نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۳۷,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم
انار

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

میوه

خربزه گرمسار

خربزه گرمسار

خربزه گرمسار

۷۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال
۲۹,۸۰۰ تومان

ازگیل کن

ازگیل کن
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد آبگیری

یک کیلوگرم
سیب زرد آبگیری
۱۵,۰۰۰ تومان

نارنگی یافا

نارنگی یافا
۴۵,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ یک کیلو گرم

نارنگی پچ یک کیلو گرم
۴۵,۰۰۰ تومان

اناناس بامارک معروف

اناناس بامارک معروف
۲۰۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی یک بسته

توت فرنگی یک بسته
۶۸,۰۰۰ تومان

انگورشاهرودی

۱کیلوگرم
انگورشاهرودی
۴۵,۰۰۰ تومان

لیموشیرین آبگیری

لیموشیرین آبگیری
۱۸,۰۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل
۴۰,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

به اصفهان

± ۵۰ گرم
به اصفهان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم
انار

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه قرمز

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه سفید

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه سفید

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب سبز

± ۵۰ گرم
سیب سبز

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

گلابی

± ۵۰ گرم
گلابی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

± ۵۰ گرم
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

نارنگی تخم ژاپنی

± ۵۰ گرم
نارنگی تخم ژاپنی

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

صیفی جات

نارنج

۱کیلوگرم
نارنج
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

یک کیلو گرم
سیب زمینی استانبولی
۳۸,۰۰۰ تومان

کاهو چینی یک کیلوگرم

کاهو چینی یک کیلوگرم
۲۵,۰۰۰ تومان

هندوانه تازه جیرفتی ۶کیلوگرم

هندوانه تازه جیرفتی 6کیلوگرم
۹۰,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

یک بسته
گوجه گیلاسی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای اصفهان

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای اصفهان

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

لیمو ترش

± ۵۰ گرم
لیمو ترش

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای رنگی

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

چغندر

± ۵۰ گرم
چغندر

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

قارچ صدفی

یک بسته
قارچ صدفی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۱,۵۰۰ تومان

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۱۶,۰۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

یک عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

سبزیجات

اسفناج پاک شده

اسفناج پاک شده
۳۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

آب لیمو تازه

آب لیمو تازه

۱ لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

آبغوره عسگری

آبغوره عسگری

۱ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

سرکه سیب خانگی

سرکه سیب خانگی

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

سرکه انگور خانگی

سرکه انگور خانگی

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

سرکه خرما

سرکه خرما

۱.۵ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

سبزی آش خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی آش خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلو خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی پلو خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه سبزی خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سبزی خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه سبزی سرخ شده

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سبزی سرخ شده

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

نعنا و جعفری سرخ شده

± ۵۰ گرم
نعنا و جعفری سرخ شده

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

کرفس سرخ شده

± ۵۰ گرم
کرفس سرخ شده

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز داغ نگینی سرخ شده

پیاز داغ نگینی سرخ شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۵,۰۰۰ تومان

پیاز داغ خلالی سرخ شده

پیاز داغ خلالی سرخ شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۷,۰۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده

± ۵۰ گرم
بادمجان سرخ شده

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

بادمجان کبابی

± ۵۰ گرم
بادمجان کبابی

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز خرد شده

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

باقالی سبز پاک شده

± ۵۰ گرم
باقالی سبز پاک شده

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

باقلاقاتوق پاک شده

± ۵۰ گرم
باقلاقاتوق پاک شده

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات

± ۵۰ گرم، ذرت، هویج، نخود فرنگی
مخلوط سبزیجات

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی دانه شده

± ۵۰ گرم
ذرت مکزیکی دانه شده

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

سیرترشی آماده مصرف(۱کیلو)

سیرترشی آماده مصرف(1کیلو)
۶۵,۰۰۰ تومان

ترشی تازه (۷۵۰گرم)

ترشی تازه (750گرم)
۲۰,۰۰۰ تومان

شورتازه(۷۵۰گرم)

شورتازه(750گرم)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیازترشی (یک کیلو)

پیازترشی (یک کیلو)
۵۰,۰۰۰ تومان

سیرترشی(۸۰۰گرم)

سیرترشی(800گرم)
۵۰,۰۰۰ تومان

خیارشور

خیارشور

۱.۵ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون بی هسته

± ۵۰ گرم
زیتون بی هسته

۱ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت ها

عرق کاسنی

عرق کاسنی

یک لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق نعنا دو آتیشه

عرق نعنا دو آتیشه

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق رازیانه

عرق رازیانه

یک لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک

عرق بیدمشک

یک لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

گلاب دو آتیشه

گلاب دو آتیشه

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان