جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سیب زرد دماوند درجه ۱

سیب زرد دماوند درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

پرتقال جنوب درجه ۱

پرتقال جنوب درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

میوه

انجیر سیاه درجه ۱

انجیر سیاه درجه 1

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۵۳,۸۰۰ تومان

پرتقال جنوب آبگیری

پرتقال جنوب آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

انار درهم

انار درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۵۰۰ تومان

نارنگی درجه ۲

نارنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون

۱ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

آناناس اسلایس شده

آناناس اسلایس شده

۵۰۰ گرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین درهم

لیمو شیرین درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۶,۸۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین درجه ۲

لیمو شیرین درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

پرتقال جنوب درجه ۱

پرتقال جنوب درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد درجه ۱

انگور بی دانه زرد درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند درجه ۱

سیب زرد دماوند درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

نارنگی درجه ۱

نارنگی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

گلابی درجه ۱

گلابی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

کیوی هایوارد

کیوی هایوارد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

خرمالو کن درجه ۱

خرمالو کن درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین درجه ۱

لیمو شیرین درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

انار دماوند درجه ۱

انار دماوند درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

هلو هسته جدا درجه ۱

هلو هسته جدا درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

شلیل درجه ۱

شلیل درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

موز درجه ۱

موز درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

آناناس Dole

آناناس Dole

۱.۸۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

خربزه

خربزه

۴ تا ۵ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

هندوانه جیرفت

هندوانه جیرفت

۵ تا ۶ کیلوگرم

۶۶,۰۰۰ تومان

میوه خاص

فیسالیس ممتاز

فیسالیس ممتاز

۱۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

بلوبری ممتاز

بلوبری ممتاز

۱۵۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ازگیل کن

ازگیل کن

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

آووکادو

آووکادو

یک عدد ۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

میوه اقتصادی

نارنگی اقتصادی

نارنگی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

صیفی جات

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۴۰۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۱

گوجه فرنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۸۰۰ تومان

خیار بوته ای درجه ۱

خیار بوته ای درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۷,۸۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

خیار گلخانه‌ ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۶,۸۰۰ تومان

سیب زمینی درجه ۱

سیب زمینی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

پیاز زرد درجه ۱

پیاز زرد درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

پیاز سفید درجه ۱

پیاز سفید درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

پیاز قرمز درجه ۱

پیاز قرمز درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۸۰۰ تومان

هویج درجه ۱

هویج درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۱,۸۰۰ تومان

کدو

کدو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

بادمجان درجه ۱

بادمجان درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

لیمو ترش درجه ۱

لیمو ترش درجه 1

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی درجه ۱

لیمو ترش سنگی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

شلغم درجه ۱

شلغم درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۱,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۱,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز درجه ۱

لوبیا سبز درجه 1

۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

۳ عدد

۶۹,۵۰۰ تومان

فلفل تند سوزنی

فلفل تند سوزنی

۴۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۴۰۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی درجه ۱

فلفل دلمه ای رنگی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز درجه ۱

فلفل دلمه ای سبز درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۴,۸۰۰ تومان

زنجبیل تازه خارجی

زنجبیل تازه خارجی

۴۰۰ گرم

۹۶,۵۰۰ تومان

سیر خشک همدان

سیر خشک همدان

۴۰۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

سبزیجات

سبزی گشنیز

سبزی گشنیز

۱۰۰ گرم

۲,۵۰۰ تومان

پیازچه

پیازچه

۱۰۰ گرم

۲,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲,۵۰۰ تومان

سبزی پونه

سبزی پونه

۱۰۰ گرم

۲,۵۰۰ تومان

سبزی تربچه

سبزی تربچه

۲۵۰ گرم

۲,۵۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان