جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سیب زمینی تازه

سیب زمینی تازه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

موز

موز خارجی با کیفیت عالی
موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۴,۲۵۰ ۱۰,۶۸۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۸,۵۰۰ ۲۱,۳۷۵ تومان

انار

انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۳,۰۰۰ ۱۷,۲۵۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

خیار گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پرتقال

پرتقال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۱,۰۰۰ ۸,۲۵۰ تومان

لیمو شیرین درجه ۱

لیمو شیرین درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۳۵,۰۰۰ ۲۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۷,۵۰۰ ۱۳,۱۲۵ تومان

کیوی

کیوی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۵,۰۰۰ ۱۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۲,۵۰۰ ۹,۳۷۵ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۱,۵۰۰ ۸,۶۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۳,۰۰۰ ۱۷,۲۵۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۴,۲۵۰ ۱۰,۶۸۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۸,۵۰۰ ۲۱,۳۷۵ تومان

میوه

پرتقال

پرتقال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۱,۰۰۰ ۸,۲۵۰ تومان

گلابی

گلابی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین درجه ۱

لیمو شیرین درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۳۵,۰۰۰ ۲۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۷,۵۰۰ ۱۳,۱۲۵ تومان

کیوی

کیوی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۵,۰۰۰ ۱۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۲,۵۰۰ ۹,۳۷۵ تومان

موز

موز خارجی با کیفیت عالی
موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۱,۵۰۰ ۸,۶۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۳,۰۰۰ ۱۷,۲۵۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۴,۲۵۰ ۱۰,۶۸۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۸,۵۰۰ ۲۱,۳۷۵ تومان

انار

انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

صیفی جات

شلغم اصفهان

شلغم اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تازه

سیب زمینی تازه

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

خیار گلخانه‌ ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

فلفل

فلفل

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

کلم بنفش

کلم بنفش

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان