جست‌وجو در اسنپ‌فود

صیفی جات اقتصادی

فلفل شیرین اقتصادی

فلفل کاپی شیرین
فلفل شیرین اقتصادی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۸,۷۵۰ تومان

میوه

انبه سبز کنیایی

انبه سبز کنیایی

یک عدد ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

یک عدد ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل آب دار شیرین، درجه ۱ اصل نارگیل
نارگیل

یک عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

انار دماوند درجه ۱

انار دماوند درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

پرتقال والنسیا شمال

پرتقال محلی شیرین
پرتقال والنسیا شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

کیوی تو سرخ کرج

بسیار شیرین
کیوی تو سرخ کرج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

هندوانه محبوبی

هندوانه محبوبی

۶ تا ۷ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ درجه ۱

خونی مجلسی
پرتقال تو سرخ درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

پرتقال نافی شمال ممتاز

پرتقال ابگیری
پرتقال نافی شمال ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

پرتقال رسمی ممتاز

شهسوار محلی
پرتقال رسمی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

نارنگی بندری ممتاز

نارنگی مجلسی بندر
نارنگی بندری ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ جنوب

پرتقال تو سرخ جنوب

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نارنگی بندری

نارنگی پفکی، سیاهو هرمزگان
نارنگی بندری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

نارنگی تانجلا

نارنگی تانجلا

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

انار

انار مجلسی دانه سیاه
انار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی

مجلسی درجه یک میانه
سیب زرد لبنانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

سیب قرمز لبنانی

مجلسی درجه۱ میانه
سیب قرمز لبنانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

تخم ژاپنی مجلسی شیرین
نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

کیوی درجه ۱

کیوی خیلی درشت هاروارد
کیوی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

خرمالو درجه ۱

خرمالو درجه ۱ کن
خرمالو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب درجه ۱

جیرفت بسیارشیرین
پرتقال ناول جنوب درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

گلابی نطنز درجه ۱

گلابی اسپادانا، بسیار شیرین
گلابی نطنز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین شمال

درجه یک
لیمو شیرین شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

توت فرنگی

۱بسته
توت فرنگی

یک بسته

۸۰,۰۰۰ تومان

انگور زرد

بیدانه ارومیه عالی فصل زمستون
انگور زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال مجلسی، ساری، شیرود، درشت
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

آناناس

آناناس درشت Dole اصل
آناناس

یک عدد

۱۸۵,۰۰۰ تومان

میوه خاص

کام کو آت ممتاز

کام کو آت ممتاز

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

لایم کوات

لایم کوات

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

ازگیل درجه ۱

ازگیل درجه یک دماوند یک بسته ۸۰۰گرمی
ازگیل درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

آووکادو ترکیه

اصل ترکیه انرژی خالص
آووکادو ترکیه

یک عدد ۳۰۰ تا ۳۲۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

تمر هندی خارجی

تمر هندی خارجی

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بلوبری

یک بسته
بلوبری

۳۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

صیفی جات

شلغم درجه ۱

شلغم یزد درجه ا
شلغم درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

نارنج درجه ۱

نارنج درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

هویج زرد

هویج زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

۴۰۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

زنجبیل تازه خارجی

زنجبیل تازه خارجی

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو بروجرد
کدو حلوایی

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

طارم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

خیار درختی

خیار درختی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

ترش سنگی درجه یک
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

هویج

هویج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

بادمجان رسمی

بادمجان گلخانه یزد
بادمجان رسمی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

بادمجان گلخانه‌ ای

بادمجان صادراتی کم روغن
بادمجان گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

بادمجان دلمه

بادمجان لامپی گلخانه
بادمجان دلمه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه سبز گلخانه ای

دلمه گلخانه
فلفل دلمه سبز گلخانه ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی

فلفل دلمه رنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شمالی ریز
فلفل شیرین سبز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی قرمز

کاپی شیرین ترک سه رنگ
فلفل کاپی قرمز

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی

ذرت مکزیکی شیرین
بلال مکزیکی

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

سبزیجات

گل کلم رسمی

گل کلم رسمی

۱.۵ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

ترب سیاه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کلم بنفش

کلم بنفش

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

بروکلی سبز گلخانه
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان