جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب سیب

آب سیب

۴۵۰ میلی لیتر

۵
۳۹,۵۰۰ ۳۷,۵۲۵ تومان

آب انار

آب انار

۴۵۰ میلی لیتر

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

لیمو شیرین آبگیری

۲ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

آب هویج

آب هویج

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

بادام زمینی آستانه

۴۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

آناناس

آناناس

۱.۲۰۰ تا ۱.۵۰۰

۱۹۹,۰۰۰ تومان

آبلیمو طبیعی

آبلیمو طبیعی

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم

۵
۵۹,۸۰۰ ۵۶,۸۱۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

خرما خاصویی

خرما خاصویی

۴۵۰ گرم

۴۷,۸۰۰ تومان

توت فرنگی گلخانه ای

توت فرنگی گلخانه ای

۴۰۰ گرم

۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۵۰ تومان

کیوی تو سرخ

کیوی تو سرخ

۶۵۰ تا ۸۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

نارگیل پاک شده

نارگیل کامل حاوی آب نارگیل
نارگیل پاک شده

یک عدد

۷۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

توت فرنگی گلخانه ای

توت فرنگی گلخانه ای

۴۰۰ گرم

۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۵۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۵
۳۹,۵۰۰ ۳۷,۵۲۵ تومان

آبلیمو طبیعی

آبلیمو طبیعی

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

کرفس خرد شده تازه

کرفس خرد شده تازه

۵۰۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

برگ آلو شابلون اعلا

برگ آلو شابلون اعلا

۴۰۰ گرم

۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۵۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۱ کیلوگرم

۵
۴۵,۸۰۰ ۴۳,۵۱۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۱ کیلوگرم

۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۱,۵۵۰ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم

۵
۵۹,۸۰۰ ۵۶,۸۱۰ تومان

آب هویج

آب هویج

۴۵۰ میلی لیتر

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۴۵۰ میلی لیتر

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

انگور شاهرودی ممتاز

انگور شاهرودی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

رزبری قرمز ممتاز

فریز شده و منجمد
رزبری قرمز ممتاز

۱۰۰ گرم

۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۵۰ تومان

رزبری قرمز

رزبری قرمز

۱۰۰ گرم

۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۵۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۹,۸۰۰ ۲۸,۳۱۰ تومان

گلابی بیروتی

گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۶,۴۰۰ تومان

پرتقال تامسون

تامسون جنوب شیرین غیر واکسی
پرتقال تامسون

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۸۰۰ ۳۷,۸۱۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

پرتقال جنوب ممتاز

شیرین و بدون واکس
پرتقال جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۶,۸۰۰ ۶۳,۴۶۰ تومان

ترشی خانگی مخلوط

ترشی خانگی مخلوط

۱.۴۰۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

میوه

نارنگی بندری درجه ۱

نارنگی بندری درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

انگور کندری درجه ۱

انگور کندری درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۴,۵۰۰ تومان

نارگیل درجه ۱

نارگیل درجه 1

یک عدد

۶۸,۰۰۰ تومان

نارنگی پاکستانی ممتاز

نارنگی پاکستانی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۵۰۰ تومان

انار ساوه درجه ۱

انار ساوه درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

نارنگی پچ ممتاز

نارنگی پچ ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد میانه

سیب زرد میانه

یک کیلوگرم

۳۵,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

غیر واکسی و رنگ طبیعی
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

توت فرنگی گلخانه ای

توت فرنگی گلخانه ای

۴۰۰ گرم

۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۵۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

انار درجه یک قرمز

انار درجه یک قرمز

۱ کیلو گرم

۳۸,۵۰۰ تومان

انار سوپر

انار سوپر

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۵۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

کیوی تو سرخ

۶۵۰ تا ۸۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

لیمو شیرین آبگیری

۲ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

پرتقال آبگیری جنوب

پرتقال آبگیری جنوب

۲ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

انبه آفریقایی

انبه آفریقایی

۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

آناناس

آناناس

۱.۲۰۰ تا ۱.۵۰۰

۱۹۹,۰۰۰ تومان

آووکاد ترکیه

آووکاد ترکیه

یک عدد

۹۹,۰۰۰ تومان

انگور شاهرودی

انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

انگور شاهرودی ممتاز

انگور شاهرودی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

پرتقال ناول

پرتقال ناول

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۲۵۰ تومان

پرتقال جنوب ممتاز

شیرین و بدون واکس
پرتقال جنوب ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۶,۸۰۰ ۶۳,۴۶۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۳,۴۰۰ تومان

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

انار درجه ۱

انار درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۸۰۰ تومان

کیوی ممتاز

کیوی ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

سیب قرمز میانه ممتاز

سیب قرمز میانه ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۵۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

سیب زرد

سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۴,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون

تامسون شمال
پرتقال تامسون

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۸۰۰ ۳۷,۸۱۰ تومان

انار

انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

گلابی بیروتی

گلابی بیروتی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۶,۴۰۰ تومان

سیب سبز

سبز سبز وارداتی بسیار مرغوب
سیب سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

پرتقال جنوب

پرتقال جنوب

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۹,۸۰۰ ۲۸,۳۱۰ تومان

به

به

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۹,۹۰۰ تومان

میوه اقتصادی

سیب زرد اقتصادی

سیب زرد اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۸۰۰ تومان

میوه خاص

فیسالیس ممتاز

فیسالیس ممتاز

۲۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

میوه کاکتوس

میوه کاکتوس

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

لایم کوات

لایم کوات

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

تمر هندی ترش

تمر هندی ترش

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

تمر هندی شیرین

تمر هندی شیرین

۵۰۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

رزبری قرمز

رزبری قرمز

۱۰۰ گرم

۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۵۰ تومان

کیوانو خربزه شاخ دار

کیوانو خربزه شاخ دار

یک عدد

۳۸,۰۰۰ تومان

آووکادو

آووکادو ترکیه‌ای
آووکادو

یک عدد ۲۸۰ تا ۳۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

ازگیل دماوند

ازگیل دماوند

۱ کیلوگرم

۱۱۹,۰۰۰ تومان

آووکادو ترکیه

آووکادو ترکیه

یک عدد ۲۴۰ تا ۲۶۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

بلوبری

بلوبری

۱۰۰ گرم

۱۹۹,۹۰۰ تومان

رزبری قرمز ممتاز

فریز شده و منجمد
رزبری قرمز ممتاز

۱۰۰ گرم

۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۵۰ تومان

نارگیل خورد شده

نارگیل خورد شده

۸ اسلایس

۴۵,۰۰۰ تومان

نارگیل پاک شده

نارگیل کامل حاوی آب نارگیل
نارگیل پاک شده

یک عدد

۷۸,۰۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۹۰۰ تومان

آبمیوه

آب کرفس

آب کرفس

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

آب انار

آب انار

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۵
۴۹,۰۰۰ ۴۶,۵۵۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۵
۳۹,۵۰۰ ۳۷,۵۲۵ تومان

آب هویج

آب هویج

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

صیفی جات

فلفل کاپی سبز

سبز رنگ
فلفل کاپی سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

یک عدد

۱۰,۹۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۸۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلو گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۸۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلو گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

۳۵۰ تا ۴۵۰ گرم

۵
۵۹,۸۰۰ ۵۶,۸۱۰ تومان

فلفل تند

فلفل تند

یک بسته

۲۵,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسه

بدون کشت در خاک(هیدروپونیک)
کاهو فرانسه

یک بسته

۵۸,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

۵۰۰ گرم
فلفل کبابی

یک بسته

۴۲,۸۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

خیار

خیار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۵۰۰ گرم

۷۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۱,۵۵۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۸۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

لیمو ترش

لیموترش شمال(لامکوات)
لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۱,۶۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

بلال رسمی

بلال رسمی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۸۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۷,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

فلفل دلمه ای رنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

لبو

لبو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۸۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۱,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۲,۹۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۳۶,۵۰۰ تومان

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۴۱,۹۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۴,۸۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۴۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۷,۰۰۰ تومان

سبزیجات

تره فرنگی

تره فرنگی

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۱۴,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۸۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۵۰۰ گرم

۱۳,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷,۹۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۹۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۲۲,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۴۵,۸۰۰ ۴۳,۵۱۰ تومان

کرفس

کرفس

۵۰۰ گرم

۷,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

آجیل و خشکبار

مغز گردو درجه یک

مغز گردو درجه یک

۴۰۰ گرم

۲۵۸,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب ممتاز

خرما کبکاب ممتاز

۱.۷۰۰ کیلو گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خرما کبکاب سطلی

خرما کبکاب سطلی

۱.۱۰۰ کیلو گرم

۷۹,۸۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

۴۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خرما مضافتی دو رج ویژه

خرما مضافتی دو رج ویژه

۷۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی

خرما خاصویی

۴۵۰ گرم

۴۷,۸۰۰ تومان

تخمه دور سفید اعلا

تخمه دور سفید اعلا

۴۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

بادام زمینی آستانه

۴۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

پسته شور درجه یک

پسته شور درجه یک

۴۰۰ گرم

۲۳۷,۰۰۰ تومان

پسته خام درجه یک

پسته خام درجه یک

۴۰۰ گرم

۲۳۷,۰۰۰ تومان

مویز خارجی

مویز خارجی

۴۰۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

تخم کدو دو آتیشه

تخم کدو دو آتیشه

۴۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

کشمش سبز اعلا

کشمش سبز اعلا

۴۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

برگ آلو شابلون اعلا

برگ آلو شابلون اعلا

۴۰۰ گرم

۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۲,۰۵۰ تومان

محصولات خانگی

لوبیا خرد شده

لوبیا خرد شده

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کرفس خرد شده تازه

کرفس خرد شده تازه

۵۰۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

عسل ییلاق زنجان

موم دار
عسل ییلاق زنجان

یک کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آبلیمو طبیعی

آبلیمو طبیعی

۹۰۰ میلی لیتر

۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی گوجه

ترشی گوجه

۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

ترشی خانگی مخلوط

ترشی خانگی مخلوط

۱.۴۰۰ گرم

۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

خیارشور نمکی خوش طعم بهار

خیارشور نمکی خوش طعم بهار

۳۹,۹۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلو گرم

۷۹,۹۰۰ تومان

زیتون بی هسته خوش طعم بهار

زیتون بی هسته خوش طعم بهار

کیسه ای

۹۹,۸۰۰ تومان

ترشی مخلوط خوش طعم بهار

ترشی مخلوط خوش طعم بهار

۲.۵۰۰ کیلو گرم

۶۴,۹۰۰ تومان

شور خوش طعم بهار

شور خوش طعم بهار

۲.۵۰۰ کیلو گرم

۶۴,۹۰۰ تومان