جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

پرتقال نافی جنوب ممتاز

پرتقال نافی جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پرتقال نافی جنوب ممتاز

پرتقال نافی جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

میوه

پرتقال نافی جنوب ممتاز

پرتقال نافی جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

سیب قرمز درجه ۱

سیب قرمز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

انار درجه ۱

انار درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

سیب دو رنگ تابستانه سمیرم ممتاز

سیب دو رنگ تابستانه سمیرم ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

آناناس

آناناس

۱.۶۰۰ تا ۱.۸۰۰ کیلو گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۸۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

بادمجان گلخانه‌ ای

بادمجان گلخانه‌ ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کدو سبز درجه ۱

کدو سبز درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ سفید فله

قارچ سفید فله

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ تومان

فلفل

فلفل

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۵۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان