نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب هویج

۰.۵ لیتری
آب هویج

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

۰.۵ لیتری
آب سیب

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

لیوان یک نفره

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار

لیوان یک نفره

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

آب انبه

۰.۵ لیتری
آب انبه

بطری کوچک

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

لیوان یک نفره

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

آب آناناس

۱.۵ لیتر
آب آناناس

بطری خانواده

۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

لیوان یک نفره

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

بستنی سنتی
بستنی سنتی

مخصوص نیم کیلو

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب انبه

۴۰۰ میلی لیتر پیشگیری از سرطان، تقویت گوارش، کاهش کلسترول، پاکسازی پوست، افزایش قوای جنسی
آب انبه

لیوان یک نفره

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

آب آناناس

۴۰۰ میلی لیتر
آب آناناس

لیوان یک نفره

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

آب پرتقال درجه یک

۴۰۰ میلی لیتر
آب پرتقال درجه یک

لیوان یک نفره

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار

لیوان یک نفره

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

آب شاتوت

۴۰۰ میلی لیتر
آب شاتوت

لیوان یک نفره

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

آب توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر
آب توت فرنگی

لیوان یک نفره

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

آب سیب

۴۰۰ میلی لیتر
آب سیب

لیوان یک نفره

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب هویج

۴۰۰ میلی لیتر
آب هویج

لیوان یک نفره

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب کرفس

۴۰۰ میلی لیتر
آب کرفس

لیوان یک نفره

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

۴۰۰ میلی لیتر
آب آلبالو

لیوان یک نفره

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

آب زرشک

۴۰۰ میلی لیتر
آب زرشک

لیوان یک نفره

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

۴۰۰ میلی لیتر
آب زغال اخته

لیوان یک نفره

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت

۴۰۰ میلی لیتر
آب گریپ فروت

لیوان یک نفره

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آب طالبی

۴۰۰ میلی لیتر
آب طالبی

لیوان یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

آب هندوانه

۴۰۰ میلی لیتر
آب هندوانه

لیوان یک نفره

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

آب استوایی

۴۰۰ میلی لیتر
آب استوایی

لیوان یک نفره

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه موز و انبه

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه موز و انبه

لیوان یک نفره

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه انبه و پرتقال

لیوان یک نفره

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه کرفس و لیمو ترش

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه کرفس و لیمو ترش

لیوان یک نفره

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه هویج و انبه

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه هویج و انبه

لیوان یک نفره

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه هویج و پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه هویج و پرتقال

لیوان یک نفره

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس و انبه

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه آناناس و انبه

لیوان یک نفره

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه موز و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه موز و آناناس

لیوان یک نفره

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه سیب و پرتقال

لیوان یک نفره

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال، آناناس و توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه پرتقال، آناناس و توت فرنگی

لیوان یک نفره

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس و شاتوت

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه آناناس و شاتوت

لیوان یک نفره

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس، موز و سیب

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه آناناس، موز و سیب

لیوان یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و موز

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه سیب و موز

لیوان یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و هویج

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه سیب و هویج

لیوان یک نفره

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و انار

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه پرتقال و انار

لیوان یک نفره

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و شاتوت

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه پرتقال و شاتوت

لیوان یک نفره

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر
ترکیب آبمیوه پرتقال و توت فرنگی

لیوان یک نفره

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه طالبی و انبه

۴۰۰ میلی لیتر
 ترکیب آبمیوه طالبی و انبه

لیوان یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

آبمیوه قرمز

آب تمشک بطری نیم لیتری

آب تمشک بطری نیم لیتری
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آب تمشک بطری ۱,۵ لیتری

آب تمشک بطری ۱,۵ لیتری
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب زرشک آلبالو

۴۰۰ میلی لیتر
آب زرشک آلبالو

لیوان یک نفره

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب انار شاتوت

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار شاتوت

لیوان یک نفره

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

آب انار آلبالو

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار آلبالو

لیوان یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب انار زرشک

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار زرشک

لیوان یک نفره

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب انار شاتوت زرشک

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار شاتوت زرشک

لیوان یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب انار زغال اخته توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار زغال اخته توت فرنگی

لیوان یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

آب انار آلبالو شاتوت

۴۰۰ میلی لیتر
آب انار آلبالو شاتوت

لیوان یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

رد میکس پنج میوه

۴۰۰ میلی لیتر
رد میکس پنج میوه

لیوان یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

آب تمشک توت فرنگی زرشک

۴۰۰ میلی لیتر
آب تمشک توت فرنگی زرشک

لیوان یک نفره

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

آب آلو جنگلي

۴۰۰ میلی لیتر
آب آلو جنگلي

لیوان یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

بطری کوچک

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بطری خانواده

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

عرقیجات

آب لیمو ۱۰۰% طبیعی

۱.۵ لیتری
آب لیمو 100% طبیعی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

آبغوره ۱۰۰% طبیعی

۱.۵ لیتری
آبغوره 100% طبیعی
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

عرق بیدمشک ۱۰۰% طبیعی

۱.۵ لیتری
عرق بیدمشک 100% طبیعی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

عرق بهارنارنج ۱۰۰% طبیعی

۱.۵ لیتری
عرق بهارنارنج 100% طبیعی
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی

یک لیتری
روغن زیتون 100% طبیعی
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

قهوه

اسپرسو سینگل

۴۰ میلی لیتر
اسپرسو سینگل
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

اسپرسو دوبل

۶۰ میلی لیتر
اسپرسو دوبل
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

اسپرسو لانگو

۴۰ میلی لیتر
اسپرسو لانگو
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

کافه لاته

۳۶۰ میلی لیتر
کافه لاته
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

کاپوچینو

۳۶۰ میلی لیتر
کاپوچینو
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

موکا

۳۶۰ میلی لیتر
موکا
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

ماکیاتو

۳۶۰ میلی لیتر
ماکیاتو
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

۳۶۰ میلی لیتر
کارامل ماکیاتو
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

چای لاته

۳۶۰ میلی لیتر
چای لاته
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

آمریکانو

۳۶۰ میلی لیتر
آمریکانو
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

قهوه ترک

۳۶۰ میلی لیتر
قهوه ترک
۱۵
۲۷,۰۰۰ ۲۲,۹۵۰ تومان

قهوه یونانی

۳۶۰ میلی لیتر
قهوه یونانی
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

قهوه فرانسه

۳۶۰ میلی لیتر
قهوه فرانسه
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

قهوه فرانسه با شیر

۳۶۰ میلی لیتر
قهوه فرانسه با شیر
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

شیر کاکایو

۳۶۰ میلی لیتر
شیر کاکایو
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

شیر داغ

۳۶۰ میلی لیتر
شیر داغ
۱۵
۱۹,۰۰۰ ۱۶,۱۵۰ تومان

نسکافه گلد

۳۶۰ میلی لیتر
نسکافه گلد
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

شیر نسکافه

۳۶۰ میلی لیتر
شیر نسکافه
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

هات چاکلت

۳۶۰ میلی لیتر
هات چاکلت
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

آفوگاتو

۳۶۰ میلی لیتر
آفوگاتو
۱۵
۲۷,۰۰۰ ۲۲,۹۵۰ تومان

آیس موکا

۳۶۰ میلی لیتر
آیس موکا
۱۵
۲۷,۰۰۰ ۲۲,۹۵۰ تومان

آیس لاته

۳۶۰ میلی لیتر
آیس لاته
۱۵
۲۷,۰۰۰ ۲۲,۹۵۰ تومان

آیس کافی

۳۶۰ میلی لیتر
آیس کافی
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

ویتامینه

ویتامینه مخصوص شاهو

۵۰۰ میلی لیتر، خرما، تکه های شکلات، انجیر، پودر نارگیل، کنجد، بستنی، گردو، پسته، خامه
ویتامینه مخصوص شاهو
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

معجون استانبولی

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی انبه، هلو، تکه های بیسکوییت، خامه، آناناس، پسته، گردو، توت فرنگی
معجون استانبولی
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

شیر پسته

۵۰۰ میلی لیتر
شیر پسته
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

شیر پسته انبه

۵۰۰ میلی لیتر
شیر پسته انبه
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

شیر پسته شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر
شیر پسته شاتوت
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

موز پسته شکلات

۵۰۰ میلی لیتر
موز پسته شکلات
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

انبه ویتامینه

۵۰۰ میلی لیتر
انبه ویتامینه
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

شاتوت ویتامینه

۵۰۰ میلی لیتر
شاتوت ویتامینه
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

موز پسته ویتامینه

۵۰۰ میلی لیتر
موز پسته ویتامینه
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

شیر موز دوبل

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز دوبل
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

شیر خرما

۵۰۰ میلی لیتر
شیر خرما
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیر موز خرما

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز خرما
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شاتوت پسته توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر
شاتوت پسته توت فرنگی
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل

۵۰۰ میلی لیتر
شیر نارگیل
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیر موز نارگیل

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز نارگیل
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیر توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر
شیر توت فرنگی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیر انبه

۵۰۰ میلی لیتر
شیر انبه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیر موز شکلات

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز شکلات
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیر هویج

۵۰۰ میلی لیتر
شیر هویج
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیر طالبی

۵۰۰ میلی لیتر
شیر طالبی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیر موز

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

گلاسه

کافه گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
کافه گلاسه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شکلات گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
شکلات گلاسه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

انبه گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
انبه گلاسه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آناناس گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
آناناس گلاسه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

پرتقال گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
پرتقال گلاسه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

انار گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
انار گلاسه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شاتوت گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
شاتوت گلاسه
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

توت فرنگی گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
توت فرنگی گلاسه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آلبالو گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
آلبالو گلاسه
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

زرشک گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
زرشک گلاسه
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

موز گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
موز گلاسه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

میلک شیک

شیک فندوق مخصوص

۵۰۰ میلی لیتر
شیک فندوق مخصوص
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

شیک بادام زمینی

۵۰۰ میلی لیتر
شیک بادام زمینی
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

شیک نوتلا

۵۰۰ میلی لیتر
شیک نوتلا
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

شیک چیپس کارامل

۵۰۰ میلی لیتر
شیک چیپس کارامل
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

شیک دارک

۵۰۰ میلی لیتر
شیک دارک
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک وانیل

۵۰۰ میلی لیتر
شیک وانیل
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک وانیل پسته

۵۰۰ میلی لیتر
شیک وانیل پسته
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

شیک کره گردو

۵۰۰ میلی لیتر
شیک کره گردو
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک انبه

۵۰۰ میلی لیتر
شیک انبه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر
شیک شاتوت
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک وانیل کیک

۵۰۰ میلی لیتر
شیک وانیل کیک
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر
شیک توت فرنگی
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

شیک موز شکلات

۵۰۰ میلی لیتر
شیک موز شکلات
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک استوایی

۵۰۰ میلی لیتر
شیک استوایی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک شکلات تکه

۵۰۰ میلی لیتر
شیک شکلات تکه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک کیت کت

۵۰۰ میلی لیتر
شیک کیت کت
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک تیرامیسو

۵۰۰ میلی لیتر
شیک تیرامیسو
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شیک موکا

۵۰۰ میلی لیتر
شیک موکا
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

شیک اسپرسو دوبل

۵۰۰ میلی لیتر
شیک اسپرسو دوبل
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

شیک نسکافه

۵۰۰ میلی لیتر
شیک نسکافه
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک فندوق مخصوص

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک فندوق مخصوص
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

آیس پک بادام زمینی مخصوص

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک بادام زمینی مخصوص
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

آیس پک نوتلا مخصوص

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک نوتلا مخصوص
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

آیس پک چیپس کارامل

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک چیپس کارامل
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک دارک

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک دارک
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک وانیل

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک وانیل
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک وانیل پسته

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک وانیل پسته
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

آیس پک کره گردو

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک کره گردو
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک انبه

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک انبه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک شاتوت
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک وانیل کیک

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک وانیل کیک
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک موز شکلات

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک موز شکلات
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک استوایی

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک استوایی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک شکلات تکه

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک شکلات تکه
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک کیت کت

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک کیت کت
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک کارامل کیک

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک کارامل کیک
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

آیس پک تیرامیسو

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک تیرامیسو
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک موکا

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک موکا
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک اسپرسو دوبل

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک اسپرسو دوبل
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آیس پک نسکافه

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک نسکافه
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

فالوده

فالوده شیرازی

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده شیرازی
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

فالوده بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده بستنی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

فالوده شاتوتی

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده شاتوتی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

فالوده طالبی

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده طالبی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

فالوده نعنایی

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده نعنایی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

فالوده موهیتو

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده موهیتو
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

فالوده انبه

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده انبه
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شربت سکنجبین اعلا (یک لیتر)

شربت سکنجبین اعلا (یک لیتر)
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

شربت لیموناد

شربت لیموناد
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شربت زعفران

شربت زعفران
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

آبمیوه بستنی

هویج بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
هویج بستنی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

طالبی بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
طالبی بستنی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

شاتوت بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
شاتوت بستنی
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

توت فرنگی بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
توت فرنگی بستنی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

موز بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
موز بستنی
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

پرتقال بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
پرتقال بستنی
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

آلبالو بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
آلبالو بستنی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

انبه بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
انبه بستنی
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

انار بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
انار بستنی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بستنی

بستنی سنتی

بستنی سنتی
بستنی سنتی

مخصوص کاسه ای یک نفره

۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

مخصوص نیم کیلو

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

مخصوص یک کیلویی

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

بستنی میوه ای

۶ اسکوپ
بستنی میوه ای

۶ اسکوپ

۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

۸ اسکوپ

۱۵
۹۶,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰ تومان

۱۰ اسکوپ

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چای و دمنوش

چای سبز

چای سبز، نبات، قند
چای سبز
۱۵
۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان

چای سیاه

چای سیاه، نبات، قند
چای سیاه
۱۵
۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان

سرویس چای دارچین

چای سیاه، دارچین، نبات، قند
سرویس چای دارچین
۱۵
۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان

سرویس چای زعفران

چای، زعفران، نبات، قند
سرویس چای زعفران
۱۵
۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان

چای میوه ای سبز بهارنارنج

چای سبز بهارنارنج کیسه ای، نبات، قند، خرما
چای میوه ای سبز بهارنارنج
۱۵
۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان

چای میوه ای سیاه هل

چای سیاه، هل، نبات، قند
چای میوه ای سیاه هل
۱۵
۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان

چای میوه ای سیاه وانیل

چای سیاه وانیل کیسه ای، نبات، قند
چای میوه ای سیاه وانیل
۱۵
۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان

دمنوش طبیعی گل گاو زبان

دمنوش گل گاو زبان طبیعی، نبات، قند شکلات
دمنوش طبیعی گل گاو زبان
۱۵
۱۷,۰۰۰ ۱۴,۴۵۰ تومان

دمنوش طبیعی لیمو

دمنوش لیمو طبیعی، نبات، قند شکلات
دمنوش طبیعی لیمو
۱۵
۱۷,۰۰۰ ۱۴,۴۵۰ تومان

دمنوش طبیعی بهارنارنج

دمنوش بهارنارنج طبیعی، نبات، قند شکلات
دمنوش طبیعی بهارنارنج
۱۵
۱۷,۰۰۰ ۱۴,۴۵۰ تومان

دمنوش طبیعی گل محمدی

دمنوش گل محمدی طبیعی، نبات، قند شکلات
دمنوش طبیعی گل محمدی
۱۵
۱۷,۰۰۰ ۱۴,۴۵۰ تومان

دسر

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه
چیپس و پنیر
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

کیک گردویی

یک اسلایس
کیک گردویی
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

کیک سیب

یک اسلایس
کیک سیب
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

یک اسلایس
کیک شکلاتی
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

وافل

یک عدد
وافل
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ذرت

۴۰۰گرم
ذرت
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

اسنک

۲عدد (۴اسلایس)
اسنک
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان