جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های تهران

سوپر میوه تره بار نیروهوایی

میوه

پرتقال ناول درجه ۱

پرتقال ناول درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

انار دماوند درجه ۱

انار دماوند درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

موز درجه ۱

موز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

پرتقال جنوب درجه ۱

پرتقال جنوب درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

پرتقال جنوب درجه ۲

پرتقال جنوب درجه 2

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

پرتقال آبگیری

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

سیب قرمز درجه ۱

سیب قرمز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

سیب قرمز درجه ۲

سیب قرمز درجه 2

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

لیمو شیرین درجه ۱

لیمو شیرین درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

لیمو شیرین درجه ۲

لیمو شیرین درجه 2

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۱,۸۰۰ تومان

انار درجه ۱

انار درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

انار درجه ۲

انار درجه 2

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۴,۸۰۰ تومان

هلو

هلو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

ناموجود

کیوی درجه ۱

کیوی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

نارنگی درجه ۲

نارنگی درجه 2

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۹۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

گلابی

گلابی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

به

به

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

آناناس

آناناس

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

صیفی جات

خیار

خیار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

خیار درختی

خیار درختی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

خیار بوته ای

خیار بوته ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۸۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

ناموجود

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی زرد

لیمو ترش سنگی زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۸۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

بادمجان رسمی

بادمجان رسمی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

بادمجان دلمه

بادمجان دلمه

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۵۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

۲۵۰ گرم

۱۲,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

لبو

لبو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۸۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

سیر تازه

سیر تازه

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

۷۹,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

۱۴,۸۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۸۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کرفس

کرفس

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

خشکبار

خرما

خرما

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون شور بدون هسته

زیتون شور بدون هسته

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

خیارشور

خیارشور

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان