جست‌وجو در اسنپ‌فود

میوه

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پرتقال نافی

پرتقال نافی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

شلیل

شلیل

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

هلو

هلو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد

سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

انار

انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

آلو سیاه

آلو سیاه

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵,۰۰۰ تومان

گلابی

گلابی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

آناناس

آناناس

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

انگور سیاه

انگور سیاه

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

انگور عسگری

انگور عسگری

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

آووکادو

آووکادو

یک عدد ۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

صیفی جات

خیار محلی

خیار محلی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

گوجه گیلاسی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸,۰۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان