جست‌وجو در اسنپ‌فود

میوه خاص

بکرایی

بکرایی

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

میوه

موز هندی

موز هندی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

آناناس ممتاز

آناناس ممتاز

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین درجه ۱

لیمو شیرین درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

نارگیل درجه ۱

نارگیل درجه 1

یک عدد

۴۵,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

انار اشکفتو

 انار اشکفتو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی درجه ۲

سیب زرد لبنانی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پرتقال درجه ۲

پرتقال درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سیب قرمز لبنانی درجه ۲

سیب قرمز لبنانی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

پرتقال نافی شمال

پرتقال نافی شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

پرتقال آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی

توت فرنگی

۴۰۰ گرم

رایگان

۲۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۷ تا ۸ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۹ تا ۱۰ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خربزه

خربزه

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۴ تا ۵ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۶ تا ۷ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زرد

سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

طالبی

طالبی

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۴ تا ۵ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

طالبی جانا

طالبی جانا

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل

یک عدد

۴۲,۰۰۰ تومان

صیفی جات

هویج درجه ۱

هویج درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

بادمجان درجه ۱

بادمجان درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

۳ عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز درجه ۱

لوبیا سبز درجه 1

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ درجه ۱

قارچ درجه 1

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

گوجه گیلاسی درجه ۱

گوجه گیلاسی درجه 1

۴۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

شلغم ممتاز

شلغم ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

موسیر تازه

موسیر تازه

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

لبو

لبو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

چغندر درجه ۱

چغندر درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

خیار درختی

خیار درختی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کدو

کدو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

خیار محلی

خیار محلی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۲۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

فلفل شمشیری

فلفل قلمی
فلفل شمشیری

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کرفس

کرفس

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه

سبزی قورمه

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کلم قمری

کلم قمری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی پاک شده

کاهو رسمی پاک شده

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ پاک شده

کاهو پیچ پاک شده

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

ترب سیاه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان