جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های رودبار

محصولات ارگانیک همتی ۱

ترشی

ترشی بادمجان

یک کیلوگرم
ترشی بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی میوه

یک کیلوگرم
ترشی میوه
۳۰,۰۰۰ تومان

ترشی لوبیا

یک کیلوگرم
ترشی لوبیا
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

یک کیلوگرم
ترشی لیته
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی زیتون با عسل

یک کیلوگرم
ترشی زیتون با عسل
۳۵,۰۰۰ تومان

ترشی گل سیر

یک کیلوگرم
ترشی گل سیر
۲۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

یک کیلوگرم
سیر ترشی
۱۷,۰۰۰ تومان

محصولات ارگانیک

خیارشور درجه یک

یک کیلوگرم
خیارشور درجه یک
۱۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده مخصوص

یک کیلوگرم
زیتون پرورده مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون کنسروی ویژه

یک کیلوگرم
زیتون کنسروی ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون شکسته گوشتی

یک کیلوگرم
زیتون شکسته گوشتی
۱۹,۰۰۰ تومان

زیتون ممتاز

یک کیلوگرم
زیتون ممتاز
۲۲,۰۰۰ تومان

زیتون بدون هسته ویژه

یک کیلوگرم
زیتون بدون هسته ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

رب انار معمولی

یک کیلوگرم
رب انار معمولی
۲۵,۰۰۰ تومان

رب انار درجه یک

یک کیلوگرم
رب انار درجه یک
۳۵,۰۰۰ تومان

رب گوجه محلی

یک کیلوگرم
رب گوجه محلی
۲۳,۰۰۰ تومان

بادام آستانه

نیم کیلوگرم
بادام آستانه
۳۳,۰۰۰ تومان

بادام درجه یک

نیم کیلوگرم
بادام درجه یک
۳۰,۰۰۰ تومان

روغن زیتون محلی

یک لیتر
روغن زیتون محلی
۷۵,۰۰۰ تومان

روغن زیتون بدون بو

یک لیتر
روغن زیتون بدون بو
۷۵,۰۰۰ تومان

پیاز سرخ کرده

۲۰۰ گرم
پیاز سرخ کرده
۱۰,۰۰۰ تومان

سبزی سرخ کرده

۲۰۰ گرم
سبزی سرخ کرده
۱۰,۰۰۰ تومان

پنیر سیاهمزگی

نیم کیلوگرم
پنیر سیاهمزگی
۲۳,۰۰۰ تومان

پنیر لیقوان

نیم کیلوگرم
پنیر لیقوان
۲۳,۰۰۰ تومان