نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۵۰۰ گرم

۱۸,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶,۸۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۸,۹۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۳۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۶۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

یک بسته

۲۸,۵۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۱۹,۲۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۸,۸۰۰ تومان

خیار رسمی

± ۵۰ گرم
خیار رسمی

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

تخفیف دار

نارنج ۲۵۰گرم

نارنج ۲۵۰گرم
نارنج 250گرم
۶۵
۴,۹۵۰ ۱,۷۳۳ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۱ کیلوگرم

۶۵
۱۹,۸۰۰ ۶,۹۳۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵
۹,۹۰۰ ۳,۴۶۵ تومان

ترب سفید

± ۵۰ گرم
ترب سفید

۵۰۰ گرم

۶۵
۸,۰۰۰ ۲,۸۰۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم
ترب سیاه

۵۰۰ گرم

۶۵
۹,۹۰۰ ۳,۴۶۵ تومان

میوه

کیوی توسرخ ۴ عدد (یک بسته)

کیوی توسرخ۱بسته۴عدد
کیوی توسرخ ۴ عدد (یک بسته)
۳۰,۰۰۰ تومان

به اصفهان ۷۰۰الی۸۰۰

به اصفهان 700الی800
۳۸,۴۰۰ تومان

موز درجه یک

± ۵۰ گرم
موز درجه یک

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۳,۸۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۴۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز ارومیه

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه قرمز ارومیه

۱ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه سفید ارومیه

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه سفید ارومیه

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سیب زرد آبگیری

± ۵۰ گرم
سیب زرد آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

سیب سفید درجه یک

± ۵۰ گرم
سیب سفید درجه یک

۱ کیلوگرم

۴۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۳,۲۵۰ تومان

سیب سفید

± ۵۰ گرم
سیب سفید

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۳۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۶۰۰ تومان

سیب آبگیری

± ۵۰ گرم
سیب آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون جنوب

۱ کیلوگرم

۴۳,۲۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۸,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال بدون واکس

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال بدون واکس

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقال شمال آبگیری بدون واکس

± ۵۰ گرم
پرتقال شمال آبگیری بدون واکس

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون نابل جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون نابل جنوب

۱ کیلوگرم

۵۳,۰۰۰ تومان

پرتقال آبگیری جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال آبگیری جنوب

۱ کیلوگرم

۲۶,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۲۰۰ تومان

پرتقال شهسواری

± ۵۰ گرم
پرتقال شهسواری

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

پرتقال شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال شمال

۱ کیلوگرم

۱۸,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون بدون واکس شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون بدون واکس شمال

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نارنگی کامکوات

± ۵۰ گرم
نارنگی کامکوات

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

نارنگی یافا

± ۵۰ گرم
نارنگی یافا

۱ کیلوگرم

۴۳,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱,۶۰۰ تومان

نارنگی شمال ریز

± ۵۰ گرم، ریزقالب
نارنگی شمال ریز

۱ کیلوگرم

۲۵,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

نارنگی یافا پچ

± ۵۰ گرم
نارنگی یافا پچ

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

نارنگی

± ۵۰ گرم
نارنگی

۱ کیلوگرم

۳۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۴۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم

۹۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

گلابی

± ۵۰ گرم
گلابی

۱ کیلوگرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم

۲۲,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۲۰۰ تومان

انار دونه سیاه کوهستان

± ۵۰ گرم
انار دونه سیاه کوهستان

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

انار قرمز دماوند

± ۵۰ گرم
انار قرمز دماوند

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

± ۵۰ گرم
کیوی تو سرخ

یک بسته

۶۲,۰۰۰ تومان

خرمالو

± ۵۰ گرم
خرمالو

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

زرد آلو قیصی

زرد آلو قیصی

۴۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

آلو شابلون

± ۵۰ گرم
آلو شابلون

آلو شابلون

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

آلو سیاه

± ۵۰ گرم
آلو سیاه

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

توت فرنگی کرجی

± ۵۰ گرم
توت فرنگی کرجی

۱ کیلوگرم

۳۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۴,۰۰۰ تومان

نارگیل تازه

± ۵۰ گرم
نارگیل تازه

یک عدد

۶۹,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

به اصفهان

± ۱۰۰گرم
به اصفهان

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

هندوانه

± ۵۰ گرم
هندوانه

۶ تا ۷ کیلوگرم

۸۲,۰۰۰ تومان

۴.۵ تا ۵.۵ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۳.۵ تا ۴.۵ کیلوگرم

۵۳,۰۰۰ تومان

میوه خاص

شاه بلوط۱بسته

شاه بلوط۱بسته
شاه بلوط1بسته
۸۷,۰۰۰ تومان

کاکتوس۱بسته

کاکتوس۱بسته۳۵۰گرم
کاکتوس1بسته
۲۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی شیرین ۱بسه ۵۰۰گرمی

تمر هندی شیرین ۱بسته۵۰۰گرم
تمر هندی شیرین  ۱بسه ۵۰۰گرمی
۲۰۸,۰۰۰ تومان

کیوانا

کیوانا

یک عدد

۱۹,۲۰۰ تومان

آووکادو

آووکادو

یک عدد

۷۷,۰۰۰ تومان

ازگیل کن

± ۵۰ گرم
ازگیل کن

۱ کیلوگرم

۱۷۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

کاکتوس

± ۵۰ گرم
کاکتوس

۱ کیوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

بلوبری

± ۵۰ گرم
بلوبری

یک بسته

۱۴۷,۰۰۰ تومان

فیسالیس

± ۵۰ گرم
فیسالیس

یک بسته

۱۹,۲۰۰ تومان

دراگون فروت

± ۵۰ گرم
دراگون فروت

یک عدد

۱۹۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

نارنج ۲۵۰گرم

نارنج ۲۵۰گرم
نارنج 250گرم
۶۵
۴,۹۵۰ ۱,۷۳۳ تومان

سیب ترشی

سیب زمینی ترشی۱کیلو
سیب ترشی
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ترشی

سیب زمینی ترشی ۵۰۰گرم
سیب زمینی ترشی
۹,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه یک

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی درجه یک

۱ کیلوگرم

۲۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۷۵۰ تومان

گوجه فرنگی ریز کبابی درجه دو

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی ریز کبابی درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۷۵۰ تومان

گوجه گیلاسی

± ۵۰ گرم
گوجه گیلاسی

یک بسته

۳۸,۰۰۰ تومان

خیار رسمی

± ۵۰ گرم
خیار رسمی

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

خیار درختی

± ۵۰ گرم
خیار درختی

۱ کیلوگرم

۱۹,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۶۰۰ تومان

خیار سالادی

± ۵۰ گرم
خیار سالادی

۱ کیلوگرم

۱۰,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵,۴۰۰ تومان

خیار اصفهانی

± ۵۰ گرم
خیار اصفهانی

۱ کیلوگرم

۱۹,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۴,۷۰۰ تومان

استامبولی سیب زمینی

± ۵۰ گرم
استامبولی سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

پیاز طلایی

± ۵۰ گرم
پیاز طلایی

۱ کیلوگرم

۱۱,۵۰۰ تومان

پیازطلایی

± ۵۰ گرم
پیازطلایی

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۷,۸۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۱ کیلوگرم

۱۳,۸۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

سیر همدان

± ۵۰ گرم، سیر تازه امسال
سیر همدان

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۳,۷۵۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۱ کیلوگرم

۱۸,۹۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای

۱ کیلوگرم

۱۲,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۲۵۰ تومان

کدو

± ۵۰ گرم
کدو

۱ کیلوگرم

۱۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۴۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۴۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۲۷,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۶۰۰ تومان

فلفل رنگی دلمه ای

± ۵۰ گرم
فلفل رنگی دلمه ای

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

فلفل تند

± ۵۰ گرم
فلفل تند

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶,۰۰۰ تومان

فلفل کاپری شیرین

± ۵۰ گرم
فلفل کاپری شیرین

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۸,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۴۵۰ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۱ کیلوگرم

۶۵
۱۹,۸۰۰ ۶,۹۳۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵
۹,۹۰۰ ۳,۴۶۵ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۷۵۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۲۲,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۲۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم
زنجبیل

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بلال

± ۵۰ گرم
بلال

۱ کیلوگرم

۲۶,۴۰۰ تومان

کدو حلوایی

± ۵۰ گرم
کدو حلوایی

۲.۵ تا ۳.۵ کیلوگرم

۶۱,۶۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

ترب سفید

± ۵۰ گرم
ترب سفید

۱ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵
۸,۰۰۰ ۲,۸۰۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم
ترب سیاه

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵
۹,۹۰۰ ۳,۴۶۵ تومان

قارچ ملارد

± ۵۰ گرم
قارچ ملارد

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۳۷ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۹۵۶ تومان

قارچ خرد شده

± ۵۰ گرم
قارچ خرد شده

یک بسته (۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم )

۳۵,۴۲۰ تومان

ذرت

± ۵۰ گرم
ذرت

یک بسته

۳۴,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو چینی۸۰۰الی۱,۲۰۰گرم

کاهو چینی۸۰۰الی۱۲۰کیلوگرم
کاهو چینی800الی1200گرم
۱۲,۰۰۰ تومان

سبزی گلی سیرتازه ۱دسته

سبزی سیرتازه ۱دسته
سبزی گلی سیرتازه 1دسته
۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی گلی تره۱بسه

سبزی گلی ۱بسته
سبزی گلی تره۱بسه
۲,۰۰۰ تومان

سبزی گلی گشنیز۱بسته

سبزی گلی گشنیز۱ بسته
سبزی گلی گشنیز۱بسته
۲,۰۰۰ تومان

سبزی گلی جعفری۱بسته

سبزی گلی جعفری ۱بسته
سبزی گلی جعفری۱بسته
۲,۰۰۰ تومان

سبزی گلی شوید۱دسته

سبزی شوید۱دسته
سبزی گلی شوید۱دسته
۲,۰۰۰ تومان

سبزی گلی پیازچه۱دسته

سبزی گلی پیازچه ۱دسته
سبزی گلی پیازچه۱دسته
۲,۰۰۰ تومان

سبزی گلی تربچه ۱دسته

سبزی گلی تربچه۱دسته
سبزی گلی تربچه ۱دسته
۲,۰۰۰ تومان

سبزی گلی اسفاج۱دسته

سبزی گلی اسفاج۱بسته
سبزی گلی اسفاج۱دسته
۲۰,۰۰۰ تومان

سبزی گلی ریحان ۱دسته

سبزی گلی ریحان ۱دسته
سبزی گلی ریحان ۱دسته
۳,۰۰۰ تومان

سبزی گلی شاهی۱دسته

سبزی گلی شاهی ۱دسته
سبزی گلی شاهی۱دسته
۲,۰۰۰ تومان

سبزی گلی نعنا ۱دسته

سبزی گلی نعنا ۱دسته
سبزی گلی نعنا ۱دسته
۲,۰۰۰ تومان

سبزی نعنا موهیتو

یک بسته
سبزی نعنا موهیتو
۲۱,۰۰۰ تومان

رزماری

روزماری ۱بسته
رزماری
۲۱,۰۰۰ تومان

سبزی کیل

سبزی کیل

یک بسته

۲۱,۰۰۰ تومان

کاهو معمولی

± ۵۰ گرم
کاهو معمولی

۹۰۰ گرم تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۴,۸۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

کاهو سالادی

± ۵۰ گرم
کاهو سالادی

۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

کاهو فرانسه بنفش

± ۵۰ گرم
کاهو فرانسه بنفش

یک دسته

۲۶,۰۰۰ تومان

یک بسته

۴۳,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۹,۶۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۳,۵۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۰,۸۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

یک بسته

۲۸,۵۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

۸۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۳۵,۲۰۰ تومان

کلم قمری

± ۵۰ گرم
کلم قمری

۱ کیلوگرم

۱۴,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۰۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

تره فرنگی

± ۵۰ گرم
تره فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

± ۵۰ گرم
سبزی خوردن

یک بسته

۲۱,۰۰۰ تومان

سبزی شاهی

سبزی شاهی

یک بسته

۱۶,۵۰۰ تومان

سبزی پیازچه

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی پیازچه

یک بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی گشنیز

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی گشنیز

یک بسته

۱۶,۵۰۰ تومان

سبزی شوید

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی شوید

یک بسته

۱۶,۵۰۰ تومان

سبزی نعناع

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی نعناع

یک بسته

۱۶,۵۰۰ تومان

سبزی جعفری

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی جعفری

یک بسته

۱۶,۵۰۰ تومان

سبزی تره

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی تره

یک بسته

۱۶,۵۰۰ تومان

سبزی اسفناج

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی اسفناج

یک بسته

۱۹,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

± ۵۰ گرم
بیبی اسفناج

یک بسته

۲۴,۵۰۰ تومان

سبزی جعفری فری

± ۵۰ گرم
سبزی جعفری فری

یک بسته

۲۴,۰۰۰ تومان

سبزی ریحان سبز

± ۵۰ گرم، پاک کرده
سبزی ریحان سبز

یک بسته

۲۲,۰۰۰ تومان

ریحان

± ۵۰ گرم
ریحان

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

سبزی ترخون خشک شده

سبزی ترخون خشک شده
۲۸,۰۰۰ تومان

جوانه ماش

± ۵۰ گرم
جوانه ماش

یک بسته

۱۴,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

بادمجان کبابی۵۰۰گرم (یک بسته)

بادمجان کبابی ۱سته۵۰۰گرم
بادمجان کبابی۵۰۰گرم (یک بسته)
۲۲,۹۵۰ تومان

بادمجان کبابی کامل۱بسته

بادمجان کبابی کامل۱بسته ۵۰۰گرم
بادمجان کبابی کامل1بسته
۲۱,۰۰۰ تومان

سیرداغ ۱بسته

سیرداغ ۱بسته ۱۰۰گرم
سیرداغ ۱بسته
۲۲,۰۰۰ تومان

رب انار ساوه ۱ کیلو

رب انار ساوه ۱کیلوگرم
رب انار ساوه 1 کیلو
۱۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پخته آماده

باقالی پخته آماده ۱بسته۳۷۰الی۳۸۰گرمی
باقالی پخته آماده
۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو خوردشده ۵۰۰گرم (یک بسته)

سبزی کوکو خرد شده۱سته۵۰۰گرم
سبزی کوکو خوردشده ۵۰۰گرم (یک بسته)
۳۳,۷۵۰ تومان

سبزی پلوخردشده ۵۰۰گرم (یک بسته)

سبزی پلو خردشده۱بسته ۵۰۰گرم
سبزی پلوخردشده ۵۰۰گرم (یک بسته)
۳۵,۱۰۰ تومان

نخود فرنگی فریزری ۲۵۰گرم (یک بسته)

نخود فرنگی فریزری۱بسته۲۵۰گرم
نخود فرنگی  فریزری ۲۵۰گرم (یک بسته)
۲۷,۰۰۰ تومان

مخلوط نخود فرنگی هویج ذرت۲۵۰ گرم

نخود فرنگی هویج ذرت مخلوط ۱بسته۲۵۰گرم
مخلوط نخود فرنگی هویج ذرت۲۵۰ گرم
۲۹,۷۰۰ تومان

سبزی دلمه ۱بسته۵۰۰گرم

سبزی دلمه۱بسته۵۰۰گرم
سبزی دلمه ۱بسته۵۰۰گرم
۴۷,۲۵۰ تومان

شویدخشک۱بسته۸۰گرم۲۷,۰۰۰

شوید خشک شده۱بسته ۸۰گرم
شویدخشک1بسته80گرم27000
۲۷,۰۰۰ تومان

مرزه خشک شده۱بسته ۸۰گرم

مرزه خشک شده۱بسته ۸۰گرم
مرزه خشک شده1بسته 80گرم
۲۸,۳۵۰ تومان

آویشن خشک شده۱بسته ۸۰گرم

آویشن خشک شده۱بسته ۸۰گرم
آویشن خشک شده۱بسته ۸۰گرم
۴۰,۵۰۰ تومان

هویج نگینی۴۵۰گرم

هویج نگینی ۱بسته ۴۵۰گرم
هویج نگینی450گرم
۳۰,۰۰۰ تومان

پیازداغ خلالی خانگی

پیازداغ خلالی خانگی ۱بسته۲۰۰گرم
پیازداغ خلالی خانگی
۲۵,۲۰۰ تومان

هویج نگینی ۱بسته ۴۰۰گرم

هویج نگینی ۱بسته ۴۰۰گرم
هویج نگینی ۱بسته ۴۰۰گرم
۲۸,۰۰۰ تومان

هویج خلالی۱بسته۴۰۰گرم

هویج خلالی۱بسته۴۰۰گرم
هویج خلالی۱بسته۴۰۰گرم
۲۸,۰۰۰ تومان

لوبیا پخته۱بسته۵۰۰گرم

لوبیا سبز پخته ۱بسته۵۰۰
لوبیا پخته1بسته500گرم
۴۲,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز خردشده۱بسته ۵۰۰گرم

لوبیا سبز خردشده۱بسته ۵۰۰گرم
لوبیا سبز خردشده1بسته 500گرم
۳۰,۸۰۰ تومان

کرفس پخته۱بسته۵۰۰گرم

کرفس پخته شده۱بسته۵۰۰گرم
کرفس پخته1بسته500گرم
۲۳,۸۰۰ تومان

کرفس خردشده۱بسته ۵۰۰گرم

کرفس خردشده۱بسته ۵۰۰گرم
کرفس خردشده1بسته 500گرم
۲۱,۰۰۰ تومان

سبزی ترخون خشک ۸۰گرم۱بسته

سبزی ترخون خشک ۱بسته ۸۰گرم
سبزی ترخون خشک ۸۰گرم۱بسته
۲۹,۴۰۰ تومان

باقالی پاک کرده

± ۵۰ گرم
باقالی پاک کرده

۵۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

گل محمدی خشک شده

گل محمدی خشک شده
۲۰,۰۰۰ تومان

نعنا خشک شده

نعنا خشک شده
۱۵,۰۰۰ تومان

لبو پخته

± ۵۰ گرم
لبو پخته

۷۵۰ تا ۸۵۰ گرم

۳۵,۲۰۰ تومان

پیاز داغ

± ۵۰ گرم
پیاز داغ

یک بسته

۲۸,۸۰۰ تومان

پیاز داغ خلالی

± ۵۰ گرم
پیاز داغ خلالی

یک بسته

۲۸,۸۰۰ تومان

پیاز داغ نگینی

± ۵۰ گرم
پیاز داغ نگینی

یک بسته

۲۸,۸۰۰ تومان

نان خرمایی

± ۵۰ گرم
نان خرمایی

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۲۲,۵۰۰ تومان

گند زدای سبزی و میوه

یک واحد درب بطری را با ۴ لیتر آب مخلوط کنید
گند زدای سبزی و میوه

یک عدد

۲۵,۹۰۰ تومان

شیر نارگیل

± ۵۰ گرم
شیر نارگیل

یک عدد

۹۸,۰۰۰ تومان

خشکبار

انجیر کرمانشاهی ۱بسته ۴۰۰گرم

انجیر کرمانشاهی ۱بسته ۴۰۰گرم
انجیر کرمانشاهی ۱بسته ۴۰۰گرم
۷۲,۸۰۰ تومان

مغز گردوقهوای ۱بسته

مغز گردوقهوای آزرشهر۱بسته۲۰۰گرم
مغز گردوقهوای ۱بسته
۴۸,۶۰۰ تومان

سنجد اعلا۱بسته

سنجد اعلا ۱ بسته۱۵۰گرم
سنجد اعلا۱بسته
۳۴,۰۰۰ تومان

مغز فندق شور ۱کیلو

مغز فندق شور ۱کیلو فله
مغز فندق شور ۱کیلو
۳۳۷,۵۰۰ تومان

مغز فندق شور ۵۰۰گرم

مغز فندق شور ۵۰۰گرم
مغز فندق شور ۵۰۰گرم
۱۶۸,۷۵۰ تومان

مغز فندق خام ۱کیلو

مغز فندق خام ۱کیلو
مغز فندق خام ۱کیلو
۳۲۴,۰۰۰ تومان

مغز فندق خام ۵۰۰گرم

مغز فندق خام ۵۰۰گرم
مغز فندق خام 500گرم
۳۲۴,۰۰۰ تومان

مغز فندق خام ۵۰۰گرم

مغز فندق خام ۵۰۰گرم
مغز فندق خام ۵۰۰گرم
۱۶۲,۰۰۰ تومان

اسلایس لیمو عمانی ۱بسته

لیمو عمانی اسلایس۱بسته ۱۰۰گرم
اسلایس لیمو عمانی ۱بسته
۱۴,۰۰۰ تومان

برگه هلو۱کیلو

برگه هلو۱کیلو
برگه هلو۱کیلو
۱۰۸,۰۰۰ تومان

موسیراسلایس ۱بسته

موسیر خشک ۱بسته ۱۰۰گرم
موسیراسلایس ۱بسته
۲۷,۰۰۰ تومان

موسیر اسلایس ۱کیلو

موسیر اسلایس شده ۱ کیلو
موسیر  اسلایس 1کیلو
۲۷۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک درشت۵۰۰گرم

انجیر خشک درشت۵۰۰گرم
انجیر خشک درشت500گرم
۱۳۵,۰۰۰ تومان

انجیر خشک ریز۳۰۰گرم

انجیر خشک ریز۳۰۰گرم
انجیر خشک ریز300گرم
۶۸,۰۰۰ تومان

انجیر خشک درشت۲۵۰گرم

انجیر خشک درشت۲۵۰گرم
انجیر خشک درشت250گرم
۶۷,۵۰۰ تومان

انجیر کرمانشاهی ۱کیلو

انجیر کرمانشاهی ۱کیلو
انجیر کرمانشاهی ۱کیلو
۱۸۲,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی شوراعلا ۵۰۰گرم

تخمه ژاپنی شوراعلا فله۵۰۰گرم
تخمه ژاپنی شوراعلا ۵۰۰گرم
۸۱,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی شور اعلا ۱بسته ۲۰۰گرم

تخمه ژاپنی شوراعلا۱بسته ۲۰۰گرم
تخمه ژاپنی شور اعلا ۱بسته ۲۰۰گرم
۳۲,۵۰۰ تومان

بادام هندی۱کیلو

بادام هندی فله۳۲ یک کیلو
بادام هندی۱کیلو
۳۸۴,۷۵۰ تومان

بادام هندی۵۰۰گرم

بادام هندی خام ۳۲ فله ۵۰۰گرم
بادام هندی۵۰۰گرم
۱۹۲,۴۰۰ تومان

بادام هندی۲۵۰گرم

بادام هندی۳۲فله۲۵۰گرم
بادام هندی۲۵۰گرم
۹۶,۲۰۰ تومان

آلوطرقبه۱کیلو

آلوطرقبه فله۱کیلو
آلوطرقبه۱کیلو
۲۳۶,۲۵۰ تومان

آلوطرقبه ۵۰۰گرم

آلوطرقبه فله۵۰۰گرم
آلوطرقبه 500گرم
۱۱۸,۲۰۰ تومان

پسته اکبری خام ۵۰۰گرم

پسته اکبری خام فله ۵۰۰
پسته اکبری خام 500گرم
۱۸۲,۲۵۰ تومان

پسته اکبری شور۵۰۰گرم

پسته اکبری شورفله۵۰۰گرم
پسته اکبری شور500گرم
۱۸۵,۶۳۰ تومان

زرشک پفکی ۱کیلو

زرشک پفکی فله۱کیلو
زرشک پفکی 1کیلو
۱۱۷,۴۵۰ تومان

زرشک پفکی۵۰۰گرم

زرشک پفکی فله۵۰۰گرم
زرشک پفکی500گرم
۵۸,۷۳۰ تومان

بادام منقاع خام ۵۰۰گرم

بادام منقاع خام ۵۰۰گرم فله
بادام منقاع خام ۵۰۰گرم
۱۴۹,۵۰۰ تومان

کشمش زعفرانی ۵۰۰گرم

کشمش زعفرانی فله۵۰۰گرم
کشمش زعفرانی ۵۰۰گرم
۲۶,۵۰۰ تومان

نخودچی ۵۰۰گرم

نخودچی فله۵۰۰گرم
نخودچی ۵۰۰گرم
۳۷,۰۰۰ تومان

تخمه آفتاب دورسفید ۵۰۰گرم

تخمه آفتاب دورسفید ممتاز فله ۵۰۰گرم
تخمه آفتاب دورسفید ۵۰۰گرم
۳۶,۴۵۰ تومان

بادام منقاع خام ۱کیلو

بادام منقاع خام فله ۱کیلو
بادام منقاع خام ۱کیلو
۲۹۸,۰۰۰ تومان

تخمه آفتاب دورسفید ۱کیلو

تخمه آفتاب دورسفید ممتاز فله ۱کیلو
تخمه آفتاب دورسفید ۱کیلو
۷۲,۹۰۰ تومان

آلوجنگلی

۴۰۰گرم
آلوجنگلی
۲۴,۸۰۰ تومان

انجیر پرک درشت۱کیلو

انجیرخشک پرک درشت۱کیلو
انجیر پرک درشت1کیلو
۲۷۰,۰۰۰ تومان

انجیرپرک درشت۱کیلو

انجیر خشک پرک درشت
انجیرپرک درشت۱کیلو
۲۷۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز ۱بسته۴۰۰گرم
کشمش سبز
۵۱,۰۰۰ تومان

مغز بادام ایرانی

مغز بادام ایرانی۱بسته۴۰۰گرم
مغز بادام ایرانی
۱۵۲,۰۰۰ تومان

زرشک خشک

زرشک خشک پلوی۲۰۰گرم
زرشک خشک
۲۲,۵۰۰ تومان

تخمه کدو

تخمه کدو گوشتی۱کیلو
تخمه کدو
۱۵۵,۰۰۰ تومان

گردو پوست کاغذی ایرانی

گردو پوست کاغذی تویسرکان ایرانی
گردو پوست کاغذی ایرانی
۱۷۸,۰۰۰ تومان

گروپوست کاغذی ایرانی

گردو پوست کاغذی تویسرکان ایرانی ۵۰۰گرم
گروپوست کاغذی ایرانی
۸۹,۰۰۰ تومان

انجیر پرک

انجیر خشک پرک ۵۰۰گرم
انجیر پرک
۱۳۵,۰۰۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی غلافدار ۴۰۰گرم
بادام زمینی
۳۶,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور۱بسته ۲۵۰گرم
پسته اکبری شور
۷۹,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام ۱بسته ۲۵۰گرم
پسته اکبری خام
۷۹,۰۰۰ تومان

پسته فندقی

پسته فندقی ۱بسته۲۵۰گرم
پسته فندقی
۷۹,۰۰۰ تومان

آلوترقبه

آلوترقبه۱بسته۳۰۰گرم
آلوترقبه
۷۰,۰۰۰ تومان

آلوخورشتی

آلوخورشتی ۱بسته ۴۰۰گرم
آلوخورشتی
۵۷,۰۰۰ تومان

عناب

عناب درشت۱بسته۱۸۰گرم
عناب
۱۸۲,۰۰۰ تومان

مویز

مویز۱بسته۴۰۰گرم
مویز
۴۹,۵۰۰ تومان

تخمه کدوگوشتی

تخمه کدو ۱بسته ۴۰۰گرم
تخمه کدوگوشتی
۶۲,۰۰۰ تومان

آلبالو خشکه

آلبالو خشکه

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۴,۰۰۰ تومان

آلوچه قطره طلا

آلوچه قطره طلا

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۴,۸۰۰ تومان

قیصی

قیصی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۷۲,۰۰۰ تومان

لواشک محلی

لواشک محلی

۱ برگ

۱۶,۰۰۰ تومان

آلوشابلون خشک

۴۰۰گرم
آلوشابلون خشک
۲۹,۰۰۰ تومان

برگ زرد آلو

± ۵۰ گرم
برگ زرد آلو

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

کشمش سبز

± ۵۰ گرم
کشمش سبز

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرمی

۴۸,۰۰۰ تومان

یک بسته (۲۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

برگ زردآلو

± ۵۰ گرم
برگ زردآلو

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

یک بسته (۲۵۰ گرم)

۲۴,۰۰۰ تومان

مغز گردو آزر شهر

± ۵۰ گرم
مغز گردو آزر شهر

۱ کیلوگرم

۳۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۴,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۹۷,۲۵۰ تومان

یک بسته (۱۵۰ گرم)

۵۸,۳۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو

۲۵۰ گرم

۹۷,۲۵۰ تومان

بادام زمینی

بادام زمینی

۳۰۰ گرم

۳۸,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

گردو پوست کاغذی

± ۵۰ گرم
گردو پوست کاغذی

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

گردو با پوست کاغذی

± ۵۰ گرم
گردو با پوست کاغذی

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

گردو توسرکان

± ۵۰ گرم
گردو توسرکان

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۳,۷۵۰ تومان

خرما

خرمادشتستان۱بسته۱.۲۰۰گرم

خرما دشتستان کبکاب۱بسته۱.۲۰۰گرم
خرمادشتستان1بسته1.200گرم
۳۲,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی

± ۵۰ گرم
خرما خاصویی

یک بسته

۵۲,۵۰۰ تومان

خرما زاهدی وکیوم

± ۵۰ گرم
خرما زاهدی وکیوم

یک بسته

۴۶,۸۰۰ تومان

خرما مضافتی

± ۵۰ گرم
خرما مضافتی

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۶۳,۵۰۰ تومان

خرما پیارم اعلا صادراتی

± ۵۰ گرم
خرما پیارم اعلا صادراتی

۵۰۰ گرم

۸۱,۹۰۰ تومان

خرما عسلی

± ۵۰ گرم
خرما عسلی

۷۰۰ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۲۳,۸۰۰ تومان

خرما کبکاب

± ۵۰ گرم
خرما کبکاب

۶۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی مخلوط زعفرانی ۷۰۰گرم

ترشی مخلوط زعفرانی ۷۰۰گرم ۱بسته
ترشی مخلوط زعفرانی 700گرم
۶۷,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط زعفرانی ۱.۴۰۰گرم

ترشی مخلوط زعفرانی ۱.۴۰۰گرم
ترشی مخلوط زعفرانی 1.400گرم
۶۷,۵۰۰ تومان

ترشی یونانی ۷۰۰گرم

ترشی یونانی, ۷۰۰گرم ۱بسته
ترشی یونانی 700گرم
۶۷,۵۰۰ تومان

ترشی رشتی۱.۵۰۰گرم

ترشی رشتی ف۱.۵۰۰گرم۱بسته
ترشی رشتی1.500گرم
۷۸,۰۰۰ تومان

ترشی لیته تبریزی۱.۵۰۰گرم

ترشی لیته تبریزی۱.۵۰۰گرم
ترشی لیته تبریزی1.500گرم
۶۰,۰۰۰ تومان

ترشی لیته تبریزی۱کیلو

ترشی لیته تبریزی۱کیلو۱بسته
ترشی لیته تبریزی1کیلو
۵۱,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

± ۵۰ گرم
ترشی مخلوط

۱.۴۰۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

خیارشور

خیارشور

۳۰۰ گرم

۲۲,۸۰۰ تومان

زیتون با هسته

± ۵۰ گرم
 زیتون با هسته

۴۰۰ گرم

۵۴,۷۰۰ تومان

زیتون بدون هسته

زیتون بدون هسته

۳۰۰ گرم

۵۶,۸۰۰ تومان

زیتون سبزیجات

± ۵۰ گرم
 زیتون سبزیجات

۴۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

ارده ممتاز ۱بسته ۴۰۰گرم

ارده ممتاز ۱بسته ۴۰۰گرم
ارده  ممتاز ۱بسته ۴۰۰گرم
۴۳,۰۰۰ تومان