جست‌وجو در اسنپ‌فود

میوه اقتصادی

لیمو شیرین اقتصادی

لیمو شیرین اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پرتقال اقتصادی

پرتقال اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

انار اقتصادی

انار اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نارنگی اقتصادی

نارنگی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

خرمالو اقتصادی

خرمالو اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

شلغم اقتصادی

شلغم اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اقتصادی

سیب زمینی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز اقتصادی

پیاز قرمز اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

گوجه فرنگی اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

هویج اقتصادی

هویج اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

میوه

سیب زرد ممتاز

سیب زرد ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

موز شیرموزی

موز شیرموزی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد

سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

انار

انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل

یک عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

آناناس

آناناس

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

صیفی جات

نارنج درجه ۱

نارنج درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

ذرت

ذرت

۲ عدد

۲۵,۰۰۰ تومان

پیاز سفید درجه ۱

پیاز سفید درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پیاز زرد درجه ۱

پیاز زرد درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی درجه ۲

لیمو ترش سنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۱,۵۰۰ تومان

بادمجان درجه ۲

بادمجان درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹,۵۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

خیار بوته ای

خیار بوته ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی زرد

لیمو ترش سنگی زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

فلفل دلمه ای رنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

۲۵۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

بادمجان رسمی

بادمجان رسمی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

لبو

لبو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۲,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

کلم بنفش

کلم بنفش

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کلم قمری

کلم قمری

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان