جست‌وجو در اسنپ‌فود

میوه

کیوی درجه ۱

کیوی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خرمالو کن درجه ۱

خرمالو کن درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

سیب سبز فرانسه درجه ۱

سیب سبز فرانسه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

انار شیرازی

انار شیراز درجه یک
انار شیرازی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

سیب زرد لبنانی ممتاز

سیب زرد لبنانی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سیب قرمز لبنانی

سیب قرمز لبنانی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

انار یزدی

انار یزدی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین جنوب

لیمو شیرین جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

پرتقال ناول درجه ۱

پرتقال ناول درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

نارنگی برگی

نارنگی برگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

توت فرنگی ممتاز

توت فرنگی ممتاز

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی درجه یک مجلسی
کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زرد دماوند

سیب زرد دماوند

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

آناناس

آناناس

۱.۸۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون

پرتقال تامسون

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

صیفی جات

قارچ

قارچ

۴۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

شلغم ممتاز

شلغم ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

سیر خشک درجه ۱

سیر خشک درجه 1

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

بادمجان گلخانه‌ ای

بادمجان گلخانه‌ ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

بادمجان بوته ای

بادمجان بوته ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

هویج درجه ۱

هویج درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز گلخانه ای

فلفل دلمه ای سبز گلخانه ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی درجه ۱

فلفل دلمه ای رنگی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۵۰۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز

فلفل کاپی سبز

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

فلفل کبابی

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۸۰۰ تومان

سیب زمینی درجه ۱

سیب زمینی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی درجه ۲

سیب زمینی درجه 2

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۲۵۰ گرم

۴۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خیار درختی

خیار درختی ممتاز کرجی
خیار درختی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

خیار اصفهان

خیار اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

گوجه فرنگی ممتاز

گوجه فرنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۲

گوجه فرنگی درجه 2

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۸۰۰ تومان

سبزیجات

جوانه

جوانه

۲۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید سوپر تازه
کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۵۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

کرفس

کرفس

۵۰۰ گرم

۹,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸,۵۰۰ تومان

محصولات خانگی

آبلیمو طبیعی

خانگی
آبلیمو طبیعی

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

خشکبار

پسته شور

فله
پسته شور

۵۰۰ گرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۸۰,۰۰۰ تومان

بادام منقا

فله
بادام منقا

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

فله
تخمه آفتابگردان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان