جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های تهران

سوپر میوه و سبزی خرد کنی شادی

پر‌طرفدارها

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

آب پرتقال

تازه و طبیعی
آب پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر

۳۴,۵۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۲۴,۵۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۱,۹۰۰ تومان

آب انار

تازه و طبیعی
آب انار

۵۰۰ میلی لیتر

۲۹,۸۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

۵۰۰ گرم

ناموجود

۱ کیلوگرم

ناموجود

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم لیموترش سبز
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۱,۸۰۰ ۲۵,۴۴۰ تومان

انجیر سیاه

± ۵۰ گرم
انجیر سیاه

۵۰۰ گرم

۴۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۸۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

± ۵۰ گرم آبگیری رسمی جنوب
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم

۳۶,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۹,۸۰۰ ۳۱,۸۴۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۹,۹۰۰ ۱۵,۹۲۰ تومان

نارنگی معمولی

نارنگی معمولی

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۸,۵۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم لیموترش سبز
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۱,۸۰۰ ۲۵,۴۴۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۶,۹۰۰ ۱۳,۵۲۰ تومان

خرمالو کن

± ۵۰ گرم
خرمالو کن

۵۰۰ گرم

۲۰
۲۳,۵۰۰ ۱۸,۸۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۹,۹۰۰ ۱۵,۹۲۰ تومان

کیوی تو سرخ

کیوی تو سرخ

۵۰۰ گرم

۲۰
۴۳,۵۰۰ ۳۴,۸۰۰ تومان

کیوی ممتاز

± ۵۰ گرم
کیوی ممتاز

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۹,۵۰۰ ۳۱,۶۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۹,۸۰۰ ۲۳,۸۴۰ تومان

نارنگی یافا

نارنگی یافا ریز
نارنگی یافا

۱ کیلوگرم

۲۰
۴۹,۵۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

نارنگی آبگیری

نارنگی آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۷,۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ تومان

نارنگی شمال

± ۵۰ گرم
نارنگی شمال

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۷,۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۴,۵۰۰ ۲۷,۶۰۰ تومان

پرتقال آبگیری رسمی شمال

پرتقال آبگیری رسمی شمال

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۹,۸۰۰ ۱۵,۸۴۰ تومان

پرتقال تو سرخ

± ۵۰ گرم
پرتقال تو سرخ

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۹,۸۰۰ ۱۵,۸۴۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۹,۵۰۰ ۳۱,۶۰۰ تومان

پرتقال شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال شمال

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۰,۵۰۰ ۸,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۹,۹۰۰ ۱۵,۹۲۰ تومان

میوه

زیتون ممتاز

زیتون ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

زیتون رودبار ممتاز

زیتون رودبار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز

انگور بی دانه قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

خربزه اسلایس شده

خربزه اسلایس شده

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۲

نارنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

سیب سبز

± ۵۰ گرم
سیب سبز

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند

± ۵۰ گرم
سیب زرد دماوند

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

سیب زرد آبگیری

± ۵۰ گرم سیب برای آبگیری
سیب زرد آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۹,۸۰۰ ۳۱,۸۴۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۹,۹۰۰ ۱۵,۹۲۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۴,۹۵۰ تومان

پرتقال شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۹,۹۰۰ ۱۵,۹۲۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۰,۵۰۰ ۸,۴۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ

± ۵۰ گرم
پرتقال تو سرخ

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۹,۵۰۰ ۳۱,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۹,۸۰۰ ۱۵,۸۴۰ تومان

پرتقال آبگیری

± ۵۰ گرم آبگیری رسمی جنوب
پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم

۳۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

پرتقال جنوب

والنسیا
پرتقال جنوب

۱ کیلوگرم

۴۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

پرتقال ناول

± ۵۰ گرم
پرتقال ناول

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

پرتقال آبگیری رسمی شمال

پرتقال آبگیری رسمی شمال

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۹,۸۰۰ ۱۵,۸۴۰ تومان

پرتقال تامسون آبگیری

پرتقال تامسون آبگیری

۵ کیلوگرم

۸۹,۵۰۰ تومان

نارنگی شمال

± ۵۰ گرم
نارنگی شمال

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۴,۵۰۰ ۲۷,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۷,۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ تومان

نارنگی آبگیری

نارنگی آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۰
۱۷,۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ تومان

نارنگی معمولی

نارنگی معمولی

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۸,۵۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

نارنگی یافا

نارنگی یافا ریز
نارنگی یافا

۱ کیلوگرم

۲۰
۴۹,۵۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

نارنگی پیچ

نارنگی پیچ

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۹,۸۰۰ ۲۳,۸۴۰ تومان

گلابی شاه میوه

± ۵۰ گرم
گلابی شاه میوه

۵۰۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

گلابی اسپادانا

گلابی سفت و آبدار
گلابی اسپادانا

۵۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

گلابی دوشیز

گلابی دوشیز

۱ کیلوگرم

۶۵,۸۰۰ تومان

گلابی درجه ۲

گلابی درجه 2

۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

کیوی ممتاز

± ۵۰ گرم
کیوی ممتاز

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۹,۵۰۰ ۳۱,۶۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

کیوی تو سرخ

۵۰۰ گرم

۲۰
۴۳,۵۰۰ ۳۴,۸۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۹,۹۰۰ ۱۵,۹۲۰ تومان

انگور بی دانه زرد

انگور بی دانه زرد

۵۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

انگور دان شده

± ۵۰ گرم
انگور دان شده

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

آلوچه ملس

± ۵۰ گرم
آلوچه ملس

۵۰۰ گرم

۳۳,۵۵۰ تومان

آناناس

آناناس

یک عدد

۱۷۹,۰۰۰ تومان

خربزه

± ۵۰ گرم سه کیلو به بلا خربزه گرمساری
 خربزه

۳ کیلوگرم

ناموجود

هندوانه

هندوانه

۶ تا ۷ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۴ تا ۵ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

به اصفهان

به اصفهان

۷۵۰ تا ۹۵۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

نارگیل تازه

نارگیل تازه

یک عدد

۴۵,۰۰۰ تومان

انار شیرازی

± ۵۰ گرم
انار شیرازی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۳,۸۰۰ تومان

انار دماوندی

انار دماوندی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

انار آبگیری

± ۵۰ گرم
انار آبگیری

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

انار دون شده با گلپر

انار دون شده با گلپر

۲۰۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

خرمالو کن

± ۵۰ گرم
خرمالو کن

۱ کیلوگرم

۴۵,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۲۳,۵۰۰ ۱۸,۸۰۰ تومان

انجیر سیاه

± ۵۰ گرم
انجیر سیاه

۱ کیلوگرم

۸۵,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۳,۵۰۰ تومان

میوه خاص

تمر هندی خارجی ممتاز

تمر هندی خارجی ممتاز

یک بسته

۲۹,۸۰۰ تومان

آووکادو

آووکادو

یک عدد

۶۹,۰۰۰ تومان

کیوانو

کیوانو

یک عدد

۲۹,۰۰۰ تومان

ازگیل تازه

ازگیل تازه

۳۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

کامکوات

کامکوات

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

بلوط تازه

بلوط تازه

۳۰۰ گرم

۷۸,۵۰۰ تومان

فیسالیس

فیسالیس

یک بسته

۲۹,۹۰۰ تومان

عناب خراسان

± ۵۰ گرم
عناب خراسان

۵۰۰ گرم

۵۳,۵۰۰ تومان

صیفی جات

ارزن

۱۰۰ گرم
ارزن
۱۲,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

یک عدد

۱۲,۸۰۰ تومان

شیر بلال

شیر بلال
۲۴,۸۰۰ تومان

فلفل تند سبز دزفول

فلفل تند سبز دزفول

۵۰۰ گرم

۲۶,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۸,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۵۰ تومان

گوجه فرنگی گلخانه‌ ای

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

گوجه گیلاسی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۴۶,۵۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۲

گوجه فرنگی درجه 2

( گوجه ربی)

۷,۷۰۰ تومان

خیار سالادی

± ۵۰ گرم
خیار سالادی

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

± ۵۰ گرم
خیار گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم

۲۹,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

خیار رسمی

± ۵۰ گرم
خیار رسمی

۱ کیلوگرم

۳۵,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

خیار اصفهان

± ۵۰ گرم
خیار اصفهان

۱ کیلوگرم

۲۹,۹۰۰ تومان

خیار خیارشوری ریز

خیار ریز رسمی تازه
خیار خیارشوری ریز

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

سیب زمینی ریز

± ۵۰ گرم
سیب زمینی ریز

۱ کیلوگرم

۱۴,۹۰۰ تومان

سیب زمینی درشت

± ۵۰ گرم
سیب زمینی درشت

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی استانبولی

۵۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۹۰۰ تومان

سیب زمینی ترشی

سیب زمینی ترشی

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان

± ۵۰ گرم
سیر خشک همدان

۱ کیلوگرم

۷۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۳۰۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

فلفل پاپریکا شیرین

فلفل پاپریکا شیرین

۳۰۰ گرم

۲۴,۸۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۲۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم

۱۵,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۱,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای رنگی

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای درجه ۲

± ۵۰ گرم فلفل دلمه ای رنگی
فلفل دلمه ای درجه 2

۵۰۰ گرم

۸,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای ‌سبز خرد شده نگینی

فلفل دلمه ای ‌سبز خرد شده نگینی

۲۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۵۰۰ گرم

۱۱,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱,۹۰۰ تومان

کدو حلوایی

± ۵۰ گرم
کدو حلوایی

۳ تا ۴ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

۱.۷۰۰ تا ۲.۲۰۰ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کدو

± ۵۰ گرم
کدو

۱ کیلوگرم

۲۴,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۴۵۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۴۵۰ تومان

هویج زردک ایرانی

هویج زردک ایرانی

۵۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

هویج آبگیری

± ۵۰ گرم، هویج آبگیری شکسته
هویج آبگیری

۱ کیلوگرم

۵,۵۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

قارچ

قارچ به صورت فله ای می‌باشد
قارچ

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

۲۰۰ گرم

ناموجود

قارچ اسلایس شده

قارچ اسلایس شده

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم

ناموجود

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

نارنج

آبدار
نارنج

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

لوبیا سبز تازه

لوبیا سبز تازه

۱ کیلوگرم

۳۶,۹۰۰ تومان

لوبیا خرد شده تازه

لوبیا خرد شده تازه

۱ کیلوگرم

۴۳,۵۰۰ تومان

بلال ‌پاک‌ شده‌

بلال ‌پاک‌ شده‌

۳ عدد

۳۹,۵۰۰ تومان

پیاز درشت

± ۵۰ گرم‌
پیاز درشت

۱ کیلوگرم

۱۴,۸۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۲۱,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۲۱,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۲۰۰ تومان

پیاز سفید ریز

± ۵۰ گرم
پیاز سفید ریز

۱ کیلوگرم

۹,۵۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم لیموترش سبز
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۰
۳۱,۸۰۰ ۲۵,۴۴۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰
۱۶,۹۰۰ ۱۳,۵۲۰ تومان

لایم کوات

لایم کوات

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

باقالی سبز کاشان

± ۵۰ گرم منجمد
باقالی سبز کاشان

۱ کیلوگرم

۹۹,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز قیطونی

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز قیطونی

۵۰۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

پک صیفی‌ جات

بروکلی، کدو، بادمجان، هویج
پک صیفی‌ جات

۱.۹۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱ تا ۱.۹۰۰ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

سبزیجات

ساقه کرفس

۵۰۰ گرم
ساقه کرفس
۲۲,۵۰۰ تومان

مغز کاهو برگ شده

۵۰۰گرم
مغز کاهو برگ شده
۱۹,۸۰۰ تومان

سبزی خوردن‌ آماده

۲۰۰ گرم
سبزی خوردن‌ آماده
۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری

سبزی جعفری

۲۵۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

سبزی ریحان سبز پاک شده

نیاز به شستشو دارد
سبزی ریحان سبز پاک شده

۲۰۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

اسفناج پاک شده

۴۰۰ گرم
اسفناج پاک شده

۴۰۰ گرم

۳۹,۶۰۰ تومان

سبزی شنبلیله

سبزی شنبلیله

۲۰۰ گرم

۱۴,۸۰۰ تومان

سبزی شوید

سبزی شوید

۱۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

سبزی نعنا

۱۰۰ گرم
سبزی نعنا

۱۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

کلم قمری

کلم قمری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳,۹۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۱۶,۹۰۰ تومان

کاهو پیچ پاک شده

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ پاک شده

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

کاهو فرانسوی

۳۰۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

کاهو کیل

کاهو کیل

یک بسته

۳۷,۵۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ کیلوگرم

ناموجود

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۱,۹۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

۵۰۰ گرم

۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸,۵۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم کرفس تازه
کرفس

۱ کیلوگرم

۱۷,۹۰۰ تومان

سبزی قورمه

± ۵۰ گرم سبزی تازه روز
سبزی قورمه

۱ کیلوگرم

۲۴,۹۰۰ تومان

سبزی جعفری پاک شده

سبزی جعفری پاک شده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

سبزی شوید پاک شده

سبزی شوید پاک شده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

سبزی نعنا پاک شده

سبزی نعنا پاک شده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

سبزی تره پاک شده

سبزی تره پاک شده

یک بسته

ناموجود

سبزی مرزه پاک شده

سبزی مرزه پاک شده

یک بسته

۴,۰۰۰ تومان

سبزی شاهی پاک شده

سبزی شاهی پاک شده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

سبزی ترخون

سبزی ترخون

یک بسته

۴,۰۰۰ تومان

سبزی تربچه

سبزی تربچه

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

پیازچه پاک شده

پیازچه پاک شده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

سبزی گشنیز پاک کرده

سبزی گشنیز پاک کرده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

گشنیز پاک شده

گشنیز پاک شده بدونه ساقه ۱۰۰گرم
گشنیز پاک شده

یک بسته

۲۷,۰۰۰ تومان

سبزی سوپ

سبزی سوپ

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

سبزی روکولا

سبزی روکولا

۱۰۰ گرم

۴۳,۵۰۰ تومان

تره فرنگی

± ۵۰ گرم، تره فرنگی پاک شده
تره فرنگی

۵۰۰ گرم

ناموجود

برگ مو

± ۵۰ گرم
برگ مو

یک بسته (۶۵۰ گرم)

۳۳,۵۰۰ تومان

اسفناج خرد شده

سبزی تازه روز
اسفناج خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۵,۹۰۰ تومان

سبزی جعفری خرد شده

سبزی تازه روز
سبزی جعفری خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۵,۹۰۰ تومان

سبزی گشنیز خرد شده

سبزی تازه روز
سبزی گشنیز خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۵,۹۰۰ تومان

سیر تازه خرد شده

سیر تازه خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۸,۵۰۰ تومان

سبزی تره خرد شده

سبزی تازه روز
سبزی تره خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۵,۹۰۰ تومان

سبزی شنبلیله خرد شده

سبزی تازه روز
سبزی شنبلیله خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۵,۹۰۰ تومان

سبزی کوکو خرد شده

± ۵۰ گرم سبزی تازه روز و سیر تازه
سبزی کوکو خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۴,۹۰۰ تومان

سبزی آش خرد شده

± ۵۰ گرم سبزی تازه روز
سبزی آش خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۴,۹۰۰ تومان

کرفس خرد شده

± ۵۰ گرم. کرفس خرد شده تازه میباشد
کرفس خرد شده

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

سبزی دلمه خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی دلمه خرد شده

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

نعنا جعفری خرد شده

± ۵۰ گرم
نعنا جعفری خرد شده

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

سبزی پلو خرد شده

± ۵۰ گرم سبزی تازه روز
سبزی پلو خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۴,۹۰۰ تومان

جوانه ماش

جوانه ماش

یک بسته

۲۲,۰۰۰ تومان

جوانه میکس

جوانه میکس

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

بیبی اسفناج

۱۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

جعفری فری

جعفری فری

یک بسته

۳۹,۵۰۰ تومان

رزماری

رزماری

یک بسته

۳۷,۵۰۰ تومان

سالاد میکس

بی بی اسفناج، جعفری فری، روکولا، کاهو کیل
سالاد میکس

یک بسته

۴۴,۵۰۰ تومان

سالاد رژیمی

کلم بروکلی‌، گل‌ کلم‌
سالاد رژیمی

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

سیر تازه با برگ سبز

سیر تازه با برگ سبز

یک دسته

۱۹,۸۰۰ تومان

اسفناج پاک کرده

اسفناج پاک کرده

یک بسته

۲۹,۸۰۰ تومان

ریحان سبز

ریحان سبز

یک بسته

۴,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

ترب سیاه

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

ترب سفید تازه

ترب سفید تازه

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

محصولات خانگی

دوغ محلی

۱.۵ لیتر
دوغ محلی
۲۹,۸۰۰ تومان

زیتون اسلایس

۹۰۰ گرم
زیتون اسلایس
۹۱,۰۰۰ تومان

ارده اردکان

۳۵۰ گرم
ارده اردکان
۷۵,۰۰۰ تومان

سرکه قرمز

۳ لیتر
سرکه قرمز
۳۹,۵۰۰ تومان

لوبیا سرخ شده با رب

۵۰۰ گرم
لوبیا سرخ شده با رب
۴۷,۰۰۰ تومان

دلار ماست

۳۰۰ گرم
دلار ماست
۴۹,۰۰۰ تومان

عرق خار مریم

۹۰۰ گرم
عرق خار مریم
۵۰,۰۰۰ تومان

نعنا جعفری سرخ شده

۵۰۰ گرم
نعنا جعفری سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

خاک شیر

۵۰۰ گرم
خاک شیر
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب سفید لبویی

سیب سفید خشک شده
سیب سفید لبویی

۱۵۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

گوجه خشک شده

گوجه خشک شده

۲۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

به دمنوشی

به دمنوشی

۱۵۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

لیمو خشک شده

لیمو خشک شده

۷۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

هویج خرد شده نگینی

هویج نگینی منجمدمیباشد
هویج خرد شده نگینی

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

برگ مو تازه

برگ خوب و نرم و پهن تازه در بطری
برگ مو تازه

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

بادمجان کبابی

بادمجان کبابی

۵۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

رب خانگی

± ۵۰ گرم‌رب کاملن‌خانگی‌و‌خوش رنگ
رب خانگی

۱.۱۰۰ کیلوگرم

۸۷,۵۰۰ تومان

رب نارنج

± ۵۰ گرم
رب نارنج

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

رب انار ساحره

± ۵۰ گرم
رب انار ساحره

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

سرکه انگور خانگی

محصولات کاملن خانگی می‌باشد
سرکه انگور خانگی

۱.۵ لیتر

۷۹,۵۰۰ تومان

آب لیموترش سنگی

تازه‌ و طبیعی
آب لیموترش سنگی

۵۰۰ میلی لیتر

۳۹,۵۰۰ تومان

آبغوره خانگی

آبغوره خانگی

یک لیتر

۴۹,۵۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۴۶,۵۰۰ تومان

آبلیمو خانگی

آبلیمو خانگی

یک لیتر

۵۴,۵۰۰ تومان

آب نارنج

تازه و طبیعی
آب نارنج

یک لیتر

۵۹,۸۰۰ تومان

سرکه سیب

سرکه سیب

۱.۵ لیتر

۵۲,۷۰۰ تومان

لوبیا سبز خورد شده

± ۵۰ گرم لوبیاقیتونی تازه
لوبیا سبز خورد شده

۵۰۰ گرم

۲۱,۹۰۰ تومان

نخود سبز پاک شده

± ۵۰ گرم، منجمد می باشد
نخود سبز پاک شده

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

ذرت نیم پز

± ۵۰ گرم
ذرت نیم پز

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده

± ۵۰ گرم
بادمجان سرخ شده

۱ کیلوگرم

۶۹,۵۰۰ تومان

بادمجان سرخ کرده

بادمجان سرخ کرده

۵۰۰ گرم

۳۴,۸۰۰ تومان

پیاز خشک شده

± ۵۰ گرم
پیاز خشک شده

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیاز سرخ شده خلالی

پیاز سرخ شده خلالی

۴۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

پیاز سرخ شده نگینی

پیاز سرخ شده نگینی

۴۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

سیر داغ

سیر داغ

۱۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

کشک محلی

کشک محلی

۴۰۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

کرفس سرخ شده

کرفس سرخ شده

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

لوبیا سرخ شده

لوبیا سرخ شده

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سبزی شوید خرد شده

سبزی تازه روز
سبزی شوید خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۵,۹۰۰ تومان

جعفری خشک شده

جعفری خشک شده

۲۰۰ گرم

۶۸,۵۰۰ تومان

گشنیز خشک شده

گشنیز خشک شده

۲۰۰ گرم

۴۴,۸۰۰ تومان

ریحان خشک شده

ریحان خشک شده

۲۰۰ گرم

۶۸,۵۰۰ تومان

شوید خشک شده

شوید خشک شده

۲۰۰ گرم

۶۸,۵۰۰ تومان

نعنا خشک شده

نعنا خشک شده

۲۰۰ گرم

۶۸,۵۰۰ تومان

کدو خورشتی سرخ شده

کدو خورشتی سرخ شده

۵۰۰ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

سبزی قرمه سرخ شده

± ۵۰ گرم
سبزی قرمه سرخ شده

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

کرفس سرخ شده با نعناع و جعفری

کرفس سرخ شده با نعناع و جعفری

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات

مخلوط سبزیجات

۵۰۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

تخم مرغ محلی

تخم مرغ محلی همدان
تخم مرغ محلی

یک عدد

۶,۷۰۰ تومان

باقالی رشتی

منجمد
باقالی رشتی

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

باقالی کاشان

منجمد
باقالی کاشان

۵۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

آبمیوه و کمپوت میوه

آب زرشک

۱.۵ لیتر. به دلیل طبیعی بودن گازدار می باشد.
آب زرشک
۴۸,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

تازه و طبیعی
آب پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر

۳۴,۵۰۰ تومان

آب نارنج

تمیز کامل بهداشتی و تازه
آب نارنج

۵۰۰ میلی لیتر

۲۹,۸۰۰ تومان

آب انار

تازه و طبیعی
آب انار

۵۰۰ میلی لیتر

۲۹,۸۰۰ تومان

آب گریپ فروت

آب گریپ فروت

۵۰۰ میلی لیتر

۳۳,۵۰۰ تومان

آب پرتقال خونی

آب پرتقال خونی

۵۰۰ میلی لیتر

۳۹,۸۰۰ تومان

آب لیمو شیرین

آب لیمو شیرین

۵۰۰ میلی لیتر

۲۹,۸۰۰ تومان

کمپوت آناناس

± ۵۰ گرم، شرکتی
کمپوت آناناس

۵۶۵ گرم

۷۵,۸۰۰ تومان

۲۲۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

خشکبار

مغز گردو

مغز گردو

۱۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

بادام خلال شده

بادام خلال شده

۱۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

پسته خلال شده

پسته خلال شده

۱۰۰ گرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

۵۰۰ گرم

۷۹,۸۰۰ تومان

کشمش محلی

کشمش محلی

۳۰۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

پودر جوانه گندم

پودر جوانه گندم

۱۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدو

تخمه کدو همدان
تخمه کدو

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

۳۰۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

چای ایرانی لاهیجان

دیر دم می باشد
چای ایرانی لاهیجان

۳۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نبات

نبات

۳۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

گل گاوزبان

گل گاوزبان

۳۵ گرم

۶۵,۸۰۰ تومان

تخم گشنیز

تخم گشنیز

۱۰۰ گرم

۱۵,۵۰۰ تومان

پوست پرتقال خشک شده

پوست پرتقال خشک شده

۱۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

رازیانه

رازیانه

۵۵ گرم

۱۵,۸۰۰ تومان

تخم شربتی

تخم شربتی

۱۰۰ گرم

۳۸,۵۰۰ تومان

چوب دارچین سنتی

چوب دارچین سنتی

۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

بادام درختی با پوست

± ۵۰ گرم
بادام درختی با پوست

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

آلبالو خشک

± ۵۰ گرم
آلبالو خشک

۵۰۰ گرم

ناموجود

برگ زردآلو سایه آفتابی

± ۵۰ گرم
برگ زردآلو سایه آفتابی

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

سنجد تازه

سنجد تازه

۲۰۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

گردو با پوست

± ۵۰ گرم
گردو با پوست

۱ کیلوگرم

۲۱۹,۰۰۰ تومان

گردو با پوست کاغذی

± ۵۰ گرم
گردو با پوست کاغذی

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک ریجاب

مشتری محترم انجیر خشک شده می‌باشد
انجیر خشک ریجاب

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خرمای مضافتی بم

خرمای مضافتی بم

۶۵۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

خرما خاصویی اعلاء

خرما خاصویی اعلاء

۴۰۰ گرم

۴۷,۹۰۰ تومان

خرما عسلی

خرما عسلی

یک بسته

۵۸,۵۰۰ تومان

خرما کبکاب

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم
خرما کبکاب

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۶۹,۸۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰ گرم
خرما زاهدی

۵۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

سیب سفید خشک شده

سیب سفید خشک شده

۱۵۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

پک میوه خشک

کیوی‌، سیب‌، پرتقال‌، سیب‌ لبویی
پک میوه خشک

۲۰۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

پرتقال خشک شده

پرتقال خشک شده

۱۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

کیوی خشک شده

کیوی خشک شده

۱۵۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

سیب قرمز خشک شده

سیب قرمز خشک شده

۱۵۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

گلابی خشک شده

گلابی خشک شده

۱۵۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

زرشک

زرشک

۳۰۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

آلو خورشتی

آلو خورشتی

۳۰۰ گرم

۵۸,۵۰۰ تومان

خرمایی دشتستان

خرمایی دشتستان

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

رشته پلویی

رشته پلویی

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

± ۵۰ گرم
برنج ایرانی

۵۰۰ گرم

۶۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سویا درجه یک

سویا درجه یک

۳۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

ادویه و چاشنی و مخلفات غذا

نخود آبگوشتی

۵۰۰ گرم
نخود آبگوشتی
۳۷,۵۰۰ تومان

لوبیا چیتی

۵۰۰ گرم
لوبیا چیتی
۴۵,۰۰۰ تومان

لوبیا قرمز

۵۰۰ گرم
لوبیا قرمز
۳۵,۰۰۰ تومان

لپه

۵۰۰ گرم
لپه
۴۲,۵۰۰ تومان

لوبیا چشم بلبلی

۵۰۰ گرم
لوبیا چشم بلبلی
۳۷,۵۰۰ تومان

عدس

۵۰۰ گرم
عدس
۳۶,۸۰۰ تومان

نمک تصفیه شده ید دار

نمک تصفیه شده ید دار

۴۰۰ گرم

۶,۵۰۰ تومان

برگ آویشن

برگ آویشن

۵۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

گلپر

گلپر

۵۰ گرم

۱۴,۸۰۰ تومان

نمک باران

نمک باران

۵۰۰ گرم

۳,۷۰۰ تومان

سرکه بالزامیک اسپری

سرکه بالزامیک اسپری

۲۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

سس سویا

سس سویا

یک عدد

۴۵,۸۰۰ تومان

سرکه بالزامیک

سرکه بالزامیک

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آرد نخودچی

آرد نخودچی

۲۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

گوجه فرنگی خشک شده

گوجه فرنگی خشک شده

۱۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

جو پرک

جو پرک

۲۰۰ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

لیمو عمانی

لیمو عمانی

۱۵۰ گرم

۲۹,۹۰۰ تومان

پودر سیر

پودر سیر

۱۰۰ گرم

۲۳,۸۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه

پودر فلفل سیاه

۱۰۰ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

پودر زنجبیل

پودر زنجبیل

۷۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

پودر دارچین

پودر دارچین

۱۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

گل بهار نارنج

گل بهار نارنج

۳۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

زیره سیاه

زیره سیاه

۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

زیره سبز

خانگی
زیره سبز

۵۰ گرم

۱۳,۸۰۰ تومان

نشاسته گندم

خانگی
نشاسته گندم

۲۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

جوش شیرین

جوش شیرین

۱۵۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

پونه کوهی

پونه کوهی خشک شده
پونه کوهی

۱۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

زرد چوبه

زرد چوبه

۱۰۰ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

هل سبز اعلا

هل سبز اعلا

یک بسته

۱۹,۸۰۰ تومان

زعفران قائنات

زعفران قائنات

یک مثقال

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۰.۵ مثقال

۹۸,۰۰۰ تومان

اسپند

اسپند

۱۰۰ گرم

۱۳,۸۰۰ تومان

پودر نارگیل

پودر نارگیل

۱۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی مخلوط با آب گوجه

۱ کیلوگرم
ترشی مخلوط با آب گوجه
۶۹,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۸۰۰گرمی
ترشی مخلوط
۴۰,۰۰۰ تومان

لواشک خانگی

۲۰۰ گرم
لواشک خانگی
۴۰,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط زاچکان

ترشی مخلوط زاچکان

۷۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سرکه سفید

سرکه سفید

۳ لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

ترشی آلبالو

ترشی آلبالو

۸۰۰ گرم

۹۸,۵۰۰ تومان

رب انار شیرین

رب انار شیرین

۸۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل همدانی کباب شده

ترشی فلفل همدانی کباب شده

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده

۵۰۰ گرم

۷۴,۵۰۰ تومان

ترشی شور

ترشی شور

۱۰ کیلوگرم

۲۲۹,۰۰۰ تومان

۴ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۱.۴۰۰ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط

۱.۴۰۰ کیلوگرم

۵۹,۵۰۰ تومان

۱۰ کیلوگرم

۲۲۹,۰۰۰ تومان

۴ کیلوگرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

ترشی ازگیل

ترشی ازگیل

۸۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

خیارشور نول مخصوص الویه

خیارشور نول مخصوص الویه

۱ کیلوگرم

۲۹,۵۰۰ تومان

بیبی کرن فلفلی

بیبی کرن فلفلی

یک شیشه

۷۹,۵۰۰ تومان

بیبی کرن سرکه ای

بیبی کرن سرکه ای

یک شیشه

۸۵,۰۰۰ تومان

خیارشور همدان

خیار شور فله هست
خیارشور همدان

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

ترشی بامیه بطری

ترشی بامیه بطری

۹۰۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

ترشی فلفل همدان شیرین

ترشی فلفل همدان شیرین

۴۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

سیر ترشی صدفی

سیر ترشی صدفی

۱ کیلوگرم

۴۸,۵۰۰ تومان

ترشی انبه

ترشی انبه

یک شیشه

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ترشی گل سیر

ترشی گل سیر

۸۰۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

ترشی بادمجان

ترشی بادمجان

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

ترشی غوره

± ۵۰ گرم
ترشی غوره

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

ترشی هفت بیجار

± ۵۰ گرم
ترشی هفت بیجار

۸۰۰ گرم

۵۵,۸۰۰ تومان

ترشی لیته

± ۵۰ گرم
ترشی لیته

۸۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی همدان

± ۵۰ گرم
سیر ترشی همدان

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

خیار شور محلی

خیار شور بطری هست
خیار شور محلی

۱.۵ لیتر

۴۸,۵۰۰ تومان

خیارشور

± ۵۰ گرم، خیار شور فله هست
خیارشور

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

زیتون بی هسته

± ۵۰ گرم وزن خالص ۴۵۰گرم
زیتون بی هسته

۹۰۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

زیتون

± ۵۰ گرم وزن خالص ۴۵۰گرم
زیتون

۹۰۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

سیر صدفی

سیر صدفی

۹۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل گشنیز

معجون عسل و ارده
عسل گشنیز

۴۳۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

عسل گون آویشن

عسل گون آویشن

۵۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

عسل سیاه دانه

± ۵۰ گرم
عسل سیاه دانه

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

عسل گون

± ۵۰ گرم
عسل گون

۵۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

عسل کنار

± ۵۰ گرم
عسل کنار

۱ کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

عسل رژیمی

± ۵۰ گرم
عسل رژیمی

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

عسل آویشن

± ۵۰ گرم
عسل آویشن

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

عرقیجات و شربت ها

عرق خار شتر

۱ لیتر
عرق خار شتر
۴۹,۵۰۰ تومان

عرق شیرین بیان

۱ لیتر
عرق شیرین بیان
۵۵,۰۰۰ تومان

عرق‌ زنیان

۱ لیتر
عرق‌ زنیان
۴۵,۰۰۰ تومان

عرق رازیانه

عرق رازیانه

یک لیتر

۴۵,۵۰۰ تومان

عرق زنیان

عرق زنیان

یک لیتر

۴۳,۸۰۰ تومان

عرق شوید

عرق شوید

یک لیتر

۴۵,۸۰۰ تومان

شربت نعنا

شربت نعنا

یک لیتر

۷۸,۵۰۰ تومان

شربت گل سرخ

شربت گل سرخ

یک لیتر

۷۸,۵۰۰ تومان

شربت سکنجبین

شربت سکنجبین

یک لیتر

۷۸,۵۰۰ تومان

شربت زعفرانی

شربت زعفرانی

یک لیتر

۷۸,۵۰۰ تومان

گلاب دو آتیشه

گلاب دو آتیشه

یک لیتر

۱۲۹,۰۰۰ تومان

گلاب ممتاز

گلاب ممتاز

یک لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

عرق نعنا

عرق نعنا

یک لیتر

۴۵,۵۰۰ تومان

عرق بهارنارنج

عرق بهارنارنج

یک لیتر

۴۸,۵۰۰ تومان

عرق کاسنی

عرق کاسنی

یک لیتر

۴۲,۸۰۰ تومان

عرق شاطره

عرق شاطره

یک لیتر

۳۹,۵۰۰ تومان

عرق هل

عرق هل

یک لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

روغن طبیعی و شیره

سبزی قلیه ماهی

یک کیلو
سبزی قلیه ماهی
۲۵,۹۰۰ تومان

کره محلی گاوی

۵۰۰ گرم
کره محلی گاوی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

روغن حیوانی

یک کیلو گرم
روغن حیوانی
۶۱۰,۰۰۰ تومان

شیره خرما

شیره خرما

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

روغن حیوانی

± ۵۰ گرم
روغن حیوانی

۷۰۰ گرم

۴۱۰,۰۰۰ تومان

شیره انگور همدان

± ۵۰ گرم
شیره انگور همدان

۱ کیلوگرم

۱۱۹,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

روغن زیتون درجه یک

روغن زیتون درجه یک

۹۰۰ گرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

۴۵۰ گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

روغن زیتون بی بو

روغن زیتون بی بو

۹۴۰ گرم

۲۳۸,۰۰۰ تومان

۴۵۰ گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان