نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

آب هویج

آب هویج

۱ لیتر

۴۸,۵۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال

۱ لیتر

ناموجود

۴۰۰ میلی لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۱ لیتری

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۲,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۶,۵۰۰ ۱۹,۸۷۵ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۴,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۴,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر

ناموجود

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

توت فرنگی

± ۵۰ گرم
توت فرنگی

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۸,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۹,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

خرمالو(۵۰۰گرم)

اعلا
خرمالو(۵۰۰گرم)
۲۵
۳۶,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

نارگیل

± ۵۰ گرم
نارگیل

یک عدد

۲۵
۴۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

ملون

± ۵۰ گرم
ملون

۱.۴۰۰ تا ۱.۸۰۰ کیلوگرم

۲۵
۵۲,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

۱ تا ۱.۳۰۰ کیلوگرم

۲۵
۳۷,۰۰۰ ۲۷,۷۵۰ تومان

ملون اسلایسی

یک بسته
ملون اسلایسی

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۷,۰۰۰ ۳۵,۲۵۰ تومان

هندوانه اسلایسی

یک بسته
هندوانه اسلایسی

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۹,۰۰۰ ۲۱,۷۵۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۵ تا ۶ کیلوگرم

۲۵
۶۹,۰۰۰ ۵۱,۷۵۰ تومان

گوجه فانتزی(بسته ۸۰۰گرمی)

درجه یک
گوجه فانتزی(بسته ۸۰۰گرمی)
۲۵
۸۲,۰۰۰ ۶۱,۵۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۹,۵۰۰ ۲۹,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه فانتزی(بسته ۴۰۰گرمی)

درجه یک
گوجه فانتزی(بسته ۴۰۰گرمی)
۲۵
۴۱,۰۰۰ ۳۰,۷۵۰ تومان

نارنگی بندری

± ۵۰ گرم
نارنگی بندری

۱ کیلوگرم

۲۵
۶۴,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۳۲,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۶,۵۰۰ ۱۹,۸۷۵ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۴,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰ تومان

نارگیل شکسته

نارگیل شکسته

۲۵۰ گرم

۲۵
۴۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

گلابی تانجو

± ۵۰ گرم
گلابی تانجو

۱ کیلوگرم

۲۵
۱۹۸,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۴,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۸,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۹,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۴,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۲,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان

به اصفهانی

± ۵۰ گرم
به اصفهانی

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ

± ۵۰ گرم
نارنگی پچ

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۱,۵۰۰ ۳۱,۱۲۵ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۱,۰۰۰ ۱۵,۷۵۰ تومان

پرتقال تو سرخ جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تو سرخ جنوب

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۸,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۹,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

پرتقال تو سرخ شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تو سرخ شمال

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۶,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۸,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

پرتقال شهسواری

± ۵۰ گرم
پرتقال شهسواری

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۸,۵۰۰ ۳۶,۳۷۵ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۴,۵۰۰ ۱۸,۳۷۵ تومان

انار قرمز شیراز

± ۵۰ گرم
انار قرمز شیراز

۱ کیلوگرم

۲۵
۶۴,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

میوه

موز

± ۵۰ گرم
موز

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۸,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۹,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

سیب زرد

± ۵۰ گرم
سیب زرد

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۴,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۲,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان

به اصفهانی

± ۵۰ گرم
به اصفهانی

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

نارنگی پچ

± ۵۰ گرم
نارنگی پچ

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۱,۵۰۰ ۳۱,۱۲۵ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۱,۰۰۰ ۱۵,۷۵۰ تومان

لیمو شیرین

± ۵۰ گرم
لیمو شیرین

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۸,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۹,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

پرتقال تو سرخ جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال تو سرخ جنوب

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۸,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۹,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

پرتقال تو سرخ شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تو سرخ شمال

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۶,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۸,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

پرتقال شهسواری

± ۵۰ گرم
پرتقال شهسواری

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

پرتقال ناول جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال ناول جنوب

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۸,۵۰۰ ۳۶,۳۷۵ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۴,۵۰۰ ۱۸,۳۷۵ تومان

کیوی

± ۵۰ گرم
کیوی

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۴,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۱ کیلوگرم

۲۵
۳۹,۵۰۰ ۲۹,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۲۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان

توت فرنگی

± ۵۰ گرم
توت فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

آناناس

یک عدد
آناناس

یک عدد

۱۹۵,۰۰۰ تومان

آناناس اسلایسی

یک بسته
آناناس اسلایسی

یک عدد

۱۹۵,۰۰۰ تومان

نارگیل

± ۵۰ گرم
نارگیل

یک عدد

۲۵
۴۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

انبه آفریقایی

± ۵۰ گرم
انبه آفریقایی

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

انار دان شده

± ۵۰ گرم
انار دان شده

۱ کیلوگرم

ناموجود

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰ تومان

ملون

± ۵۰ گرم
ملون

۱.۴۰۰ تا ۱.۸۰۰ کیلوگرم

۲۵
۵۲,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

۱ تا ۱.۳۰۰ کیلوگرم

۲۵
۳۷,۰۰۰ ۲۷,۷۵۰ تومان

ملون اسلایسی

یک بسته
ملون اسلایسی

۱ کیلوگرم

۲۵
۴۷,۰۰۰ ۳۵,۲۵۰ تومان

هندوانه اسلایسی

یک بسته
هندوانه اسلایسی

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۹,۰۰۰ ۲۱,۷۵۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۸ تا ۹ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۹۲,۰۰۰ تومان

۶ تا ۷ کیلوگرم

۸۱,۰۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۲۵
۶۹,۰۰۰ ۵۱,۷۵۰ تومان

سیب سبز خارجی

هر کیلو
سیب سبز خارجی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

انبه اسلایس نیم کیلویی

انبه اسلایس نیم کیلویی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خرمالو

یک کیلوگرم
خرمالو
۷۲,۰۰۰ تومان

خرمالو(۵۰۰گرم)

اعلا
خرمالو(۵۰۰گرم)
۲۵
۳۶,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

گوجه فانتزی(بسته ۸۰۰گرمی)

درجه یک
گوجه فانتزی(بسته ۸۰۰گرمی)
۲۵
۸۲,۰۰۰ ۶۱,۵۰۰ تومان

گوجه فانتزی(بسته ۴۰۰گرمی)

درجه یک
گوجه فانتزی(بسته ۴۰۰گرمی)
۲۵
۴۱,۰۰۰ ۳۰,۷۵۰ تومان

انار دانه شده بسته ۱.۵ کیلو گرم

انار دانه شده بسته ۱.۵ کیلو گرم
ناموجود

نارنگی بندری

± ۵۰ گرم
نارنگی بندری

۱ کیلوگرم

۲۵
۶۴,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۳۲,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ تومان

نارنگی شیرازی

± ۵۰ گرم
نارنگی شیرازی

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

پرتقال تامسون شمال

± ۵۰ گرم
پرتقال تامسون شمال

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۶,۵۰۰ ۱۹,۸۷۵ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۴,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰ تومان

نارگیل شکسته

نارگیل شکسته

۲۵۰ گرم

۲۵
۴۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

انبه اسلایس شده

± ۵۰ گرم
انبه اسلایس شده

۱ کیلوگرم

۲۹۵,۰۰۰ تومان

گلابی تانجو

± ۵۰ گرم
گلابی تانجو

۱ کیلوگرم

۲۵
۱۹۸,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

انار قرمز شیراز

± ۵۰ گرم
انار قرمز شیراز

۱ کیلوگرم

۲۵
۶۴,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

میوه خاص

پاپایا

± ۵۰ گرم
پاپایا

۱ کیلوگرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

منگوستین

یک بسته
منگوستین

یک عدد

۵۹,۰۰۰ تومان

شاه بلوط

± ۵۰ گرم
شاه بلوط

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بلوبری

یک بسته
بلوبری

یک بسته (۱۳۰ الی ۱۴۰ گرم)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پشن فروت

متوسط(هر عدد)
پشن فروت

یک عدد

۲۹,۰۰۰ تومان

کام کو آت

± ۵۰ گرم
کام کو آت

۱ کیلوگرم

۶۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

رامبوتان

± ۵۰ گرم
رامبوتان

یک عدد

۳۹,۰۰۰ تومان

میوه کاکتوس

بسته۴۰۰ گرمی
میوه کاکتوس
۴۷,۰۰۰ تومان

دراگون (میوه اژدها)

دراگون (میوه اژدها)

یک عدد

۱۴۵,۰۰۰ تومان

آووکادو کنیا

± ۵۰ گرم
آووکادو کنیا

یک عدد

۶۶,۰۰۰ تومان

سوئیس چارد

سوئیس چارد

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۲۴,۵۰۰ تومان

تمبر هندی شیرین

شرکتی
تمبر هندی شیرین

یک بسته

۱۵۵,۰۰۰ تومان

رزبری

± ۵۰ گرم
رزبری

۱ کیلوگرم

۷۲,۰۰۰ تومان

صیفی جات

گوجه فرنگی گلخانه‌ ای

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

گوجه زیتونی

یک بسته
گوجه زیتونی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی استانبولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی استانبولی

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی شیرین

± ۵۰ گرم
سیب زمینی شیرین

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۱ کیلوگرم

۱۴,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۱ کیلوگرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

سیر خشک

± ۵۰ گرم
سیر خشک

۱ کیلوگرم

۷۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

نارنج

± ۵۰ گرم
نارنج

۱ کیلوگرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۵۰۰ تومان

کدو سبز

± ۵۰ گرم
کدو سبز

۱ کیلوگرم

۱۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

± ۵۰ گرم
خیار گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

خیار محلی

± ۵۰ گرم
خیار محلی

۱ کیلوگرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

زنجبیل

زنجبیل

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ

یک بسته
قارچ

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۹۰۰ تومان

قارچ اسلایسی

یک بسته
قارچ اسلایسی

۴۰۰ گرم

۳۵,۴۰۰ تومان

فلفل دلمه رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه رنگی

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

فلفل دلمه سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه سبز

۱ کیلوگرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

چغندر

± ۵۰ گرم
چغندر

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز

۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

بادمجان دلمه

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

بادمجان گلخانه‌ ای

± ۵۰ گرم
بادمجان گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

۲۵۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

± ۵۰ گرم
فلفل شیرین سبز

۳۰۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی سبز

± ۵۰ گرم
فلفل کاپی سبز

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

فلفل کاپی قرمز

± ۵۰ گرم
فلفل کاپی قرمز

۱ کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۳۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی محلی

کدو حلوایی محلی

یک بسته

۳۲,۵۰۰ تومان

بیبی هویج

بیبی هویج

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۳۹,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی رسمی رومن

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی رسمی رومن

۱ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

سیر سیاه

دارای خواصی چند برابر سیر معمولی و آنتی اکسیدان بسیار بالا
سیر سیاه

یک بسته (۱۷۰ گرم)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

هویج دالبر

هویج دالبر

یک بسته (۲۵۰ گرم)

ناموجود

هویج فرنگی

± ۵۰ گرم
هویج فرنگی

۱ کیلوگرم

۱۱,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶,۰۰۰ تومان

ذرت شیرین

ذرت شیرین

یک بسته

۳۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۱۱,۵۰۰ تومان

کاهو چینی

± ۵۰ گرم
کاهو چینی

۱ کیلوگرم

۱۳,۵۰۰ تومان

کاهو فرانسوی

کاهو فرانسوی

۲۰۰ گرم

ناموجود

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۲۱,۰۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۵,۵۰۰ تومان

کلم بروکسل

± ۵۰ گرم
کلم بروکسل

۵۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

مارچوبه

مارچوبه

۲۵۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

بیبی اسفناج

بیبی اسفناج

یک بسته (۱۱۰ گرم)

۲۴,۵۰۰ تومان

جعفری فری

جعفری فری

یک بسته (۱۰۰ گرم)

۲۴,۵۰۰ تومان

جوانه ماش

یک بسته
جوانه ماش

یک بسته

۱۴,۰۰۰ تومان

جوانه شبدر

یک بسته
جوانه شبدر

یک بسته

۱۳,۰۰۰ تومان

سیر تازه

بسته ۳۰۰ گرم.سیر کامل
سیر تازه
۱۲,۰۰۰ تومان

مغز کاهو رسمی

± ۵۰ گرم، شسته و ضدعفونی شده
مغز کاهو رسمی

یک بسته (۵۵۰ تا ۶۰۰ گرم)

۲۱,۰۰۰ تومان

کاهو سالادی (گرد)

± ۵۰ گرم٬ کاهو پیچ
کاهو سالادی (گرد)

۱ کیلوگرم

۱۲,۵۰۰ تومان

کاهو لیتل جم

سبز و قرمز
کاهو لیتل جم

یک بسته

ناموجود

کاهو کیل

کاهو کیل

۱۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کاهو آندیو

± ۵۰ گرم
کاهو آندیو

۷۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

دیس سبزیجات

کرفس، هویچ، کلم بروکلی، گوجه زیتونی، فلفل دلمه ای رنگی ،زیتون،خیار،هویج
دیس سبزیجات

یک بسته

۷۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن شمال

سبزی خوردن شمال

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۲۳,۵۰۰ تومان

پکیج ویژه

سینی میوه ویژه

دراگون.بلوبری.نارگیل.توت فرنگی.میوه کاکتوس.انبه.کیوی تو سرخ
سینی میوه ویژه
۲۸۰,۰۰۰ تومان

سینی میوه

± ۵۰ گرم
سینی میوه

یک بسته

۲۲۰,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

آلو بخارا

آفتابی بسته ۴۰۰ گرمی
آلو بخارا
۵۵,۰۰۰ تومان

هل سبز

صادراتی(۵ گرم)
هل سبز
۲۱,۰۰۰ تومان

شربت زعفران

صادراتی (۶۰۰ گرم)
شربت زعفران
۱۱۰,۰۰۰ تومان

باقلا پخته

بسته ۸۰۰گرم
باقلا پخته
۴۴,۰۰۰ تومان

لبو پخته

بسته ۸۰۰گرمی
لبو پخته
۴۴,۰۰۰ تومان

برگه هلو

۴۰۰گرم
برگه هلو
۸۵,۰۰۰ تومان

نعنا خشک

نعنا خشک

یک بسته (۷۰ گرم)

۴۵,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی شوید خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی شوید خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

ناموجود

سبزی قورمه خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۸,۰۰۰ تومان

سبزی سوپ خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی سوپ خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

ناموجود

سبزی آش خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی آش خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

ناموجود

سبزی پلویی خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی پلویی خرد شده

یک بسته (۴۰۰ گرم)

ناموجود

سبزی جعفری خرد شده

سبزی جعفری خرد شده

یک بسته (۱۲۰ گرم)

۲۸,۰۰۰ تومان

گل کلم خرد شده

± ۵۰ گرم
گل کلم خرد شده

۶۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

کلم قرمز خرد شده

± ۵۰ گرم
کلم قرمز خرد شده

۳۰۰ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

کلم سفید خرد شده

± ۵۰ گرم
کلم سفید خرد شده

۳۰۰ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

کلم بروکلی خرد شده

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی خرد شده

۵۵۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

تره فرنگی پاک شده

± ۵۰ گرم
تره فرنگی پاک شده

۶۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

کرفس پاک شده

± ۵۰ گرم
کرفس پاک شده

۷۰۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای خرد شده

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای خرد شده

۲۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سیر تازه خرد شده

سیر تازه خرد شده

۲۰۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

کدو سبز رنده شده

کدو سبز رنده شده

۲۰۰ گرم

ناموجود

لوبیا سبز خرد شده

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز خرد شده

۵۵۰ گرم

ناموجود

هویج نگینی

± ۵۰ گرم
هویج نگینی

یک بسته

۱۰,۹۰۰ تومان

هویج رنده شده

± ۵۰ گرم
هویج رنده شده

یک بسته

۱۰,۹۰۰ تومان

پیاز داغ

پیاز داغ

۲۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب انار یک لیتر

تازه
آب انار یک لیتر
ناموجود

آب هویج

آب هویج

۱ لیتر

۴۸,۵۰۰ تومان

آب انار

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر

ناموجود

آب پرتقال

آب پرتقال

۱ لیتر

ناموجود

۴۰۰ میلی لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب

۱ لیتری

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس

۴۰۰ میلی لیتر

۱۴,۹۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه

۴۰۰ میلی لیتر

ناموجود

آب هویچ

آب هویچ

۴۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

میکس لیموناد زنجبیل طبیعی

میکس لیموناد زنجبیل طبیعی

۴۰۰ میلی لیتر

۳۴,۵۰۰ تومان

میکس آبمیوه انبه و پرتقال

میکس آبمیوه انبه و پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر

ناموجود

میکس آبمیوه پرتقال و زنجبیل

میکس آبمیوه پرتقال و زنجبیل

۴۰۰ میلی لیتر

ناموجود

میکس آبمیوه سیب و دارچین

میکس آبمیوه سیب و دارچین

۴۰۰ میلی لیتر

۱۷,۵۰۰ تومان

میکس آبمیوه سیب و کرفس

میکس آبمیوه سیب و کرفس

۴۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

میکس آبمیوه سیب و هویچ

میکس آبمیوه سیب و هویچ

۴۰۰ میلی لیتر

۱۸,۰۰۰ تومان

اسموتی شیر آووکادو عسل

اسموتی شیر آووکادو عسل

۴۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه طبیعی

شیر موز انبه طبیعی

۴۰۰ میلی لیتر

ناموجود

خشکبار

سنجد

۲۵۰ گرم
سنجد
۷۷,۰۰۰ تومان

عناب

عناب

۲۵۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان