جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

آب هویچ

طبیعی
آب هویچ

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

هندوانه

پوست سبز
هندوانه

۴ تا ۵ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلو گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۶۲,۰۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم .
موز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۹,۵۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده

± ۵۰ گرم، منجمد
بادمجان سرخ شده

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده

± ۳۰ گرم، شرکتی کامچین
سبزی قورمه سرخ شده

۴۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

انگور بی دانه زرد درجه ۲

± ۵۰ گرم چوب خشک یا آب افتاده
انگور بی دانه زرد درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

شلغم درجه ۲

± ۵۰ گرم.
شلغم درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۴,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰ تومان

ترب سیاه درجه ۲

± ۵۰ گرم
ترب سیاه درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۳,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰ تومان

گل کلم درجه ۲

± ۵۰ گرم
گل کلم درجه 2

۱.۳۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش لایم کوات درجه دو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم
لیمو ترش لایم کوات درجه دو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

هویج درجه ۲

± ۵۰ گرم، آبگیری، شکسته یا پلاسیده است
هویج درجه ۲

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

کدو درجه ۲

± ۵۰ گرم، پلاسیده یا زده دار
کدو درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان

نارنج درجه ۲

± ۵۰ گرم
نارنج درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

پیاز زرد درجه ۲

± ۵۰ گرم ریز یا زده دار
پیاز زرد درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز درجه ۲

± ۵۰ گرم، ریز یا زده دار
پیاز قرمز درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۲

± ۵۰ گرم، نرم یا زده دار است
گوجه فرنگی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی درجه ۲

فلفل دلمه رنگی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

سیب زرد درجه ۲

± ۵۰ گرم زده دار، ریز،
سیب زرد درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای درجه ۲

± ۵۰ گرم نرم یا پلاسیده
بادمجان دلمه ای درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ تومان

بادمجان درجه ۲

نرم یا پلاسیده است
بادمجان درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

سیب زمینی درجه ۲

± ۵۰ گرم، زده دار یا ریز
سیب زمینی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

خرمالو درجه ۲

± ۵۰ گرم نرم یازده دار
خرمالو درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

کیوی درجه ۲

± ۵۰ گرم،
کیوی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

انار درجه ۲

± ۵۰ گرم پوست خشک یا زده دار
انار درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

نارنگی ژاپنی درجه ۲

± ۵۰ گرم ریزیایکم پلاسیده
نارنگی ژاپنی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۲,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰ تومان

سیب زرد آبگیری

± ۵۰ گرم
سیب زرد آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

سیب قرمز آبگیری

± ۵۰ گرم
سیب قرمز آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

سیب قرمز درجه ۲

± ۵۰ گرم زده دار، ریز
سیب قرمز درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

کرفس درجه ۲

± ۵۰ گرم، برگ زرد یا پلاسیده
کرفس درجه 2

۱.۲۰۰ تا ۱.۷۰۰ کیلوگرم

۲۰
۲۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ تومان

میوه

پرتقال تامسون شمال ارگانیک

.
پرتقال تامسون شمال ارگانیک

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم .
موز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۹,۵۰۰ تومان

موز درجه ۲

ترک خورده یا خالدار
موز درجه 2

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۴,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد

± ۵۰
انگور بی دانه زرد

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد درجه ۲

± ۵۰ گرم چوب خشک یا آب افتاده
انگور بی دانه زرد درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

سیب زرد درجه ۲

± ۵۰ گرم زده دار، ریز،
سیب زرد درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۶۲,۰۰۰ تومان

سیب قرمز درجه ۲

± ۵۰ گرم زده دار، ریز
سیب قرمز درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

سیب قرمز آبگیری

± ۵۰ گرم
سیب قرمز آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد آبگیری

± ۵۰ گرم
سیب زرد آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

سیب ترش ایرانی

± ۵۰
سیب ترش ایرانی

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب درجه ۲

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب درجه 2

۱ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ

± ۵۰ گرم، شمال
پرتقال تو سرخ

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

پرتقال رسمی جنوب آبگیری

± ۵۰ گرم
پرتقال رسمی جنوب آبگیری

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

نارنگی ژاپنی

± ۵۰ گرم
نارنگی ژاپنی

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

نارنگی ژاپنی درجه ۲

± ۵۰ گرم ریزیایکم پلاسیده
نارنگی ژاپنی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۲,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰ تومان

نارنگی پچ

± ۵۰ گرم
نارنگی پچ

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

نارنگی ارگانیک

.
نارنگی ارگانیک

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

گلابی بیروتی درجه ۲

± ۵۰ گرم نرم یازده دار
گلابی بیروتی درجه 2

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم شیراز
انار

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

انار درجه ۲

± ۵۰ گرم پوست خشک یا زده دار
انار درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

انار ساوه

وزن ۹۰۰تا۱,۱۰۰
انار ساوه

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

ریز
کیوی تو سرخ

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم سفت
کیوی

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

کیوی درجه ۲

± ۵۰ گرم،
کیوی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

خرمالو درجه ۲

± ۵۰ گرم نرم یازده دار
خرمالو درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

به اصفهانی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم
به اصفهانی

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم،
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

توت فرنگی گلخانه ای

وزن تقریبی
توت فرنگی گلخانه ای

۱۸۰ تا ۲۲۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

آناناس

وزن ۱.۵۰۰تا۱.۷۰۰
آناناس

۱.۲۵۰ تا ۱.۴۰۰ کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

نارگیل

± ۵۰ گرم
نارگیل

یک عدد

۵۸,۰۰۰ تومان

خربزه گرمساری

± ۵۰ گرم
خربزه گرمساری

۳.۵ تا ۴.۵ کیلوگرم

۹۴,۵۰۰ تومان

هندوانه

پوست سبز
هندوانه

۵ تا ۶ کیلو گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۴ تا ۵ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

آلوچه جنگلی

۸۵۰تا۱کیلوتقریبی
آلوچه جنگلی

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

میوه خاص

رزبری قرمز خارجی

رزبری قرمز خارجی

۱۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاپایا

تقریبی
پاپایا

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

تمر هندی ترش

تمر هندی ترش

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی شیرین

تمر هندی شیرین

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی

ملس
تمر هندی

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

آووکادو

وزن تقریبی .
آووکادو

یک عدد

۹۵,۰۰۰ تومان

دراگون

± ۵۰ گرم توسفید
دراگون

یک عدد

۱۹۹,۰۰۰ تومان

شاه بلوط

± ۵۰ گرم
شاه بلوط

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

کام کو آت

± ۵۰ گرم
کام کو آت

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

ازگیل

± ۵۰ گرم
ازگیل

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

میوه کاکتوس ممتاز

± ۵۰ گرم
میوه کاکتوس ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

بلوبری

یک بسته
بلوبری

۱۰۰ تا ۱۳۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیسالیس

یک بسته
فیسالیس

۱۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

آلوئه ورا

± ۵۰ گرم
آلوئه ورا

یک عدد

۲۲,۰۰۰ تومان

هورن ملون (خربزه شاخدار)

± ۵۰ گرم
هورن ملون (خربزه شاخدار)

یک عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

صیفی جات

خیار درختی یزد

± ۵۰ گرم
خیار درختی یزد

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

خیار اصفهان

مینی ریز
خیار اصفهان

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۲۶,۵۰۰ تومان

سیب زمینی درجه ۲

± ۵۰ گرم، زده دار یا ریز
سیب زمینی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی سبز

± ۵۰ گرم، سنگی سبز
لیمو ترش سنگی سبز

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی سبز

± ۵۰ گرم، سنگی سبز
لیمو ترش سنگی سبز

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

بادمجان درجه ۲

نرم یا پلاسیده است
بادمجان درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای درجه ۲

± ۵۰ گرم نرم یا پلاسیده
بادمجان دلمه ای درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ تومان

کدو

± ۵۰ گرم
کدو

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی درجه ۲

فلفل دلمه رنگی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه سبز گلخانه ای

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه سبز گلخانه ای

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه سبز گلخانه ای

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه سبز گلخانه ای

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

تند
فلفل کبابی

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز

± ۵۰ گرم، درشت شیرین
فلفل کاپی سبز

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه رنگی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

شلغم درجه ۲

± ۵۰ گرم.
شلغم درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۴,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

قارچ

فله
قارچ

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی

± ۵۰ گرم
کدو حلوایی

۲.۵ تا ۳.۵ کیلوگرم

۶۳,۰۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم، بوته ای
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۲

± ۵۰ گرم، نرم یا زده دار است
گوجه فرنگی درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

گوجه فرنگی مینیاتوری

± ۵۰ گرم زیتونی
گوجه فرنگی مینیاتوری

یک بسته

۶۰,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز درجه ۲

± ۵۰ گرم، ریز یا زده دار
پیاز قرمز درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

پیاز قرمز درشت

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز درشت

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پیاز زرد درجه ۲

± ۵۰ گرم ریز یا زده دار
پیاز زرد درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان

پیاز زرد درشت

± ۵۰ گرم
پیاز زرد درشت

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

نارنج درجه ۲

± ۵۰ گرم
نارنج درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

کدو درجه ۲

± ۵۰ گرم، پلاسیده یا زده دار
کدو درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان

هویج درجه ۲

± ۵۰ گرم، آبگیری، شکسته یا پلاسیده است
هویج درجه ۲

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۲,۰۰۰ ۹,۶۰۰ تومان

بلال

± ۵۰ گرم
بلال

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش لایم کوات درجه دو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم
لیمو ترش لایم کوات درجه دو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

۱.۳۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۸۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

گل کلم درجه ۲

± ۵۰ گرم
گل کلم درجه 2

۱.۳۰۰ تا ۱.۵ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم
ترب سیاه

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ترب سیاه درجه ۲

± ۵۰ گرم
ترب سیاه درجه 2

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۳,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰ تومان

ترب سفید درجه ۲

± ۵۰ گرم
ترب سفید درجه 2

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

رزماری

± ۵۰ گرم
رزماری

یک بسته

۳۵,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

± ۵۰وزن تقریبی
کاهو فرانسوی

کاهو فرانسوی ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

کاهو

± ۵۰ گرم
کاهو

۷۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

کاهو گرد

± ۵۰ گرم
کاهو گرد

۷۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱.۲۰۰ تا ۱.۷۰۰ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کرفس درجه ۲

± ۵۰ گرم، برگ زرد یا پلاسیده
کرفس درجه 2

۱.۲۰۰ تا ۱.۷۰۰ کیلوگرم

۲۰
۲۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ تومان

اسفناج

تقریبی
اسفناج

۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

یک بسته
بیبی اسفناج

۸۰ تا ۱۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

سبزی شنبلیله خشک

سبزی شنبلیله خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی کوفته خشک

سبزی کوفته خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی مرزه خشک شده

سبزی مرزه خشک شده

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی ترخون خشک شده

سبزی ترخون خشک شده

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی شویدخشک

سبزی شویدخشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی آش خشک شده

سبزی آش خشک شده

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی پلو خشک

سبزی پلو خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی پونه خشک

سبزی پونه خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه سبزی خشک

سبزی قورمه سبزی خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی دلمه خشک

سبزی دلمه خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی ریحون خشک

سبزی ریحون خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی تره خشک خانگی

سبزی تره خشک خانگی

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو خشک

سبزی کوکو خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی اسفناج خشک

 سبزی اسفناج خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری خشک شده

سبزی جعفری خشک شده

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی کرفس خشک

سبزی کرفس خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سبزی نعنا خشک

سبزی نعنا خشک

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

چای میوه ای خشک

چای میوه ای خشک

۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

برگ گل محمدی

 برگ گل محمدی

۴۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

لیمو اسلایس خشک

لیمو اسلایس خشک

۶۵ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

لیمو پرک خشک

لیمو پرک خشک

۶۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

روغن زیتون

روغن زیتون

۴۵۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کرفس خرد شده

یک کیلوگرم یخ زده منجمد
کرفس خرد شده

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز خرد شده منجمد

لوبیا سبز خرد شده منجمد

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شور بلال

± ۵۰ گرم
شور بلال

یک بسته

۷۵,۰۰۰ تومان

سبزی کرفس، نعناع جعفری سرخ شده

± ۵۰ گرم، فریزمخلوط کرفس ونعناجعفری
سبزی کرفس، نعناع جعفری سرخ شده

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی نعناع جعفری سرخ شده

± ۵۰ گرم، فریز
سبزی نعناع جعفری سرخ شده

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

هویج نگینی خرد شده

هویج نگینی خرد شده

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نخود سبز پاک شده

± ۵۰ گرم،
نخود سبز پاک شده

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه خرد شده

± ۵۰ گرم،
سبزی قورمه خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی پلو خرد شده

± ۵۰ گرم،
سبزی پلو خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی کوکو خرد شده

± ۵۰ گرم،
سبزی کوکو خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی آش خرد شده

± ۵۰ گرم،
سبزی آش خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی سوپ خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی سوپ خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی جعفری و نعنا خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی جعفری و نعنا خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی قلیه ماهی خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی قلیه ماهی خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی مرغ ترش خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی مرغ ترش خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی آش دوغ

± ۵۰ گرم
سبزی آش دوغ

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی گشنیز خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی گشنیز خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی شوید خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی شوید خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

سبزی جعفری خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی جعفری خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

کوکتل سبزیجات

مخلوط هویج، نخود، ذرت، منجمد
کوکتل سبزیجات

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

هویج نگینی سرخ شده

منجمد
هویج نگینی سرخ شده

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پیاز داغ نگینی

خانگی
پیاز داغ نگینی

۴۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

پیاز داغ خلالی

خانگی
پیاز داغ خلالی

۴۰۰گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز سرخ شده با رب گوجه منجمد

لوبیا سبز سرخ شده با رب گوجه منجمد

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

هویج خلالی سرخ شده

± ۵۰ گرم
هویج خلالی سرخ شده

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده

± ۵۰ گرم، منجمد
بادمجان سرخ شده

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز سرخ شده

± ۵۰ گرم، منجمد
لوبیا سبز سرخ شده

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده

± ۵۰ گرم، فریز
سبزی قورمه سرخ شده

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

کرفس سرخ شده

± ۵۰ گرم، منجمد
کرفس سرخ شده

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

سبزی کرفس سرخ شده

± ۵۰ گرم، شرکتی کامچین کرفس خالی
سبزی کرفس سرخ شده

۴۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سیر سرخ شده

سیر سرخ شده

۱۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

رب گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
رب گوجه فرنگی

۲ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

رب انار خانگی

خانگی
رب انار خانگی

۹۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

مغز باقالی

منجمدیخ زده
مغز باقالی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

ذرت منجمد

± ۵۰ گرم، منجمد
ذرت منجمد

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

آب غوره طبیعی

بدون نمک
آب غوره طبیعی

۱.۵ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

آب غوره با نمک

± ۳۰ گرم
آب غوره با نمک

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب لیمو

± ۳۰ گرم، شرکتی
آب لیمو

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب نارنج

± ۳۰ گرم
آب نارنج

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی

۱ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت طبیعی

آب گریپ فروت طبیعی

۱ لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس طبیعی

آب آناناس طبیعی

۱ لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل طبیعی

۹۰۰ گرم خالص
شیر نارگیل طبیعی

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب هویچ

طبیعی
آب هویچ

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

طبیعی
آب سیب

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

آب آلبالو شرکتی

± ۳۰ گرم شرکتی
آب آلبالو شرکتی

۱.۵ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب زرشک شرکتی

± ۳۰ گرم شرکتی
آب زرشک شرکتی

۱.۵ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب انار شرکتی

± ۳۰ گرم شرکتی
آب انار شرکتی

۱.۵ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

شیرموز

طبیعی
شیرموز

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب کرفس

± ۳۰ گرم طبیعی
آب کرفس

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

کمپوت آناناس گلدن ویو

۶۵۰ گرم وزن تقریبی
کمپوت آناناس گلدن ویو

۵۶۵ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه و کمپوت

کمپوت آلوئه ورا

کمپوت آلوئه ورا

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه کمپوت توت فرنگی

آبمیوه کمپوت توت فرنگی

یک لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه کمپوت هلو

آبمیوه کمپوت هلو

یک لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

تافی کره ای کازیوه

تافی کره ای کازیوه

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

تافی شیری کازیوه

تافی شیری کازیوه

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک

برند زرخواه، یک بسته
زرشک

۲۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک تیز آب

± ۵۰ گرم، نرم زرد
انجیر خشک تیز آب

۶۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

۴۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

کنجد تازه

کنجد سفید
کنجد تازه

۳۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

مویز بدون هسته اعلا

مویز بدون هسته اعلا

۳۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

۳۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

آلو بخارا

یک بسته
آلو بخارا

۴۰۰گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

لواشک پذیرایی

لواشک پذیرایی

یک کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

انجیر سیاه خشک

نرم
انجیر سیاه خشک

۴۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

خرما

خرما پیارم سطلی

شیره دار
خرما پیارم سطلی

۶۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰، یک بسته
خرما زاهدی

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

± ۵۰، یک بسته
خرما عسلی

۸۵۰ تا ۹۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب

± ۵۰ گرم
خرما کبکاب

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

خرما ربی ساغر

خرما ربی ساغر

۴۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی ساغر

خرما مضافتی ساغر

۷۰۰ گرم

۸۳,۹۰۰ تومان

خرما کبکاب صادراتی

± ۵۰، یک بسته
خرما کبکاب صادراتی

۶۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

رطب مضافتی بم

± ۵۰، یک بسته
رطب مضافتی بم

۶۵۰ تا ۷۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

± ۵۰، یک بسته
خرما پیارم

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی (سطلی)

± ۵۰، یک بسته
خرما خاصویی (سطلی)

۶۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

خرمای خاصویی

± ۵۰، یک بسته
خرمای خاصویی

۴۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

نان خرمایی کرمانشاه

۶۵۰ تا ۷۰۰ گرم باظرف
نان خرمایی کرمانشاه

یک بسته

۳۷,۰۰۰ تومان

ادویه جات و چاشنی ها

هل سبز

هل سبز

۱۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

نبات چوبدار زعفرانی کریستالی

.
نبات چوبدار زعفرانی کریستالی

۲۰ عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

۱۰ عدد

۴۸,۰۰۰ تومان

پودر سیر پت

پودر سیر پت

۷۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پودر لیمو عمانی پت

پودر لیمو عمانی پت

۷۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

زردچوبه پت

زردچوبه پت

۹۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه پت

پودر فلفل سیاه پت

۸۵ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

پودر گلپر پت

پودر گلپر پت

۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

پودر دارچین پت

پودر دارچین پت

۷۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

پودر زنجبیل پت

پودر زنجبیل پت

۷۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

پودر فلفل قرمز

پودر فلفل قرمز

۸۵ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

پودر سماق

پودر سماق

۸۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون شور کبابی گریل درروغن وسبزی جات

زیتون شور کبابی گریل درروغن وسبزی جات

۶۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل همدانی شیرین

ترشی فلفل همدانی شیرین

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل همدان رنگی تند

 ترشی فلفل همدان رنگی تند

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

ترشی لیته

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

ترشی برگ مو

± ۳۰ گرم شور
ترشی برگ مو

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

ترشی گل کلم مخلوط

± ۳۰ گرم
ترشی گل کلم مخلوط

۱.۳۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

سیر ترشی گل حاوی رنگ کارامل

سیر ترشی گل حاوی رنگ کارامل

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ترشی هندوانه ابوجهل

± ۳۰ وزن ۹۰۰تا۱کیلو گرم
ترشی هندوانه ابوجهل

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

ترشی آلبالو

ترشی آلبالو

۸۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

ترشی بامیه

± ۳۰ گرم
ترشی بامیه

یک لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

زیتون اسلایس طارم در آب

زیتون اسلایس طارم در آب

۵۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

زیتون پروده سنتی گیلان با رب انار

زیتون پروده سنتی گیلان با رب انار

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

زیتون موسیر

زیتون موسیر

۵۰۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

زیتون سوپر لوکس اعلاء طلارم

بدون هسته
زیتون سوپر لوکس اعلاء طلارم

۴۵۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

زیتون طعم دار شده با سبزیجات در روغن زیتون

زیتون طعم دار شده با سبزیجات در روغن زیتون

۴۵۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

زیتون باربیکیو گریل

زیتون باربیکیو گریل

۶۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

زیتون و پنیر طعم دار شده با سبزیجات در روغن

زیتون و پنیر طعم دار شده با سبزیجات در روغن

۶۷۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور چیلی

باسس تند
زیتون شور چیلی

۵۰۰ تا ا۵۵۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

سیر گریل ساندیسی

سیر گریل ساندیسی

۶۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

گوجه خشک طعم دار شده در روغن زیتون ای ال اف

گوجه خشک طعم دار شده در روغن زیتون ای ال اف

۳۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

خیارشور

بطری ۱لیتری
خیارشور

۶۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

خیارشور سوپر لوکس ویژه

خیارشور سوپر لوکس ویژه

۳۳۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون

با هسته بطری
زیتون

۴۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

زیتون بدون هسته

± ۵۰ گرم بطری
 زیتون بدون هسته

۴۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سرکه سفید

شرکتی
سرکه سفید

۳ لیتر

۴۹,۵۰۰ تومان

سرکه سیب

شرکتی
سرکه سیب

۱.۵ لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

سرکه قرمز

شرکتی
سرکه قرمز

۳ لیتر

۴۹,۵۰۰ تومان

عسل و مربا

عسل با موم

± کرمانشاه
عسل با موم

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

عسل کوهی

± ۵۰
عسل کوهی

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

عسل دماوند

باشیشه
عسل دماوند

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت ها

عرق چهل گیاه

عرق چهل گیاه

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق زنیان

عرق زنیان

یک لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

عرق شیرین بیان

عرق شیرین بیان

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق شوید

عرق شوید

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق برگ زیتون

عرق برگ زیتون

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق کرفس

عرق کرفس

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق رازیانه

عرق رازیانه

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق خارشتر

عرق خارشتر

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق نعنا

عرق نعنا

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

گلاب سنگین

گلاب سنگین

یک لیتر

۵۸,۰۰۰ تومان

گلاب

گلاب

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک

عرق بیدمشک

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

عرق نعنا مخصوص

عرق نعنا مخصوص

یک لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

عرق کاسنی

عرق کاسنی

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق شاتره

عرق شاتره

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق هل

عرق هل

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

عرق بهار نارنج

عرق بهار نارنج

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق اسطوخودوس

۱لیتر
عرق اسطوخودوس

۸۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شربت زعفرانی حاوی کلاله زعفران

شربت زعفرانی حاوی کلاله زعفران

۶۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

عرق نسترن

عرق نسترن

۸۶۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شربت بهارنارنج

لطفا خارج یخچال نگهداری شود
شربت بهارنارنج

۱.۳ لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

شربت آلبالو

لطفا خارج یخچال نگهداری شود
شربت آلبالو

۱.۳ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

شربت گل محمدی

لطفا خارج یخچال نگهداری شود
شربت گل محمدی

۱.۳ لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

شربت زعفرانی

لطفا خارج یخچال نگهداری شود
شربت زعفرانی

۱.۳ لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

شربت بیدمشک

لطفا خارج یخچال نگهداری شود
شربت بیدمشک

۱.۳ لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

شربت به لیمو

لطفا خارج یخچال نگهداری شود
شربت به لیمو

۱.۳ لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

شربت نعناع

لطفا خارج یخچال نگهداری شود
شربت نعناع

۱.۳ لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

عرق زیره سیاه

عرق زیره سیاه

۱ لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

روغن های طبیعی و شیره

حلوا ارده ۲۰۰ گرم

۲۰۰ گرم
حلوا ارده 200 گرم
۵۵,۰۰۰ تومان

شیره خرما ۴۵۰ گرم

۴۰۰تا۴۵۰گرم
شیره خرما 450 گرم
۴۵,۰۰۰ تومان

ارده ۷۰۰ گرم

ارده 700 گرم
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ارده ۳۵۰ گرم

ارده 350 گرم
۷۰,۰۰۰ تومان

ارده دو آتیشه ۷۰۰ گرم

ارده دو آتیشه 700 گرم
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ارده دو آتیشه ۳۵۰ گرم

ارده دو آتیشه 350 گرم
۷۵,۰۰۰ تومان

روغن زیتون اقتصادی

۹۰۰ گرم
روغن زیتون اقتصادی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

حلوا ارده

حلوا ارده

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

ارده دو آتیشه محلی ۳۵۰ گرم

ارده دو آتیشه محلی 350 گرم
۹۰,۰۰۰ تومان

شیره خرما

۴۵۰تا ۵۰۰گرم
شیره خرما

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

روغن زیتون

طبیعی
روغن زیتون

۹۰۰ گرم

۲۹۹,۰۰۰ تومان

سه شیره

مخلوط خرما، انگور و توت
سه شیره

۴۵۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

شیره انجیر

۴۵۰گرم
شیره انجیر

۵۰۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

شیره انگور

شیره انگور

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

خرما ارده

± ۵۰ گرم
خرما ارده

۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان