جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های تهران

سرای میوه انصار (شعبه میرداماد)

پر‌طرفدارها

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ

یک کیلو گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

بادام زمینی آستانه

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۸,۷۵۰ تومان

تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

خیارشور

خیارشور

۴۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

نیم لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

دشتی
خرما عسلی

۶۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خیار درختی

خیار درختی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

میوه

نارگیل اسلایسی

نارگیل اسلایسی

یک بسته

۹۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ جنوب

پرتقال تو سرخ جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

نارنگی بندری درجه ۲

نارنگی بندری درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

کیوی تو سرخ

کیوی تو سرخ

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

نارنگی بندری

نارنگی بندری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۴,۷۵۰ تومان

پرتقال جنوب آبگیری

پرتقال جنوب آبگیری

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

به اصفهان

به اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

لیمو شیرین آبگیری

لیمو شیرین آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز دماوند

سیب قرمز دماوند

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۶,۵۰۰ تومان

سیب زرد دماوند

سیب زرد دماوند

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۶,۵۰۰ تومان

کیوی هایوارد

کیوی هایوارد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

موز اکوادور

کمی به سبزی میزنه
موز اکوادور

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۶,۵۰۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

گلابی درگز

گلابی درگز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

پرتقال شمال آبگیری

پرتقال شمال آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

انگور کندری

انگور کندری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز ارومیه

انگور بی دانه قرمز ارومیه

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

انار دان شده

انار دان شده

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

انار

انار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۵۰۰ تومان

نارگیل

نارگیل

یک عدد

۸۵,۰۰۰ تومان

سیب قرمز آبگیری

سیب قرمز آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

توت فرنگی

توت فرنگی

۲۵۰ گرم

۱۱۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زرد آبگیری

سیب زرد آبگیری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

موز

موز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۶,۵۰۰ تومان

پرتقال تو سرخ

پرتقال تو سرخ شمال
پرتقال تو سرخ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

آناناس Dole

Dole و PINA FRE
آناناس Dole

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

آناناس اسلایس شده

آناناس اسلایس شده

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

میوه خاص

ازگیل کن

ازگیل کن

۲۵۰ گرم

۳۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

کام کو آت

کام کو آت

۲۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

عناب

عناب

۴۰۰گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

صیفی جات

سیب زمینی ریز

سیب زمینی ریز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی درشت

سیب زمینی درشت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

هویج زرد

هویج زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

پیاز قرمز ریز

پیاز قرمز ریز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز درشت

پیاز قرمز درشت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

سیب زمینی استانبولی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۱,۵۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

خیار درختی

خیار درختی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

بادمجان دلمه

بادمجان دلمه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

کدو حلوایی اسلایس شده

کدو حلوایی اسلایس شده

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

لبو

لبو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

خیار اصفهان

خیار اصفهان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

نارنج

نارنج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۲۵۰ گرم

۳۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی

بسته بندی و پاک شده ۳عدد
بلال مکزیکی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

گوجه گیلاسی

۴۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ

۲۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ

۴۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

جوانه ماش

جوانه ماش

۳۳۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

جوانه میکس

جوانه میکس

۳۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

فلفل دلمه ای رنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز اصفهان

فلفل کاپی سبز اصفهان

۵۰۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

فلفل سوزنی تند

فلفل سوزنی تند

۲۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۵۰۰ گرم

۱۱,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

کلم قمری

کلم قمری

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

ترب سیاه

ترب سیاه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

ترب سفید دزفول

ترب سفید دزفول

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

اسفناج

اسفناج

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

تره فرنگی

تره فرنگی

۲۵۰ گرم

۱۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ساقه کرفس

ساقه کرفس

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کرفس

کرفس

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

جوانه گندم

جوانه گندم

۲۰۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

کلم بنفش

کلم بنفش

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۷۰۰ تا ۸۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

رب نارنج

رب نارنج

۹۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

لبو آماده

لبو آماده

۷۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی آماده

باقالی آماده

۷۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

آبلیمو

آبلیمو

یک لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

رب خانگی

رب خانگی

۲.۳۰۰ کیلوگرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

رب انار

رب انار

۸۶۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

روغن زیتون بکر

روغن زیتون بکر

۹۵۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

آلو خورشتی

آلو خورشتی

۵۰۰ گرم

۸۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۲,۰۰۰ تومان

کره بادام زمینی

کره بادام زمینی

۷۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیاز داغ خلالی

پیاز داغ خلالی

۴۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیاز داغ نگینی

پیاز داغ نگینی

۴۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کرفس خرد شده

کرفس خرد شده

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه و کمپوت میوه

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی

یک لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

نیم لیتر

۲۲,۵۰۰ تومان

آب سیب طبیعی

آب سیب طبیعی

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

نیم لیتر

۲۷,۵۰۰ تومان

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

نیم لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال

یک لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

نیم لیتر

۲۷,۵۰۰ تومان

کمپوت آلوئه ورا

کمپوت آلوئه ورا

۴۴۰ گرم

۶۴,۵۰۰ تومان

کمپوت انبه

کمپوت انبه

۴۴۰ گرم

۶۴,۵۰۰ تومان

کمپوت آناناس

کمپوت آناناس

۵۶۷ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۸۴۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کنسرو ذرت

کنسرو ذرت

۴۱۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

خرما مضافتی ممتاز

خرما مضافتی ممتاز

۷۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

خرما عسلی

دشتی
خرما عسلی

۶۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

خرما پیارم آبادان

خرما پیارم آبادان

۴۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

خرما خاصویی

۴۵۰ گرم
خرما خاصویی

۶۰۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

خرما کتابی

خرما کتابی

۷۵۰ گرم

۹۷,۰۰۰ تومان

خرما ارده

خرما ارده

۷۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان

۵۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

تخمه کدو

تخمه کدو

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی

مغز گردو ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام خام

مغز بادام خام

۲۵۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه

بادام زمینی آستانه

۲۵۰ گرم

۳۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

آلو نمکی خوانسار

آلو نمکی خوانسار

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شاه مویز ازبک

شاه مویز ازبک

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

حبه عناب

حبه عناب

یک بسته

۴۸,۰۰۰ تومان

انجیر خشک

انجیر خشک

۲۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ادویه و چاشنی

زعفران

زعفران

یک مثقال

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی سالاد فصل

ترشی سالاد فصل

۱.۵ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی

۷۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

ترشی بچه بلال

ترشی بچه بلال

۷۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط

۱.۶۰۰کیلو گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

ترشی انبه

ترشی انبه

۵۲۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته

 زیتون با هسته

۴۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

زیتون بدون هسته

زیتون بدون هسته

۳۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته طارم

زیتون با هسته طارم

۸۷۰ گرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

خیار شور شیشه ای

خیار شور شیشه ای

۶۸۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

خیارشور شیشه ای

خیارشور شیشه ای

۷۰۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

شور خانگی

شور خانگی

۲.۳۰۰ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

خیارشور

خیارشور

۴۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

تمبر هندی ملس

تمبر هندی ملس

۴۵۰ گرم

۱۸۵,۰۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل نمونه خوانسار

بدون موم
عسل نمونه خوانسار

۱.۱۰۰ کیلوگرم

۱۶۸,۰۰۰ تومان

عسل بالوین رویال

عسل بالوین رویال

۱ کیلوگرم

۵۸۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی رستمی

عسل طبیعی رستمی

۱ کیلوگرم

۳۸۵,۰۰۰ تومان

عسل آویشن

عسل آویشن

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

عرقیجات و شربت ها

شربت سکنجبین یاران گلاب

شربت سکنجبین یاران گلاب

یک لیتر

۶۸,۰۰۰ تومان

روغن گیاهی و شیره

ارده اردکان

ارده اردکان

۴۰۰ گرم

۹۳,۰۰۰ تومان

۷۰۰ گرم

۱۳۸,۵۰۰ تومان