نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه ای

± ۵۰ گرم
خیار گلخانه ای

۱ کیلوگرم

۱۹,۵۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۴۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پکیج ویژه

سینی میوه

± ۵۰ گرم
سینی میوه

یک بسته

۲۲۰,۰۰۰ تومان

میوه

خرمالو

یک کیلوگرم
خرمالو
۶۶,۰۰۰ تومان

خرمالو(۵۰۰گرم)

اعلا
خرمالو(۵۰۰گرم)
۳۳,۰۰۰ تومان

فیسالیس

۱۰۰ گرم
فیسالیس
۲۰,۰۰۰ تومان

گلابی نطنز(یک کیلوگرم)

درجه یک
گلابی نطنز(یک کیلوگرم)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

گلابی نطنز(۵۰۰ گرم)

درجه یک
گلابی نطنز(۵۰۰ گرم)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی(بسته ۸۰۰گرمی)

درجه یک
توت فرنگی(بسته ۸۰۰گرمی)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

گوجه فانتزی(بسته ۸۰۰گرمی)

درجه یک
گوجه فانتزی(بسته ۸۰۰گرمی)
۶۶,۰۰۰ تومان

توت فرنگی(بسته ۴۰۰گرمی)

درجه یک
توت فرنگی(بسته ۴۰۰گرمی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

گوجه فانتزی(بسته ۴۰۰گرمی)

درجه یک
گوجه فانتزی(بسته ۴۰۰گرمی)
۳۳,۰۰۰ تومان

نارنگی یافا(یک کیلوگرم)

درجه یک
نارنگی یافا(یک کیلوگرم)
۳۳,۰۰۰ تومان

گلابی اسپادانا

یک کیلوگرم
گلابی اسپادانا
۶۶,۰۰۰ تومان

گلابی اسپادانا(۵۰۰گرم)

درجه یک
گلابی اسپادانا(۵۰۰گرم)
۳۳,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

نارنگی ژاپنی

± ۵۰ گرم
نارنگی ژاپنی

۱ کیلوگرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۴۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

به اصفهان

± ۵۰ گرم
به اصفهان

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ

± ۵۰ گرم
نارنگی پچ

۱ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پرتقال شهسواری

± ۵۰ گرم
پرتقال شهسواری

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم

۴۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۳۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

± ۵۰ گرم
کیوی تو سرخ

۷۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

انگور بیدانه قرمز

± ۵۰ گرم، درجه یک
انگور بیدانه قرمز

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه سفید

± ۵۰ گرم
انگور بی دانه سفید

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۴۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

آناناس

± ۵۰ گرم
آناناس

یک عدد

۲۰۵,۰۰۰ تومان

آناناس اسلایس

یک بسته
آناناس اسلایس

یک عدد

۲۰۵,۰۰۰ تومان

نارگیل شکسته

نارگیل شکسته

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

نارگیل

± ۵۰ گرم
نارگیل

یک عدد

۴۸,۰۰۰ تومان

آلو جنگلی

± ۵۰ گرم
آلو جنگلی

۱ کیلوگرم

۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

انبه اسلایس شده

± ۵۰ گرم
انبه اسلایس شده

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

انبه آفریقایی

± ۵۰ گرم
انبه آفریقایی

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

انجیر سیاه

± ۵۰ گرم
انجیر سیاه

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

ازگیل کن

± ۵۰ گرم
ازگیل کن

۱ کیلوگرم

۱۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

انار قرمز شیراز

± ۵۰ گرم
انار قرمز شیراز

۱ کیلوگرم

۵۹,۵۰۰ تومان

انار دان شده

± ۵۰ گرم
انار دان شده

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

هندوانه اسلایس

± ۵۰ گرم
هندوانه اسلایس

۱ کیلوگرم

۲۹,۰۰۰ تومان

هندوانه

± ۵۰ گرم
هندوانه

۸ تا ۱۰ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۵ تا ۷ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

میوه خاص

میوه کاکتوس

بسته۴۰۰ گرمی
میوه کاکتوس
۴۷,۰۰۰ تومان

دراگون (میوه اژدها)

دراگون (میوه اژدها)

یک عدد

۱۶۵,۰۰۰ تومان

منگوستین

± ۵۰ گرم
منگوستین

یک عدد

۶۴,۰۰۰ تومان

لایم کوات

± ۵۰ گرم
لایم کوات

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

شاه بلوط

± ۵۰ گرم
شاه بلوط

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بلوبری

بلوبری

یک بسته (۱۳۰ الی ۱۴۰ گرم)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

آووکادو کنیا

± ۵۰ گرم
آووکادو کنیا

یک عدد

۶۶,۰۰۰ تومان

روکولا

روکولا

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۱۹,۰۰۰ تومان

کامکوات

± ۵۰ گرم
کامکوات

۱ کیلوگرم

۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

تمبر هندی ملس

کوچک
تمبر هندی ملس

یک بسته

۸۸,۰۰۰ تومان

تمبر هندی شیرین

شرکتی
تمبر هندی شیرین

یک بسته

۱۵۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

گوجه فرنگی رسمی رومن

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی رسمی رومن

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

گوجه گلخانه ای

± ۵۰ گرم
گوجه گلخانه ای

۱ کیلوگرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

گوجه زیتونی

یک بسته
گوجه زیتونی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی استانبولی

۱ کیلوگرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۱ کیلوگرم

۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

سیر سیاه

دارای خواصی چند برابر سیر معمولی و آنتی اکسیدان بسیار بالا
سیر سیاه

یک بسته (۱۷۰ گرم)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۱ کیلوگرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۵۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

بامیه

± ۵۰ گرم
بامیه

۱ کیلوگرم

۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه ای

± ۵۰ گرم
خیار گلخانه ای

۱ کیلوگرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

خیار محلی

± ۵۰ گرم
خیار محلی

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

زنجبیل

زنجبیل

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۶۷,۰۰۰ تومان

هویج دالبر

هویج دالبر

یک بسته (۲۵۰ گرم)

۱۰,۹۰۰ تومان

هویج فرنگی

± ۵۰ گرم
هویج فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۳,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

قارچ ملارد

± ۵۰ گرم
قارچ ملارد

۴۰۰ گرم

ناموجود

۲۰۰ گرم

ناموجود

قارچ قهوه ای

± ۵۰ گرم
قارچ قهوه ای

۵۰۰ گرم

۴۰,۲۵۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای رنگی

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

چغندر

± ۵۰ گرم
چغندر

۱ کیلوگرم

۱۵,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

بادمجان گلخانه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان گلخانه ای

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

فلفل تند

فلفل تند

۲۵۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

فلفل شیرین

± ۵۰ گرم
فلفل شیرین

۳۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز

± ۵۰ گرم
فلفل کاپی سبز

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی قرمز

± ۵۰ گرم
فلفل کاپی قرمز

۱ کیلوگرم

۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

لیمو سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو سنگی

۱ کیلوگرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی اسلایس

کدو حلوایی اسلایس

یک بسته

۳۲,۵۰۰ تومان

ذرت شیرین

ذرت شیرین

یک بسته

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزیجات

سبزی میکس(۲۳۰گرمی)

شامل: بیبی اسفناج، روکولا، کاهو فرانسه، جعفری فری، سوییس چارت، کیل .فلفل
سبزی میکس(۲۳۰گرمی)
۲۷,۵۰۰ تومان

سیر تازه

بسته ۳۰۰ گرم.سیر کامل
سیر تازه
۱۲,۰۰۰ تومان

هویج ایرانی(زردک)

یک کیلوگرم
هویج ایرانی(زردک)
۱۸,۵۰۰ تومان

هویج ایرانی(زردک)۵۰۰ گرم

هویج ایرانی(زردک)500 گرم
۹,۵۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۱,۵۰۰ تومان

مغز کاهو رسمی

± ۵۰ گرم، شسته و ضدعفونی شده
مغز کاهو رسمی

یک بسته (۵۵۰ تا ۶۰۰ گرم)

۲۱,۰۰۰ تومان

کاهو سالادی (گرد)

± ۵۰ گرم٬ کاهو پیچ
کاهو سالادی (گرد)

۱ کیلوگرم

۱۲,۵۰۰ تومان

کاهو فرانسه

کاهو فرانسه

۲۰۰ گرم

۲۶,۵۰۰ تومان

کاهو لیتل جم

سبز و قرمز
کاهو لیتل جم

یک بسته

۲۸,۵۰۰ تومان

کاهو کیل

کاهو کیل

۱۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۲۱,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۵,۵۰۰ تومان

کلم قمری

± ۵۰ گرم
کلم قمری

۱ کیلوگرم

۱۸,۵۰۰ تومان

کلم بروکسل

± ۵۰ گرم
کلم بروکسل

۵۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

سبزی میکس

شامل: بیبی اسفناج، روکولا، کاهو فرانسه، جعفری فری، سوییس چارت، کیل
سبزی میکس
۲۴,۵۰۰ تومان

سورل فرانسوی

سورل فرانسوی

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۲۴,۵۰۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم
ترب سیاه

۱ کیلوگرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پیازچه

پیازچه

یک بسته (۱۶۰ گرم)

۱۸,۵۰۰ تومان

بیبی اسفناج

بیبی اسفناج

یک بسته (۱۱۰ گرم)

۲۴,۵۰۰ تومان

نعنا جعفری

± ۵۰ گرم خرد شده
نعنا جعفری

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

جعفری فری

جعفری فری

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۲۱,۵۰۰ تومان

ریحان ایرانی

ریحان ایرانی

۱۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

سبزی رزماری

سبزی رزماری

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۱۵,۷۰۰ تومان

دیس سبزیجات

کرفس، هویچ، کلم بروکلی، گوجه زیتونی، فلفل دلمه ای رنگی ،زیتون،خیار،هویج
دیس سبزیجات

یک بسته

۹۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن شمال

سبزی خوردن شمال

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۲۳,۵۰۰ تومان

جوانه ماش

یک بسته
جوانه ماش

یک بسته

۱۴,۰۰۰ تومان

جوانه شبدر

یک بسته
جوانه شبدر

یک بسته

۱۳,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

باقلا پخته

بسته ۵۰۰ گرم
باقلا پخته
۴۲,۰۰۰ تومان

لبو پخته

بسته ۵۰۰ گرمی
لبو پخته
۴۲,۰۰۰ تومان

زرشک خشک

روغن نزده و طبیعی خشک شده ۲۵۰ گرم
زرشک خشک

یک بسته

۳۸,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

سبزی شوید خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی شوید خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

سبزی آش خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی آش خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

سبزی پلویی خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی پلویی خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

سبزی جعفری خرد شده

سبزی جعفری خرد شده

یک بسته (۱۲۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

گل کلم خرد شده

± ۵۰ گرم
گل کلم خرد شده

۶۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

کلم قرمز خرد شده

± ۵۰ گرم
کلم قرمز خرد شده

۳۰۰ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

کلم سفید خرد شده

± ۵۰ گرم
کلم سفید خرد شده

۳۰۰ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

کلم بروکلی خرد شده

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی خرد شده

۵۵۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

تره فرنگی پاک شده

± ۵۰ گرم
تره فرنگی پاک شده

۶۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

کرفس پاک شده

± ۵۰ گرم
کرفس پاک شده

۷۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای خرد شده

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای خرد شده

۲۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سیر تازه خرد شده

سیر تازه خرد شده

۲۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

کدو سبز رنده شده

کدو سبز رنده شده

۲۰۰ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

لوبیا سبز خرد شده

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز خرد شده

۵۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

هویج نگینی

± ۵۰ گرم
هویج نگینی

یک بسته

۱۰,۹۰۰ تومان

هویج رنده شده

± ۵۰ گرم
هویج رنده شده

یک بسته

۱۰,۹۰۰ تومان

پیاز داغ

پیاز داغ

۲۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب نارگیل

۳۵۰ سی سی
آب نارگیل
۲۵,۰۰۰ تومان

آب انار یک لیتر

تازه
آب انار یک لیتر
۶۰,۰۰۰ تومان

آب هویج

آب هویج

۱ لیتر

۴۸,۵۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال

۱ لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۱ لیتری

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس

۴۰۰ میلی لیتر

۱۴,۹۰۰ تومان

آب گریپ فروت

آب گریپ فروت

۴۰۰ میلی لیتر

۱۶,۰۰۰ تومان

آب لیمو

آب لیمو

۴۰۰ میلی لیتر

۵۹,۰۰۰ تومان

آب نارنج

آب نارنج

۴۰۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه

۴۰۰ میلی لیتر

۱۰,۰۰۰ تومان

آب هویچ

آب هویچ

۴۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

میکس لیموناد زنجبیل طبیعی

میکس لیموناد زنجبیل طبیعی

۴۰۰ میلی لیتر

۳۴,۵۰۰ تومان

میکس آبمیوه انبه و پرتقال

میکس آبمیوه انبه و پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

میکس آبمیوه پرتقال و زنجبیل

میکس آبمیوه پرتقال و زنجبیل

۴۰۰ میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

میکس آبمیوه سیب و دارچین

میکس آبمیوه سیب و دارچین

۴۰۰ میلی لیتر

۱۷,۵۰۰ تومان

میکس آبمیوه سیب و کرفس

میکس آبمیوه سیب و کرفس

۴۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

میکس آبمیوه سیب و هویچ

میکس آبمیوه سیب و هویچ

۴۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

اسموتی شیر آووکادو عسل

اسموتی شیر آووکادو عسل

۴۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه طبیعی

شیر موز انبه طبیعی

۴۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

سنجد

۲۵۰ گرم
سنجد
۷۷,۰۰۰ تومان

انجیرخشک ترکیه

۵۰۰گرم
انجیرخشک ترکیه
۸۸,۰۰۰ تومان

عناب

عناب

۲۵۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان