جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های شیراز

میوه فروشی چهار فصل

میوه خاص

گردو تازه

گردو تازه

۴۰۰ گرم

۷۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

میوه

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پرتقال نافی

پرتقال نافی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سیب قرمز لبنانی

سیب قرمز لبنانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

توت فرنگی ممتاز

توت فرنگی ممتاز

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سیب گلاب ممتاز

سیب گلاب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی

سیب زرد لبنانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

نارنگی گرمانتین

نارنگی گرمانتین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

صیفی جات

قارچ ممتاز

قارچ ممتاز

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

خیار محلی

خیار محلی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

ترب اقتصادی

ترب اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سبزیجات

سبزی خوردن

سبزی خوردن

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان