جست‌وجو در اسنپ‌فود

میوه

پرتقال جنوب درجه ۱

پرتقال جنوب درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

نارنگی شمال درجه ۱

نارنگی شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

گلابی دوشس درجه ۱

گلابی دوشس درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی درجه ۱

سیب زرد لبنانی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نارنگی محلی

نارنگی محلی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند ممتاز

سیب زرد دماوند ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

پرتقال شمال درجه ۱

پرتقال شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ شمال درجه ۱

نارنگی پچ شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

نارنگی بندری

نارنگی بندری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

انار درجه ۱

انار درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز درجه ۱

سیب قرمز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ شمال

پرتقال تو سرخ شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نارنگی پاکستانی درجه ۱

نارنگی پاکستانی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

پرتقال تامسون

پرتقال تامسون

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

به اصفهانی

به اصفهانی

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۱ کیلوگرم

۴۳,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۴۳,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۴۱,۰۰۰ تومان

آناناس

یک عدد
آناناس

یک عدد

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ شمال

پرتقال تو سرخ شمال

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پرتقال محلی

تامسون
پرتقال محلی

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

میوه خاص

عناب

عناب

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

بالنگ جنوب

بالنگ جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

لایم کوات

لایم کوات

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

عناب مشهد ممتاز

عناب مشهد ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

گوجه گیلاسی

گوجه گیلاسی

۴۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای قرمز

فلفل دلمه ای قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

بلال مکزیکی اصفهان

بلال مکزیکی اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شلغم درجه ۱

شلغم درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

قارچ ملارد

قارچ ملارد

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

کدو رسمی درجه ۱

کدو رسمی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز درجه ۱

فلفل دلمه ای سبز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

فلفل پاپریکا

فلفل پاپریکا

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

بادمجان گلخانه ‌ای یزد

بادمجان گلخانه ‌ای یزد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان

سیر خشک همدان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

لبو

لبو

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نارنج شمال

نارنج شمال

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه سبز

فلفل دلمه سبز

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۸,۵۰۰ تومان

بادمجان دلمه

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی آش

سبزی آش

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو

سبزی کوکو

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

کلم بنفش

کلم بنفش

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

بادام زمینی آستانه

بادام زمینی آستانه

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گردو خارجی خشک

± ۵۰ گرم
گردو خارجی خشک

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان