جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۶۸,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۱.۵ لیتر

۶۵۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی خامه ای

بستنی سنتی زعفرانی، خامه
بستنی سنتی خامه ای

یک کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۶۸,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۱.۵ لیتر

۶۵۰,۰۰۰ تومان

آب هویچ

آب هویج طبیعی
آب هویچ

۱.۵ لیتر

۳۸۰,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر موز

شیر، موز،شکر
شیر موز

۱.۵ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی سنتی خامه ای

بستنی سنتی زعفرانی، خامه
بستنی سنتی خامه ای

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان