جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۶,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۹,۰۰۰ ۲۷,۵۵۰ تومان

خیار بوته ای

خیار بوته ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

لیمو ترش شیرازی

لیمو ترش شیرازی

۵۰۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۵ تا ۶ کیلوگرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

۹ تا ۱۰ کیلوگرم

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

کیوی

کیوی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

پرتقال جنوب

پرتقال جنوب

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

عسل

عسل

عسل طبیعی سبلان
عسل

۱ کیلوگرم

۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

میوه اقتصادی

سیب زرد اقتصادی

سیب زرد اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

پرتقال اقتصادی

پرتقال اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

میوه

پرتقال تامسون ممتاز

پرتقال تامسون ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۰۰۰ ۱۶,۱۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۵۰۰ ۸,۰۷۵ تومان

انبه سبز کنیایی

انبه سبز کنیایی

یک عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

انبه مصری ممتاز

انبه مصری ممتاز

یک عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال ممتاز

پرتقال تامسون شمال ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

کیوی درهم

کیوی درهم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۴,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰ تومان

انار

انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

گریپ فروت تو سرخ ممتاز

گریپ فروت تو سرخ ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

لیمو شیرین ممتاز

لیمو شیرین ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۱,۰۰۰ ۱۹,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

انار درجه ۲

انار درجه 2

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۶,۵۰۰ ۱۵,۶۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

سیب دو رنگ تابستانه ممتاز

سیب دو رنگ تابستانه ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون

پرتقال تامسون

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

زیتون رودبار ممتاز

زیتون رودبار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۰,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

انار دماوند درجه ۱

انار دماوند درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

پرتقال درجه ۲

پرتقال درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

پرتقال نافی

پرتقال نافی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

سیب قرمز لبنانی درجه ۲

سیب قرمز لبنانی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۶,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی

سیب زرد لبنانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

پرتقال نافی شمال درجه ۱

پرتقال نافی شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

پرتقال شهسواری آبگیری

پرتقال شهسواری آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

پرتقال تامسون درجه ۱

پرتقال تامسون درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

پرتقال شمال درهم

پرتقال شمال درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۸۲۵ تومان

نارنگی یافا ممتاز

نارنگی یافا ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

نارنگی یافا شمال ممتاز

نارنگی یافا شمال ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

نارنگی پچ ممتاز

نارنگی پچ ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

گلابی اسپادانا زرد ممتاز

گلابی اسپادانا زرد ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

گلابی اسپادانا زرد

گلابی اسپادانا زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

سیب سبز ترش ممتاز

سیب سبز ترش ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

نارنگی شمال درجه ۱

نارنگی شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

گلابی شاه میوه ممتاز

گلابی شاه میوه ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

انار ساوه درجه ۲

انار ساوه درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

پرتقال رسمی

پرتقال رسمی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۵۰۰ ۳۷,۵۲۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

نارنگی درهم

نارنگی درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

پرتقال خارجی ممتاز

پرتقال خارجی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

انبه آفریقایی

انبه آفریقایی

یک عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

یک عدد ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

یک عدد ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

انار یاقوتی

انار یاقوتی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

گلابی شاه میوه شهریار ممتاز

گلابی شاه میوه شهریار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

گلابی شاه میوه ساوه ممتاز

گلابی شاه میوه ساوه ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

انگور شاهرودی درجه ۱

انگور شاهرودی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

انگور شاهرودی ممتاز

انگور شاهرودی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

انار درهم

انار درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

هلو زعفرانی شهریار

هلو زعفرانی شهریار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

انگور کندری شهریار

انگور کندری شهریار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

انجیر

انجیر

۱ کیلوگرم

۹۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۳,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه سیاه درجه ۱

انگور بی دانه سیاه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

انجیر درجه ۱

انجیر درجه 1

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

هلو سفید حاج کاظمی

هلو سفید حاج کاظمی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

انگور بی دانه زرد

انگور بی دانه زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

پرتقال والنسیا درجه ۱

پرتقال والنسیا درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

انگور رطبی درجه ۱

انگور رطبی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

آناناس Dole

آناناس Dole

۱.۶۰۰ تا ۱.۸۰۰ کیلو گرم

۵
۲۲۰,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰ تومان

گلابی ممتاز

گلابی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۲,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

سیب سبز درجه ۱

سیب سبز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

خربزه مشهدی درجه ۱

خربزه مشهدی درجه 1

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

انگور عسگری درجه ۱

انگور عسگری درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

گلابی درگز

گلابی درگز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

سیب سبز آبگیری

سیب سبز آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

سیب سبز ترش درجه ۲

سیب سبز ترش درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

هندوانه جیرفت

هندوانه جیرفت

۷ تا ۸ کیلوگرم

۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

۸ تا ۹ کیلوگرم

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

سیب دو رنگ تابستانه درجه ۱

سیب دو رنگ تابستانه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

انگور بی دانه قرمز درجه ۱

انگور بی دانه قرمز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

انگور بی دانه قرمز ارومیه

انگور بی دانه قرمز ارومیه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

نارنگی ممتاز

نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

کیوی ممتاز

کیوی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۶,۰۰۰ ۴۳,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

انگور بی دانه زرد ارومیه

انگور بی دانه زرد ارومیه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۷۴,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

سیب دو رنگ تابستانه شهریار ممتاز

سیب دو رنگ تابستانه شهریار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

انار اشکفتو

 انار اشکفتو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

توت فرنگی گلخانه‌ای شمال

توت فرنگی گلخانه‌ای شمال

۲۵۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۳۶۵,۰۰۰ ۳۴۶,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

سیب قرمز لبنانی ممتاز

سیب قرمز لبنانی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

سیب قرمز درهم

سیب قرمز درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

زیتون شمال بدون هسته ممتاز

زیتون شمال بدون هسته ممتاز

۵۰۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

خرمالو کن درجه ۱

خرمالو کن درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

خرمالو کن ممتاز

خرمالو کن ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

انگور سیاه

انگور سیاه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

پرتقال جنوب ممتاز

پرتقال جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

انگور زرد

انگور زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۲

نارنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

نارنگی آبگیری

نارنگی آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز شهریار

انگور بی دانه قرمز شهریار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

پرتقال جنوب درجه ۲

پرتقال جنوب درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

انار ساوه درجه ۱

انار ساوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

نارنگی برگی درجه ۱

نارنگی برگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

دستنبو

دستنبو

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

خربزه مشهدی ممتاز

خربزه مشهدی ممتاز

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

انبه ممتاز

انبه ممتاز

یک عدد ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

انبه سبز

انبه سبز

۹۰۰ گرم

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

انگور کندری ممتاز

انگور کندری ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۲,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی درجه ۲

سیب زرد لبنانی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

سیب قرمز مراغه

سیب قرمز مراغه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

پرتقال نافی شمال درجه ۲

پرتقال نافی شمال درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

لیمو شیرین درجه ۲

لیمو شیرین درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

موز

موز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۱,۰۰۰ ۲۹,۴۵۰ تومان

آناناس

یک عدد
آناناس

۱.۸۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۵
۲۱۵,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۰ تومان

توت فرنگی

توت فرنگی

۱ کیلوگرم

۵
۳۵۰,۰۰۰ ۳۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

انار آبگیری

انار آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

انار شیرازی

انار شیرازی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل

یک عدد

۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

کیوی تو سرخ

یک بسته
کیوی تو سرخ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

انار دماوند

انار درجه یک خارجی
انار دماوند

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

پرتقال جنوب

پرتقال جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۷,۰۰۰ ۱۶,۱۵۰ تومان

پرتقال جنوب آبگیری

پرتقال جنوب آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

پرتقال جنوب متوسط

پرتقال جنوب متوسط

۱ کیلوگرم

۵
۴۳,۰۰۰ ۴۰,۸۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

پرتقال شمال آبگیری

پرتقال شمال آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۳,۰۰۰ ۱۲,۳۵۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۶,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین درشت سوپر
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۳,۰۰۰ ۴۰,۸۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۱,۵۰۰ ۲۰,۴۲۵ تومان

گریپ فروت تو سرخ

گریپ فروت تو سرخ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۴,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰ تومان

سیب زرد دماوند

سیب زرد دماوند

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

سیب سبز فرانسه

سیب سبز فرانسه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

سیب زرد آبگیری

سیب زرد آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۹,۰۰۰ ۲۷,۵۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۷۷۵ تومان

سیب سفید

سیب سفید

۱ کیلوگرم

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

گلابی نطنز

گلابی نطنز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۲۱,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

گلابی بیروتی

گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

گلابی شاه میوه

گلابی شاه میوه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

انگور کندری

انگور کندری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

به اصفهان

به اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۹ تا ۱۰ کیلوگرم

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

نارنگی شمال متوسط

نارنگی شمال متوسط

۱ کیلوگرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

نارنگی شمال

± ۵۰ گرم
نارنگی شمال

۱ کیلوگرم

۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

میوه خاص

تمر هندی

یک بسته
تمر هندی

۱ کیلوگرم

۵
۳۵۰,۰۰۰ ۳۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

شیر نارگیل ممتاز

شیر نارگیل ممتاز

یک عدد

۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

لایم کوات

لایم کوات

۱ کیلوگرم

۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

شاه بلوط خارجی

شاه بلوط خارجی

۱ کیلوگرم

۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

زالزالک شهرستانک

زالزالک شهرستانک

۵۰۰ گرم

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

زالزالک کرج

زالزالک کرج

۵۰۰ گرم

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

آووکادو ایرانی

آووکادو ایرانی

یک عدد ۲۶۰ تا ۲۸۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

آووکادو ایرانی ممتاز

آووکادو ایرانی ممتاز

یک عدد ۲۸۰ تا ۳۰۰ گرم

۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

آووکادو ترکیه ممتاز

آووکادو ترکیه ممتاز

یک عدد

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

آووکادو خارجی

آووکادو خارجی

یک عدد

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

پاپایا

پاپایا

۱ کیلوگرم

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

پاپایا تایلند

پاپایا تایلند

۱ کیلوگرم

۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

زالزالک ممتاز

زالزالک ممتاز

۵۰۰ گرم

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

ازگیل دماوند

ازگیل دماوند

۱ کیلوگرم

۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

ازگیل کن

ازگیل کن

۱ کیلوگرم

۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۳,۰۰۰ ۸۸,۳۵۰ تومان

ازگیل کرج ممتاز

ازگیل کرج ممتاز

۱ کیلوگرم

۵
۱۸۳,۰۰۰ ۱۷۳,۸۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۲,۰۰۰ ۸۷,۴۰۰ تومان

بلوبری

بلوبری

۱۵۰ گرم

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

دراگون

دراگون

یک عدد

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

فیسالیس

فیسالیس

۱۰۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

کیوانو خربزه شاخ دار

کیوانو خربزه شاخ دار

یک عدد

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

آووکادو کنیایی

آووکادو کنیایی

یک عدد ۳۰۰ تا ۳۲۰ گرم

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

آووکادو ترکیه

آووکادو ترکیه

یک عدد ۳۰۰ تا ۳۲۰ گرم

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

آووکادو

۱ عدد بزرگ کنیایی
آووکادو

یک عدد ۳۰۰ تا ۳۲۰ گرم

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

صیفی جات

خیار اصفهان

خیار اصفهان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

گوجه فرنگی گلخانه‌ ای

گوجه فرنگی گلخانه‌ ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

گوجه فرنگی خوشه‌ ای

گوجه فرنگی خوشه‌ ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۶,۰۰۰ ۹۱,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

هویج آبگیری

هویج آبگیری

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی درشت

سیب زمینی درشت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

خیار سالادی

خیار سالادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

پیاز زرد اصفهان

پیاز زرد اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۶,۵۰۰ ۲۵,۱۷۵ تومان

پیاز زرد همدان

پیاز زرد همدان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۶,۵۰۰ ۲۵,۱۷۵ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۵
۴۴,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰ تومان

پیاز قرمز درجه ۱

پیاز قرمز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۶,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

سیب زمینی ریز

سیب زمینی ریز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

قارچ سفید فله

قارچ سفید فله

۱ کیلوگرم

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

قارچ درجه ۱

قارچ درجه 1

۲۵۰ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

خیار خیارشوری

خیار خیارشوری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

شیر بلال

شیر بلال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

بلال مکزیکی اصفهان

بلال مکزیکی اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

سیب زمینی ترشی

سیب زمینی ترشی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز ریز

پیاز قرمز ریز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

هویج درجه ۱

هویج درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

هویج ورامین

هویج ورامین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

نارنج شمال

نارنج شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

هویج زرد

هویج زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

خیار رسمی همدان

خیار رسمی همدان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

بادمجان دلمه

بادمجان دلمه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۴,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰ تومان

خیار بوته ای

خیار بوته ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

خیار درختی

خیار درختی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۶,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۶,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰ تومان

گوجه زیتونی درجه ۱

گوجه زیتونی درجه 1

۴۰۰ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۶,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۳,۰۰۰ ۱۲,۳۵۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

سیب زمینی استانبولی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

بادمجان گلخانه‌ ای

بادمجان گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

فلفل دلمه ای رنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز

فلفل کاپی سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۵۰۰ ۱۰,۹۲۵ تومان

شلغم

شلغم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۹,۰۰۰ ۲۷,۵۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

بلال رسمی

بلال رسمی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

بلال شیرین

یک بسته
بلال شیرین

۷۰۰ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۱ کیلوگرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

نارنج

نارنج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۴,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۱ کیلوگرم

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

زنجبیل

۲۵۰ گرم
زنجبیل

یک بسته

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

قارچ صدفی

یک بسته
قارچ صدفی

۲۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

۴۰۰ گرم

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

لیمو ترش شیرازی

لیمو ترش شیرازی

۱ کیلوگرم

۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

لیمو ترش برزیلی

لیمو ترش برزیلی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۹,۰۰۰ ۲۷,۵۵۰ تومان

سبزیجات

کاهو فرانسوی ممتاز

کاهو فرانسوی ممتاز

۵۰۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

اسفناج

اسفناج

۱ کیلوگرم

۵
۴۶,۰۰۰ ۴۳,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

کلم قمری

کلم قمری

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

ساقه کرفس ممتاز

ساقه کرفس ممتاز

۱ کیلوگرم

۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

اسفناج پاک شده

اسفناج پاک شده

۲۵۰ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

کاهو آندیو

کاهو آندیو

۵۰۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

سبزی خوردن شمال

سبزی خوردن شمال

۲۵۰ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

جوانه ماش

جوانه ماش

۳۰۰ گرم

۵
۲۶,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰ تومان

جوانه میکس

جوانه میکس

۳۰۰ گرم

۵
۲۹,۰۰۰ ۲۷,۵۵۰ تومان

سبزی جعفری پاک شده

سبزی جعفری پاک شده

۲۵۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

کلم کیل سبز

کلم کیل سبز

۲۵۰ گرم

۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

سبزی رزماری

سبزی رزماری

۲۵۰ گرم

۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

ترب سفید

ترب سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

کاهو لیتل سبز

کاهو لیتل سبز

۴۰۰ گرم

۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

ترب سیاه

ترب سیاه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

کلم کیل

۲۵۰ گرم
کلم کیل

یک بسته

۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

سبزی ریحان ایتالیایی

سبزی ریحان ایتالیایی

۲۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

کاهو فرانسوی

کاهو فرانسوی

۴۰۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

کاهو معمولی

کاهو معمولی

۱ کیلوگرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

کرفس

کرفس

۱ کیلوگرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

تره فرنگی

تره فرنگی

۱ کیلوگرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

سالاد میکس

یک بسته
سالاد میکس

۲۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

بیبی اسفناج

یک بسته
بیبی اسفناج

۱۰۰ گرم

۵
۲۹,۰۰۰ ۲۷,۵۵۰ تومان

سبزی دسته ای

سبزی دسته ای

یک دسته

۵
۲,۰۰۰ ۱,۹۰۰ تومان

محصولات خانگی

شیره انگور

شیره انگور

۱ کیلوگرم

۵
۳۶۰,۰۰۰ ۳۴۲,۰۰۰ تومان

آبلیمو

خانگی
آبلیمو

۱.۵ لیتر

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

پیازچه پاک شده

یک بسته
پیازچه پاک شده

۱۵۰ گرم

۵
۲۶,۵۰۰ ۲۵,۱۷۵ تومان

خیار شور

خیار شور

۵۰۰ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

سرکه سیب

سرکه سیب

۱ لیتر

۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

آلو خورشتی

آلو خورشتی

۵۰۰ گرم

۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی انبه مخصوص

ترشی انبه مخصوص

۶۰۰ گرم

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

ترشی انبه مخصوص تند

ترشی انبه مخصوص تند

۶۰۰ گرم

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

سس انبه

سس انبه

۳۵۰ گرم

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

آبغوره طبیعی

آبغوره طبیعی

۱.۵ لیتر

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

ترشی خانگی

ترشی خانگی

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی

۱ کیلوگرم

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

ترشی مخلوط با گوجه

ترشی مخلوط با گوجه

۱ کیلوگرم

۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط

۱ کیلوگرم

۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

خشکبار

گردو خشک شده با پوست

گردو خشک شده با پوست

۱ کیلوگرم

۵
۲۶۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰ تومان

انجیر خشک کرمانشاه

بسته بندی
انجیر خشک کرمانشاه

۵۰۰ گرم

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

برگه هلو

برگه هلو

۵۰۰ گرم

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان