نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

موز

± ۵۰ گرم
موز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم بوته ای
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۱,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم سفت
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم
انار

۹۰۰ گرم تا ۱.۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

نارنگی تخم ژاپنی

± ۵۰ گرم
نارنگی تخم ژاپنی

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

میوه

نارنگی ارگانیک ۱کیلو

نارنگی ارگانیک 1کیلو
۲۲,۰۰۰ تومان

به درجه دو۹۰۰تا۱,۰۰۰گرم

به درجه دو900تا1000گرم
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب سبزدرجه دو۱کیلو

سیب سبزدرجه دو1کیلو
۲۸,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۹,۰۰۰ تومان

موز درجه دو

± ۵۰ گرم
موز درجه دو

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی درجه دو

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

سیب زرد درجه دو

± ۵۰ گرم
سیب زرد درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

سیب قرمز درجه دو

± ۵۰ گرم
سیب قرمز درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب درجه دو

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون تو سرخ درجه دو

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون تو سرخ درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال درجه دو

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

پرتقال رسمی جنوب آبگیری

± ۵۰ گرم
پرتقال رسمی جنوب آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

نارنگی تخم ژاپنی

± ۵۰ گرم
نارنگی تخم ژاپنی

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

نارنگی تخم ژاپنی درجه دو

± ۵۰ گرم
نارنگی تخم ژاپنی درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ

± ۵۰ گرم
نارنگی پچ

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

نارنگی پچ درجه دو

± ۵۰ گرم
نارنگی پچ درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

لیموشیرین

± ۵۰ گرم
لیموشیرین

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

لیموشیرین درجه دو

± ۵۰ گرم ابگیری
لیموشیرین درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

گلابی بیروتی درجه دو

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی درجه دو

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

انار

± ۵۰ گرم
انار

۹۰۰ گرم تا ۱.۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

انار درجه دوم

± ۵۰ گرم ابگیری
انار درجه دوم

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم سفت
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم،
خرمالو

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

خرمالو درجه دو

± ۵۰ گرم
خرمالو درجه دو

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

به اصفهان

۹۰۰تا۱.۱۰۰گرم
به اصفهان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم سبزتازه
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

گریپ فروت درجه دوم (آبگیری)

± ۵۰ گرم
گریپ فروت درجه دوم (آبگیری)

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

آناناس

۱
آناناس

۱.۲۵ تا ۱.۴ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

نارگیل

± ۵۰ گرم
نارگیل

یک عدد

۴۵,۰۰۰ تومان

آووکادو ایرانی

± ۵۰ گرم، سبز
آووکادو ایرانی

یک عدد

۶۵,۰۰۰ تومان

میوه خاص

شاه بلوط

± ۵۰ گرم
شاه بلوط

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

کامکوات درجه دو

± ۵۰ گرم، درجه ۲
کامکوات درجه دو

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

میوه کاکتوس

± ۵۰ گرم
میوه کاکتوس

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

بلوبری

بلوبری

یک بسته (۱۰۰ تا ۱۳۰ گرم)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

آلوئه ورا

± ۵۰ گرم
آلوئه ورا

یک شاخه

۲۲,۰۰۰ تومان

فیسالیس

یک بسته
فیسالیس

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۲۲,۰۰۰ تومان

رزماری

± ۵۰ گرم
رزماری

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

شلغم درشت ۱ کیلوگرم

شلغم درشت 1 کیلوگرم
۱۲,۰۰۰ تومان

لبودرشت ۱کیلو

لبودرشت 1کیلو
۱۲,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم بوته ای
گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی بوته ای درجه دو

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی بوته ای درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

گوجه آتاویتا

± ۵۰ گرم
گوجه آتاویتا

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی مینیاتوری

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی مینیاتوری

یک بسته

۳۲,۰۰۰ تومان

خیار درختی یزد

± ۵۰ گرم
خیار درختی یزد

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

± ۵۰ گرم
خیار بوته ای

۱ کیلوگرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

خیار سالادی

± ۵۰ گرم
خیار سالادی

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی درجه دو

± ۵۰ گرم
سیب زمینی درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی درشت

± ۵۰ گرم
سیب زمینی درشت

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ریز

± ۵۰ گرم
سیب زمینی ریز

۱ کیلو گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

پیاز زرد درجه دو

± ۵۰ گرم
پیاز زرد درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پیاز زرد درشت

± ۵۰ گرم
پیاز زرد درشت

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز درجه دو

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز درشت

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز درشت

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

پیاز ترشی

± ۵۰ گرم
پیاز ترشی

۷۶۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۲۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی درجه دو

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی درجه دو

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

لیموترش لایم کوات

± ۵۰ گرم
لیموترش لایم کوات

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۵۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

نارنج درجه دو

± ۵۰ گرم
نارنج درجه دو

۱ کیلوگرم

۹,۰۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

بادمجان درجه دو

درجه ۲
بادمجان درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

بادمجان کبابی

± ۵۰ گرم، منجمد
بادمجان کبابی

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای درجه دو

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کدو

± ۵۰ گرم
کدو

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

کدو درجه دو

± ۵۰ گرم
کدو درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

هویج درجه دو

± ۵۰ گرم، آبگیری
هویج درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

ترب سفید

± ۵۰ گرم
ترب سفید

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

ترب سفید درجه دو

± ۵۰ گرم
ترب سفید درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم
ترب سیاه

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی تند

± ۵۰ گرم
فلفل کبابی تند

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶,۵۰۰ تومان

فلفل کبابی تند درجه دو

± ۵۰ گرم
فلفل کبابی تند درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی شیرین

± ۵۰ گرم، درشت
فلفل کاپی شیرین

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی شیرین درجه دو

± ۵۰ گرم
فلفل کاپی شیرین درجه دو

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

فلفل رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل رنگی

۱ کیلوگرم

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

باقالی قاتق

± ۵۰ گرم فریز
باقالی قاتق

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

بلال

± ۵۰ گرم
بلال

۹۰۰ تا ۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

شور بلال

± ۵۰ گرم
شور بلال

یک بسته

۵۰,۰۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

لبو درجه دو

± ۵۰ گرم
لبو درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

شلغم درجه دو

± ۵۰ گرم
شلغم درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ فله ای

± ۵۰ گرم
قارچ فله ای

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

کدو حلوایی

± ۵۰ گرم
کدو حلوایی

۲.۵ تا ۳.۵ کیلوگرم

۶۶,۵۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم

۴۷,۵۰۰ تومان

سبزیجات

هویج خردشده نگین ۵۰۰گرم منجمد

هویج خردشده نگین 500گرم منجمد
۲۰,۰۰۰ تومان

هویج خلال خردشده منجمد۵۰۰گرم

هویج خلال خردشده منجمد500گرم
۲۰,۰۰۰ تومان

کاهو

± ۵۰ گرم
کاهو

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کاهو گرد

± ۵۰ گرم
کاهو گرد

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱.۲ تا ۱.۷ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سبزی نعناع جعفری سرخ شده

± ۵۰ گرم، فریز
سبزی نعناع جعفری سرخ شده

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

سبزی کرفس، نعناع جعفری سرخ شده

± ۵۰ گرم، فریز
سبزی کرفس، نعناع جعفری سرخ شده

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

بیبی اسفناج

یک بسته (۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

نخود سبز پاک شده منجمد

± ۵۰ گرم، منجمد
نخود سبز پاک شده منجمد

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو کامچین

± ۳۰ گرم، کامچین
سبزی کوکو کامچین

۴۰۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

کوکتل سبزیجات

مخلوط هویج، نخود، ذرت فریز
کوکتل سبزیجات

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

هویج نگینی سرخ شده

منجمد
هویج نگینی سرخ شده

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

پیاز داغ نگینی

خانگی
پیاز داغ نگینی

۴۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

پیازداغ خلالی

خانگی
پیازداغ خلالی

۴۰۰گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سرخ شده با رب

لوبیا سرخ شده با رب

۱ کیلوگرم

۵۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶,۵۰۰ تومان

کدو سرخ شده

± ۵۰ گرم
کدو سرخ شده

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

هویج خلالی سرخ شده

± ۵۰ گرم
هویج خلالی سرخ شده

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده

± ۵۰ گرم، منجمد
بادمجان سرخ شده

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز سرخ شده

± ۵۰ گرم، منجمد
لوبیا سبز سرخ شده

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده

± ۵۰ گرم، فریز
سبزی قورمه سرخ شده

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

کرفس سرخ شده

± ۵۰ گرم، منجمد
کرفس سرخ شده

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

سبزی کرفس سرخ شده

± ۵۰ گرم، کامچین
سبزی کرفس سرخ شده

۴۰۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

سیر سرخ شده

سیر سرخ شده

۱۰۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

رب گوجه فرنگی

± ۵۰ گرم
رب گوجه فرنگی

۲ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

رب انار

± ۳۰ گرم خانگی
رب انار

۹۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

آب غوره طبیعی

بی نمک
آب غوره طبیعی

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب غوره با نمک

± ۳۰ گرم
آب غوره با نمک

۱.۵ لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب لیمو

± ۳۰ گرم شرکتی
آب لیمو

۱.۵ لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب لیمو طبیعی

آب لیمو طبیعی

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب نارنج

± ۳۰ گرم
آب نارنج

۱.۵ لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

غورغور

± ۳۰ گرم
غورغور

۱ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

سرکه قرمز

± ۳۰ گرم
سرکه قرمز

۳ لیتر

۴۹,۵۰۰ تومان

سرکه سفید

± ۳۰ گرم
سرکه  سفید

۳ لیتر

۴۹,۵۰۰ تومان

سرکه سیب

± ۳۰ گرم
سرکه سیب

۱.۵ لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

مغز باقالی

± ۵۰ گرم، منجمد
مغز باقالی

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

ذرت منجمد

± ۵۰ گرم، منجمد
ذرت منجمد

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب هویج طبیعی

طبیعی
آب هویج طبیعی

۱.۵ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب سیب طبیعی

طبیعی
آب سیب طبیعی

۱.۵ لیتر

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

± ۳۰ گرم شرکتی
آب زرشک

۱.۵ لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

± ۳۰ گرم شرکتی
آب آلبالو

۱.۵ لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

آب انار

± ۳۰ گرم شرکتی
آب انار

۱.۵ لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

کمپوت آناناس گلدن ویو

یک عدد
کمپوت آناناس گلدن ویو

۲۲۵ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

حبوبات و غلات

زرشک

زرخواه
زرشک

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۵۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

تافی ۱بسته یک کیلوگرم

ملس میوه ای
تافی 1بسته یک کیلوگرم
۵۵,۰۰۰ تومان

زرشک تازه ۳۰۰گرم ۱بسته

زرشک تازه 300گرم 1بسته
۳۰,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی ۴۰۰گرم

کشمش پلویی 400گرم
۶۵,۰۰۰ تومان

تافی کره ای ۱کیلوگرم

تافی کره ای 1کیلوگرم
۸۰,۰۰۰ تومان

تافی شیری کازیوه ۱کیلو

تافی شیری کازیوه 1کیلو
۸۰,۰۰۰ تومان

خرمازاهدی ۵۰۰گرم

خرمازاهدی 500گرم
۳۰,۰۰۰ تومان

مویز بدون هسته اعلا

مویز بدون هسته اعلا

۳۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

انجیر خشک تیز آب

± ۵۰ گرم
انجیر خشک تیز آب

۶۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز۳۰۰گرم

کشمش سبز300گرم
۶۵,۰۰۰ تومان

هل ۱۰گرم

هل 10گرم
۲۹,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی ساغر۷۰۰گرم

خرما مضافتی ساغر700گرم
۶۴,۵۰۰ تومان

خرما کبکاب

± ۵۰
خرما کبکاب

۱.۲ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

± ۵۰
خرما عسلی

یک بسته (۸۵۰ تا ۹۰۰ گرم)

۳۸,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰
خرما زاهدی

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۶۰,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب صادراتی

± ۵۰
خرما کبکاب صادراتی

یک بسته (۶۰۰ گرم)

۳۴,۰۰۰ تومان

رطب مضافتی بم

± ۵۰
رطب مضافتی بم

یک بسته (۶۵۰ تا ۷۰۰ گرم)

۶۰,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

± ۵۰
خرما پیارم

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی (سطلی)

± ۵۰
خرما خاصویی (سطلی)

یک بسته (۶۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

آلو بخارا

۴۰۰گرم
آلو بخارا

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

ادویه جات و چاشنی ها

نبات چوبدار زعفرانی کریستالی

نبات چوبدار زعفرانی کریستالی

۲۰ عددی

۶۵,۰۰۰ تومان

۱۰ عددی

۳۵,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

خیارشوربطری ۱.۵لیتری

خانگی
خیارشوربطری 1.5لیتری
۵۵,۰۰۰ تومان

ترشی برگ مو

± ۳۰ گرم شور
ترشی برگ مو

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی گل حاوی رنگ کارامل

سیر ترشی گل حاوی رنگ کارامل
۳۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی حبه حاوی رنگ کارامل

سیر ترشی حبه حاوی رنگ کارامل
۳۰,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل تند

۸۵۰تا۹۰۰گرم
ترشی فلفل تند

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

ترشی آلبالو

۸۰۰ گرم
ترشی آلبالو

۱ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

ترشی بامیه

± ۳۰ گرم
ترشی بامیه

۱ لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

± ۳۰ گرم شور
سیر ترشی

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون اسلایس طارم در آب

زیتون اسلایس طارم در آب

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل گریل

۶۵۰گرم شور
ترشی فلفل گریل

۲۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون پروده سنتی گیلان با رب انار

زیتون پروده سنتی گیلان با رب انار

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

زیتون موسیر

زیتون موسیر

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

زیتون سوپر لوکس اعلاء طلارم

بی هسته
زیتون سوپر لوکس اعلاء طلارم

۴۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

زیتون طعم دار شده با سبزیجات در روغن زیتون

زیتون طعم دار شده با سبزیجات در روغن زیتون

۴۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

زیتون باربیکیو گریل

زیتون باربیکیو گریل

۶۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

زیتون و پنیر طعم دار شده با سبزیجات در روغن

زیتون و پنیر طعم دار شده با سبزیجات در روغن

۶۷۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

سیر گریل ساندیسی

سیر گریل ساندیسی

۶۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خیارشور

± ۳۰ گرم
خیارشور

۶۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

خیارشور سوپر لوکس ویژه

خیارشور سوپر لوکس ویژه

۳۳۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون

باهسته
زیتون

۴۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

زیتون بدون هسته

± ۵۰ گرم
 زیتون بدون هسته

۴۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

عسل و مربا

عسل گون ۱کیلو

عسل  گون 1کیلو
۱۶۰,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه ۱کیلو

کرمانشاه
عسل چهل گیاه 1کیلو
۱۵۰,۰۰۰ تومان

مربای انجیرسیاه ۸۰۰تا۹۰۰گرم

خانگی
مربای انجیرسیاه 800تا900گرم
۷۵,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه

بهاره بیجار
عسل چهل گیاه

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

عسل با موم

± ۵۰
عسل با موم

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل گشنیز

± ۵۰
عسل گشنیز

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

عسل دماوند

عسل دماوند

یک کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

مربای به

۸۰۰تا۹۰۰گرم خانگی
مربای به

۹۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت ها

عرق هشت گیاه

عرق هشت گیاه

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق زنیان

عرق زنیان

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق افسنطین

عرق افسنطین

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق شیرین بیان

عرق شیرین بیان

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق شوید

عرق شوید

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق برگ زیتون

عرق برگ زیتون

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق کرفس

عرق کرفس

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق اسطوخودوس۸۵۰گرم

عرق اسطوخودوس850گرم
۲۵,۰۰۰ تومان

عرق رازیانه

عرق رازیانه

۱ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

شربت سکنجبین

شربت سکنجبین

۱.۸ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

عرق نسترن

عرق نسترن

۸۶۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

عرق خارشتر

۱لیتر
عرق خارشتر

۸۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

عرق نعنا

عرق نعنا

۱ لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

عرق شاتره

عرق شاتره

۱.۳ لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

شربت گل محمدی

لطفا خارج یخچال نگهداری شود
شربت گل محمدی

۱.۳ لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

شربت بیدمشک

لطفا خارج یخچال نگهداری شود
شربت بیدمشک

۱.۳ لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

شربت به لیمو

لطفا خارج یخچال نگهداری شود
شربت به لیمو

۱.۳ لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

گلاب سنگین

گلاب سنگین

یک عدد

۴۹,۰۰۰ تومان

گلاب

گلاب

یک عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک

عرق بیدمشک

یک عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

عرق نعنا مخصوص

عرق نعنا مخصوص

یک عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

عرق کاسنی

عرق کاسنی

یک عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

عرق هل

عرق هل

یک عدد

۶۰,۰۰۰ تومان

عرق بهار نارنج

عرق بهار نارنج

یک عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

روغن های طبیعی و شیره

روغن زیتون

روغن زیتون

۹۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شیره خرما

± ۳۰ گرم
شیره خرما

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

شیره انگور

شیره انگور

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

خرما ارده

± ۵۰ گرم
خرما ارده

۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان