

زیتون شمال بدون هسته ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۵۱,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

سیر ترشی فله ای

سیر ترشی فله ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل کوهی

عسل کوهی

یک کیلوگرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان