جست‌وجو در اسنپ‌فود

میوه

نارگیل ممتاز

نارگیل ممتاز

یک عدد

۶۷,۰۰۰ تومان

نارنگی بندری ممتاز

نارنگی بندری ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

آناناس ممتاز

آناناس ممتاز

۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی

توت فرنگی

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۸۲,۰۰۰ تومان

به

± ۵۰ گرم
به

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم، شیرین و آبدار، درجه یک
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ

± ۵۰ گرم
پرتقال تو سرخ

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پرتقال جنوب آبگیری

پرتقال جنوب آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

نارنگی شمال

نژاد ژاپنی شیرین و درجه یک
نارنگی شمال

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

نارنگی پاکستانی

± ۵۰ گرم
نارنگی پاکستانی

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

گلابی

± ۵۰ گرم، گلابی دم کج شیرین و خوشمزه
گلابی

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

صیفی جات

لیمو ترش لایم کوات

لیمو ترش لایم کوات

۱ کیلوگرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه

بادمجان دلمه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

یک بسته
گوجه گیلاسی

۴۰۰ گزم

۵۵,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

± ۵۰ گرم
خیار گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

خیار رسمی

± ۵۰ گرم، رسمی اصفهانی
خیار رسمی

۱ کیلوگرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

فلفل تند سبز

± ۵۰ گرم
فلفل تند سبز

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی

± ۵۰ گرم، درجه یک و شیرین
کدو حلوایی

۲ تا ۳ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۱ تا ۲ کیلوگرم

۴۶,۰۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم، درجه یک و شیرین
لبو

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه سبز

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه رنگی

۱ کیلوگرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۱,۵۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم، سیب زمینی بندر
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

بادمجان گلخانه‌ ای

± ۵۰ گرم
بادمجان گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

هویج ممتاز

± ۵۰ گرم
هویج ممتاز

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم، تازه و درجه یک
زنجبیل

۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

نارنج

تازه و درجه یک
نارنج

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

شلغم درجه ۱

± ۵۰ گرم، تازه و درجه یک
شلغم درجه 1

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

لوبیا درجه یک

± ۵۰ گرم، لوبیا درجه یک
لوبیا درجه یک

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کلم قمری

کلم قمری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم، تازه و درجه یک
کاهو رسمی

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۶,۴۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۱۵,۴۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم، تازه و درجه یک
کاهو پیچ

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۶,۴۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۱۵,۴۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم، تازه و درجه یک
کلم بروکلی

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

سبزی گشنیز

سبزی گشنیز

۴۰ گرم

۳,۵۰۰ تومان

سبزی جعفری

سبزی جعفری

۴۰ گرم

۳,۵۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم، تازه
کرفس

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

رب انار خانگی

ملس و درجه یک، خانگی
رب انار خانگی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

لواشک بسته ای به به

± ۵۰ گرم، درجه یک شرکت به به
لواشک بسته ای به به

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه و کمپوت میوه

آب آلبالو

طبیعی و خالص
آب آلبالو

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

طبیعی و خالص
آب زرشک

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

خرما چهاب

± ۵۰ گرم، بسته بندی خاصویی شرکت کریا
خرما چهاب

۷۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خرما

± ۵۰ گرم، بسته بندی، شرکت کریا
خرما

۷۵۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

خرما گردویی

± ۵۰ گرم، بسته بندی، شرکت کریا
خرما گردویی

۷۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب

± ۵۰ گرم، بسته بندی، شرکت کریا
خرما کبکاب

۵۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

گردو پوست کاغذی

± ۵۰ گرم، درجه یک، فله
گردو پوست کاغذی

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی مخلوط

درجه یک، عالی، خالص، شرکت زاچکان
ترشی مخلوط

۷۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

خیارشور

ممتاز
خیارشور

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

خیارشور زاچکان

خیارشور زاچکان

۵۰۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

زیتون شور جنگلی ریز

برند زاچکان
زیتون شور جنگلی ریز

۴۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

زیتون شور بدون هسته

برند زاچکان
زیتون شور بدون هسته

۳۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور با هسته

برند زاچکان
زیتون شور با هسته

۴۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت ها

عرق پنج گیاه طوبی

معجون کبد، درجه یک و خالص شرکت طوبی
عرق پنج گیاه طوبی

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

عرق آویشن طوبی

هاضم غذا، ضد درد قاعدگی، درجه یک و خالص
عرق آویشن طوبی

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

گلاب دو آتیشه طوبی

گلاب موثر در درمان مشکلات دستگاه گوارش، کاهش فشار خون، پیشگیری از ابتلا به آلزایمر، ضد استرس، رفع بی خوابی و مفید برای پوست است، ...
گلاب دو آتیشه طوبی

یک لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

عرق چهل گیاه طوبی

ضد نفخ، رفع سوء هاضمه، بادشکن، ضد دل پیچه، مقوی معده، رفع اسهال های عادی، درجه یک و خالص
عرق چهل گیاه طوبی

یک لیتر

۵۳,۰۰۰ تومان

عرق نعناع طوبی

باد شکن، معالج بواسیر، پیچ شکم، رفع اسهال و استفراغ معده
عرق نعناع طوبی

یک لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

گلاب ممتاز طوبی

گلاب موثر در درمان مشکلات دستگاه گوارش، کاهش فشار خون، پیشگیری از ابتلا به آلزایمر، ضد استرس، رفع بی خوابی و مفید برای پوست است
گلاب ممتاز طوبی

یک لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

عرق شاطره طوبی

تقویت قلب و اعصاب، رفع سردی، دفع کرم روده، درد معده، سنگ کلیه و اسهال
عرق شاطره طوبی

یک لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

عرق کاسنی طوبی

کمک به هضم غذا، تقویت کبد، تقویت کلیه، پاک کننده مجاری ادرار، تقویت سیستم گوارش، مسکن حرارت و گرمی بدن
عرق کاسنی طوبی

یک لیتر

۴۲,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک طوبی

تقویت کننده قلب و معده، ملین آرامبخش و خونساز، ضد سر درد و دردهای عضلانی
عرق بیدمشک طوبی

یک لیتر

۶۶,۰۰۰ تومان

عرق بهار نارنج طوبی

معطر، مقوی اعصاب و قلب، آرام بخش، ضد نفخ
عرق بهار نارنج طوبی

یک لیتر

۶۶,۰۰۰ تومان

عرق هل طوبی

تقویت کنده قلب، سلامت دستگاه گوارش، ادرار آور، خوشبو کننده دهان
عرق هل طوبی

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

عرق دارچین طوبی

مقوی قلب، خلط آور، برطرف کننده عفونت های گلو، پایین آورنده فشارخون، چربی و قند خون
عرق دارچین طوبی

یک لیتر

۵۳,۰۰۰ تومان

عرق زنجبیل طوبی

عرق زنجبیل طوبی

یک لیتر

۴۸,۰۰۰ تومان

عرق زنیان طوبی

عرق زنیان طوبی

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان