جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های تهران

فروشگاه جانبو ( شهرآرا )

بیشترین تخفیف

موز درجه ۱

موز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

یک بسته

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

پیاز زرد اقتصادی

پیاز زرد اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶,۲۵۰ ۵,۹۳۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

سیب زمینی اقتصادی

سیب زمینی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۶,۵۰۰ ۱۵,۶۷۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۲۵۰ ۷,۸۳۸ تومان

هویج

هویج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۷۷۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷,۲۵۰ ۶,۸۸۸ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۱ کیلوگرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۳۷,۵۰۰ ۳۵,۶۲۵ تومان

نارنج

نارنج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۴,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۱ کیلوگرم

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

پیاز سفید اقتصادی

پیاز سفید اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۵,۷۵۰ ۵,۴۶۳ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۱,۵۰۰ ۱۰,۹۲۵ تومان

خیار گلخانه‌ ای

خیار گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۳ تا ۴ کیلوگرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۵
۶۲,۵۰۰ ۵۹,۳۷۵ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

۵۰۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

لبو

لبو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۴,۵۰۰ ۳۲,۷۷۵ تومان

لیمو ترش اقتصادی

لیمو ترش اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۷۷۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷,۲۵۰ ۶,۸۸۸ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۵
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۷۷۵ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۷,۲۵۰ ۶,۸۸۸ تومان

گل کلم

گل کلم

۱.۵ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

هویج اقتصادی

هویج اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶,۲۵۰ ۵,۹۳۸ تومان

نارنج اقتصادی

نارنج اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۷۵۰ ۸,۳۱۳ تومان

خیار اقتصادی

خیار اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۷۵۰ ۸,۳۱۳ تومان

پیاز قرمز اقتصادی

پیاز قرمز اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۷۵۰ ۸,۳۱۳ تومان

لبو اقتصادی

لبو اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

شلغم اقتصادی

شلغم اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

کدو اقتصادی

کدو اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

میوه

موز درجه ۱

موز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۶,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۵ تا ۶ کیلوگرم

۵
۵۶,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

۶ تا ۷ کیلوگرم

۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

۴ تا ۵ کیلوگرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۲,۵۰۰ ۲۱,۳۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

کیوی

کیوی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۴,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۴,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

سیب قرمز ممتاز

سیب قرمز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

گلابی بیروتی ممتاز

گلابی بیروتی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

به اصفهان

به اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد درجه ۱

انگور بی دانه زرد درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

انگور بی دانه قرمز درجه ۱

انگور بی دانه قرمز درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

گلابی شاه میوه ممتاز

گلابی شاه میوه ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

میوه اقتصادی

خرمالو اقتصادی

خرمالو اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۵۰۰ ۱۴,۷۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۱,۰۰۰ ۲۹,۴۵۰ تومان

کیوی اقتصادی

کیوی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

لیمو شیرین اقتصادی

لیمو شیرین اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

نارنگی اقتصادی

نارنگی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

پرتقال اقتصادی

پرتقال اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۵۰۰ ۱۴,۷۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۱,۰۰۰ ۲۹,۴۵۰ تومان

موز اقتصادی

موز اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۴,۵۰۰ ۲۳,۲۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

هندوانه اقتصادی

هندوانه اقتصادی

۴ تا ۵ کیلوگرم

۵
۴۶,۰۰۰ ۴۳,۷۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

۶ تا ۷ کیلوگرم

۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

صیفی جات

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۰,۵۰۰ ۹,۹۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۱,۰۰۰ ۱۹,۹۵۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۱ کیلوگرم

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۵
۶۲,۵۰۰ ۵۹,۳۷۵ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

خیار گلخانه‌ ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

یک بسته

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

لبو

لبو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

نارنج

نارنج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۴,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۵
۳۷,۵۰۰ ۳۵,۶۲۵ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷,۲۵۰ ۶,۸۸۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۷۷۵ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

۵۰۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۹,۷۵۰ ۹,۲۶۳ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۹,۷۵۰ ۹,۲۶۳ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

کدو

کدو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۹,۷۵۰ ۹,۲۶۳ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۲,۵۰۰ ۲۱,۳۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۴,۵۰۰ ۳۲,۷۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

سیب زمینی اقتصادی

سیب زمینی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۲۵۰ ۷,۸۳۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۶,۵۰۰ ۱۵,۶۷۵ تومان

شلغم اقتصادی

شلغم اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

هویج اقتصادی

هویج اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶,۲۵۰ ۵,۹۳۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

نارنج اقتصادی

نارنج اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۷۵۰ ۸,۳۱۳ تومان

لیمو ترش اقتصادی

لیمو ترش اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

خیار اقتصادی

خیار اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۷۵۰ ۸,۳۱۳ تومان

لبو اقتصادی

لبو اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

کدو اقتصادی

کدو اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۷۵۰ ۸,۳۱۳ تومان

بادمجان اقتصادی

بادمجان اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

گوجه فرنگی اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۹,۰۰۰ ۸,۵۵۰ تومان

پیاز قرمز اقتصادی

پیاز قرمز اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۷۵۰ ۸,۳۱۳ تومان

پیاز سفید اقتصادی

پیاز سفید اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۱,۵۰۰ ۱۰,۹۲۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۵,۷۵۰ ۵,۴۶۳ تومان

پیاز زرد اقتصادی

پیاز زرد اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶,۲۵۰ ۵,۹۳۸ تومان

سبزیجات

گل کلم

گل کلم

۱.۵ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۵۰۰ گرم

۵
۷,۲۵۰ ۶,۸۸۸ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۷۷۵ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷,۲۵۰ ۶,۸۸۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۷۷۵ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان