جست‌وجو در اسنپ‌فود

تخفیف‌دارها

آب پرتقال

آب پرتقال ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب پرتقال

۳۸۰ میلی لیتر

۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار ۱۰۰٪ طبیعی ، بدون مواد افزودنی و نمک
آب انار

۳۸۰ میلی لیتر

۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

میان وعده

تمر هندی خارجی

۵۰۰ گرم، ترش و شیرین
تمر هندی خارجی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسلایس آناناس dole

یک عدد آناناس اسلایس شده
اسلایس آناناس dole
۲۳۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب توت فرنگی

آب توت فرنگی ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب توت فرنگی

۳۸۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

آب شاه توت

آب شاه توت ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب شاه توت

۳۸۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

آب شاه توت

آب شاه توت ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب شاه توت

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت

آب گریپ فروت ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب گریپ فروت

۳۸۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آب آلو جنگلی

آب آلو جنگلی ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب آلو جنگلی

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

آب آلو بخارا

آب آلو بخارا ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب آلو بخارا

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی طبیعی
آب طالبی

۳۸۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آب هویچ

آب هویج طبیعی
آب هویچ

۳۸۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه ۱۰۰٪ طبیعی
آب انبه

۳۸۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۸۵,۰۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس ۱۰۰٪ طبیعی
آب آناناس

۳۸۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب پرتقال

۳۸۰ میلی لیتر

۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار ۱۰۰٪ طبیعی ، بدون مواد افزودنی و نمک
آب انار

۳۸۰ میلی لیتر

۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۲۰
۴۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

آب زغال اخته ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب زغال اخته

۳۸۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو ۱۰۰٪ طبیعی ، بدون مواد افزودنی و نمک
آب آلبالو

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک ۱۰۰٪ طبیعی ، بدون مواد افزودنی و نمک
آب زرشک

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب سیب

۳۸۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
آب هندوانه

۳۸۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس طبیعی
آب کرفس

۳۸۰ میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۵,۰۰۰ تومان

موکتل میوه

موکتل میوه

ترکیب آب انبه، آب آناناس، آب شاه توت، آب توت فرنگی و آب طالبی
موکتل میوه

۳۸۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۸۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

ترکیب آبمیوه توت فرنگی و شاه توت

ترکیب آب توت فرنگی و آب شاه توت ۱۰۰٪ طبیعی، بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه توت فرنگی و شاه توت

۳۸۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار و توت فرنگی

ترکیب آب انار و توت فرنگی ۱۰۰٪ طبیعی، بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه انار و توت فرنگی

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس و توت فرنگی

ترکیب آب آناناس و آب توت فرنگی ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه آناناس و توت فرنگی

۳۸۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه هندوانه و طالبی

ترکیب آب هندوانه و آب طالبی طبیعی، بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه هندوانه و طالبی

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آلبالو و شاه توت

ترکیب آب آلبالو و آب شاه توت طبیعی،‌ بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه آلبالو و شاه توت

۳۸۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب شاه توت و زرشک

ترکیب آب شاه توت و آب زرشک طبیعی،‌ بدون مواد افزودنی
ترکیب آب شاه توت و زرشک

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاه توت و زغال اخته

ترکیب آب شاه توت و آب زغال اخته طبیعی،‌ بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه شاه توت و زغال اخته

۳۸۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و زرشک

ترکیب آب انار و آب زرشک ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آب انار و زرشک

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار و آلبالو

ترکیب آب انار و آب آلبالو ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه انار و آلبالو

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس و شاه توت

ترکیب آب آناناس و آب شاه توت ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه آناناس و شاه توت

۳۸۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و آناناس

ترکیب آب سیب و آب آناناس ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه سیب و آناناس

۳۸۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و شاه توت

ترکیب آب پرتقال و آب شاه توت ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه پرتقال و شاه توت

۳۸۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هندوانه و کرفس

ترکیب آب هندوانه و آب کرفس ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آب هندوانه و کرفس

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و شاه توت

ترکیب آب انبه و آب شاه توت ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه انبه و شاه توت

۳۸۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه , آناناس , شاه توت

ترکیب آب انبه، آب آناناس و شاه توت ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه انبه , آناناس , شاه توت

۳۸۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه , شاه توت , توت فرنگی

ترکیب آب انبه، آب شاه توت و توت فرنگی ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه انبه , شاه توت , توت فرنگی

۳۸۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار , شاه توت , پرتقال

ترکیب آب انار، آب شاه توت و آب پرتقال ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه انار , شاه توت , پرتقال

۳۸۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب و هویج

ترکیب آب سیب و آب هویج ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آب سیب و هویج

۳۸۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی ترش

ترکیب آب زغال اخته، آب آلبالو، آب زرشک، آب انار، آب آلو جنگلی و آب آلو بخارا
آبمیوه ترکیبی ترش

۳۸۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و لیمو

ترکیب آب پرتقال و آب لیمو طبیعی
ترکیب آبمیوه پرتقال و لیمو

۳۸۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و زغال اخته

ترکیب آب انار و آب زغال اخته ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آب انار و زغال اخته

۳۸۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار و گریپ فروت

ترکیب آب انار و آب گریپ فروت ۱۰۰٪ طبیعی، بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه انار و گریپ فروت

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار و گریپ فروت

ترکیب آب انار و آب گریپ فروت ۱۰۰٪ طبیعی، بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه انار و گریپ فروت

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و موز

ترکیب آب انبه و موز ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه انبه و موز

۳۸۰ میلی لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و آناناس

آبمیوه انبه و آناناس ۱۰۰٪ طبیعی و بدون مواد افزودنی
ترکیب آبمیوه انبه و آناناس

۳۸۰ میلی لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۷۵,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر خرما

ترکیب شیر و خرما تازه
شیر خرما

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل

ترکیب شیر و نارگیل
شیر نارگیل

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیر فندق

ترکیب شیر و فندق
شیر فندق

۵۰۰ میلی لیتر

۵۰,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیر موز

ترکیب شیر و موز تازه
شیر موز

۳۸۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی سنتی لیوانی

۱۵۰ گرم، بستنی سنتی مغزدار پسته و خامه
بستنی سنتی لیوانی
۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای مخصوص

طعم بستنی به انتخاب شما
بستنی میوه ای مخصوص

یک کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی پسته ای

بستنی سنتی پسته ای

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی شرکتی

بستنی سنتی شرکتی

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

فالوده

فالوده

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

نان بستنی

یک جفت نان بستنی
نان بستنی
۱,۰۰۰ تومان