جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی

۲۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال

۲۵۰ میلی لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۲,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۸,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب تازه بدون هیچ گونه افزودنی ( و از صافی رد شده )
آب سیب

یک لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۳۴,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱.۵۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۴۴,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۵۰۰ میلی لیتر

۴۷,۵۰۰ تومان

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی

۲۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

میوه

نارنگی درجه ۲

نارنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۴۰۰ تومان

انار شیرازی ممتاز

انار شیرازی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۷۰۰ تومان

پرتقال جنوب درجه ۲

پرتقال جنوب درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۱,۵۰۰ تومان

نارنگی یافا درجه ۲

نارنگی یافا درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۲,۱۰۰ تومان

انار ساوه درجه ۲

انار ساوه درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۹۰۰ تومان

نارنگی ممتاز

نارنگی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۶۰۰ تومان

سیب قرمز درجه ۲

سیب قرمز درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

سیب سبز دماوند

سیب سبز دماوند

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۷,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵,۹۰۰ تومان

سیب قرمز ممتاز

سیب قرمز ممتاز

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۵,۱۰۰ تومان

سیب قرمز معمولی

سیب قرمز معمولی

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۵,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد ممتاز

سیب زرد ممتاز

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۰,۲۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۶,۴۰۰ تومان

سیب زرد معمولی

سیب زرد معمولی

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۰,۲۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۶,۴۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۵ تا ۶ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نارگیل پوست کنده و اسلایش شده آماده مصرف

نارگیل پوست کنده و اسلایش شده آماده مصرف
۹۵,۶۰۰ تومان

موز شیرموزی

± ۵۰ گرم، موز خالدار یا کمی با پوست تیره یا بخش بسیار کوچکی دارای زدگی است
موز شیرموزی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۷,۲۵۰ تومان

کیوی آبگیری

± ۵۰ گرم، کیوی نرم آبگیری
کیوی آبگیری

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سیب سبز ترش

± ۵۰ گرم، سیب سبز ترش اصل فرانسوی ( وارداتی )
سیب سبز ترش

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۵۰,۴۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۵,۲۰۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال شمال

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۳,۷۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۳,۸۰۰ تومان

اناناس پوست کنده اسلایس شده آماده مصرف

اناناس پوست کنده اسلایس شده آماده مصرف
۲۱۳,۳۰۰ تومان

انار دون شده متوسط

انار دون شده متوسط
۹۸,۰۰۰ تومان

توت فرنگی

توت فرنگی ارگانیک کردستان
توت فرنگی

۱ کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۷۰,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۵۰۰ تومان

انار دون شده بزرگ

انار دون شده بزرگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم، موز اکوادوری
موز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۵۴,۶۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۹,۳۰۰ تومان

انار ساوه

± ۵۰ گرم، انار قرمز و آبدار ساوه
انار ساوه

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۱,۵۰۰ تومان

کیوی ممتاز

± ۵۰ گرم، کیوی هایوارد اصل ممتاز
کیوی ممتاز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۴,۹۵۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

گلابی درگزی

± ۵۰ گرم، خوش خوراک و ترد نظر به اتمام فصل و نگهداری این محصولات در سردخانه ها از کیفیت و تردی و آبداری ابتدای فصل برخوردار ن...
گلابی درگزی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۶۱,۵۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم نظر به اتمام فصل و نگهداری این محصولات در سردخانه ها از کیفیت و تردی و آبداری ابتدای فصل برخوردار نیستند. با توجه به ...
گلابی بیروتی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۰۹,۲۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۵۴,۶۰۰ تومان

گلابی

± ۵۰ گرم، گلابی آبگیری مناسب برای خرد کردن جهت سالاد میوه و ابگیری ظاهر مناسبی ندارد یا دارای لکه ها و زدگی های کوچکی است نظر به...
گلابی

۹۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم نظر به اتمام فصل و نگهداری این محصولات در سردخانه ها از کیفیت و تردی و آبداری ابتدای فصل برخوردار نیستند. با توجه به ...
انگور شاهرودی

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۶,۳۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۸,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز

± ۵۰ گرم نظر به اتمام فصل و نگهداری این محصولات در سردخانه ها از کیفیت و تردی و آبداری ابتدای فصل برخوردار نیستند. با توجه به ...
انگور بی دانه قرمز

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۴۹,۱۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۹۶,۱۰۰ تومان

انگور بی دانه زرد

± ۵۰ گرم، انگور بی دانه سفید نوبرانه عالی نظر به اتمام فصل و نگهداری این محصولات در سردخانه ها از کیفیت و تردی و آبداری ابتدا...
انگور بی دانه زرد

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۷۸,۴۰۰ تومان

انگور بیدانه سفید

± ۵۰ گرم
انگور بیدانه سفید

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۳۲,۴۰۰ تومان

۹۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۶۴,۸۰۰ تومان

خرمالو شیرازی

± ۵۰ گرم
خرمالو شیرازی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۷۹,۸۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۴۱,۹۰۰ تومان

به اصفهان

به اصفهان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۶۲,۳۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۳۱,۱۵۰ تومان

پرتقال والنسیا جنوب

پرتقال والنسیا جنوب

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۷۵,۲۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۳۷,۶۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۳,۳۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۸,۷۰۰ تومان

میوه خاص

آووکادو سفت

آووکادو سفت

یک عدد

۱۷۰,۱۰۰ تومان

آلو مارلو

آلو مارلو

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

زالزالک

زالزالک

۵۰۰ گرم

۱۳۴,۴۰۰ تومان

کیوانو خربزه شاخ دار

کیوانو خربزه شاخ دار

یک عدد

۵۴,۰۰۰ تومان

استار فروت

استار فروت

یک عدد (۳۰ تا ۵۰ گرم)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

برگ آلوئه ورا

برگ آلوئه ورا

یک عدد

۲۶,۰۰۰ تومان

ازگیل کن ۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم

ازگیل کن ۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم
۷۰,۲۰۰ تومان

بلوبری

بلوبری
۱۹۸,۰۰۰ تومان

تمر هندی شیرین

تمر هندی شیرین
۱۷۰,۰۰۰ تومان

دراگون فروت سفید

دراگون فروت سفید
۲۳۶,۶۰۰ تومان

دراگون فروت اسلاید شده

دراگون فروت اسلاید شده
۲۵۶,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل

شیر نارگیل
۱۶۹,۲۰۰ تومان

میوه کاکتوس مکزیکی

میوه کاکتوس مکزیکی
۱۰,۵۰۰ تومان

منگوستین تایلندی

منگوستین (Mangosteen) یا ترگیل، با نام علمی گارسینی انبه‌ای (Garcinia Mangostana)، میوهٔ گرمسیری خاصی است که طعم ترش و شیرینی دارد...
منگوستین تایلندی

یک عدد

۸۹,۶۰۰ تومان

شاه بلوط ترکیه ای تاسکا

± ۵۰ گرم شاه بلوط ترکیه یی، یا همان تاسکا که معمولا صرفا در استانبول کباب شده ملاحضه میفرمایید تاازه ، درجه یک طرز استفاده :د...
شاه بلوط ترکیه ای تاسکا

۲۰۰ گرم

۶۸,۴۰۰ تومان

انبه افریقایی سنگالی

± ۵۰ گرم هرچی انبه خوردید تا به امروز فراموش کنید. انبه سنگالی سبز بینظیر ترین و خاص ترین طعم انبه در جهان. انبه افریقایی که غا...
انبه افریقایی سنگالی

متوسط (۳۵۰ تا ۵۰۰ گرم)

۱۵۷,۵۰۰ تومان

کوچک (۲۰۰ تا ۳۵۰ گرم)

۸۷,۵۰۰ تومان

پاپایا اسلایس

± ۵۰ گرم
 پاپایا اسلایس

۷۰۰ تا ۷۵۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

آناناس آماده برش

± ۵۰ گرم مناسب برش در لحظه و میل کردن، ترد و شیرین آناناس گلدن دول GOLDEN DOLE بهترین برند آناناس در جهان با کیفیت بی نظیر ( وار...
آناناس آماده برش

۸۰۰ گرم تا ۱.۳۰۰ کیلوگرم

۲۱۹,۲۰۰ تومان

۱.۳۰۰ تا ۱.۹۰۰ کیلوگرم

۲۲۸,۳۰۰ تومان

فیسالیس

یک بسته
فیسالیس

۱۰۰ گرم

۴۷,۲۰۰ تومان

آووکادو

± ۵۰ گرم آووکادو ترکیه ای عالی و خوش خوراک ( نرم و خوش خوراک )
آووکادو

یک عدد

۱۸۰,۶۰۰ تومان

تمر هندی

± ۵۰ گرم تمر هندی شیرین تایلندی درجه ۱ با طعمی متفاوت
تمر هندی

یک بسته (۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پاپایا تایلند

± ۵۰ گرم پاپایا تایلندی اورجینال رد لیدی سبز عالی بزرگ این میوه‌ی آبدار، گوشتی سبز، زرد، نارنجی یا صورتی و بافت نرم و شیرینی د...
پاپایا تایلند

یک عدد

۲۵۴,۰۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل کوکوریکو اورجینال وارداتی ( بسیار خوش خوراک )
نارگیل

یک عدد

۸۳,۲۰۰ تومان

زرشک تازه اعلاء (پاک شده)

± ۵۰ گرم
زرشک تازه  اعلاء (پاک شده)

۴۰۰ تا ۴۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

بلوبری

یک بسته
بلوبری

۱۰۵ تا ۱۲۵ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۵۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۲ تا ۳ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی قرمز

کاهو دو رنگ ( میکس فرانسوی سبز،قرمز و بنفش )-دونه ایی
کاهو فرانسوی قرمز

۲۰۰ گرم

۹,۵۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۲ تا ۳ کیلوگرم

۳۹,۹۰۰ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۵۳,۲۰۰ تومان

۵۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۳,۳۰۰ تومان

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۲۶,۶۰۰ تومان

کرفس تازه

± ۵۰ گرم
کرفس تازه

۳ تا ۴ کیلوگرم

۶۴,۴۰۰ تومان

۱.۵۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۳۲,۲۰۰ تومان

۱ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۶,۱۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۵۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۱.۵۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۲ تا ۳ کیلوگرم

۶۶,۰۰۰ تومان

کلم قمری

رفع سنگ کلیه
کلم قمری

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی سبز

کاهو فرانسوی سبز

۲۰۰ گرم

۹,۵۰۰ تومان

ترب سفید

± ۵۰ گرم، سرشار از آنتی اکسیدان و غنی از ویتامین
ترب سفید

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

± ۵۰ گرم، قاتل سنگ کلیه و سنگ مثانه
ترب سیاه

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۶,۴۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

سبزیجات خاص

سورل

سورل

۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

بیبی اسفناج

۲۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کیل سبز مجعد

کیل سبز مجعد سوپر میوه ویدا در نوع خود در بازار ایران یکی از با کیفیت ترین سبزیجات می باشد . این سوپر سبزی بسیار سودمند برای بدن م...
کیل سبز مجعد

۲۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

صیفی جات

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

گوجه فرنگی گلخانه ای

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی گلخانه ای

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی بوته ای

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی بوته ای

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی ممتاز

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی ممتاز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

گوجه معمولی

± ۵۰ گرم
گوجه معمولی

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۶,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۸,۱۰۰ تومان

سیب زمینی درشت

± ۵۰ گرم، مناسب برای انواع غذاهای سرخ کردنی به دلیل پوست گیری راحت، مناسب برای انواع مصارف خانگی از جمله حلقه ای کردن برای ته دیگ ...
سیب زمینی درشت

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۰,۸۰۰ تومان

خیار سالادی

± ۵۰ گرم
خیار سالادی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۸,۷۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۴,۳۵۰ تومان

سیب زمینی ترشی

سیب زمینی ترشی

۱ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

خیار قلمی

± ۵۰ گرم
خیار قلمی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۵,۳۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۲,۶۵۰ تومان

سیب زمینی ممتاز

± ۵۰ گرم
سیب زمینی ممتاز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۰,۸۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۲,۴۰۰ تومان

سیب زمینی معمولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی معمولی

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۲,۴۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

± ۵۰ گرم
گوجه گیلاسی

یک بسته (۲۵۰ تا ۴۰۰ گرم)

۶۰,۳۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۱,۹۰۰ تومان

پیاز زرد ممتاز

± ۵۰ گرم
پیاز زرد ممتاز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۱,۲۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۲,۶۰۰ تومان

خیار گلخانه ای

± ۵۰ گرم
خیار گلخانه ای

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۳,۷۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۶,۸۵۰ تومان

پیاز زرد معمولی

± ۵۰ گرم، ریز قالب
پیاز زرد معمولی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۱,۲۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۲,۶۰۰ تومان

هویج ممتاز

± ۵۰ گرم
هویج ممتاز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۰,۳۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

هویج معمولی

± ۵۰ گرم
هویج معمولی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۰,۳۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

هویج آبگیری

± ۵۰ گرم، هویج آبگیری سالم و تازه
هویج آبگیری

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۹,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۷,۹۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

بادمجان معمولی

± ۵۰ گرم
بادمجان معمولی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۶,۱۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم
قارچ

۴۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز ممتاز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز ممتاز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۰,۳۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۲,۳۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

فلفل سبز تند

± ۵۰ گرم
فلفل سبز تند

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۵۸,۸۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۳۱,۴۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۶,۷۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۱,۹۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۸,۵۰۰ تومان

کدو سبز معمولی

± ۵۰ گرم
کدو سبز معمولی

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۸,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

بلال تازه

± ۵۰ گرم
بلال تازه

۲ کیلوگرم

۵۰,۴۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۵,۲۰۰ تومان

لوبیا سبز ممتاز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز ممتاز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۵,۶۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کدو سبز ممتاز

± ۵۰ گرم
کدو سبز ممتاز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۹,۷۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بیل خورده

± ۵۰ گرم
سیب زمینی بیل خورده

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

زنجبیل

± ۵۰ گرم، زنجبیل تایلندی ( شرکتی ) با بهترین کیفیت موجود دنیایی از خاصیت که با کمی جسنجو در گوگل با خواص دارویی این خوراکی و ادوی...
زنجبیل

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۹۷,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۹۸,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۴۹,۲۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۹,۷۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۶,۸۰۰ تومان

پیاز بیل خورده

± ۵۰ گرم
پیاز بیل خورده

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۵,۰۰۰ تومان

بادمجان ممتاز

± ۵۰ گرم
بادمجان ممتاز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی ممتاز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه رنگی ممتاز

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۶۵,۷۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۳۴,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز معمولی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز معمولی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۸,۸۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۹,۴۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

لیمو ترش برزیلی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش برزیلی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۸۲,۰۰۰ تومان

شلغم تازه

± ۵۰ گرم
شلغم تازه

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۳۶,۱۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب انبه و پرتقال میکس

۱ لیتر
آب انبه و پرتقال میکس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آب انبه و پرتقال میکس

۵۰۰ میلی لیتر
آب انبه و پرتقال میکس
۷۲,۵۰۰ تومان

آب آلو ترش

آب آلو ترش

یک لیتر

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

آب هلو

آب هلو

یک لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

آب نارنج

آب نارنج

یک لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب آلوئه ورا

آب آلوئه ورا

یک لیتر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

آب لیمو

آب لیمو

یک لیتر

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۷,۰۰۰ تومان

آب پاپایا

آب پاپایا

یک لیتر

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

آب انگور

آب انگور

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال

یک لیتر

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۳۳,۰۰۰ تومان

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۲۳,۵۰۰ تومان

آب کیوی

آب کیوی

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۲۱,۵۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس

یک لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب تازه بدون هیچ گونه افزودنی ( و از صافی رد شده )
آب سیب

یک لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۳۴,۰۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس

یک لیتر

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۵۶,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

آب توت فرنگی

یک لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۸,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه

یک لیتر

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

آب انجیر سیاه

انجیر سیاه یا زرد تازه خواهد بود، انجیر تازه شسته شو میشود و به همراه آب میکس میشود
آب انجیر سیاه

یک لیتر

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۴,۵۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۲۲,۵۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

ترکیب آبمیوه پرتقال و لیمو شیرین

ترکیب آبمیوه پرتقال و لیمو شیرین

یک لیتر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

معجون شیرین

انبه، موز، کنجد، خرما، عسل، پاپایا، آووکادو، انبه
معجون شیرین

یک لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۹۶,۰۰۰ تومان

معجون ترش

آلبالو، آلو، لیمو، زنجبیل، انواع بری ها زرشک
معجون ترش

یک لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب آلوئه ورا، لیمو و زنجبیل

ترکیب آب آلوئه ورا، لیمو و زنجبیل

یک لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب هویج کرفس

ترکیب آب سیب هویج کرفس

یک لیتر

۹۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۹,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب زنجبیل لیمو

ترکیب آب سیب زنجبیل لیمو

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۹,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب و کرفس

 ترکیب آب سیب و کرفس

یک لیتر

۷۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هویج و کرفس

ترکیب آب هویج و کرفس

یک لیتر

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه هویج و پرتقال

ترکیب آبمیوه هویج و پرتقال

یک لیتر

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و آناناس

ترکیب آبمیوه انبه و آناناس

یک لیتر

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۹,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و هویج

ترکیب آبمیوه پرتقال و هویج

یک لیتر

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب، زنجبیل و لیمو

ترکیب آب سیب، زنجبیل و لیمو

یک لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب، زنجبیل و لیمو ترش

ترکیب آب سیب، زنجبیل و لیمو ترش

۲۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه، آناناس و پرتقال

ترکیب آبمیوه انبه، آناناس و پرتقال

یک لیتر

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه هندوانه و توت فرنگی

ترکیب آبمیوه هندوانه و توت فرنگی

یک لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۷,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۲۳,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پاپایا، آواکادو و عسل

ترکیب آبمیوه پاپایا، آواکادو و عسل

یک لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیرموز بدون افزودنی

شیرموز بدون افزودنی

یک لیتر

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

شیرموز با شکر

شیرموز با شکر

یک لیتر

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

شیرموز عسل

شیرموز عسل

یک لیتر

۱۰۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

شیر انبه عسل

شیر انبه عسل

یک لیتر

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه عسل

شیر موز انبه عسل

یک لیتر

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

آووکادو شیر موز انبه عسل

آووکادو شیر موز انبه عسل

یک لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

شیر موز

شیر موز

یک لیتر

۸۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

شیر خرمالو

شیر خرمالو

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۸,۰۰۰ تومان

معجون

معجون

یک لیتر

۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۹,۰۰۰ تومان

شیر طالبی

شیر طالبی

۵۰۰ میلی لیتر

۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتر

۸۹,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه

شیر موز انبه

یک لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

شیر موز خرما

شیر موز خرما

یک لیتر

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

شیر انبه آناناس

شیر انبه آناناس

یک لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

معجون

نوشیدنی مخصوص ویدا (ترش)

نوشیدنی مخصوص ویدا (ترش)

یک لیتر

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی مخصوص ویدا (ملس)

نوشیدنی مخصوص ویدا (ملس)

یک لیتر

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی مخصوص ویدا (شیرین)

نوشیدنی مخصوص ویدا (شیرین)

۵۰۰ میلی لیتر

۷۹,۰۰۰ تومان

سبزیجات دسته ای

سبزی گشنیز

سبزی گشنیز

یک دسته

۲,۵۰۰ تومان

سبزی شوید

سبزی شوید

یک دسته

۲,۵۰۰ تومان

سبزی تره

سبزی تره

یک دسته

۲,۵۰۰ تومان

سبزی ریحان

سبزی ریحان

یک دسته

۳,۰۰۰ تومان

سبزی ترخون

سبزی ترخون

یک دسته

۲,۵۰۰ تومان

سبزی نعناع

سبزی نعناع

یک دسته

۲,۵۰۰ تومان

سبزی شاهی

سبزی شاهی

یک دسته

۲,۵۰۰ تومان

پیازچه

پیازچه

یک دسته

۲,۵۰۰ تومان

آجیل و خشکبار

مویز

۴۰۰ گرم
مویز
۱۲۰,۰۰۰ تومان

رطب و خرما

رطب مضافتی ممتاز

رطب مضافتی ممتاز

یک بسته (۵۵۰ تا ۶۵۰ گرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

روغن های طبیعی و شیره

شیره انجیر بزرگ

شیره انجیر بزرگ

۴۹,۰۰۰ تومان

شیره انگور بزرگ

بسیار تازه سرشار از تمام خواص های درمانی
شیره انگور بزرگ

۶۷,۰۰۰ تومان

شیره توت بزرگ

بسیار تازه و خوش طعم
شیره توت بزرگ

۵۴,۰۰۰ تومان

عسل

عسل رس زده سبلان اردبیل

عسل رس زده سبلان اردبیل

۹۵۰ تا ۱ کیلوگرم

۳۷۰,۰۰۰ تومان

خوار و بار

چای درجه یک لاهیجان

چای درجه یک لاهیجان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۴۴,۷۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

سیب زمینی درشت اقتصادی

± ۵۰ گرم، مناسب برای انواع غذاهای سرخ کردنی به دلیل پوست گیری راحت_ مناسب برای انواع مصارف خانگی از جمله حلقه ای کردن برای ته دیگ ...
سیب زمینی درشت اقتصادی

۲ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی درشت

± ۵۰ گرم، مناسب برای انواع غذاهای سرخ کردنی به دلیل پوست گیری راحت_ مناسب برای انواع مصارف خانگی از جمله حلقه ای کردن برای ته دیگ ...
سیب زمینی درشت

۳ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بیل خورده (اقتصادی)

± ۵۰ گرم
سیب زمینی بیل خورده (اقتصادی)

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پیاز درشت تازه

± ۵۰ گرم، مناسب برای رنده در انواع غذاها، مناسب برای انواع سالاد ها، برش حلقه ای ساندویچ ها، ماسک پیاز، شربت پیاز {عالی برای سرماخ...
پیاز درشت تازه

۳ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۰,۹۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۴,۵۰۰ تومان

پیاز ترشی

± ۵۰ گرم، مناسب برای انواع ترشیجات، مناسب برای افرادی که مایل نیستند که از پیاز های بزرگ استفاده کنند به دلیل فساد این محصول (یعنی...
پیاز ترشی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۷,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۳,۵۰۰ تومان

پیاز بیل خورده (اقتصادی)

± ۵۰ گرم
پیاز بیل خورده (اقتصادی)

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۵,۰۰۰ تومان

بادمجان (مناسب خرد کردن)

± ۵۰ گرم
بادمجان (مناسب خرد کردن)

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۶,۵۰۰ تومان

کدو (مناسب خرد کردن)

± ۵۰ گرم
کدو (مناسب خرد کردن)

۳ کیلوگرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۸,۰۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

شلغم ریز و خیلی درشت

± ۵۰ گرم
شلغم ریز و خیلی درشت

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

هویج آبگیری

± ۵۰ گرم، هویج آبگیری سالم و تازه
هویج آبگیری

۶ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۷,۵۰۰ تومان

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۵,۰۰۰ تومان

پیاز شکسته

± ۵۰ گرم، پیاز شکسته ( یدون کپک زدگی و یا ترشیدگی) یکی از محصولاتی است که غالبا به دلیل حمل و نقل غیر حرفه ای و یا برداشت عجولانه...
پیاز شکسته

۲ کیلوگرم

۷,۰۰۰ تومان

کمپوت و کنسرویجات

کمپوت آناناس ارگانیک

کمپوت آناناس ارگانیک (۱۰۰% طبیعی بدون شکر و شربت) محلول در آب آناناس
کمپوت آناناس ارگانیک

یک عدد

۱۶۹,۴۰۰ تومان

کنسرو ذرت شیرین استار تایلند

کنسرو ذرت شیرین استار تایلند

۴۲۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان