جست‌وجو در اسنپ‌فود

تخفیف‌دارها

پرتقال شمال ممتاز

پرتقال شمال ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۴,۵۰۰ ۱۹,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۲,۲۵۰ ۹,۸۰۰ تومان

خرمالو شهریار ممتاز

خرمالو شهریار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۴۲,۵۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی درجه ۱

لیمو ترش سنگی درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۲,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۱,۰۰۰ ۸,۸۰۰ تومان

گریپ فروت تو سرخ ممتاز

گریپ فروت تو سرخ ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۷,۰۰۰ ۵,۶۰۰ تومان

لیمو شیرین جنوب ممتاز

لیمو شیرین جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۸,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ تومان

کیوی ممتاز

کیوی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۸,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ تومان

نارنگی ممتاز

نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۷,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

پرتقال جنوب ممتاز

پرتقال جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۶,۵۰۰ ۲۹,۲۰۰ تومان

پرتقال درجه ۱

پرتقال درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۷,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

نارنج درجه ۱

نارنج درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۸,۰۰۰ ۶,۴۰۰ تومان

میوه

سیب قرمز ممتاز

سیب قرمز ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز مشکین شهر ممتاز

سیب قرمز مشکین شهر ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

موز ایرانی

موز ایرانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

ناموجود

نارگیل هند ممتاز

نارگیل هند ممتاز

یک عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون شمال بدون هسته ممتاز

زیتون شمال بدون هسته ممتاز

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

زیتون سبز هسته‌دار ممتاز

زیتون سبز هسته‌دار ممتاز

۱ کیلوگرم

۷۷,۰۰۰ تومان

پرتقال شمال ممتاز

پرتقال شمال ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۴,۵۰۰ ۱۹,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۲,۲۵۰ ۹,۸۰۰ تومان

پرتقال درجه ۱

پرتقال درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۷,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

انار درجه ۱

انار درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سیب قرمز درهم

سیب قرمز درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقال جنوب ممتاز

پرتقال جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۳۶,۵۰۰ ۲۹,۲۰۰ تومان

موز ممتاز

موز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد ارومیه ممتاز

سیب زرد ارومیه ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

نارنگی ممتاز

نارنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۷,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ تومان

گلابی اسپادانا زرد درجه ۱

گلابی اسپادانا زرد درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کیوی ممتاز

کیوی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۸,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰ تومان

خرمالو شهریار ممتاز

خرمالو شهریار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۴۲,۵۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین جنوب ممتاز

لیمو شیرین جنوب ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۸,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰ تومان

گریپ فروت تو سرخ ممتاز

گریپ فروت تو سرخ ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۷,۰۰۰ ۵,۶۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ تومان

انار دانه سیاه ممتاز

انار دانه سیاه ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

توت فرنگی ممتاز

توت فرنگی ممتاز

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

آناناس Dole

آناناس Dole

۱.۶۰۰ تا ۱.۸۰۰ کیلو گرم

۲۰۷,۰۰۰ تومان

هندوانه چابهار

هندوانه چابهار

۵ تا ۶ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد ممتاز

انگور بی دانه زرد ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز ممتاز

انگور بی دانه قرمز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

میوه خاص

آووکادو ممتاز

آووکادو ممتاز

یک عدد ۲۴۰ تا ۲۶۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

کام کو آت شمال ممتاز

کام کو آت شمال ممتاز

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

لایم کوات جنوب ممتاز

لایم کوات جنوب ممتاز

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

صیفی جات

فلفل کاپی ریز

فلفل کاپی ریز

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی ممتاز

گوجه فرنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

خیار اصفهان

خیار اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۲۵۰ تومان

سیب زمینی درجه ۱

سیب زمینی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پیاز زرد درجه ۱

پیاز زرد درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

پیاز سفید درجه ۱

پیاز سفید درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

پیاز قرمز بناب

پیاز قرمز بناب

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

فلفل تند سبز اصفهان

فلفل تند سبز اصفهان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین همدان

فلفل شیرین همدان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز ممتاز

فلفل دلمه ای سبز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

هویج ممتاز

هویج ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

بادمجان گلخانه‌ ای ورامین

بادمجان گلخانه‌ ای ورامین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

کدو خورشتی

کدو خورشتی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

کدو حلوایی ترکیه ای

کدو حلوایی ترکیه ای

۴ تا ۵ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی درجه ۱

لیمو ترش سنگی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۱۱,۰۰۰ ۸,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰
۲۲,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰ تومان

نارنج درجه ۱

نارنج درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰
۸,۰۰۰ ۶,۴۰۰ تومان

شلغم ممتاز

شلغم ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

لبو دزفول

لبو دزفول

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز دزفول

لوبیا سبز دزفول

۵۰۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان

سیر خشک همدان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

۳ عدد

۲۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات

ترب سفید

ترب سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

سبزی جعفری

سبزی جعفری

۲۵۰ گرم

۲,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن

۴۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

تره فرنگی

تره فرنگی

۲۵۰ گرم

۹,۵۰۰ تومان

پیازچه

پیازچه

۱۰۰ گرم

۲,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

کاهو پیچ پاک شده

کاهو پیچ پاک شده

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

کلم بنفش

کلم بنفش

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۴۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

کلم قمری

کلم قمری

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

گل کلم گلخانه‌ای

گل کلم گلخانه‌ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۷۵۰ تومان

ساقه کرفس ممتاز

ساقه کرفس ممتاز

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کرفس

کرفس

۵۰۰ گرم

۳,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷,۵۰۰ تومان

سبزیجات خرد شده و منجمد

شنبلیله خشک

شنبلیله خشک

۱۱۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

شوید خشک سرگل

شوید خشک سرگل

۱۱۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

نعنا بومی خشک

نعنا بومی خشک

۱۰۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

سبزی آش خرد شده

سبزی آش خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی نعنا جعفری خرد شده

سبزی نعنا جعفری خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی سوپ خرد شده

سبزی سوپ خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی قلیه ماهی خرد شده

سبزی قلیه ماهی خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو خرد شده

سبزی کوکو خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی پلو خرد شده

سبزی پلو خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی خورشتی خرد شده

سبزی خورشتی خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی معطر خرد شده

سبزی معطر خرد شده

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

لیمو خشک اسلایس شده

لیمو خشک اسلایس شده

۱۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

مایع زعفران

مایع زعفران

۴۳۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

آبلیمو

آبلیمو

۱ لیتر

۵۹,۰۰۰ تومان

آبغوره

آبغوره

۱ لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

سرکه انگور

سرکه انگور

۱ لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

سرکه سیب

سرکه سیب

۱ لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

پیاز داغ

پیاز داغ

۲۱۰ گرم

۴۷,۰۰۰ تومان

روغن گوسفندی بختیاری

روغن گوسفندی بختیاری

۵۰۰ گرم

۴۹۲,۵۰۰ تومان

کره بادام زمینی نوتلا

کره بادام زمینی نوتلا

۱ کیلوگرم

۸۲,۰۰۰ تومان

خشکبار

خرما مضافتی

خرما مضافتی

۶۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

خرما رطب

خرما رطب

۸۸۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

خرما خشتی

خرما خشتی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۷۳,۰۰۰ تومان

گردو پوست کاغذی آذرشهر

گردو پوست کاغذی آذرشهر

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

گردو سامان

گردو سامان

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

گردو پیر چنار

گردو پیر چنار

۱ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

خیارشور

خیارشور

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۷۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده

۵۳۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۳۲۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ترشالو

ترشالو

۵۲۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

تمبر تایلندی

تمبر تایلندی

۳۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

عسل

عسل گون

عسل گون

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

عسل گزانگبین

عسل گزانگبین

۱ کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

عسل کنار

عسل کنار

۱ کیلوگرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

عسل گشنیز

عسل گشنیز

۱ کیلوگرم

۲۸۸,۰۰۰ تومان

عسل وحشی

عسل وحشی

۵۰۰ گرم

۴۷۵,۰۰۰ تومان

عسل یونجه

عسل یونجه

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

عسل چهل گیاه با موم

عسل چهل گیاه با موم

۱ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت

شربت بیدمشک

شربت بیدمشک

۱.۱۶۰ لیتر

۹۲,۰۰۰ تومان

شربت موهیتو

شربت موهیتو

۱.۱۶۰ لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

شربت بهار نارنج

شربت بهار نارنج

۱.۱۶۰ لیتر

۹۷,۰۰۰ تومان

شربت زعفران

شربت زعفران

۱.۱۶۰ لیتر

۹۸,۰۰۰ تومان

شربت نعنا

شربت نعنا

۱.۱۶۰ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان