جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های شیراز

سوپر میوه و تره بار جلال

تخفیف‌دارها

پرتقال نافی

پرتقال نافی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۴,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۸,۵۰۰ ۶,۸۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۳,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

فلفل دلمه ای سبز اقتصادی

فلفل دلمه ای سبز اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵,۰۰۰ تومان

میوه

ملون درجه ۱

ملون درجه 1

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

گریپ فروت تو زرد ممتاز

گریپ فروت تو زرد ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

پرتقال نافی

پرتقال نافی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۴,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰ تومان

انار

انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سیب زرد

سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

صیفی جات

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

خیار محلی

خیار محلی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

خیار درختی

خیار درختی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۸,۵۰۰ ۶,۸۰۰ تومان

کدو

کدو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۳,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

فلفل شمشیری

فلفل شمشیری

۵۰۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۷,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کلم سنگ

کلم سنگ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه

سبزی قورمه

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سبزی آش

سبزی آش

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

سبزی پلو

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری

سبزی جعفری

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۱.۵ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی سوپ

سبزی سوپ

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن

۵۰۰ گرم

۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۵۰۰ گرم

۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان