جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سیر خشک

سیر خشک

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

خیار

خیار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

میوه خاص

تمر هندی ممتاز

تمر هندی ممتاز

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آووکادو خارجی ممتاز

آووکادو خارجی ممتاز

یک عدد ۲۴۰ تا ۲۶۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

عناب مشهد ممتاز

عناب تازه تازه
عناب مشهد ممتاز

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

فیسالیس ممتاز

فیسالیس ممتاز

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

ازگیل دماوند

ازگیل دماوند

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

میوه کاکتوس ممتاز

میوه کاکتوس ممتاز

۴۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

میوه

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل

یک عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب ممتاز

پرتقال ناول جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین جنوب ممتاز

لیمو شیرین جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

انار دماوند ممتاز

انار دماوند ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

انار ساوه درجه ۱

انار ساوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

انار نیریز ممتاز

انار نیریز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی ممتاز

سیب زرد لبنانی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سیب قرمز دماوند ممتاز

سیب قرمز دماوند ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند درجه ۱

سیب زرد دماوند درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی ممتاز

انگور شاهرودی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

نارنگی برگی ممتاز

نارنگی برگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

انار

انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

انگور

انگور بی دانه ارومیه
انگور

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

گلابی

گلابی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

آناناس Dole

آناناس
آناناس Dole

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خربزه

خربزه

۳ تا ۴ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۴ تا ۵ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۴۷,۵۰۰ تومان

صیفی جات

لیمو ترش درجه ۱

لیمو ترش درجه 1

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

۳ عدد

۱۸۰,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز اصفهان

فلفل کاپی سبز اصفهان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

شلغم ممتاز

شلغم ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

زنجبیل تازه خارجی

زنجبیل تازه خارجی

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز درجه ۱

لوبیا سبز درجه 1

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

بادمجان دلمه گلخانه ‌ای

بادمجان دلمه گلخانه ‌ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

لیمو ترش لایم کوات جنوب

لیمو ترش لایم کوات جنوب

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

گوجه گیلاسی

۴۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پیاز سفید اصفهان

پیاز سفید اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز زنجان

پیاز قرمز زنجان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

خیار

خیار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۵۰۰ گرم

۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان