جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

گوجه فرنگی درجه ۱

گوجه فرنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

انار دماوند درجه ۱

انار دماوند درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۸۰۰ تومان

خیار محلی

خیار محلی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۸۰۰ ۲۱,۴۲۰ تومان

سیب زمینی تازه آذربایجان

سیب زمینی تازه آذربایجان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی

سیب زرد لبنانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

موز

موز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۳,۷۵۰ تومان

پرتقال ناول درجه ۱

پرتقال ناول درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۳,۵۰۰ تومان

انار ساوه درجه ۱

انار ساوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۹,۸۰۰ ۱۷,۸۲۰ تومان

نارنگی ممتاز

نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۳,۲۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

پیاز سفید درجه ۱

پیاز سفید درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۸۰۰ ۲۱,۴۲۰ تومان

سیب زمینی انباری

سیب زمینی انباری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۱,۵۰۰ ۱۹,۳۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیاز قرمز زنجان

پیاز قرمز زنجان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۹,۹۰۰ ۸,۹۱۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۹,۸۰۰ ۱۷,۸۲۰ تومان

شلغم ممتاز

شلغم ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۵۰۰ ۲۱,۱۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۷۵۰ ۱۰,۵۷۵ تومان

نارنج درجه ۱

نارنج درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۸,۹۰۰ ۱۷,۰۱۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

نارنج شمال

نارنج شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۸,۵۰۰ ۱۶,۶۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۹,۲۵۰ ۸,۳۲۵ تومان

لیمو ترش سنگی درجه ۱

لیمو ترش سنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۱,۵۰۰ ۱۹,۳۵۰ تومان

لیمو ترش برزیلی

لیمو ترش برزیلی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۹,۹۰۰ ۸,۹۱۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۹,۸۰۰ ۱۷,۸۲۰ تومان

پیاز قرمز بناب

پیاز قرمز بناب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۲,۵۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

لیمو ترش درجه ۱

لیمو ترش درجه 1

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۷۵۰ تومان

کدو حلوایی شمال

کدو حلوایی شمال

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

کدو سبز ارگانیک

کدو سبز ارگانیک

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۵۰۰ ۱۰,۳۵۰ تومان

کدو مسمایی درجه ۱

کدو مسمایی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۰۰۰ ۹,۹۰۰ تومان

کدو رسمی درجه ۱

کدو رسمی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۸,۹۰۰ ۱۷,۰۱۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۹,۴۵۰ ۸,۵۰۵ تومان

بادمجان دلمه گلخانه ‌ای

بادمجان دلمه گلخانه ‌ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۵۰۰ گرم

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

بلال تنوری سمیرا

بلال تنوری سمیرا

یک عدد

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

پیاز داغ نگینی

پیاز داغ نگینی

۳۰۰ گرم

۱۰
۸۹,۵۰۰ ۸۰,۵۵۰ تومان

پیاز داغ خلالی

پیاز داغ خلالی

۳۰۰ گرم

۱۰
۸۹,۵۰۰ ۸۰,۵۵۰ تومان

سیر داغ

سیر داغ

۱۰۰ گرم

۱۰
۶۵,۹۵۰ ۵۹,۳۵۵ تومان

سیر تازه

سیر تازه

۱ کیلوگرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان

سیر خشک همدان

۱ کیلوگرم

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

زنجبیل تازه خارجی

زنجبیل تازه خارجی

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

لبو دزفول

لبو دزفول

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۰۰۰ ۹,۹۰۰ تومان

قارچ ملارد

قارچ ملارد

۴۰۰ گرم

۱۰
۳۶,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰ تومان

شیر بلال

شیر بلال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

لوبیا سبز دزفول

لوبیا سبز دزفول

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۵,۵۰۰ ۲۲,۹۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۲,۷۵۰ ۱۱,۴۷۵ تومان

لوبیا سبز درجه ۱

لوبیا سبز درجه 1

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۳,۵۰۰ ۲۱,۱۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۱,۷۵۰ ۱۰,۵۷۵ تومان

چغندر درجه ۱

چغندر درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۰۰۰ ۹,۹۰۰ تومان

میوه

پرتقال تو سرخ شمال

پرتقال تو سرخ شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی

سیب زرد لبنانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۳,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

پرتقال جنوب

پرتقال جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پرتقال ناول درجه ۱

پرتقال ناول درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۳,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز درجه ۱

انگور بی دانه قرمز درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

سیب سبز ممتاز

سیب سبز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۱,۵۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

نارنگی ممتاز

نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۳,۲۰۰ تومان

نارنگی درهم

نارنگی درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

گلابی شاه میوه ممتاز

گلابی شاه میوه ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

گلابی بیروتی ممتاز

گلابی بیروتی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

گلابی شاه میوه درجه ۱

گلابی شاه میوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند ممتاز

سیب زرد دماوند ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زرد میانه ممتاز

سیب زرد میانه ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند درجه ۱

سیب زرد دماوند درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

سیب زرد میانه درجه ۱

سیب زرد میانه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۹۰۰ تومان

سیب قرمز ممتاز

سیب قرمز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

سیب قرمز درجه ۱

سیب قرمز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

سیب قرمز میانه

سیب قرمز میانه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

سیب قرمز میانه ممتاز

سیب قرمز میانه ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

سیب قرمز میانه درجه ۱

سیب قرمز میانه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

سیب قرمز دماوند

سیب قرمز دماوند

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

سیب قرمز دماوند ممتاز

سیب قرمز دماوند ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

سیب قرمز دماوند درجه ۱

سیب قرمز دماوند درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

کیوی هایوارد

کیوی هایوارد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

کیوی هایوارد ممتاز

کیوی هایوارد ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

کیوی هایوارد شمال ممتاز

کیوی هایوارد شمال ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

کیوی درجه ۱

کیوی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

خرمالو کن ممتاز

خرمالو کن ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

خرمالو کن

خرمالو کن

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

خرمالو شهریار

خرمالو شهریار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

خرمالو شمال ممتاز

خرمالو شمال ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

لیمو شیرین درجه ۱

لیمو شیرین درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین شمال ممتاز

لیمو شیرین شمال ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

گریپ فروت تو سرخ جنوب ممتاز

گریپ فروت تو سرخ جنوب ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۶۰۰ تومان

گریپ فروت تو سرخ

گریپ فروت تو سرخ

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

گریپ فروت تو سرخ ممتاز

گریپ فروت تو سرخ ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۶۰۰ تومان

انار

انار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۱,۵۰۰ تومان

انار دماوند درجه ۱

انار دماوند درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۸۰۰ تومان

انار ساوه درجه ۱

انار ساوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

انار یزدی ممتاز

انار یزدی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

انار نیریز ممتاز

انار نیریز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

انار شیرازی ممتاز

انار شیرازی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

انار دماوند ممتاز

انار دماوند ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۱,۸۰۰ تومان

انار دانه سیاه ممتاز

انار دانه سیاه ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

هلو حاج کاظمی

هلو حاج کاظمی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

هلو سفید حاج کاظمی

هلو سفید حاج کاظمی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

هلو هسته جدا درجه ۱

هلو هسته جدا درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

هلو هسته جدا ممتاز

هلو هسته جدا ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۹,۸۰۰ تومان

به اصفهان

به اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

به اصفهان ممتاز

به اصفهان ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آناناس ممتاز

آناناس ممتاز

۱.۴۰۰ تا ۱.۶۰۰ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

آناناس فیلیپینی ممتاز

آناناس فیلیپینی ممتاز

۱.۴۰۰ تا ۱.۶۰۰ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۴ تا ۵ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

هندوانه چابهار

هندوانه چابهار

۴ تا ۵ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

نارگیل ممتاز

نارگیل ممتاز

یک عدد

۶۰,۰۰۰ تومان

نارگیل هند ممتاز

نارگیل هند ممتاز

یک عدد

۷۵,۰۰۰ تومان

میوه خاص

ازگیل کن

ازگیل کن

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ازگیل دماوند

ازگیل دماوند

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

کیوانو خربزه شاخ دار

کیوانو خربزه شاخ دار

یک عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

آووکادو کنیایی

آووکادو کنیایی

یک عدد ۱۴۰ تا ۱۶۰گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آووکادو ایرانی ممتاز

آووکادو ایرانی ممتاز

یک عدد ۱۴۰ تا ۱۶۰گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

آووکادو ترکیه ممتاز

آووکادو ترکیه ممتاز

یک عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

فیسالیس ممتاز

فیسالیس ممتاز

۱۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی خارجی ممتاز

تمر هندی خارجی ممتاز

۴۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی ترش

تمر هندی ترش

۴۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی شیرین

تمر هندی شیرین

۴۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی ملس

تمر هندی ملس

۴۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دراگون تایلند

دراگون تایلند

یک عدد

۱۷۰,۰۰۰ تومان

بلوبری ممتاز

بلوبری ممتاز

۱۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

لبو پخته شده

لبو پخته شده

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

باقالی پخته شده

باقالی پخته شده

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز زنجان

پیاز قرمز زنجان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

پیاز قرمز بناب

پیاز قرمز بناب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۲,۵۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۴۰۰ ۲۱,۰۶۰ تومان

پیاز سفید درجه ۱

پیاز سفید درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۸۰۰ ۲۱,۴۲۰ تومان

پیاز زرد اصفهان

پیاز زرد اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۶,۸۰۰ ۱۵,۱۲۰ تومان

پیاز زرد درجه ۱

پیاز زرد درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۷۵۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۶,۸۰۰ ۱۵,۱۲۰ تومان

پیاز سفید همدان

پیاز سفید همدان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۸۰۰ ۲۱,۴۲۰ تومان

سیب زمینی انباری

سیب زمینی انباری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۱,۵۰۰ ۱۹,۳۵۰ تومان

سیب زمینی تازه آذربایجان

سیب زمینی تازه آذربایجان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

سیب زمینی درشت

سیب زمینی درشت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۸,۵۰۰ ۱۶,۶۵۰ تومان

سیب زمینی نو

سیب زمینی نو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

خیار محلی

خیار محلی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۸۰۰ ۲۱,۴۲۰ تومان

خیار گلخانه ‌ای یزد

خیار گلخانه ‌ای یزد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۵,۸۰۰ ۲۳,۲۲۰ تومان

خیار بوته ای درجه ۱

خیار بوته ای درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۱,۹۰۰ ۱۹,۷۱۰ تومان

خیار بوته ای درجه ۲

خیار بوته ای درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۰,۹۰۰ ۹,۸۱۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۱

گوجه فرنگی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

گوجه فرنگی ممتاز

گوجه فرنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۴,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۵۰۰ ۱۰,۳۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

گوجه فرنگی درهم

گوجه فرنگی درهم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۶,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

یک عدد

۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

ذرت

ذرت

یک عدد

۱۰
۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

فلفل شمشیری تند

فلفل شمشیری تند

۵۰۰ گرم

۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی قرمز

فلفل کاپی قرمز

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز

فلفل کاپی سبز

یک بسته

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز ورامین

فلفل کاپی سبز ورامین

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی قرمز اصفهان

فلفل کاپی قرمز اصفهان

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

فلفل تند سوزنی

فلفل تند سوزنی

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای قرمز

فلفل دلمه ای قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۴۱,۰۰۰ ۳۶,۹۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز درجه ۱

فلفل دلمه ای سبز درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۵,۷۵۰ ۱۴,۱۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۳۱,۵۰۰ ۲۸,۳۵۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی بوته ای

فلفل دلمه ای رنگی بوته ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۳۷,۰۰۰ ۳۳,۳۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

فلفل دلمه ای ارگانیک سبز

فلفل دلمه ای ارگانیک سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

هویج درجه ۱

هویج درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۵,۴۵۰ ۴,۹۰۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۰,۹۰۰ ۹,۸۱۰ تومان

هویج ممتاز

هویج ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۷,۹۰۰ ۷,۱۱۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۵,۸۰۰ ۱۴,۲۲۰ تومان

بادمجان درجه ۱

بادمجان درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۲,۲۵۰ ۱۱,۰۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۴,۵۰۰ ۲۲,۰۵۰ تومان

بادمجان رسمی دزفول

بادمجان رسمی دزفول

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۹,۲۵۰ ۸,۳۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۸,۵۰۰ ۱۶,۶۵۰ تومان

بادمجان گلخانه ای اصفهان

بادمجان گلخانه ای اصفهان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۳,۲۵۰ ۱۱,۹۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۶,۵۰۰ ۲۳,۸۵۰ تومان

بادمجان دلمه رسمی

بادمجان دلمه رسمی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۲,۲۵۰ ۱۱,۰۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۴,۵۰۰ ۲۲,۰۵۰ تومان

بادمجان دلمه گلخانه ‌ای

بادمجان دلمه گلخانه ‌ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

کدو رسمی درجه ۱

کدو رسمی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۹,۴۵۰ ۸,۵۰۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۸,۹۰۰ ۱۷,۰۱۰ تومان

کدو مسمایی درجه ۱

کدو مسمایی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۰۰۰ ۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

کدو سبز ارگانیک

کدو سبز ارگانیک

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۵۰۰ ۱۰,۳۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

کدو حلوایی شمال

کدو حلوایی شمال

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

لیمو ترش درجه ۱

لیمو ترش درجه 1

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

لیمو ترش برزیلی

لیمو ترش برزیلی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۲,۵۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی درجه ۱

لیمو ترش سنگی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۱,۵۰۰ ۱۹,۳۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

نارنج شمال

نارنج شمال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۹,۲۵۰ ۸,۳۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۸,۵۰۰ ۱۶,۶۵۰ تومان

نارنج درجه ۱

نارنج درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۸,۹۰۰ ۱۷,۰۱۰ تومان

شلغم ممتاز

شلغم ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۷۵۰ ۱۰,۵۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۳,۵۰۰ ۲۱,۱۵۰ تومان

شلغم

شلغم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۹,۹۰۰ ۸,۹۱۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۹,۸۰۰ ۱۷,۸۲۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۹,۹۰۰ ۸,۹۱۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۱۹,۸۰۰ ۱۷,۸۲۰ تومان

لبو دزفول

لبو دزفول

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۰۰۰ ۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

چغندر درجه ۱

چغندر درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۱,۰۰۰ ۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

لوبیا سبز درجه ۱

لوبیا سبز درجه 1

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۱,۷۵۰ ۱۰,۵۷۵ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۳,۵۰۰ ۲۱,۱۵۰ تومان

لوبیا سبز دزفول

لوبیا سبز دزفول

۵۰۰ گرم

۱۰
۱۲,۷۵۰ ۱۱,۴۷۵ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۲۵,۵۰۰ ۲۲,۹۵۰ تومان

شیر بلال

شیر بلال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۱۴,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

قارچ ملارد

قارچ ملارد

۴۰۰ گرم

۱۰
۳۶,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰ تومان

زنجبیل تازه خارجی

زنجبیل تازه خارجی

۵۰۰ گرم

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۵۰۰ گرم

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

سیر خشک همدان

سیر خشک همدان

۵۰۰ گرم

۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

سیر تازه

سیر تازه

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کرفس

کرفس

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۶,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲,۸۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۵۰۰ گرم

۹,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸,۹۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵,۰۰۰ تومان

کلم بنفش

کلم بنفش

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

گل کلم گلخانه‌ای

گل کلم گلخانه‌ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

اسفناج ورامین

اسفناج ورامین

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

بیبی اسفناج

۱۰۰ گرم

ناموجود

سبزی نعنا پاک شده

سبزی نعنا پاک شده

۱۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

سبزی شنبلیله

سبزی شنبلیله

۱۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

سبزی تربچه

سبزی تربچه

۲۵۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

سبزی ترخون

سبزی ترخون

۱۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

سبزی تره

سبزی تره

۲۵۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری

سبزی جعفری

۲۵۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن پاک شده

سبزی خوردن پاک شده

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی گشنیز

سبزی گشنیز

۱۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

سبزی شوید

سبزی شوید

۱۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

سیر داغ

سیر داغ

۱۰۰ گرم

۱۰
۶۵,۹۵۰ ۵۹,۳۵۵ تومان

پیاز داغ خلالی

پیاز داغ خلالی

۳۰۰ گرم

۱۰
۸۹,۵۰۰ ۸۰,۵۵۰ تومان

پیاز داغ نگینی

پیاز داغ نگینی

۳۰۰ گرم

۱۰
۸۹,۵۰۰ ۸۰,۵۵۰ تومان

بلال تنوری سمیرا

بلال تنوری سمیرا

یک عدد

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زيتون فله طارم

زيتون فله طارم

یک کیلوگرم

۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

ترشی بندری فله ای

ترشی بندری فله ای

یک کیلوگرم

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

شور مخلوط فله

شور مخلوط فله

یک کیلوگرم

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط فله

ترشی مخلوط فله

یک کیلوگرم

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ترشی کلک قرمز فله

ترشی کلک قرمز فله

یک کیلوگرم

۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ترشی عربی فله

ترشی عربی فله

یک کیلوگرم

۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ترشی اسپانیایی فله ای

ترشی اسپانیایی فله ای

یک کیلوگرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

زيتون باهسته کیسه ای

زيتون باهسته کیسه ای

۵۰۰ گرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

زيتون بی هسته کیسه ای

زيتون بی هسته کیسه ای

۵۰۰ گرم

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

زيتون سبزیجات کیسه ای

زيتون سبزیجات کیسه ای

۵۰۰ گرم

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

زيتون اسلایس کیسه ای

زيتون اسلایس کیسه ای

۵۰۰ گرم

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

لواشک تاکدیس

لواشک تاکدیس

یک کیلوگرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

زيتون باهسته

زيتون باهسته

۷۰۰ گرم

۵
۸۵,۶۰۰ ۸۱,۳۲۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۵
۱۶۶,۰۰۰ ۱۵۷,۷۰۰ تومان

خیار شور بطری

خیار شور بطری

۱.۵ لیتر

۵
۶۵,۵۰۰ ۶۲,۲۲۵ تومان

خیار شور سوپر ویژه

خیار شور سوپر ویژه

۷۰۰ گرم

۵
۴۸,۱۶۰ ۴۵,۷۵۲ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۵
۸۵,۷۰۰ ۸۱,۴۱۵ تومان

خیار شور درجه یک

خیار شور درجه یک

۱.۵ کیلوگرم

۵
۴۲,۸۰۰ ۴۰,۶۶۰ تومان

خیار شور تخمیری

خیار شور تخمیری

۲.۵ کیلوگرم

۵
۷۹,۹۰۰ ۷۵,۹۰۵ تومان

زيتون شور بدون هسته

زيتون شور بدون هسته

۷۰۰ گرم

۵
۹۱,۰۰۰ ۸۶,۴۵۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط

۷۰۰ گرم

۵
۲۷,۳۰۰ ۲۵,۹۳۵ تومان

۲.۵ کیلوگرم

۵
۶۴,۹۰۰ ۶۱,۶۵۵ تومان

شور مخلوط

شور مخلوط

۷۰۰ گرم

۵
۲۷,۳۰۰ ۲۵,۹۳۵ تومان

کنسرو بیبی بلال

کنسرو بیبی بلال

۷۰۰ گرم

۵
۸۹,۳۸۰ ۸۴,۹۱۱ تومان

زيتون بدون هسته

زيتون بدون هسته

۱.۵ کیلوگرم

۵
۱۷۶,۷۵۰ ۱۶۷,۹۱۳ تومان

عسل

عسل مشکین

عسل مشکین

یک کیلوگرم

۳۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

عسل کنار

عسل کنار

۷۰۰ گرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

عسل آویشن

عسل آویشن

۷۰۰ گرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه

۷۰۰ گرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

عسل بهار نارنج

عسل بهار نارنج

۲۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل زعفران

عسل زعفران

۲۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عسل زرشک

عسل زرشک

۲۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب هویج ساده

آب هویج ساده

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس

۴۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۴۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت

آب گریپ فروت

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب گوجه فرنگی

آب گوجه فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

آب خیار

آب خیار

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب انار و پرتقال

آب انار و پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس و سیب

آب کرفس و سیب

۴۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب کرفس و هویج

آب کرفس و هویج

۴۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آب سیب و هویج

آب سیب و هویج

۴۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان