جست‌وجو در اسنپ‌فود

میوه

پرتقال تو سرخ شمال

پرتقال تو سرخ شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین درجه ۱

لیمو شیرین درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقال والنسیا جنوب درجه ۱

پرتقال والنسیا جنوب درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

انار ساوه درجه ۱

انار ساوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سیب قرمز مراغه درجه ۱

سیب قرمز مراغه درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

سیب زرد مراغه درجه ۱

سیب زرد مراغه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

گریپ فروت درجه ۱

گریپ فروت درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال درجه ۱

پرتقال تامسون شمال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

موز اکوادور

موز اکوادور

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون

پرتقال تامسون

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

کیوی درجه ۱

کیوی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

صیفی جات

قارچ سفید فله

قارچ سفید فله

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

لوبیا سبز درجه ۱

لوبیا سبز درجه 1

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی بوته ای درجه ۱

گوجه فرنگی بوته ای درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

خیار گلخانه‌ ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

خیار رسمی

خیار رسمی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

یک بسته

۱۸,۰۰۰ تومان

کدو خورشتی

کدو خورشتی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

لیمو ترش درجه ۱

لیمو ترش درجه 1

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۴,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان